Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: provincie friesland

December..Verlichting’s Actie Heerenveen Minimale Inkomens-anti Armoede!!

Het bruisende leven gaat gewoon door bij degenen die amper het besef hebben waar ze mee bezig zijn. In de dierenwereld zou je kunnen spreken van verwaarlozing, mishandeling zelf uitroeiing ivm het bewust bezuinigen op de eerste levensbehoeften .

Een dier hoort niet zonder voldoende voeding achtergelaten te worden.
Een dier hoort niet zonder aandacht achtergelaten te worden.
Een dier hoort voldoende ruimte te hebben om een dier te mogen zijn.

En dat geldt zeker voor een méns! Ook een mens die in de ogen van de hoogstaande “normen” van dit Koningshuis + Kabinet best nog wel”kunnen inleveren” omdat zijzelf en hun kudde graag de eigen dans willen blijven borgen!

Gaan we straks weer op de knietjes om als “lijdende voorwerpen” de beeldbuis te vullen?

Of gaat er een lampje branden dat er steeds meer niet-geregistreerde daklozen bv bij een raam staan met dat “zwavelstokje”?
Of dat er steeds meer mensen hun inkomen rechts-streeks kunnen af laten boeken en er geen eerste levensbehoeften meer gehaald kunnen worden?

Wij zijn verbijsterd intussen over de hypo-crisie jegens politiek geblaat en de zogenoemde religieuze uitspraken. dat moge duidelijk zijn!

Zeker als intussen ook bederf grootmoedig werd uitgedeeld via kerkelijke voedselbanken.

Zeker ook als mensen weggestuurd worden bij “plangroep” die de WSNP (schuld-saneringen) in handen zou hebben.

Maar vooruit. We gaan als Stichting maar weer een oproep neerzetten: voor sponsors die nog wel een hart in hun lijf hebben:

Afhankelijk van de vrijgevigheid van sponsors hoopt Stichting Houvast ook weer dit jaar mensen blij te maken met een Kerst-pakket. Mensen die tussen de wal en het schip vielen en trachten te overleven. Wat is dan mooier als een lichtje te geven via een feestelijk pakket?

De Stichting weet en werkt al jaren in de gemeente Heerenveen, onafhankelijk, vanuit het Aanloophuis hoe moeilijk het kan zijn gedurende de decemberdagen.

Niets extra’s kunnen doen is onvoorstelbaar maar bittere realiteit.

Kerstpakketten die u wilt afstaan zijn daarom van harte welkom! Ook houdbare artikelen! Wie ook z’n steentje bij wil dragen aan deze actie en/of goederen/kerstpakketten beschikbaar wil stellen kan contact opnemen via telnr.: 0513-632329 ( secr. St. Houvast Heerenveen. Wilt U financieel bijdragen dan kan dit via de Frieslandbank nr. 298321297 KvKnr 01081923.

Losse artikelen kunt U op woensdagochtend brengen bij het Aanloophuis-Herenwal nr 2 Heerenveen tussen 9 en 12 uur.

Diverse vrijwilligers staan klaar om deze pakketten bij de mensen te bezorgen.

Gemeentebelangen Heerenveen 22 maart ’11 verdient bosje narcissen

Narcissen zijn natuurlijk op hun plaats bij deze politieke plaatselijke club. Vooruit…voor elk lid van dit bestuur een bosje. Zeker voor de voorzitter Lute v Dijk die me verschillende keren aan de telefoon heeft gehad tussen oktober en december 2010 en mails niet beantwoordde.

Vanaaf dus dé jaarlijkse leden-vergadering van deze Gemeentebelangen Heerenveen; al te vaak geen critici bij aanwezig maar de “wonderen zijn de wereld nog niet uit”; een spoedcursus voor leden zou kunnen zijn:

Neem geen genoegen met politieke correct geformuleerde uitspraken die veel woorden geven maar ook “algemeenheden”.

Vraag op de man af hoe het komt dat men de eigen statuten niet nakomt ondanks dat deze uit 2007 zijn.
(niet te verwarren met een huishoudelijk reglement wat een interne aangelegenheid is)

Neem geen genoegen met “we zijn er mee bezig” want dat werd al eerder verteld.

Vraag naar het totale aantal leden die ieder jaar contibutie betalen ( in de statuten gesteld op 25 gulden per jaar) Donateurs zijn GEEN leden, aldus de statuten.

Wat betreft de royering van mij, als lid, net vóór de ledenvergadering;

…van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de “betrokkene” binnen 1 maand na ontvangst van deze kennisgeving beroep open
(aldus de statuten)

Het lid heeft het recht zich persoonlijk in de ALGEMENE LEDENVERGADERING, waarin het beroep behandeld wordt, te verweren.
Hij/zij ontvangt daartoe schriftelijk bericht, op wélk tijdstip en op wélke plaats dit beroep in de ALGEMENE LEDENVERGADERING zal worden behandeld.
(aldus de statuten)

Van dat laatste was geen sprake in de mij toegezonden brief/mail ( 14-15 maart 2011): ook dit werd niet bekend gemaakt.

Zwart wit gesteld ” mocht ik alleen schriftelijk naar het “bestuur” over “enkele bestuurlijke zaken” vragen stellen ( stond in de laatste regels van de kennisgeving “royering lidmaatschap GBH) waarna dus schriftelijk een antwoord zou komen.

Weer een bewijs dat men de eigen statuten niet nakomt

Stof uit Friesland-Heerenveen

Stofjes uit Nederland is één; stof uit Friesland is weer wat anders. En deze keer dus maar m’n mening over het hele kermis-gebeuren rond het Provinciale stemmen:

Politieke partijen zetten momenteel weer alles op alles om zichzelf te promoten. Landelijke, zelfs plaatselijke partijen gebruiken termen die voornamelijk de eigen positie aangaan.

Gaan we het breder bekijken dan hebben de verkiezingen PROVINCIALE STATEN wel degelijk te maken met wat er in Den Haag tegenwoordig gaande is.

Plaatselijke politiek is niet meer dan een soort participatiemodel van een groep burgers die mee kunnen liften. Klinkt hard maar is niet anders.

Wie in de structuur terecht komt van de politiek moet zich houden aan heel wat strakke lijnen. Die overigens steeds strakker worden zodat er  weinig ruimte overblijft om de eigen betrokkenheid, de basis, te ventileren. Alhoewel er ook nog wel eens eigenbelang doorsijpelt.
Wat rest is dan eigenlijk een functie in het totaalplaatje waar geheimhouding op de loer ligt. Zelfs dat er een wel heel gesloten gemeenschapje zich kan ontwikkelen.

Dat geldt ook in het bedrijfsleven trouwens.

Wie hoger in functie is komt natuurlijk ook verder te staan van wat er op de bodem gebeurt. En daar de ruimte ingevuld wordt door allerlei afdelingen/tussenpersonen  komen er net zoveel persoonlijke belangen de hoek omkijken.
Ieder voor zich investeert voor de eigen toekomst. Ook in de politiek.

Dus ik begrijp dan ook wel dat het gros van de stemmers de neiging heeft naar het herkenbare dichtstbijzijnde te grijpen om gerustgesteld te worden. Al is het de bekende buurman die net toevallig in een partij zit .
Of een feestneus in een achterafdorp.
Het  vervelende van politiek is dat persoonlijke motieven ondergesneeuwd kunnen raken aan andere belangen; degenen die blijven hebben of tijd genoeg om te investeren in deze nieuwe baan of zijn die bekende pluchezitters waar ook de aanwezigheidsvergoeding meespeelt.

Welke geheime agenda er ook is “we mogen één x in de 4 jaar stemmen” en ik zou deze STEM daarom niet laten liggen om te voorkomen dat een andere “doelgroep” deze in en voor  eigen voordeel gaat toepassen.

Het belang van de Provinciale Verkiezingen ligt niet zozeer bij de financiële toekomst van een gemeente ( of dat extra fietspad, bruggetje wat gevraagd wordt); deze zijn “gewoon” afhankelijk van wat er in Europa gebeurt of besloten wordt..
Het  gaat erom dat via die stemming  de in de “wacht staande”wetten, die behoorlijk omstreden zijn, door de Eerste Kamer verworpen kunnen worden.

Dus bezint eer men begint en laat u niet in de luren leggen door populistische kreten of eigenbelang van kleine partijen; de Provinciale Verkiezingen zijn een mogelijkheid om draagkracht  te creëren of juist weg te halen bij  het zittende Kabinet.

Iedere burger kent intussen wel het begrip “achterkamertjes-politiek”.Waar voortdurend zaken beklonken worden die daarna voor de vorm nog even aan de burger voorgelegd worden.
Achterkamertjes politiek is eigenlijk gewoon een vorm van dorpsroddel binnen de ommuurde groep.

Zelf ben ik vóór openheid van zaken. Transparantie genoemd. Dus ook wat de Provinciale Verkiezingen betreft DUIDELIJKHEID.

Dus ga ik nog even verder over die komende verkiezingen;

De gekozen leden van Provinciale Staten kiezen dus later de leden van de Eerste Kamer.
De verkiezingen van Provinciale Staten zijn daarmee van direct belang voor de landspolitiek.
Dit vindt kort (uiterlijk drie maanden) ná de provinciale verkiezingen plaats.
En nu komt het:
De voornaamste bezigheden van de Eerste Kamer : per week (op dinsdag) komt men bijeen om de wetsontwerpen die al door de Tweede Kamer zijn aangenomen nog eens te bespreken.
Ze letten daarbij vooral op de technische kanten van het voorstel: de deugdelijkheid van de wet en de samenhang met andere wetten.
Deze Kamer kan dus in de praktijk de Minister ook dwingen een novelle, een aanvulling / wijziging op het wetsvoorstel, in te dienen bij de Tweede Kamer.
Het  BUDGET goedkeuren van de regering  hoort daar óok bij !!
Dit laatste is een belangrijk dwangmiddel om de regering te dwingen te luisteren naar het parlement.

Het is dus wis en waarachtig erg belangrijk om te gaan stemmen komende woensdag!
 
Zeker als je van mening bent  dat het huidige Kabinet téveel focust op bepaalde doelgroepen ivm bezuinigen en juist degenen een hand boven het hoofd lijkt te houden die het een stuk breder hebben. En of je nou vind dat de provincie als bestuurslaag weg moet of niet; ze is er nog steeds dus daar kan je stem ook klinken qua tegenoffensief!

Het gaat dan niet alleen om bezuinigingen maar ook om lastenverzwaringen!

lastenverzwaringen!

Het overzicht van de laatste Provinciale Verkiezingen in 2007:

CDA

21 zetels

VVD

14 zetels

PvdA

14 zetels

SP

12 zetels

ChristenUnie

4 zetels

GroenLinks

4 zetels

SGP

2 zetels

D66

2 zetels

PvdD

1 zetel

OSF

1 zetel *

( *samenwerkingsverband van de verschillende provinciale partijen)

Wat betreft de komende Provinciale Verkiezingen:
Laat uzelf niet afleiden : Zónder meerderheid in de Eerste Kamer wordt Regeren heel lastig voor Rutte en zijn ploeg! Op een aantal onderdelen zelfs onmogelijk maken.

PS.
11 euro per uur
Statenleden besteden gemiddeld 23 uur per week aan het statenwerk.
Bij een vergoeding van 12.700 euro per jaar betekent dit dat zij omgerekend 11 euro per uur krijgen. Ruim drie op de vier Statenleden vindt dit te weinig. (http://www.daadkracht.nl/default/sidebar/nieuws/statenledenonderzoek2010/id_10374663)
Voor bepaalde individuen van een kleine partij die daar een zeteltje wil krijgen dus een loonsverhoging..

exvkblog

Provinsje Fryslân: moai sa hâlde!!

De diskusje oer de takomst fan de provinsjes yn Nederlân is folop geande. Hoe komt it mei Fryslân? De Ried fan de Fryske Beweging wol net dat Fryslân leechsûge wurdt. Wy wolle dat Fryslân as provinsje bliuwt.
 
 
Maw…hou je van Friesland? Ondersteun de actie!
 
http://www.foarfryslan.nl/
 
 

%d bloggers liken dit: