Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: vrom

Zalmgedrag..je zou toch denken dat er nog een voordeel te behalen isΒ…

Waar de één het vertaalt in dwarsliggen, tegen de stroom in zwemmen vertaalt de ander het in recalcitrant gedrag, niet conform de regels. Het is toch wat met die luizen in de pels, die lastige “diehards” he?
Privé-initiatieven worden echter niet altijd door de gevestigde “orde” in dank afgenomen. ( zie ook de blogs over Corporatie Accolade – gemeente Heerenveen). Maw mondigheid is iets vervelends en dient het liefst ondergebracht te worden in een bestaande koepel.
Zeker als de groep steeds groter wordt.
Waar de hoeveelheid volt maximaal gevoeld wordt intussen is het verschil van taalgebruik. In feite hoor je als werker op de laagste sport en daar ónder “versier”taal te gebruiken.
Een andere manier lijkt niet over te komen bij de verantwoordelijken. En aan confrontaties heeft men een broertje dood.
Dat wil zoveel zeggen als dat men schuldig is aan praktijken waar men liever niet mee geconfronteerd wordt.
Armoede, in dit geval.
Of mede veroorzakers aan de chronisch zieken in Nederland of vanuit m’n eigen gemeente in Heerenveen.

Meervoudige problemen liggen meer op het gebied van de in stand gehouden bureaucratie dan dat mensen hier zelf grotendeels oorzaak van zijn geweest.
Zo liepen mensen geregeld tegen de arrogantie op van medewerkers. Die mondeling nog wel eens over de schreef gingen.
Die zelfs wel eens klachtenprocedures volgden waar men ondervond dat afdekken niet een tafeltje dekje werd maar gewoon plat liegen in hield.

Kijken we naar het verwijtende woord “verloedering” van een buurt, komen we weer de verantwoording van een Verhuurder tegen.
Of een Gemeente die er geen zaak van wilde maken omdat de Verhuurder een Marktpartij was.

Multi-problematiek…hét woord om aan te geven dat een burger op de laagste laddersport een heel arsenaal van welzijnsmedewerkers om zich heen krijgt.
Maar waar waren die in het begin eigenlijk? Toen de burger het signaal gaf het “niet meer te trekken”.?

Het VROM ging indertijd blind op wat een toenmalig directeur Verhuurder vertelde. Ondanks alle bewijsstukken die elders aanwezig waren.
Aedes, ook geen kleine jongen/meid, ging blind op wat de directeur Verhuurder vertelde. Was summier in het verslag.
Ondanks de bewijsstukken die meegenomen waren.
Gemeente heeft een selectief toe te passen afd. Handhaving vooral als het om de eigen verantwoording gaat.
Jeugdzorg, bekend om het uitzetbeleid van net 17 jarigen, op straat jawel, wast de handen in onschuld.

In de samenleving werden de lagere inkomens meer als werkgelegenheidsproject gezien voor de al werkende dan dat er werkelijk ondersteuning werd gegeven.
En dan blijft Multi-problematiek natuurlijk doorsudderen.

Het ligt dus gewoon aan de prioriteiten die gesteld werden om bepaalde doelgroepen warm te houden. Het zou uiteindelijk ook meer chronisch zieken kunnen geven als je er van uit mag gaan dat willens en wetens bepaalde zaken al langer bekend zijn. En tóch houdt men de WWB in “bevroren” situatie.
En tóch houdt men het minimum op een laag peil.
En vult dit aan met dwang en drangmiddelen, boeten, kortingen en een mensonwaardige keuring door de eigen ingekochte gelederen.
En tóch drijft men de prijzen op via de heilige marktwerking en vermindert men indirect het restant wat voor de eerste levensbehoeften bestemd was.

Zalmgedrag?
Wie is nu eigenlijk de werkelijke zalm?

Nog zo’n mooie zin: Doen zich situaties voor waarin niet is voorzien of waarin onverkorte toepassing van de gestelde bepalingen onverhoopt tot onbillijkheden van overwegende aard leidt, dan is het aan het college om besluiten te nemen waarin recht wordt gedaan aan enerzijds het belang van handhaving van het gemeentelijk beleid en anderzijds het individuele belang.

Ziet er gelikt uit, loopt lekker door, zo’n zin.

De praktijk lijkt dus MAATWERK in te houden.
Het is echter in de praktijk ook een verplicht aanwezige hardheidsclausule die zelden tot nooit wordt toegepast.
De meest gehoorde cliché -kreet is dan “u kunt altijd een procedure starten als u het er niet mee eens bent”. Waar intussen 80 % van Nederland van beseft hoe de burger verwikkeld wordt in een recht waar alleen maar een prijskaartje aanhangt.
Met als ondergrondje het verstevigen van een juridisch gebied om wetten weer aan te passen.

Maatwerk heeft minder met het individu te maken gekregen en méér met een schijnheilige vertoning.
De burger wordt in een geïsoleerde positie gebracht op basis van valse hoop.
Maw…in de hoek “waar de klappen gevallen zijn” ligt mogelijk ook de reden verscholen waaróm er ingezet werd op het met voorbedachten rade subsidiëren van koepels-organisaties. ( wiens brood men eet wiens woord men spreekt-tactiek)

Intussen zijn cliëntenraden gefileerd en veranderd in “Participatie-modellen” waarin bepaald wordt wat “goed voor de mens is”. In het verlengde van de wetgever.

G’d ( of welke naam dan ook) wat ben ik blij met die tegen-de-stroom-inzwemmenden!

 De eigen mening. De eigen ervarings-deskundigheid op de werkvloer. De mensen die niet-conform zijn ( oké, ik ben ook Shaffy – majoor Boshart ( zonder boekje) – fan)

En om toch maar even naar voren te brengen: hopelijk wordt de ene Zalm niet verwisseld met die ander Zalm ( dat was degene die ooit even de kop liet zien bij een uitkeringsgerchtigde in de keuken)

En zo komt er toch nog een goede eigenschap in het licht van de spots op een Zalm; niet geliefd bij menig bestuurslaagje maar toch ook wel weer een , zij het iri, goede reden om niet in slaap te vallen in de stroomversnellende (n)euro wateren.
En wij en ik..gaan door met het “er gewoon zijn” voor diegenen die het ’t hardste nodig hebben. Zonder subsidielijntje en zonder institutionalisering. Ónafhankelijk. Want Houvast Heerenveen houdt het principe hoog: niet linksom niet rechtsom ( politiek) maar dwars er door heen!

Zelfkritiek bij een bestuur ver te zoeken..

Wélk bestuur? Ieder bestuur…

Maar we leven tenslotte in een omgekeerde wereld.

Zullen we het dan maar over Energie hebben?

Zelfkritiek kost namelijk heel wat energie;

Gezond en veilig wonen is wonen zonder dat uw gezondheid en veiligheid negatief worden beïnvloed door uw woning.
Hierbij is gezondheid niet alleen het afwezig zijn van ziekte, maar ook ‘je prettig voelen in je woning zonder storende invloeden’.

aldus SBR / Woonbond.
http://www.toetslijstgezondenveiligwonen.nl/wegwijzer.html
Dus moeten we maar eens kritisch gaan kijken via een lijstje.

Zelfreflexie en regressie. Special voor een murencomplex wat we dan huis noemen.
Eigen huis of huurhuis.

Ons eigen huis dragen we intussen iedere dag mee; de zolderkamer is de denkwereld. Lekker een plaatsje waar je denkt alleen te zitten.
Zo wás het ten minste ooit voor velen.

De klok heeft de tijd ingehaald intussen. Want iedereen wil beslag leggen op iedere vorm van het eigen denken.
En daarom wordt ook wel gesteigerd bij kritiek.
En nog harder gesteigerd als men aangesproken wordt op verantwoordelijkheid.

We mogen het vooral niet hebben over het wanbeleid van stuurinrichtingen, dat zijn dus diegenen die allerlei gehoorproblemen maskeren. Of versieren met doodlopende weggetjes.

Bestuurders hebben mogelijkheden om zelfs via-via-via-via routes zaken te bedekken. Je zou bijna kunnen verdwalen in zo’n wereld.

Wonen. Veilig én Gezond is afhankelijk van het fatsoen van een Verhuurbedrijf die z’n verplichtingen nakomt. Is ook afhankelijk van een gemeente die "burger-vriendelijk-zonder naar het inkomen te kijken" z’n Handhaving op volle toeren laat draaien. Dus wat heeft een zoektocht in je woning voor zin bij een Woningcoorporatie ( Markt) die er een ander beleid op na houdt?
En lekke daken verdomd te repareren? Die heeft gewoon, plat gezegd mailing aan de gezondheid van de huurder.
En een gemeente ook als ze een Marktaandeel warm wil houden.

(Het is fijn te lezen dat "de gezondheid van u en uw huisgenoten gevoeligheid voor allergieën, luchtwegaandoeningen of tocht, als een een belangrijke rol wordt gezien)

Dus ga ik even naar de vragenlijst:

Wordt de buitenlucht in uw directe omgeving ernstig vervuild door verkeer?
Jawél. Maar dat heeft te maken met zwaar vrachtverkeer wat over de drempel dreunt in een woonwijk, om economische redenen.

.
Heeft u last van bedrijven of industrie in de directe omgeving die de lucht vervuilen?
Als de wind uit de verkeerde hoek waait alhoewel het een stuk minder is dan eerder.

Heeft de vloer boven de kruipruimte kieren?
Jawél echter deze zijn door de huurder zelf afgedekt, de verhuurder kwam nl ook niet op het idee hier iets aan te doen.

Zijn er bij het kruipluik of bij leidingdoorvoeren in de grond zichtbare openingen naar de kruipruimte?
Voel me niet geroepen om daar onderzoek naar te doen

Ruikt u rioollucht in uw woning?
Nadat de buis werd vernieuwd niet meer ( bleek een totaal verotte buis te zijn geweest)

Heeft u voor warm water een keukengeiser zonder rookgasafvoer?
Niet meer. Moest ik wel "afdwingen". Elders in de straat hangen nog steeds geisers zonder zo’n kanaal.

Heeft u een open keuken?
Néé..gelukkig niet.

Ruikt u rookgassen of (kook)luchtjes van buren of uit leidingschachten?
Néé…waarbij gesteld dat ik niet zit met de kookluchtjes van anderen die uit een openstaand raam waaien πŸ™‚

Geven materialen van muren, plafonds, e.d. merkbaar te ruiken of irriterende stoffen af?
Néé…waarbij gesteld dat ik ook af moest dwingen de spaanplaat te verwijderen op basis van het advies van de brandweer. Uit zichzelf deed de verhuurder dit niet.

Worden de verwarmingselementen in uw woning te heet om aan te raken?
Geen cv gelukkig.

Heeft u in de winter een koude vloer, met daarop zachte vloerbedekking?
Néé..isolatiemateriaal met daarop laminaat door heel het huis.

Treedt er soms condensvorming op bij uw ramen?
Néé..echter ivm de reparatie van het dak is de luchtvochtigheid gezakt.
Wat men dus blijkbaar weigerde om te doen bij andere bewoners in de straat die intussen de schimmel in de woning hebben groeien.

Is in uw huis zichtbare schimmel aanwezig? Bijvoorbeeld zwarte spikkeltjes op muren of voegen.
Néé..wél bij andere bewoners; hierover werd een klacht ingediend op basis van de Woningwet bij B&W die tot op heden niet afgehandeld werd ( april 2008) En een klacht namens de bewoners via het Bewonerscomité bij de Verhuurder; dit resulteerde in een persoonlijke agressieve brief van de vestigingsdirecteur. Ligt blijkbaar het Bouwbesluit 2003 gewoon naast zich neer.

( Krijg er bijna plezier in me te laten leiden door deze vragenlijst :-))

Ruikt het bij u in huis muf of vochtig, bijvoorbeeld in de meterkast of aanrechtkastjes?
Alleen in de meterkast; logisch ivm de kruipruimte en afwezigheid van een schelpenlaag..

Heeft u in huis last van insecten die van vocht houden, zoals zilvervisjes en pissebedden?
Soms zie ik er wel eens 1 wandelen; pissebedje is een oer-diertje; grappig beestje. Herinner me overigens de "zilvervisjes" wel die soms in m’n vorige ( nieuwere) woning voorbijgleden.

Is kort geleden vocht in uw woning binnengekomen, bijvoorbeeld via de muren of door een lekkage?
Néé… Eerder dus wél; koste me heel wat liters verf en "energie". Verhuurder deed aan natte vingerwerk, na een paar keer hetzelfde liedje kreeg ik een korter lontje. En nam ook geen genoegen met een plaatselijke verfkwast over de diverse nieuwe lekkageplekken ( ivm kleurverschil) Hele kamer toen door ingekocht bedrijfje in het wit gezet. ( Originele tint was zachtgeel)

Is er in uw woning optrekkend vocht via muren uit de vloer?
Já…grotendeels te zien bij de buitenmuur; heeft alles te maken met het niet onderhouden van de woning. In het bijzonder de kruipruimte.
  
Zijn er in uw woning kieren waarlangs lucht binnenkomt (ramen, kozijnen, vloeren)?
Uiteraard πŸ™‚ Ramen zet ik ook geregeld open πŸ™‚

Heeft u tegenover elkaar liggende buitengevels zodat lucht kan doorwaaien?
Já..Niks mis met de dwarsventilatie.

Heeft u meer dan één verdieping in uw woning?

Zijn in alle vertrekken ventilatievoorzieningen aanwezig (bijvoorbeeld een rooster of klepraam)?
Draairamen, geen raamroosters boven.

Kan uw woning worden geventileerd zonder kans op tocht of lawaai of zonder dat u het risico van inbraak vergroot?
Geen raamroosters boven, wél beneden. De extra ventilatie pas ik toe door een bovenraampje open te doen, slaapkamerraam staat sowieso altijd open πŸ™‚

Zijn de ventilatievoorzieningen (klepramen, roosters) gemakkelijk te bedienen?
Gaat me vloeiend af.

Is in uw woning luchtdoorstroming tussen de vertrekken mogelijk, ook als de deuren gesloten zijn (via ruimte onder de deur of kieren)?

Is er een permanent werkend luchtafvoerkanaal in de badkamer?
Já maar dat wc-papiertje werkte niet echt πŸ™‚ gebruikte een aansteker die redelijk flikkerde.

Als u een natuurlijk afvoerkanaal in de keuken heeft, werkt dat dan goed?

Als u mechanische ventilatie heeft (met afzuiging in keuken en badkamer), is de ventilatorbox dan minder dan drie jaar geleden schoongemaakt en zijn toen de afzuigventielen ingeregeld?

Kunt u uw woning luchten via grote ramen of deuren?
Já kán wel maar heb de pest aan tocht πŸ™‚

Uitslag-Uw score is: A
De aanvoer van verse lucht en de afvoer van vervuilde lucht in uw woning is goed geregeld. Omdat er in de woning en omgeving ook geen ernstige vervuilingsbronnen zijn, valt uw woning in de categorie ‘zeer gezond’.

Herinner me overigens ook nog het bouwafval van 1970 wat de schoorsteen verstopt had. Toen ik in de woning kwam en de schoorsteenvegers zwaar materiaal moesten halen om dat te verwijderen, vroeg ik me af of het in de krant had komen te staan als iemand het loodje had gelegd. En zeker of het waarheidsgehalte daarin verwerkt was.

Maar gelukkig…ben weer helemaal van deze tijd πŸ™‚

De vragenlijst gaat verder. Bij het onderdeel Woning waar ik als huurder niet aan mag komen met m’n fikken:

 

Als de verwarmingscapaciteit onvoldoende is kan een betere verwarming nodig zijn, maar ook isolatie kan er voor zorgen dat de capaciteit daarna wel voldoende is.

  • Isolatie verhoogt het comfort en verlaagt het energiegebruik. Er zijn tal van mogelijkheden om de isolatie van woningen te verbeteren, vaak met vrij eenvoudige doe-het-zelf maatregelen. Vraag hiernaar bij de doe-het-zelf specialist.
  • Tochtwering kan helpen als er sprake is van veel tocht. Maar het effect hiervan mag niet zijn dat er dan onvoldoende geventileerd kan worden. Beperk tochtwering vooral tot die plekken die echt overlast geven (kieren lager dan 1,80 m. boven de vloer).
  • Zonwering is het meest effectief aan de buitenzijde, met zonneschermen, screens of (rol)luiken, maar binnenzonwering is beter dan géén zonwering.
  • Zorg voor inbraakveilige en insectenwerende nachtventilatie in de zomer. Zoals ventilatieroosters met insectenrooster, ramen met hor op inbraakveilige plaatsen, klepraam met anti inbraakstang en hor.

Hmz…isolatie dus…
Dat is iets anders dan slóóp. En het Rijk geeft er nog subsidie voor ook. Zou de Verhuurder dat beseffen. Of speelt toch mee dat de gemeente andere prioriteiten heeft? ( Gemeente is het kleine broertje van het Rijk :-))  En het meer gaat om de infrastructuur die de consument via “s Heeren-wegen moet gaan pushen het geld te laten rollen”..? ’s Heeren-wegen zijn écht niet zo ondoorgrondelijk..

Na nog een lijstje ingevuld te hebben:
Geluid van buiten is aan de bron meestal moeilijk of niet te verbeteren. Meestal is de gemeente de instantie die hierop aan te spreken is.
"la me nie lachen!!!"  πŸ™‚  De economie gaat vóór..en het vrachtvervoer dendert gewoon verder.

En even verderop staat bij de einduitslag:

U bent huurder
Als de woning ernstige onvolkomenheden vertoont, is dat uiteraard een zaak voor de verhuurder. Dan moet u denken aan slecht sluitend raam, een verwarmingsketel die niet goed werkt of een slecht verlichte brandgang. Zeker als het probleem zich ook bij de buren voordoet en u gezamenlijk actie onderneemt is de kans op een oplossing groter.

Mag ik opnieuw even in lachen uitbarsten?
Er staat al zwart op wit: de Verhuurder wil geen investering meer doen. Vraag me af in hoeverre het VROM nog kan stellen dat “als er sloopplannen zijn de woning toch in goede staat dient te zijn”..

Met daarnaast nog een totaal andere uitspraak van de Verhuurder bij Aedes ”nee hoor, het was niet zeker dat er gesloopt zou gaan worden”…

En nu weer terug naar een Bestuur;

Een Verhuur-bestuur of een Rijksbestuur. Of een gemeentelijk bestuur.

Alles staat en valt bij  de energie er in willen gooien.

Geen enkele bestuurder wil echter stil staat bij een gevolg van een oorzaak. En dat maakt dat mensen ziek worden.

Enige zelfreflexie bij een bestuur geeft alleen de uitslag dat men geen confrontatie aan wil gaan en allerlei sluipwegen gaat bewandelen om de kont er onderuit te draaien.
Ondanks de lafhartige houding kiest voor larie-uitspraken die de zoveelste Lul-koek-Bingo-prijs wil verdienen.

Dat niemand achter de geraniums moet zitten uit bezorgdheid: de bestuurder heeft andere bedoelingen.
Dat er een sociale cohesie bewerkstelligt wordt: een bestuurder heeft andere bedoelingen.

Tussen cliché uitdrukkingen naar het gepeupel en de wérkelijkheid zit een enorm verschil.

Bestuurders hebben een vet tekort aan energie als het gaat om vrij normalen zaken die alles te maken hebben met de rechten. Sterker nog , het is een terrible irritante beweging uit het volk die opeens toch wat wetten leerden kennen. Jammer, jammer. Want eerder werd die andere zin van "de burger wordt geacht de wet te kennen" veelvuldig toegepast bij enige onwetendheid. Tegenwoordig werkt weer een andere  afstraffing als je de wet kent: dóódzwijgen..

Wat rest de Bestuurder nu nog om zich daartegen te wapenene? Pappen en nathouden?Zoiets van "Wir haden dass nicht gewüsst" toepassen.?

De Markt gaat vóór om de ruimte geven, om winsten te verdelen. En dat heeft niets meer met een "sociaal gezicht" te maken. Of het moet zijn dat een sociaal gezicht bestaat uit een pasje.
Want intussen is de mens niet meer dan een product om verder te schuiven, richting afval of richting africhting. Richting scholing of richting inrichting. En een beloning voor het in de pas lopen.
Of een brokje om net niet te snel te sterven.

Energieloos komen steeds meer mensen in zicht die ook nog eens verder uitgewrongen worden, zij het met kleine stootjes. En maar verder juichen de Bestuurders die halve waarheden vertellen over wat er via kieren en reten doorsijpelden.
In de psychiatrie is daar een naam voor.
Inderdaad zou ik wel eens een hersenscan willen zien van die bestuurders. Kost ook wat energie natuurlijk. Maar het zal ten goede komen. Ten eerste aan het zélf.
Maar als belangrijkste reden: voor het gepeupel wat nog in leven "mag" zijn.
He lekker…kunnen we tenminste weer lachen over dat soort hersenkronkels..

Momenteel hier plaatselijk, nog steeds in woningen waar de schimmel groeit. En de Marktpartij, de Verhuurder, zijn wettelijke verplichtingen niet na komt.

En de gemeente nog steeds doet alsof de neus bloedt.

Heb ik de energie dus maar gebruikt om weer de Ombudsman in te lichten.
Ben benieuwd hoelang het gaat duren eer het onderzoek over Handhaving compleet is.

Ik heb m’n portie bijgedragen wat Heerenveen betreft.
En mag echt hopen dat het Bestuur van Heerenveen eens bij zichzelf ten rade gaat over wáár de menselijke waarden liggen.

Ieder Bestuur eigenlijk ivm het voorkomen van het eigen neerwaartse a-sociale gedrag.

%d bloggers liken dit: