Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: wonen

Waar je broek van kan afzakken…

Is dus een uitdrukking. Meestal nadat je een ervaring krijgt over iets ongelooflijks. Soms ook wel dat het te maken heeft met iemand die ze “niet helemaal op een rijtje” heeft.
En daar bedoel ik geen “doelgroep” mee.

Soms voel je dat nav je eigen dagelijkse agenda; afspraken neem je serieus maar je ondervindt dat anderen een eigen agenda er op na houden.

Of je krijgt te maken in de buurt met een bewoner die ivm psychische mankementen blijkbaar alles mag wat jij als bewoner niet mag, ook niet doet.
Dat er blijkbaar een 2 sporen beleid is tov de bekende richtlijnen.
Het gif van een tong kan zelfs zorgen dat de natuur wordt aangetast door het hanteren van een gifspuit. Wat de pest is voor luchtwegen en overige planten.

Maar ja…de bezuinigingen treffen ook in dát opzicht de mensen die handarbeid geen probleem vinden. Noem het maar “leefbaar houden en zorg dragen voor de omgeving” voor menigeen ook weer een papieren constructie is geworden.

Hetzelfde geldt voor andere “afspraken”, die zogenaamde termijnen van beantwoording. Drie weken staan daar maximaal voor. Wat nog wel eens niet wordt nagekomen . Dus kan je er weer achteraan bellen.

Het is ongelooflijk dat de weegschaal steeds verder doorzakt op gebied van zekerheden.
De enige zekerheid blijft dan over ;dat je geboren word met een ( belasting) schuld.

In de laatste paar dagen heb ik zelf ook weer de ervaringen mogen hebben dat mensen maling hebben aan anderen, hun eigen al dan niet aangetaste hersenen voor zichzelf gebruiken. Wat als effect heeft dat er gevolgen door ontstaan. Die dan weer collectief gedragen moeten worden. De goeden dus onder de fouten moeten gaan lijden omdat men te beroerd lijkt te zijn die ‘fouten” eruit te wippen.

In Ollanda BV borrelt de onvrede het grootst ondergronds. Enkelingen komen er mee naar buiten. Op een bepaald gebied wordt men steeds creatiever om te overleven.
En dat verdient wat mij betreft een grote pluim. Standbeeld mag ook. Maar dat zal er niet inzitten dat laatste want het grote geld gaat vóór. Datzelfde grote geld wat mocht speculeren waar Jan met de Pet aan het ‘gokken’ was/ is. En waarbij die laatste de GGZ in kan verdwijnen of een ander hulpverleningscircuit waar de eerste op neer kijken. Er zijn heel wat broeken afgezakt om alle bonussen en nog.

Eigenlijk een rare ouderwetse uitdrukking, dat van die broeken. Meestal zakt een broek af als zwembandjes verdwijnen, via de vermagering van stress, volksvijand nr 1.
En het wordt nog wel eens geroepen omdat je het verdomd om te gaan vloeken. Waar de veroorzaker natuurlijk niet warm of koud van wordt, in tegendeel.
Die geniet gewoon omdat de leugen regeert bewaarheid wordt.

In zo’n soap leven we. Beeldbuizenvermaak. Het houdt de aandacht vast en dood je eigen wijsheid zeg maar. Behalve als de mens alleen zit krioelen de gedachten naar oplossingen van de eigen problemen. Je kan er zelfs gek van worden. En nét vóórdat je gek gaat worden wordt de beeldbuis aangezet, neemt een vlierbessenwijntje of biertje of een valiumpje en redt de soap je van een dwangbuis.

Wat zou een oplossing kunnen zijn?

Ik denk dat het net zoiets kan zijn als wat we in de eigen tuin tegen kunnen komen: onkruid verwijderen zodat er mooie planten in het oog springen. Niet via gif maar gewoon met de hand. En anders gewoon op een flatje gaan wonen. Of ver van de bewoonde wereld. Niet iedereen is namelijk blij met mensen die de oorzaak kunnen zijn van ’n gevolg. En blijkbaar om persoonlijke motieven maling hebben aan wat een gezonde leefomgeving heet.
Of wordt er makkelijker gekozen voor gif dan voor liefde voor de natuur?
In de eigen straat, in de eigen gemeente, zelfs in het “eigen land” kunnen fatsoenlijke bewoners nog wel eens de dupe worden van een enkeling die op d’ één of andere manier steeds tussen de mazen van het net glipt. Iemand die een spoor achterlaat van handtastelijkheden, vervuiling of misbruik.
Dat hoeft geen alleenstaande te zijn, ook twéépersoons-huishoudens of meerpersoons kunnen een woonwijk terroriseren. En niet altijd open en bloot maar achterbaks. Ten koste van.

Daarna slaat de weegschaal weer door.
De milieuvervuiler staat opnieuw klaar om een trede hoger te stappen. De omgekeerde wereld.

Klaarblijkelijk willen de verantwoordelijken de makkelijkste weg kiezen via ’n andere agenda als die naar buiten wordt gebracht. De schone schijn heeft voorkeur voor Botex ondanks de risico’s.
Maar mogelijk dat de wind uit een andere hoek gaat waaien en de gevolgen in de medische hoek belanden.
Of het nu de brand betreft van een woning met asbest of een 1 keer in de 6 maanden gehanteerde gifspuit over onkruid.
Oplossing is duidelijke voorlichting geven , op álle gebieden. Een verantwoorde afweging maken tussen een collectief belang in een woonomgeving, wooncomplex tov 1adres.
Zo niet staat het opnieuw in tegenstelling tot wat er gepromoot wordt op gebied van burgerinitiatief en “Leefbaar houden en Zorg dragen van de Omgeving”.

De papieren garanties en opdrachten, wat van iedereen verwacht wordt en de praktijk uitwijst dat er met 2 maten wordt gemeten raakt je anders zover dat je niet eens meer een broek aantrekt.
Kan ie ook niet meer afzakken..

“Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable.”
— John F. Kennedy

Even een onderhoudend blogje vanuit een andere wereld..

Minister van der Laan heeft de middelen om de extra uitgave voor de huurtoeslag te kunnen dekken niet helemaal in zijn begroting kunnen vinden.
 Het gevolg is dat huurtoeslag-ontvangers in 2010 1,25 euro per maand gekort worden. Dit loopt op tot 2.85 euro in 2012. Het treft de huurders met de smalle beurs.

Woningbouwcorporaties zitten in een sleutelpositie en hebben als “ eigenaar” van (ver)huurwoningen tevens een machtspositie.

Zo kan het voorkomen dat ook de crisis als excuus wordt gebruikt op dit terrein: we hebben geen geld voor onderhoud.
En waarover dan een gemeente liever het zwijgen toe doet. Tegen beter beten in.

Voor zover de huurders met een smalle beurs nog het recht hebben om ondanks hun uitkering zelfstandig naar een supermarkt te gaan worden de overige vaste lasten via de automatische afschrijvingen binnen een poep en een scheet afgeschreven.

En afgeschreven levensmiddelen zijn eventueel te halen bij de Voedselbank.

Minima:

Vanaf volgend jaar gaat de VROM-inspectie streng controleren wat er is verbeterd aan woningen met een groot risico op overslaande brand. Dat vertelde Dhr. E.Kool, vakspecialist Bouw van de VROM-inspectie. En in september 2009  komt de Brandpreventiekrant uit.

In Heerenveen staan woningen die echter nog steeds geen gips-platen hebben aan het plafond. En open oude geisers in de keuken hebben. Waarvan je als woningcorporatie natuurlijk je medeverantwoording kunt dragen met het oog op brandpreventie. Het goed afleveren van een woning aan een huurder. Volgens mij heeft dat niets met luxe te maken.

Maar zo zijn er natuurlijk wel meer zaken die wegens financiële belangen van de eigenaar zorgen voor een risicovorm voor de bewoners. En zeer zeker voor de Minimalen.

onderhoud?

In de  ondersteunende maatregelen via de bijzondere bijstand worden door gemeenten verschillende basisrekenmethoden gebruikt. Het ligt helemaal aan het “interne” beleid of men afwijzingen op basis van algemene kretologie naar een aanvrager stuurt of dat men werkelijk in wil zien dan voor mensen in de bijstand een fiets (bv) kopen een luxe is, ondanks de 2e handsvorm. Tenslotte is het een extra uitgave die ten koste gaat van de eerste levensbehoeften; voeding.

Maar het Rijk doet net alsof de neus bloedt. En sommige gemeenten dus ook.

Ga je uit van een vrij besteedbaar inkomen jammert het Rijk ( of een gemeente)  al snel van “ondanks onze voorlichting vragen mensen geen bijstand aan, men schaamt zich..”.

Je reinste lulkoek! Maar menig gesubsidieerde “belangenbehartiger” wauwelt dit ná.

De huurtoeslag en zorgtoeslag zou in de eerste plaats gewoon automatisch moeten plaatsvinden. Onze eigen Belastingdienst heeft intussen toch al innige contacten met alle uitkerende instanties? Noem maar een aantal afkortingen in deze sferen om en de betalingen lopen, ingehouden of verrekend, langs de administratie van deze samenwerkenden.
Kort geleden mocht ik zelfs ervaren dat men, ondanks de verplichting “iedere verandering door te geven”, al op de hoogte was. Zelfs binnen 1 week de mededeling stuurde van een “herziening”. En dát is natuurlijk andere koek dan meer dan 8 weken ( = voorschieten van het allerlaagste..) moeten wachten op een vergoeding.

Koopkracht en bestedingsruimte durft men nog steeds te stellen als het om de bijstand gaat. Of op bijstands”nivo” leeft. Of een minimaal inkomen “geniet”.

Intussen vallen aantallen naar beneden die inkomens “genoten” met als rustplekje de WW, op weg naar Rijks-uitzendbureau, de gemeente. Hét station waar werk boven inkomen je weer naar maatschappelijk nuttige activiteiten brengt. Tegen behoud van uitkering. Dankbaar werk, dat weer wel. Maar perspectief om weer op te klimmen? Moeilijk.

En wat doe je met je woning in zo’n geval?

Zoeken naar een goedkopere huurwoning? Met huurtoeslag? Of je woning verkopen? Met verlies? En ergens in de verte loert het Rijk op je “vermogen” wat vrij komt en je dus niet in aanmerking komt voor de WWB?

De crisis komt Europa best wel goed uit als je omziet naar deze ónnatuurlijk schifting. Aan de ene zijde de top die er geen brood minder om eet en aan de andere zijde de zwakkeren die langzaam maar zeker via station “chronisch zieken” het onderspit gaat delven.

En die tegemoetkoming “eigen risico”  wat ACHTERAF wordt uitbetaald aan deze chronisch zieken? Overlevings-aaitje?

Intussen worden huurwoningen , of de grond, onder de voeten van doelgroepen verkocht. Uiteraard voor een hoger doel.

En wonen starters met minimale inkomens in woningen die nog nét niet levensgevaarlijk zijn wegens verouderde geisers en plafonds. Of  tussen de schimmels. Ook dié woningen tellen mee in het “bezit” van een “sociaal Verhuurder”.

Natuurlijk mag de VROM-inspectie dit komen controleren. Tenslotte is zij als onderdeel van het Rijk, als verantwoordelijke mogelijk de eerste die hier iets aan kan doen.

Intussen overleven degenen met de opgelopen astmatische aandoeningen via de puffertjes en overige medicatie. En wachten de reumapatiënten ook weer op een vervolgrecept. En de rekening van het “eigen risico” natuurlijk. Gewoon in 3 delen afbetalen en 3 maanden inleveren op de voeding.

Het verminderen van de koopkracht werd gestart via de invoering van de Euro. Ondanks de ontkenningen van oa de Geus, Zalm en Hoogervorst. Intussen kan je een pistolet-broodje met ham kopen voor € 5  op een terras. Maar we mogen niet meer in guldens denken!

Kijk ik naar de bedragen die met de snelheid van het licht worden afgeschreven mag ik toch wel opmerken dat ieder mens die vrije keus hoort te hebben om GEZONDE (bio?) voeding te kunnen kopen in een woning die goed onderhouden wordt.

Anders blijf ik toch denken dat er, zij het druppelsgewijs, volkerenmoord plaatsvind.

Hoe zit het met de samenwerking tussen Accolade, Talant en de gemeente Heerenveen?

Autisme

Twee projecten werden al enige tijd geleden gerealiseerd aan de Rentmeester en de Frederik Hendriklaan.
Hier zijn appartementen en woningen gebouwd.
Ook werd de “Boekensteunen” gerealiseerd.

“Doelgroepen huisvesting bieden” of zoals Dhr Jan van Dijken (directeur- bestuurder van Accolade) wel eens stelde: “We vinden het belangrijk dat iedereen een eerlijke kans krijgt op de woningmarkt. Hiermee creëren we een doorslaggevende conditie die deze mensen in staat stelt de regie over hun eigen leven te behouden.”

Maar we zijn er nog niet…Het gaat namelijk niet over ouderen bij bovengenoemde uitspraak;

Menigeen wacht nog steeds op het uitvoeren van een project wat in 2008 bekend werd gemaakt:, nieuw, op een unieke lokatie Schoterlandseweg.  Dit zou woningen gaan omvatten die geschikt zijn voor mensen met autisme. Met ondersteuning zouden deze mensen dan zelfstandig kunnen gaan wonen.

En eer men uit onbekendheid denkt dat iedere vorm van autisme herkenbaar is; néé dus.
Autisten kunnen gewoon normaal begaafd zijn. Maar je ontvangt pas het stickertje Adhd-Pdd-Nos of Ass of noem maar iets anders op als je langs het officiële circuit bent gegaan.

Als ouder kan je alleen maar een simpele uitleg geven en steeds maar weer opnieuw een kind gerust stellen.

Maar soms raak je wel, als ouder, oververmoeid. Niet alleen ivm de langdurigheid van diagnosticeren. Ook omdat er altijd wel weer anderen zijn die vanuit hun eigen positie oordelen. Of ondersteboven trachten te gooien door een bepaalde kortzichtigheid.

Ook werden ouders het wel eens zó zat allemaal dat een jongere op straat kwam te staan. Het zwerfjongerencircuit in ging.
Gelukkig zijn er ook ouders die kennis van zaken hebben. Deze ouders nemen initiatief, deze ouders geven al hun energie aan zoeken naar de beste oplossing de jongere, hun kind te begeleiden.

Jongeren:  een groep jong volwassenen die vanaf 18 jaar op één bult gegooid worden in starters-woningen. Waar soms wel 2 jaar gewacht moet worden om daar uit te kunnen vluchten. En waarom?
Omdat niet iedere jongere om kan gaan met wat de maatschappij aanbiedt voor “jongeren”. Inclusief levensstijl en/of consumeren.

Sommige jongeren houden gewoon van rust. En wie wat kennis heeft over bepaalde zaken snapt dan ook wel dat jongeren met autisme een niet benijdenswaardige positie hebben tussen jongeren die de hand niet omdraaien voor dealen, vechten, tegen de klippen op neuqen of dreun-muziek draaien of zich verzuipen in een andere schijnwereld..

Het is alweer even geleden dat het bericht de Heerenveense Courant haalde dat Gemeente Heerenveen, Arqin/Accolade én Talant de intentie hadden om “ een bijzondere woonvorm” te creëren. Naar verluid was het geen kleine opkomst op de informatieavond hierover. Echter over de vervolgprocedures werd niets meer vernomen.

Voor degenen ( Welzijn?)  die van mening zijn dat waar je niet over spreekt bestaat niet:
menig ouder kwam met zijn of haar “jong volwassene” op 29 oktober om 19.30 naar de informatieavond toe waar ook Jurrit Visser namens Arqin/Accolade het woord voerde.

Helaas dat dit jaar de uitspraak werd gedaan dat deze intentie niet bekend was bij Arqin/Accolade. Ben ik benieuwd of de gemeente Heerenveen deze “intentie” ook vergeten is..

Autismespectrumstoornissen:
een leven lang anders
 http://www.autisme.nl/pub/autismespectrumstoornissen.pdf
werd op 23 juni 2009 door Minister Rouvoet ontvangen…

Wij van ONS geven een onafhankelijk advies: en zijn integer..

In grote lijnen komt het daar op neer als het om adviezen gaat.

Menig adviserend orgaan is een uit zicht zijnd onderdeel van het geheel geworden.

Eigenlijk staat de ónafhankelijkheid in het geding.

Onafhankelijke commissies bestaan gewoon niet; nog altijd geldt wiens brood men eet wiens woord men spreekt. Maw…integriteit is een gekleurd woord.

Intussen weet iedere redelijk bijdehante Nederlander dat de liberalisering- en privatiseringsdrang van de afgelopen jaren is doorgeschoten.

Privatisering
Na het Akkoord van Wassenaar op 24 november 1982 trok de overheid zich geleidelijk aan terug. Nutsbedrijven werden aan marktpartijen overgelaten. Dit zou ten goede komen aan de efficiency en ten koste gaan van stroperige ambtelijke organisaties.
Zo verzelfstandigden en privatiseerden woningbouwverenigingen, energiebedrijven, onderwijsinstellingen, vervoersbedrijven, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, verpleegtehuizen enzovoort. Naast hun taak van dienstbaarheid aan de samenleving zouden ze bedrijfsmatig gaan werken en als het even kan geld gaan verdienen.

 In de praktijk:

April 2008 klachten ingediend bij Woningcorporatie in Heerenveen ivm het Bouwbesluit 2003 bestaande bouw. Niet behandeld. Via de Aedes-codecommissie  later gegrond verklaard wegens het niet behandelen van deze klacht.
April 2008 klachten in gediend bij de gemeente op basis van de Woningwet. Niet behandeld.
Later in het jaar klacht ingediend wegens het niet behandelen van de klacht april. Gemeenteraad op de hoogte gebracht. Afdeling Handhaving komt in beweging.

Toezegging Woningcorporatie november 2008 een onafhankelijke Bouwdeskundige langs te sturen. Wordt later opgeschoven naar januari 2009.
Gemeente vraagt overzicht van de klachten die onder het Bouwbesluit 2003 bestaande bouw vallen. Lijst wordt overhandigd.

Woningcorporatie stuurt een eigen medewerker die vanaf de huiskamer bank vraagt of men wil verhuizen. Of men naar de nieuwbouwwijk zou willen gaan. Of men naar een andere wijk zou willen gaan waar binnen ca 2 jaar ook nieuwbouw klaar zou zijn. Zijdelings of er nog reparaties nodig zijn.

Enquêtelijst ( Woonbond) geeft aan dat er vanaf 1970 weinig tot niets aan onderhoud heeft plaatsgevonden wat voornamelijk lekkageklachten betreft. Schimmels dienden zich aan.

Ivm de langdurigheid van de klachtenbehandeling gemeente wordt de Ombudsman aangeschreven.

Ivm de Nieuwe Overlegwet en vernieuwde BBSH ( Met dank aan het Ministerie) wordt de Woningcorporatie aangeschreven; men heeft intern besloten geen antwoord te geven.

Wederom klacht ivm het niet reageren van de Woningcorporatie. Klachtencommissie wil de zaak aanhouden tot er een gesprek heeft plaatsgevonden. (…geen termijn aan verbonden)

Gemeente wordt aangeschreven door de Ombudsman.

Gemeente stuurt kennisgeving dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met de medewerker van de Woningcorporatie over de “controle” die men als Verhuurder heeft uitgevoerd ivm de klachten.

Nergens wordt meer gesproken over de toezegging een ónafhankelijk Bouwkundige langs te sturen. Tevens niet over de toezegging in 2008 over het wind en waterdicht maken van de woningen.

Tevens worden huurders niet op de hoogte gebracht van alle rechten die in de Overlegwet/BBSH 2009 vermeldt staan.

Ministerie wordt verteld door de Woningcorporatie dat er diverse gesprekken hebben plaatsgevonden. Niet wordt verteld dat dit alleen plaatsvond dmv de ingediende klachten. ( waar ook de persoonlijke onbeschofte “vertrouwelijke” brief van de vestigingsdirecteur ter tafel kwam) Telefonisch contact met een medewerker van het Ministerie wijst uit dat er opnieuw halve waarheden worden verteld door 1. Dhr Heesen als vestigingsdirecteur en 2 Mw Jeriça Hartholt, bestuurssecretaris.

Bezuinigingen ABW-WWB-WWG-WMO-AWBZ
 
 
In de praktijk:
 
Sommige gemeenten hadden een redelijke tot goede Armoede-nota, sommigen gebruikten de Armoede-nota als sluitpost op de begroting.

Momenteel  geldt : de CRISIS en IK en worden allerlei wegen bewandeld om zoveel mogelijk te schrappen. Uiteraard worden advocaten verder geschoold via de procedures die menig burger moet gaan volgen om als zwakkere in de samenleving nog iets te mogen ontvangen. Want…het beleid knijpt verder uit.

In sommige gemeenten staat een maximaal bedrag voor een woningaanpassing. Het maakt niet uit of je een huur dan wel een eigen woning hebt.
Het CIZ wordt ingeschakeld voor advies als de aanvraag voor een woningaanpassing binnen is.

In de WMO staat dat “Om te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, biedt de Wmo een aantal woonvoorzieningen. Een woonvoorziening is een voorziening in, aan of rondom uw woning. Doel van de voorziening: de beperkingen die u ondervindt bij het normale gebruik van uw woning, opheffen of verminderen.

Woningaanpassing kan ook vanuit andere overwegingen wenselijk zijn, bijvoorbeeld om bewoners met een zorgbehoefte of functiebeperking langer in hun woning te laten wonen…

En dan zou je dus kunnen stellen dat iemand in een koopwoning daar ook onder valt.

Stel dat je onvoldoende hypotheek hebt omdat het inkomen te laag is geworden. Inhoudelijk maar even in het kort wegens copd en ziekte van Lyme en een 3 delige hernia.

De bouwvergunning rond is echter  de aanpassing moet ook gefinancierd kunnen worden; de aanvraag scootmobiel  17 maanden procederen was, een handbewogen rolstoel in bezit is  ivm  onvoldoende aanwezige spierkracht indien er met een familielid  wordt meegereden, , traplift via 3,5 jaar procederen tot aan  hoger beroep al achter de rug is.

Via die route worden dus gehandicapten ook nog uitgewrongen; om het eigen huis op een redelijke manier binnen te komen via een aanvraag WMO-voorziening en een tegemoetkoming in de kosten gebeurd maar al te vaak dat er psychische belasting bij komt. Extra drempels op dit gebied worden gelegd.

Dan zou ik bijna een oproep willen doen aan SBS 6 of een regionaal Bouwbedrijf om deze persoon te helpen. Want de betreffende gemeente waar deze persoon woont, lijkt de voorkeur te hebben voor procedures.

En lest best maar weer de één van de tekstuele hoogstandjes:
 
Maatwerk?..
 
Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving.
De gemeente is daar verantwoordelijk voor.
Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking krijgen hulp en ondersteuning van de gemeente als dat nodig is.
De gemeente  betaalt voor mensen met een indicatie bijvoorbeeld mee aan een aanpassing in de woning…
 
 
 
Je zou ze bijna in die gemeentelijke afdeling Copd, de ziekte van Lyme en een aantal Hernia’s toewensen….volgens hun eigen normen en waarden zeg maar…..

%d bloggers liken dit: