Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: uwv

Bureaucratie…hét topwoord..van het Rijk geworden…rijk geworden door bureaucratie?

 

…..ironische knoeierij?

Menig instelling die met uitkeringen werkt, ook de belastingdienst dus, staat bekend om de bureaucratie, al jaren.
Het langs elkaar heen werken en het constante moeilijker maken dan het makkelijker kan heeft ooit nog wel eens op papier laten komen dat er “een cultuuromslag” nodig is maar dat heeft niets veranderd.

Een 2e gedachte is dat deze voorzieningen deel uit maken van werkgelegenheid in stand houden hoewel al veel mensen de dupe werden van deze bureaucratie.

Het Kabinet, ook niet van gisteren denkt echter meer aan de eigen gelederen. Heeft diverse valkuilen gecreëerd om mensen na alle inspanningen weer af te wijzen. Via allerlei bureaucratie.

Maar het toppunt is wel dat bepaalde politieke partijen daar een slaatje uit proberen te slaan door een formulierenbrigade neer te zetten. Dezelfde politieke partijen die al jaren hebben bewezen de minimale inkomensgroepen uit te wringen via een verstikkende hoeveelheid aan regeltjes en wetjes.

Men spreekt zelfs over een werkelozenproject als opstapje naar de Belastingdienst om daar te gaan werken. De omgekeerde wereld.

Het zou het Rijk en diens sub-rijkjes sieren eerst eens grote schoonmaak te gaan houden in de eigen gelederen. De administratie deugd van geen kanten met al die afdelingen die blijkbaar een eigen wereld bezitten.

Want vandaag krijg je een toekenning die morgen weer teruggevorderd wordt met als je je recht laat gelden door een bezwaarschrift in te sturen je mee mag doen aan het werkgelegenheidstproject van een andere afdeling, de jurist. Die door jouw bijdrage scholing krijgt om zijn werkgever, het Rijk, te beschermen via  de tig mogelijke wetten.

Bureaucratie houdt het Rijk weloverwogen in stand want dat is uitermate handig om burgers te vermoeien. Met daarna wederom de eigen vlag te gaan hanteren om de burger te redden via een gekleurde Formulierenbrigade. Die eerder alle belangenpartijen onder een koepel  vingen om als voordelige voorziening ( ivm de personeelsbezuinigingen) met tevens de gekleurde jasjes van het zittende college, een zogenaamd onafhankelijk adviesorgaan gaven.

Bureaucratie. Het Rijk mag zichzelf op de borst kloppen voor het in stand houden hiervan. De Formulieren brigade zal best met rode vlag staan te trappelen..

Chronisch zieken en gehandicapten worden en zijn hier constant de dupe van. En daarbij komen al die anderen die afhankelijk zijn geworden van de gemeente, het UWV en de Belastingdienst en nog nét niét chronisch ziek zijn.

Iedere beleidsmaker weet er van. Iedere leidinggevende weet er van. En houdt zichzelf in stand door op een top te zitten van afdelingen waar diverse werkgroepen en praatpalen rapporten maken en onderzoeken doen. Even wachten dus voor de burger want de prioriteiten gelden op andere niveau. Noem het dan ook maar partij-belang gaat vóór.
.

 Minder bureaucratie in het voordeel van de instantie gaf nog steeds geen minder bureaucratie voor de burger. Blijkbaar houdt de burger de werkgelegenheid in stand van de politieke toko die ergens in Den Haag heeft besloten dat er veel voordeel te behalen is uit deze materie.

Het beste van wat de politiek dan moet haan geven is minder beloven en meer DOEN. Oftewel minder blaffen en méér bijten naar degene die daar verantwoordelijk voor is.

En dát is pas zorgen voor de burger.

Ipv als schildknaapjes  rondom de eigen Minister te gaan staan.

En het moet eens stoppen met die poppenkastschijnheiligheid rond deze minder-bureaucratie-voor–de-burger uitdrukking. Gebleken is namelijk dat het meer om bedrijven gaat en vergunningen dan dat de burger z’n recht kon laten gelden om ondersteuning te ontvangen.
En dan hebben we het nog niet eens over het zogenaamde MAATWERK in de uitvoering…Of ligt dit aan met welk been de consulent uit bed is gestapt?

Instantie: doe gewoon wat je hoort te doen jegens de burger; FATSOENLIJK WERK AFLEVEREN!

Enne…mevrouw de Koningen…zoals bekend hebben de burgers prachtige voorbeelden lopen die de burger leerden dat afstand niet door de pc komt maar door eenrichtingsverkeer of het niet beantwoorden van burgers. De burgers hebben wél een fiets om afstanden te overbruggen en het openbaar vervoer bestaat ook. Echter tegenwoordig woont familie verspreid en is de telefoon of de pc dichterbij om contacten te onderhouden.
Als de burger wat meer vrije tijd heeft zonder dat er beslag op wordt gelegd door uw Kabinet wordt er heel wat afgeknuffeld hoor. Openbaar en midden op de weg. Dus niet in achterkamertjes en zo…

Het raadsel van de arbeidsongeschiktheid..met zoekplaatje naar de antwoorden..

Het UWV geeft een tegemoetkoming ziektekosten als je méér dan 35 % arbeidsongeschikt bent en van rechtswege verzekerd voor de AWBZ bv. Vernam ik enige tijd geleden dat dit € 350  was. Mooie handeling.

Maar hoe zit het dan bij de SVB in dat opzicht. Ook daar zijn arbeidsongeschikte weduwen en weduwnaars. Evenals bij de WWB-uitkeringsgerechtigden arbeidsongeschikten zijn. Ook zij hebben die kosten, ook zij hebben de criteria doorstaan die het UWV heeft.

Kortom, ik snap niets van die verschillen. Maar mag hopen dat dit onder de loep genomen gaat worden ivm gelijke rechten en gelijke behandeling.

Bij de WWB moet je soms 5 jaar wachten eer je in aanmerking komt voor de langdurigheidstoeslag. Bij de SVB is helemaal geen regeling; je zal maar gekort zijn omdat het jongste kind 18 jaar is geworden of gewoon omdat je gekeurd bent en arbeidsongeschikt. Vreemd allemaal.

Wat zou de filosofie achter deze verschillen zijn?

zoektocht 09

Wie het weet mag het zeggen…

Investeren gemeenten op Schuldhulp ivm de eigen werkgelegenheid?

 Over de ruggen heen van de zwakste WWB’rs?
 Als voorbeeld wil ik een praktijk-ervaring vertellen:

Een jongere bij wie werd vastgesteld dat er ADD vooraf ging aan Schizofrenie.
Opgenomen intussen. Buiten de eigen gemeente omdat  in de eigen gemeente deze voorziening ontbrak.

Volgens de richtlijnen van het UWV werd Wajong aan gevraagd. ( 17-18 jaar) In de eerste instantie afgewezen. ( de betreffende arbeidsdeskundige werd nav diverse klachten inmiddels ontslagen)

Bezwaar werd beroep omdat de UWV vond dat men gelijk had.

Voor het eigen gemak werden zaken die zich hadden afgespeeld voor het 12e jaar niet meegenomen. Ook de periode tussen het 12e jaar en 17e jaar liet men liggen.

De ook aangevraagde WWB betrof voornamelijk de verplichting nakomen van het verzekerd zijn; het resterende bedrag was € 107,00. Via de belastingdienst werd daarnaast de zorgpremie gestort.
Tussentijds werd vanuit de WWB de druk opgevoerd; de jongen werd aangemeld bij een project.
Tussentijds liep de jongen ook in het Zorgplan van de GGZ. Diverse medicatiesoorten werden voorgeschreven.

Ivm de opgevoerde druk vanuit de WWB werd de jongen psychotisch. ( de details zal ik U besparen) Medicijnen werden aangepast.

De beroepszaak tegen de UWV resulteerde in de uitspraak een ónafhankelijk psychiater een diagnose te laten stellen. Dit gebeurde in maart 2009. Diagnose Schizofreen.

Intussen ging het steeds slechter met de jongen. Opname op 14 april 2009.

Doorgave op 15 april 2009 bij de gemeente.

Gemeente wilde hem uitschrijven miv 1 juli 2009. Maw zou de WWB doorlopen en daarna overgaan in zak en kleedgeld + vergoeding voor de collectieve verzekeing.
 Naderhand werd dit veranderd in miv 1 juni.

Op basis van de bestaande WWB min de kosten van de verzekering en het restbedrag van € 107, 00 per maand werden reiskosten aangevraagd omdat hij in het weekend naar huis mocht. En deze extra kosten vanuit niet-algemene omstandigheden vergoeding zouden kunnen krijgen vanuit de bijzondere bijstand.

Ook werd de jongen geacht een fiets te hebben omdat men vanuit deze opname afdeling met een kleine setting per fiets gemeentelijke afstanden overbrugde. Er werd ook een fitnessprogramma aangeboden tegen een voordelig tarief voor deze mensen. Waar men dan ook op de fiets met begeleiding eventueel naar toe kon gaan.

De aanvraag reiskosten, de fiets ( 2e hands € 35 inclusief goed slot) werden voorgeschoten.

De jongen zélf kon echter niet meedoen met de fitness, zat aan de zijkant, omdat de kosten niet voorgeschoten konden worden. Om het weekend naar huis te kunnen moest hij trein/bus kosten lenen.

Ook viel het “eigen risico” van € 155,00 op zijn mat.

 

De gemeente: in een gesprek hierover houdt vol Maatwerk te verrichten. De individuele omstandigheden bekeken te hebben.

Echter de algemene richtlijn wordt in de praktijk gehanteerd; een fiets is een algemeen gebruikelijk middel waarvoor u dient te reserveren.
Het tot op heden passeren van de individuele omstandigheden spreekt de werkelijkheid tegen.
Omdat de individuele omstandigheden “genoegzaam bekend zijn” echter geen individuele benadering plaatsvindt.

Maw..gesproken mag worden dat deze gemeente door deze houding niet zorgt voor Maatwerk echter voor indirect investeren voor de eigen werkgelegenheid bij gemeentelijke schulphulp.

En dát over de rug van een jongere die door diverse specialisten gewikt en gewogen werd, gediagnosticeerd werd en psychisch volkomen verder van slag is geraakt.

In de praktijk hoeft een gemeente namelijk niet “bang te zijn voor precedentwerking” omdat juist een individuele benadering dat voorkomt.

Update: telefonisch werd medegedeeld dat de reiskosten alsnog vergoed gaan worden.

En werd een klacht ingediend over deze houding die tot sociale isolatie aanzet en niets maar dan ook niets enige inspanning laat zien op het vlak van “voorkómen” .

Update: telefonisch werd medegedeeld dat de reiskosten alsnog vergoed gaan worden.

De aanvraag voor de kosten van de fiets van € 35  is nog niet beantwoord.

De beroepszaak tegen het UWV heeft nog geen beschikking gegeven.

Mijn persoonlijke conclusie is dat tot nu toe weer bewezen mag zijn dat de papieren teksten van “Sociale” Instituten voor ambtenaren een lettertjes-soep betekenen echter voor degenen die het zwakste staan het meisje met de zwavelstokjes inhouden.

En dan  “voelt de Kamer zich misleid door Bos”?
Wat dacht je van hoe mensen zich voelen die misleid worden door valse hoop gevende teksten en die iedere dag moeten vechten om de kop boven water te houden?

Wat zou de volgende stap van dit systeem worden?

%d bloggers liken dit: