Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: sociale zaken

StrafbankjesÂ….met 'n aftrap voor de grootste (kerst)bal allertijden

In Heerenveen werkt het…niet dus.

Waar zullen we beginnen als het over zitplaatsen gaat, dacht ik afgelopen week. Bij de krukken? Met een zijsprongetjes naar de (uit)melk-driepoot?
Of bij de O mighty Bank of the World? Waar diverse strafbankjes ontstonden?

Of juist bij diegenen die ondanks het jarenroeptoeteren over de dienstverlening etc etc zich verschuilen achter het zwak-ziek-en misselijk óf zelfs “sorrie, we zijn er (jaren?)mee bezig  excuus.

Alles op z’n tijd maar de wij gaan voor of over de grens van het “betamelijke”  is niet alleen “Schering” en inslag maar ook onderdeel geworden van menige uitvoerig.

Voor de gelovigen dreigt dus een constante op het matje komen bij de Heer.
Maar voor de óngelovigen het strafbankje.

 

Waar ooit nog het “gevoel” was dat wat dan ook betrouwbaarheid had, een of andere zekerheid bood, beseffen we nu dat de toezeggingen, beloften een momentopname zijn. Want morgen draait de wind de andere kant uit.

We kijken en luisteren naar Zalm, Balkenende, Kroes en horen de uitspraken. We bemerken iedere keer weer dat papier geduldig is en  mondigheid niet in dank wordt afgenomen, ondanks de roeptoeters.
We bemerken in de portemonnee dat er steeds minder overblijft of op tafel steeds eenzijdiger gegeten moet worden. Prijsverhogingen die door de Marktpartijen ingevoerd worden, bezuinigingen op juist die financiële ondersteuning die de zwakkeren zo hard nodig hebben.

En het doordrukken van geldverslindende objecten nog steeds plaatsvindt.

Het hedendaagse beleid beschadigt voortdurend een grote groep mensen. Waarbij ieder beleid zo de eigen excuses voor creëerde. Maar de hoofdreden altijd geld was.

 Het is nu 2009, de laatste maand.

Per 2010 komt er weer een nieuwe golf bezuinigingen aan in combinatie met prijsverhogingen. En ook 2011 komt in zicht.

Griezelige gedachte?  En toch nog maar even het “sociaal-democratische”  masker opzetten?  
Reden genoeg om de diverse strafbankjes neer te zetten, op aarde en mogelijk dan ook bij de hemelpoort.

Wat mij betreft bij het bestuur van Sportstad-Heerenveen.
 

Want zeg nou eens zelf; valt het niemand op dat er sociale huurwoningen gesloopt worden die best met enige inzet geïsoleerd en wel nog 25-50 jaar meekunnen? Maar  in feite gesloopt worden ten bate van Sportstad Heerenveen ivm “het kan ons niet bommenbeleid van Partij vd Arbeid met het CDA” die hun “sociaal-democratische stem”  ten bate van hun eigen burgers wel meer stilhielden? Burgers die op basis van valse hoop gevende programma-blaadjes ( veelal ouderen en gelovigen) in de veronderstelling waren dat men opkwam voor de zwakkeren in de samenleving. Dus niet; juist de zwakkeren werden en worden benadeeld door deze beiden via de idioterie rond een visie dat alle wegen naar Rome moeten leiden. Alle wegen naar Sportstad moeten leiden. Alle woningen die in de weg staan hiervoor gesloopt moeten worden. Het grotendeels sociale huurwoningen zijn. En daarnaast het terug willen bouwen van woningen waar iemand met een laag inkomen dan wel niet voor in aanmerking komt dan wel op een wachtlijst komt te staan omdat & ‘s gewijs opvallend weinig voor deze mensen teruggebouwd gaat worden. Ondanks de toch wel bekende feiten van “krimp” en een grote golf nieuwelingen in de WWB  ( lang leve het vernieuwde minimale inkomen?) waar dus geen betaalbare woningen voor zullen zijn. Of net wel betaalbaar maar wat ten koste gaat van de rest op vaste lasten gebied. Inclusief voeding dus via zo’n constructie het gebied groter maakt tussen betaalbare goedkope voeding en gezonde voeding met vrije keus. Maar we hebben de Voedsel-bank dan toch? Zullen de gelovigen van de beide Partijen  stellen. En kijk eens naar Afrika, zullen anderen mummelen.

Néé, ik kijk al jaren naar degenen die ik qua gezondheid achteruit zie gaan,  degenen die stuklopen  tegen  onwil van de politieke partijen om  in te zetten op voorkomen is beter dan genezen.

Degenen die intussen begraven liggen en degenen die de strijd niet meer op konden brengen tegen de in stand gehouden bureaucratie. Omdat er achter de schermen zoveel mogelijk werd ingezet op afwijzingen en intensief zoeken om dit te kunnen onderbouwen. Waardoor die lange weg van bezwaarschrift/beroepsschrift gegaan moest worden.
En dan heb ik het over ca 20 jaar. Waarin ook de kinderen, behalve de ouder(s)  de dupe werden.

En valt het niemand op dat Partijen in hun 4 jaarlijkse programma uitspraken doen die zij in de praktijk, lees tegengas geven bij de toch wel dwingende voorstellen van de B ende W’s in gemeentelijke vergaderingen, niet nakomen? Zelfs  niet tegenspreken?
En dat de “eigen volk eerst” zeker bij bepaalde partijen hoogtij voert? Onder het mom van draagkracht over beslissingen dus geen draagkracht onder de eigen gemeentelijke burgers maar alleen vanuit het eigen veilige groepje? Waar uiteraard de fractie-voorzitter nog wel eens een telefoontje pleegt met zijn zittende Wethouder?

 

Grote Schoonmaak-Actie voorjaar 2010:

Wordt het geen tijd om een grote schoonmaak te houden in een gemeente die blijkbaar maling heeft aan haar burgers en de voorkeur heeft om als postduif te dienen van opdrachten via Lissabon-Brussel-Den Haag?

Hoezo dienstbaarheid? Hoezo zorg omtrent bewoners?  Via het woord “onafhankelijke adviescommissies”? Die in werkelijkheid de drempel plat mogen lopen als er geen lijntje loopt via de telefoon?

Gesubsidieerde instellingen die niets meer hebben dan hun eigen positie en dezelfde werkwijze trachten te hanteren? Maar wel naar buiten gebracht worden als ön-afhankelijk???

Lees ik zomaar dat de politiek weer dichterbij de burger komt; toe maar.
Maar logisch uiteraard; er moet weer een psychologisch vangnet gegooid worden op basis van de 4 jaarlijkse actie.
Waarvan men denkt dat dit wel van pas gaat komen bij de komende landelijke verkiezingen.

We lezen over de crisis.
Tranentrekkers op gebied van het vertrouwen.
We herinneren ons de redenen van eerdere bezuinigingen.
 Vanuit de ABW naar de WWB, vanuit de WWG naar de WMO en ga zo maar door.
Wie er mee weg komen zijn nog steeds die typen waar het inkomen bovenmaats is.
Sommigen weten niet eens hoeveel een pak melk kost of waar afdeling Handhaving zich mee hoort bezig te houden.

Gecreëerde marktpartijen hebben vrij spel ondanks dat er richtlijnen en regels bestaan. Signalen dat er nog meer minimale inkomens binnen komen lijkt te worden opgevangen door een netwerk van sloop-de sociale-huur-sector en zet maar middel tot middeldure woningen neer. ( volgens het BewonersCentrumHeerenveen is dit het plan van de gemeente Heerenveen).

Blijkbaar een strategie om wachtlijsten te creëren voor de slecht onderhouden woningen die nog even mogen blijven staan? Uiteraard zonder al te veel onderhoud.

“Sloop dient voorkomen te worden” las ik in zón eerder uitgegeven programmablaadje van een Rode Roos Partij. Dezelfde partij laat het al jaren afweten op het gebied dit waar te maken. Sterker nog, men reageert niet en volgt blindelings the leader van de bende. En dat is dan één van de voorbeelden.

De grote “religieuze” Partij heeft blijkbaar ook niets met dit onderwerp.
Minimale inkomensgroepen lijken te worden gedwongen in de religieuze hoek hun giften te mogen ontvangen. 
Met een beetje mzzl mag men de Voedsel-bank bezitten.

Huurverhogingen gaan gewoon door.

Zeker als er straks een keurmerkje opkomt van de één of andere in het leven geroepen duurzame Moloch. De huur-toelage gaat ook de bezuinigings-ronde in.
En er is een nieuwe markt aangeboord die burgers moet aanzetten tot consumeren.
Maar dat het inkomen van  bepaalde “doelgroepen”afhankelijk is  van de goedertierendheid “bijzondere bijstand” zegt genoeg.
Zeker als men daar ook aan het bezuinigen is geslagen valt er nog weinig te consumeren. Maar dat hebben de “sociaal-democraten” ook wel door, dus gaat men verder inzetten op behuizing waar nog iets aan te verdienen valt via allerlei nieuwe constructies die nog even in de kast liggen.

De laatste ervaring met het “goed werkende apparaat “ en het zich “dienstbaar” opstellen naar de burger ( mooie kreet dát weer wel)  is dat het anderhalf jaar duurde eer het kwartje mocht vallen bij de Heeren van het Veen.
.
Ondanks dat Dhr Scheweer (CDA) en Dhr Buwalda-C.vd Laan ( P vd A) voorkennis hadden. En ook op de hoogte werden gehouden, inclusief de fracties. Het éénrichtingsverkeer met de door hun zo gevlagde “sociaal-democratische” geuren echt geen stand houdt.

Ach…en dat alles om minimale inkomens.
Die blijkbaar minder rechten mogen krijgen dan sportsstad en compagnons.
Volgens mij heeft de Participatiegraad-WMO dat intussen ook wel door, gelezen hun advies wat een kopie lijkt te zijn van het voorstel van B&W Heerenveen.
Ten koste van degenen die dit het hardste nodig hebben.

De wereld van likken en er bij blijven lijkt voor steeds meer mensen reden om zich verre te houden van dit bestaande onder het mombakkes van “het gaat allemaal hartstikke goed” .

Wat uiteraard  voor een beperkt elite-korpsje geldt. Daarónder zitten degenen waarbij het slechter gaat. Maar we “mogen natuurlijk niet mopperen”want “ kijk maar naar Afrika nietwaar?”

In mijn optiek geldt nog steeds verbeter de wereld en begin bij jezelf.
Begin eens in je eigen gemeente dus.
Juist daar waar het verre van fatsoenlijk is om mensen in situaties te laten zijn en te houden door de bureaucratie in stand te houden.

Dan wel intens energie te steken in alles wat maar een aanvraag kan afwijzen en gokken op dat mensen geen bezwaar aantekenen.
En mocht er jurisprudentie, wetgeving bestaan dan gewoon niet invoeren ( uitspraak alleenstaande ouder met kind van 18 jaar-sept. 2009, (2007 wetgeving).
En zo ken ik er nog wel een paar.

Sommigen muteren.
 
Lijkt een virus te zijn als je op de stoel gaat zitten van de subsidiegever.

Dus de strafbankjes zijn nog steeds hard nodig als je bemerkt dat men enerzijds geld aanboort voor Armoedebestrijding en anderzijds intens blijft zoeken naar een zo minimaal inzetten van “gemeente wees minimaal sociaal”. Zeker als men de kennis heeft over de komende naweeën van die “plotselinge” crisis en desondanks de eigen burgers van een bekende doelgroep in z’n hemd laat staan.

Denk er maar aan dat U, als beleidsmákers, verantwoordelijk bent door  de prioriteiten elders te leggen dan bij de mensen die het ’t hardste nodig hebben. En geen excuustruus dit kan wegvegen. Ook geen vvv-bonnetje trouwens.

Waarom ik het beestje bij de naam noem?

Omdat wát er al jaren aan de hand is nu eens niet-politiek correct op tafel mag komen, noem het maar “eerlijke taal”…

Gedragen door  iemand die  zich niets aantrekt van de hooghartige houding van de visite-kaartjes die namens “het bedrijf” graag polsen wat er voor eigen gewin te halen is.

En met recht een vooruitziende blik had en heeft om “te redden wat er te redden is” van dit hedendaagse poppenkastspel.

De beloningen van corporatiebestuurders en/of contract-breuk vergoedingen  nog maar daar gelaten. Ook deze zaken zijn al jaren bekend natuurlijk..

1+1=2.
 
We hebben te maken met
de crisis die “opeens” uit de lucht kwam vallen,
de zelfverrijking in de top,
een politiek poppenkastspel met de nodige mierenneuqerij tegen betaling,
Brussel,
Amerika,
Romeinse Tijden
Overige herhalingen van de geschiedenis.
De Bilderberg-groep
De WHO
De religieuze machtstrijd

En een tig aantal volksvertegenwoordigers die meer aan  het eigen groepsbelang denken dan aan de zwaksten in de samenleving. Zeker als het  om “vernietiging” gaat laten zij het grotendeels afweten.

Is het not-done dit openbaar neer te zetten?

“Mag” dit alleen maar binnen de 4 muren gezegd worden?
“Mag” men alleen maar mopperen en teleurstellingen uitspreken op een koffie-ochtend?
“Mogen” initiatieven door burgers wel doorgang vinden?

Of wordt er eerst gescreend en gestempeld via de heersende machthebbers via een onder 4 ogen gestelde bedreiging om het jasje aan te trekken van een protocol wat juist datgene in stand wil houden waar men zichzelf in draait en keert?

Ach…het zijn zomaar gedachten..Niet conform, mee eens.
Maar wie is het er nou eigenlijk mee eens dat sleur bevorderlijk is voor verandering?

Dus sprak ik Sinterklaes ook maar even aan…in navolging van AAD http://www.vkblog.nl/bericht/288847/BN-ers_sturen_verlanglijstjes_aan_de_Sint

En verzocht:
in de naam van de Burger-Master,
de Wethouders Partij van de Arbeid,
de Wethouder der Groenen
en  onze eigen gelovige knipbeheerder Wethouder Scheweer de volgende zaken in hun schoen te proppen:

Petertje de Jonge ’n olifantje om door de porseleinen kast te “mogen” lopen.
Lykele Buwalsa: bitterkoekjespudding
Coby vd Laan citroenjenevertje
Keesje Feenstra ’n appeltje met rode pin zodat iedereen zo zwart als roet wordt ( met dank aan J.Bouma) . http://www.vkblog.nl/blog/74572
Meine Scheweer: een taaitaai knip met geld wat smelt, als sneeuw voor de zon. ( met dank aan A. Verbaast http://www.vkblog.nl/blog/35408

 En uiteraard…iedereen de zak..met lachstuipjes
( met dank aan de kartrekkers elders)

Ik heb m’n voetbeschermer al klaar liggen om een verdomd ferme trap te geven tegen de grootste bal(len) allertijden..

Lokaal sociaal actief..

 
Alliantiedagen 2009

Woensdag 7 oktober             Beilen                         regio Noord
Vrijdag 16 oktober                  Zutphen                      regio Oost
Donderdag 22 oktober           Etten-Leur                  regio Zuid-West
Vrijdag 6 november                Amsterdam                regio West
Vrijdag 13 november              Roermond                  regio Zuid-Oost

Nederland armoedevrij!
 
De Europese Unie heeft 2010 uitgeroepen tot Jaar van de Armoedebestrijding.
In 2010 vinden ook gemeentelijke verkiezingen plaats.
De Sociale Alliantie wil daar op inspelen met een voorstel om een lokaal actieplan op te stellen om elke gemeente in Nederland ‘armoedevrij’ te maken.
Dat doel wordt niet in 2010 gehaald, maar er wordt wel een koers uitgezet en er worden concrete stappen afgesproken om dat doel dichterbij te brengen.
Voor een armoedevrij Nederland zijn grote visies nodig, maar vooral veel kleine stappen.

 Die moeten dicht bij huis, lokaal, worden gezet. Veel groepen zijn daar al mee bezig. De Alliantiedagen zijn bedoeld om elkaar bij te praten en te inspireren. De inzet is het opstellen van een lokale sociale agenda met concrete stappen naar het uiteindelijke doel: iedere gemeente in Nederland armoedevrij!

Eén van de knelpunten is het toenemende probleem van schulden. In 2009 heeft de Sociale Alliantie onderzoek laten doen naar schulden bij een kwetsbare groep: vrouwen en kinderen.
De resultaten worden gepresenteerd en uitgewerkt, naast enkele andere speerpunten voor een werkzaam sociaal beleid.

Programma:
 
10.00 – 10.30 uur        Ontvangst met koffie en thee

10.30 – 10.45 uur        Welkomstwoord namens de Sociale Alliantie

10.45 – 11.25 uur       Schuldhulpverlening
– Presentatie van een landelijk onderzoek 
– Link naar de lokale praktijk: wat kunnen we er mee in onze eigen gemeente?
– Inbreng vanuit de zaal
                                  
11.25 – 11.35 uur       Muzikaal intermezzo met medewerking van het AVE koor, winnaar van het alternatief smartlappenfestival 2009

11.35 – 12.15 uur        Sociale agenda en lokale acties
– Presentatie Nederland armoedevrij en de Sociale Agenda: wat staat erin, hoe maak je zo’n agenda en hoe brengen we het onder de aandacht?
– Inbreng vanuit de zaal

12.15 – 13.15 uur        Lunchpauze

13.15 – 15.00 uur        Middagprogramma ‘Lokaal actief’ met keuze uit 5 werkgroepen
                                   
15.00 – 15.30 uur       Centrale afronding van het programma met medewerking van het AVE koor.
                                  
Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een drankje en hapje.

Werkgroepen

In het middagprogramma kunt u kiezen uit één van de volgende werkgroepen:

  1. 1.      Schuldhulpverlening

Er wordt veel tijd, geld en energie gestoken in de schuldhulpverlening. Dat speelt zich met name op lokaal niveau af. Wat leren we van gesignaleerde knelpunten en wat en waar kun je als vrijwilligersorganisatie lokaal bijdragen? Waarmee helpen we mensen met schulden nu echt?

  1. 2.      Werkende armen

Nog steeds staat het vinden of houden van betaald werk te boek als de koninklijke weg uit bijstand en armoede. De vraag is in hoeverre dit ideaal de toets van de dagelijkse werkelijkheid kan doorstaan, zeker in de huidige tijd van economische crisis. Zelfs met betaald werk blijven veel mensen toch gevangen in de armoede. Hoe komt dat en wat zou er mogelijk moeten zijn?
 

  1. 3.      Noodhulp als stem van de armen

De economische crisis is merkbaar voor organisaties die noodhulp leveren: voedselbanken, noodfondsen en kerken spreken van stijgende aanvragen. Wat zegt ons dat? Wat zeggen de mensen in nood en wat kun je als organisatie doen om in verkiezingstijd de aandacht te vestigen op deze nood? Hoe spreken we de overheid aan op de ‘gaten’ in het armoedebeleid?

  1. 4.      Brede cliëntenraden

Samenwerken in cliëntenparticipatie is heel waardevol. Door de inzet van gemeenten om samenwerking te bevorderen, integraal te werken en bezettingsproblemen van cliëntenraden te omzeilen, worden steeds meer cliëntenraden ook samengevoegd. Is dat de ultieme oplossing? Welke voorwaarden zijn essentieel en wat kunnen we leren uit de praktijk?
 

  1. 5.      Sociale Agenda 2010

 
 

De Europese Unie heeft 2010 uitgeroepen tot Jaar van de Armoedebestrijding. In maart 2010 zijn gemeenteraadsverkiezingen en komen er nieuwe colleges. Dat is een goed moment om een punt op de horizon te zetten met een voorstel voor lokale agenda’s en actieplannen om ‘Nederland armoedevrij’ te maken. De Sociale Alliantie ondersteunt deze actie met concreet werkmateriaal, dat in deze werkgroep wordt besproken en ontwikkeld.

Data en locaties Alliantiedagen:

Er worden vijf bijeenkomsten gehouden.
De accommodaties zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
 
Regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) 
Woensdag 7 oktober              Wilhelmina Zalencentrum, Wilhelminaplein 2, 9411 PC Beilen
 
Regio Oost (Overijssel, Gelderland en Flevoland) 
Vrijdag 16 oktober                  De Hanzehof, Coehoornsingel 1, 7201 AA Zutphen
 
Regio Zuid-West (Zeeland, Noord-Brabant West, Zuid-Holland Zuid)     
Donderdag 22 oktober           De Nobelaer, Anna van Berchemlaan 2, 4872 XE Etten-Leur

Regio West (Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland Noord) 
Vrijdag 6 november                Aristozalen, Teleportboulevard 100, 1043 EJ Amsterdam Sloterdijk
 
Regio Zuid-Oost (Noord- Brabant Oost, Limburg)  
Vrijdag 13 november              De Oranjerie, Kloosterwandplein 12-16, 6041 JA Roermond 

Het programma begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
Er is tijd voor uitwisseling, ontmoeting en inspiratie.  
 
Alliantiedagen
De Sociale Alliantie is een netwerk waarin landelijke en provinciale organisaties hun krachten bundelen om meer samenhang te krijgen in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.
Om dit doel te bereiken worden onder meer Alliantiedagen georganiseerd voor de achterban van deelnemende organisaties. Ook beleidsmakers en uitvoerders zijn welkom.

Op de Alliantiedagen worden verschillende nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd aan de achterban van de deelnemende organisaties, omgekeerd geeft deze achterban kritisch commentaar op die ontwikkelingen en scherpt zo thema’s aan. De inbreng in de werkgroepen wordt meegenomen en verwerkt in werkmateriaal ten behoeve van de versterking van de positie van mensen met lage inkomens.
Ook wordt het gebruikt in de voorbereiding voor het jaarlijkse overleg met de staatssecretaris.

Voor wie?

De Alliantiedagen zijn bedoeld voor de kaderleden van de organisaties die de Sociale Alliantie vormen: cliëntenraden, anti-armoedegroepen, platform allochtonen, kader dat actief is in vakbonden, in Humanitas, in de kerken, mantelzorg, ggz-groepen, etc.
Nadrukkelijk worden ook politici, beleidsmakers, uitvoerders en maatschappelijke organisaties uitgenodigd.
Overige geïnteresseerden zijn eveneens van harte welkom.

 

Voor meer informatie over de Sociale Alliantie zie: www.socialealliantie.nl

Aanmelden;

Onze voorkeur heeft verzending via e-mail om tijd en kosten te besparen.
Mail de gegevens van de aanmeldingskaart (zie verder) naar: info@stichtingclip.nl.
Na ontvangst van uw aanmelding volgt een ontvangstbevestiging per e-mail.

Ook kunt u zich opgeven door de aanmeldingskaart in te vullen en per post op te sturen of te faxen.

Het programma en de routebeschrijving worden ongeveer een week van tevoren toegestuurd.
Heeft u geen e-mail, dan sturen we u een week van te voren de stukken per post toe.

Kosten
Deelname is gratis en u krijgt een lunch aangeboden.
Reiskosten zijn voor rekening van de eigen organisatie.
Levert dit problemen op, dan kunnen reiskosten op basis van kosten openbaar vervoer worden vergoed door de Sociale Alliantie.

Informatie
 
 

Wilt u meer informatie over de Alliantiedagen, dan kunt u contact opnemen met Stichting CliP,

telefoonnummer: 06 – 420 920 30 (Ger Ramaekers) of per e-mail: info@stichtingclip.nl


Organisatie

In de Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid werkt een groot aantal organisaties samen.

Landelijke organisaties:
Raad van Kerken; Humanistisch Verbond; Humanitas; FNV; CNV; Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA; CG-Raad; Stichting CliëntenPerspectief (CliP); Cordaid Bond zonder Naam; FORUM; Landelijk Overleg Minderheden; Landelijk Bureau DISK; Kerk-in-actie; Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten; Landelijk overleg cliëntenraden Sociale Zekerheid; Cliëntenbond in de GGZ; Landelijke Vereniging van Thuislozen; Beweging ATD-Vierde Wereld Nederland; Tiye International  Platform of the National Organisations of black, migrant and refugee women; Vrouwenbond FNV; Werkgroep Landbouw en Inkomen; Mezzo, Landelijke Vereniging van Mantelzorgers; Stichting Leergeld Nederland; Leger des Heils; Stichting Christelijke Schuldhulpreventie; Vincentiusvereniging Nederland; 

Provinciale en lokale organisaties:
Arme Kant van Groningen/Drenthe; Groninger Netwerk cliëntenraden in de Sociale Zekerheid; Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden; Arme kant van Fryslan; Vereniging Cliëntenraden Sociale Zekerheid in de provincie Drenthe; Vereniging Sociaal Drenthe; Arme Kant van Overijssel; Provinciaal Overleg Cliëntenraden Overijssel; Arme Kant van Flevoland; Stichting Gelderse Aanpak; Provinciaal Overleg Cliëntenraden Utrecht; Arme Kant van de provincie Utrecht; Arme Kant Noord-Holland; Stichting Uitkeringsgerechtigden Noord-Holland; Arme Kant van Zuid-Holland; Stichting Provinciaal Overleg Cliëntenraden Zuid-Holland; Stilte-actie; Splinter, platform voor bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Zeeland; Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen; Stichting de Vonk, instelling voor maatschappelijk activeringswerk voor Noord Brabant en Zeeland; Stichting de Pijler – knooppunt van uitkeringsgerechtigden-organisaties in Limburg; ROSA – Rotterdamse Sociale Alliantie; Komitee Amsterdam tegen Verarming; Platform Minima Organisaties Haarlem; Lokale organisaties en werkgroepen die tijdens Alliantiedagen ervaringen uitwisselen en werkmateriaal ontwikkelen voor een goed lokaal sociaal beleid en praktijk.

 

Deze organisaties verlenen medewerking aan de Alliantiedagen.

Stichting Cliëntenperspectief (CliP) verzorgt de organisatie van de Alliantiedagen in opdracht van de Sociale Alliantie.

 
 


 
Aanmeldingskaart
 
Ik doe mee met de Alliantiedag op:

O         Woensdag            7 oktober              Beilen                         regio Noord
O         Vrijdag                 16 oktober              Zutphen                      regio Oost
O         Donderdag          22 oktober              Etten-Leur                  regio Zuid-West
O         Vrijdag               6 november              Amsterdam                regio West
O         Vrijdag             13 november              Roermond                  regio Zuid-Oost

(aankruisen wat van toepassing is)

 
Organisatie:

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

e-mailadres:

1e voorkeur werkgroep nr: …

2e voorkeur werkgroep nr: …

Bijzonderheden:

Bovenstaande gegevens graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 10 dagen vóór de betreffende Alliantiedag mailen naar info@stichtingclip.nl

Aanmelding per post – uiterlijk 2 weken vóór de betreffende Alliantiedag sturen naar:

Alliantiedagen 2009
Stichting CliP
Postbus 133
3500 AC Utrecht

Of faxen naar:  0321- 339074

Met vriendelijke groet,

Steunpunt Minima St Houvast Heerenveen

%d bloggers liken dit: