Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: politiek

Actie: het laatste hemd

Opgelet,dit is de oproep om tot een ludieke demonstratie tegen de bezuinigingsdrift van dit kabinet te komen.
Wat gaan wij doen? Wij gaan allemaal op 6 april 2013 een A4 envelop met daarin een oud T-shirt naar het ministerie van financien sturen. Als afzender schrijven wij achter op de envelop: alstublieft mijn laatste… hemd.

Waarom gaan wij dit doen? Wij zitten allemaal te klagen over de onverantwoorde bezuinigingsdrift van dit kabinet en Europa,laten wij met z n allen een signaal afgeven dat wij het beu zijn. De hardwerkende nederlander,de zzp er, het MKB en de ouderen,chronisch zieken en gehandicapten worden dupe van dit beleid. Ik zeg,genoeg is genoeg!!
… … Waarom op 6 april versturen? Dan heeft dit bericht genoeg tijd gehad om gedeelt te worden,dus deel dit bericht a.u.b.

Dus een T-shirt in een A4 envelope en naar:

Minister van Financien
p.a Ministerie van Financien
Korte Voorhout 7
Postbus 20201 2500EE
2500EE Den Haag

afzender:mijn laatste hemd

Mea Culpa, de Goddelijke Geld Dienst, de kater komt later….

…heeft het niet zo op met de waarden-lozen. Alhoewel er op basis van een norm het minimale rap wordt toegepast in de overlevings-sectoren is de stank al niet meer te luchten.
Al helemaal niet als doorgeefluiken de ontstane effecten ontkennen of omzeilen.

Waar hebben we het over als dat verwijtende vingertje naar de lagere inkomens wordt uitgestoken? Rest-energie wordt opgewekt via regels, om in te zetten voor een arbeidsmarkt die er amper is.
De overige energie moet via een op afstand gestuurd apparaatje tot minimaal gebruik leiden.
Mag er dan nóg iets aan verbrandingsstoffen achterblijven dan valt dat weer onder dat andere vingertje, de meetlat van vet.
Heeft de onzekerheid psychische gevolgen kan je terecht bij de geestelijk zorg, kerk of peut.

Het mea culpa, via het mea maximale culpa moet als een donder en bliksem uitwerking hebben. En het liefst de mensen op de knieën brengen. Waarbij na verloop dan weer de groep bijeen geveegd wordt om er een naam aan te geven.
Zelfs de waarden-lozen hebben nog ’n fractie restwaarde voor belastingdienst, fondsen , verzekeringen en andere geldrouteringen.

En elders vallen afschrijfartikelen in het mandje van een Voedselbank.

Was ik gisteren weer bezig om nieuwe drempels voor een Wajonger op te lossen komt de volgende alweer binnen. Een aanslag gebaseerd op foute cijfers.
En dán te denken dat deze Wajonger sinds eind november 2011 een start kon gaan maken met zelfstandig wonen.
Wat tot op heden, dankzij alle instanties die met een opgenomen Wajonger eerder te maken hadden, niet verder kwam dan een lik verf in 2 kamers, ‘n 4 pitsgasstel aansluiten en de lampen ophangen door wat vrijwilligers. De details zal ik besparen maar alleen al op deze ene persoon is een trio-blog neer te zetten. Ondanks alles en niet dankzij deze instanties, géén schuld. Geen mea culpa. Geen Schuldsanering.
Gewoon op papier een woning waar iedereen profijt van heeft qua vaste lasten/afschrijvingen behalve de persoon zelf.; uit “bescherming” opgevangen bij anderen.

Maar aan de buitenkant staat Rutte te lachen.
Alles onder controle.
Als MP mag hij soms en moet hij soms maar altijd politiek correct natuurlijk.

Waar de waarden-lozen de scherpe rotsen van “verwijtbaar gedrag” moeten beklimmen, Moloch’s van alles en nog wat kunnen uithalen en zeker verder kunnen rond “spoken” komt de volgende alweer uit de hoek.
Het minimuminkomen krijgt naast de prijsverhogers en zwaai naar beneden. Sommigen vertalen dat al snel naar productieviteit en ondersteuning van de werkgevers, anderen sturen weer aan op uitspelen van uitkeringsgerechtigden met een “iedereen moet inleveren”.

Nu was er al heel wat Armoede in Nederland ( ook die term werd “wegbezuinigd”), maar vóór de “plotselinge” crisis toesloeg waren er ook al bezuinigingen op dit gebied.
Dus nu gaat men zich meer richten op de “toekomst”, de kinderen.
Derest doet er niet toe.
De rest ontvangt zo nu en dan wat afgeschreven kruimels die in werkelijkheid als aftrekpost kunnen dienen.
Hoe grootmoedig..

Vooral als dat breed wordt uitgemeten, het liefst met prominenten op een foto.

De Goddelijke Geld Diensten zetten vast het volumeknopje zachter als bekendheid gegeven wordt aan dat de laagste inkomens de dupe worden. Niks meer uit te halen toch? Uit die waarde-lozen?
De nieuwe G.G.D focust liever op zelfbehoud via de eigen injecties.

Als ze nou slim zijn zetten ze nog een kraantje luchtvervuiling open om het onderdeel geheugen van de mens verder te beïnvloeden.
Maar bespaar ons aub de Chinese “Welvaartsgod”..die in meervoud ligt te wachten..uit naam van de Minimalen, de Afgeserveerden en de overige nog Levende natuurlijke Waarden.

ButcherEn de VVD sprak vanaf de Neer-landse kansel:
“Broeders en Zusters niemand in onze samenleving hoeft in armoede te leven. Wij hebben in Nederland een prima sociaal vangnet voor mensen die echt niet (meer) kunnen werken”.

Grote actie: Europa: mensen vs. banken !!

Ongelooflijk, ze doen het gewoon nog een keer. Onze overheden geven deze keer zelfs nog meer belastinggeld aan banken!

We moeten Griekenland absoluut met financiële steun van een faillissement behoeden – om Griekenland, Europa en de Euro te redden. Maar de huidige ‘reddingsactie’ zorgt ervoor dat belastingbetalers (dat zijn wij!) de domme investeringen die de banken deden voor 90% terugbetalen. Grieken krijgen geen cent om te investeringen, en rijke bankiers een hele bak vol. En het kan nog erger – 30% van ons geld gaat naar speculanten, die een gigantische winst maken door als gokkers in te zetten op de Griekse reddingsactie!

Hoe hebben onze regeringen het voor elkaar gekregen een plan tegen faillissement te schrijven dat banken en speculanten spekt en Griekenland met lege handen achterlaat? Het antwoord is simpel: de banken zijn zelf gevraagd het plan te schrijven. Onze ministers van Financiën komen over drie dagen bijeen om een besluit over dit plan te nemen – laten we ze samen terug naar de tekentafels sturen om een nieuw plan te ontwerpen dat Griekenland ten goede komt, en niet de banken!!

Teken de petitie en stuur ‘m door!

http://www.avaaz.org/nl/eu_people_vs_banks/

Aan Europese leiders:

Als burgers maken wij ons zorgen over de economische crisis en de forse bezuinigingsmaatregelen, en vragen u het voorgenomen Griekse reddingsplan fundamenteel te veranderen. Het reddingsplan dient zo te worden aangepast dat publieke gelden worden gebruikt voor publieke doeleinden, en niet ter beloning van de banken en speculanten die onderdeel zijn van de oorzaak van de crisis.

Democratie ?…mijn blote bibs!

Het ESM-verdrag: In Duitsland is veel ophef ontstaan over het ESM verdrag, dat op 11 juli 2011 door 17 ministers van financiën van de Europese lidstaten, die de euro als valuta hebben, werd ondertekend.
Het verdrag volgt op een resolutie, aangenomen door het Europees Parlement op 25 maart 2011. De parlementen van de Euro lidstaten moeten het verdrag nog ratificeren. Dit houdt in, dat onder andere de Tweede Kamer in Nederland haar goedkeuring nog moet geven aan het verdrag.
Klik hier om de onderstaande petitie te tekenen:

http://petities.nl/petitie/het-esm-verdrag

Wij

verontruste burgers van Nederland
constateren

Dat in het ESM-verdrag, waarvoor een ontwerp resolutie werd aangenomen door het Europees Parlement op 25 maart 2011 en dat op 11 juli 2011 werd ondertekend door de ministers van de 17 euro landen een aantal elementen zitten, die ons grote zorgen baren met betrekking tot de soevereiniteit van Nederland en het ondemocratisch gehalte van de organisatie die het ESM-verdrag met ingang van 2013 gaat uitvoeren. Wij refereren hierbij aan de informatie die wordt gegeven op de Youtube video over het ESM-verdrag, waarvan de URL is:

en verzoeken

Wij vragen de leden van de fracties in de Tweede Kamer om het ESM-verdrag niet te ratificeren!!

http://petities.nl/petitie/het-esm-verdrag

Je kunt ook vragen sturen naar tweedekamerleden, dit zijn hun e-mails:

m.agema@tweedekamer.nl
n.albayrak@tweedekamer.nl
c.aptroot@tweedekamer.nl
k.arib@tweedekamer.nl
m.azmani@tweedekamer.nl
f.bashir@tweedekamer.nl
w.vanbeek@tweedekamer.nl
h.beertema@tweedekamer.nl
j.vbemmel@tweedekamer.nl
m.berndsen@tweedekamer.nl
i.besselaar@tweedekamer.nl
j.biskop@tweedekamer.nl
e.blanksma@tweedekamer.nl
s.blok@tweedekamer.nl
b.vbochove@tweedekamer.nl
b.dboer@tweedekamer.nl
hvbommel@sp.nl
h.vbommel@tweedekamer.nl
l.bontes@tweedekamer.nl
m.bosma@tweedekamer.nl
a.bosman@tweedekamer.nl
l.bouwmeester@tweedekamer.nl
b.braakhuis@tweedekamer.nl
h.brinkman@tweedekamer.nl
hantenbroeke@tweedekamer.nl
h.bruins-slot@tweedekamer.nl
brigitte.vdburg@tweedekamer.nl
i.dcaluwe@tweedekamer.nl
m.celik@tweedekamer.nl
j.cohen@tweedekamer.nl
C.Coruz@tweedekamer.nl
m.vdam@tweedekamer.nl
t.vdekken@tweedekamer.nl
i.dezentjehamming@tweedekamer.nl
t.dibi@tweedekamer.nl
t.vdijck@tweedekamer.nl
jasper.vdijk@tweedekamer.nl
jvdijk@sp.nl
e.dijkgraaf@tweedekamer.nl
k.dijkhoff@tweedekamer.nl
s.dijksma@tweedekamer.nl
p.dijkstra@tweedekamer.nl
j.dijsselbloem@tweedekamer.nl
s.dikkers@tweedekamer.nl
w.dille@tweedekamer.nl
j.driessen@tweedekamer.nl
a.eijsink@tweedekamer.nl
a.elfassed@tweedekamer.nl
t.elias@tweedekamer.nl
m.vhasselt@tweedekamer.nl
a.elissen@tweedekamer.nl
k.ferrier@tweedekamer.nl
s.fritsma@tweedekamer.nl
w.vgent@tweedekamer.nl
k.gerbrands@tweedekamer.nl
h.vgerven@tweedekamer.nl
s.gesthuizen@tweedekamer.nl
r.grashoff@tweedekamer.nl
d.graus@tweedekamer.nl
e.groot@tweedekamer.nl
w.hachchi@tweedekamer.nl
s.buma@tweedekamer.nl
b.vham@tweedekamer.nl
m.hamer@tweedekamer.nl
m.harbers@tweedekamer.nl
m.haverkamp@tweedekamer.nl
p.heijnen@tweedekamer.nl
l.helder@tweedekamer.nl
j.hennis-plasschaert@tweedekamer.nl
m.hernandez@tweedekamer.nl
e.vhijum@tweedekamer.nl
m.hilkens@tweedekamer.nl
j.houwers@tweedekamer.nl
m.huizing@tweedekamer.nl
e.irrgang@tweedekamer.nl
l.jacobi@tweedekamer.nl
t.jadnanansing@tweedekamer.nl
p.jansen@tweedekamer.nl
leon.djong@tweedekamer.nl
S.karabulut@tweedekamer.nl
skarabulut@sp.nl
j.klaver@tweedekamer.nl
j.vklaveren@tweedekamer.nl
j.klijnsma@tweedekamer.nl
r.knops@tweedekamer.nl
n.kooiman@tweedekamer.nl
w.koolmees@tweedekamer.nl
g.Koopmans@tweedekamer.nl
a.koppejan@tweedekamer.nl
w.kortenoeven@tweedekamer.nl
f.koserkaya@tweedekamer.nl
a.kuiken@tweedekamer.nl
r.leegte@tweedekamer.nl
r.leijten@tweedekamer.nl
b.dliefde@tweedekamer.nl
h.lodders@tweedekamer.nl
e.lucassen@tweedekamer.nl
a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl
a.marcouch@tweedekamer.nl
a.vmiltenburg@tweedekamer.nl
j.monasch@tweedekamer.nl
r.dmos@tweedekamer.nl
a.mulder@tweedekamer.nl
h.nepperus@tweedekamer.nl
c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl
pieter.omtzigt@tweedekamer.nl
h.ormel@tweedekamer.nl
c.ortega@tweedekamer.nl
e.ouwehand@tweedekamer.nl
a.pechtold@tweedekamer.nl
m.peters@tweedekamer.nl
r.plasterk@tweedekamer.nl
r.vraak@tweedekamer.nl
j.recourt@tweedekamer.nl
e.roemer@tweedekamer.nl
r.deroon@tweedekamer.nl
s.derouwe@tweedekamer.nl
d.samsom@tweedekamer.nl
j.sap@tweedekamer.nl
afke.schaart@tweedekamer.nl
c.schouten@tweedekamer.nl
g.schouw@tweedekamer.nl
a.slob@tweedekamer.nl
p.smeets@tweedekamer.nl
m.Smilde@tweedekamer.nl
m.smits@tweedekamer.nl
j.snijder@tweedekamer.nl
h.spekman@tweedekamer.nl
c.vdstaaij@tweedekamer.nl
m.sterk@tweedekamer.nl
a.vdsteur@tweedekamer.nl
secretariaat.vdsteur@tweedekamer.nl
k.straus@tweedekamer.nl
j.taverne@tweedekamer.nl
m.thieme@tweedekamer.nl
f.timmermans@tweedekamer.nl
l.vtongeren@tweedekamer.nl
sabine.uitslag@tweedekamer.nl
p.ulenbelt@tweedekamer.nl
e.vdveen@tweedekamer.nl
s.vveldhoven@tweedekamer.nl
t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl
g.verburg@tweedekamer.nl
k.verhoeven@tweedekamer.nl
r.vermeij@tweedekamer.nl
r.vvliet@tweedekamer.nl
j.voordewind@tweedekamer.nl
l.voortman@tweedekamer.nl
m.vdwerf@tweedekamer.nl
e.wiegman@tweedekamer.nl
g.wilders@tweedekamer.nl
j.dewit@tweedekamer.nl
jdewit@sp.nl
a.wolbert@tweedekamer.nl
e.ziengs@tweedekamer.nl
voorzitter@tweedekamer.nl
secretariaat@d66.nl
vvdvoorlichting@tweedekamer.nl
info@vvd.nl
pvda_voorlichting@tweedekamer.nl
info@pvda.nl
pvv@tweedekamer.nl
webmaster@pvv.nl
info@pvv.nl
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl
kamer@sp.nl
info@sp.nl
sp@sp.nl
GroenLinks@tweedekamer.nl
D66@tweedekamer.nl
info@d66.nl
christenunie@tweedekamer.nl
sgp@tweedekamer.nl
fractie@partijvoordedieren.nl
info@partijvoordedieren.nl
info@tweedekamer.nl
contact@tweedekamer.nl

De Wilders-religie

Wilders is een gelovig mens. Alhoewel ik niet precies weet welke religie hij aanhangt het moét iets zijn van waaruit het oude óf nieuwe testament de basis is geweest.

Nu vind ik persoonlijk het oude testament interessanter dan het nieuwe maar dat heeft te maken met historische ontwikkelingen. In grote lijnen dan want ook tekst is betrekkelijk.

Maar ja, nét als extremisten doorschieten in hun fanatisme heeft een religie ook nog wel eens fanatici: iedereen kent wel de orthodoxe en liberale joden. Dat zal met christenen echt niet anders zijn. Van oudsher zijn we echter een christelijk landje. Alhoewel niet als zodanig geboren….

De moderne versie van de kruistochten speelt zich nu ook al ’n aantal jaren af via het “Woord”. De uitspraak via de rechterlijke Macht op het gebied van de Wilderiaanse Vrijheid van Meningsuiting lag in het Maatschappelijk Belang. Het collectieve dus.

‘De uitspraken van Wilders zitten soms tegen en soms op de grens van het toelaatbare. Deze kunnen uitgelegd worden als soms grof, denigrerend en opruiend, aldus de voorzitter van de rechtbank. Maar Wilders zou binnen de context van het verhitte maatschappelijke debat zijn gebleven.’

Op basis van zijn eigen religie zou ik daarom wel eens willen weten hoe hij zoiets kan rijmen met zijn eigen geloofsovertuiging.

Ik denk gewoon dat in oorlog alles geoorloofd is, ook het afgeven op anderen. Noem het maar interne frustratie die dan meestal via een rookkanaal wordt uitgespuugd. Ook bij Wilders. Niet dat ik op de hoogte ben of wil zijn van zijn intieme leven maar mogelijk woont hij in een drukbevolkt gebied. Of heeft een sterk obsessief gedrag.

Desondanks gaan christenen en joden samen door één deur. Houden christenen én joden rekening met elkaar. Over het algemeen, dan want uitzonderingen zijn er altijd.

Maar de Wilders-religie is 3x nixs voor mij. Ik hou niet van alles onder één kap te schuiven en weet je waarom niet?

Omdat een mens als individu juist het verschil maakt..

De Basis van een Inkomen + voor de ARMEN ’n Voedselbankdoosje?

Het basispakket omvat alle uitgaven die als noodzakelijk kunnen worden beschouwd.
In dit pakket zijn kosten opgenomen die een huishouden moet maken voor wonen, kleding, voeding, gezondheid, zekerheid (verzekeringen) en informatie (telefoon, internet en tv).

Het bedrag dat overblijft nadat alle uitgaven uit het basispakket zijn gedaan, is bestemd voor vrije bestedingen.

Aldus het Nibud………

Bovenstaande is een ALGEMENE beschouwing want ga ik dit even uitdiepen dan lach je je rot over “vrije bestedingen”.

Sinds het woord BIJSTAND bestond, wat ABW genoemd werd en wegens de BEZUINIGINGEN in WWB veranderde hebben mensen moeten inleveren .
Dankzij en vanwege een MARKT werd daar nog een schepje bovenop gedaan.

De werkgelegenheid werd vervolgens:

kwijtschelding van de gemeentelijke- en waterschapsheffingen
collectieve ziektekostenverzekering
heffingskortingen
Langdurigheidstoeslag
categoriale bijzondere bijstand

En laten we het eigen risici niet vergeten én de AWBZ-bijdragen op andere gebieden. Klapt er ook in natuurlijk, als het om het Basis-Inkomen gaat.
Blijft de werkgelegenheid over van degenen die dit allemaal moeten afhandelen. Maar tot hoelang?

Veel gemeenten laten hun regelingen doorlopen tot bijvoorbeeld 110 of 120 procent van de geldende bijstandsnorm.
Hierdoor zouden meer huishoudens voor de regelingen in aanmerking komen…
Echter, het verleggen van de inkomensgrens kan een armoedeval niet altijd voorkomen.
Beter is het daarom om te werken met een “draagkrachtberekening”. Dit kan op verschillende manieren.

Zo zijn er gemeenten die hun regelingen door laten lopen tot 110 procent, terwijl huishoudens met een inkomen van 110 procent tot en met 120 procent in aanmerking komen voor 50 procent van de desbetreffende vergoeding.

Een andere methode kijkt naar het bedrag bóven het norminkomen; Bijvoorbeeld: van de eerste 3000 euro boven 120 procent van het norminkomen wordt 35% procent als draagkracht aangemerkt; van het inkomen daar weer boven geldt 50 procent als draagkracht.

De geschiedenis maakt wel degelijk uit om te kunnen concluderen dat het pappen en nathouden van bepaalde doelgroepen werkgelegenheid voor andere doelgroepen betekende.
Menig gemeente heeft dan wel zo het “eigen beleid’, met toestemming van het Rijk uiteraard, de gevolgen voor doelgroepen werden er niet minder om. Het gaat natuurlijk om de cjentjens.

En dan hangen de minimale inkomensgroepen er vanzelfsprekend wat bij als oninteressante mensen die nog even in slecht onderhouden woningen mogen wonen. Totdat ook dát verleden tijd is via de sloop-nieuwbouwconstructie-sociale huurwoningen.
“Dat verdiend zichzelf terug” , mummelde een Wethouder op m’n vraag indertijd. Waarop ik weer antwoordde “ Dat ligt eraan hoelang men er nog van mag genieten als de eerste levensbehoeften via een Voedselbank moeten komen ivm de prijsstijgingen en het afbouwen van tegemoetkomingen”. Dat was meen ik in 2008.

Inmiddels is deze Wethouder er niet meer maar de situatie voor de lagere inkomens zijn er niet beter op geworden dankzij…de Markt.

Net zoals BIG BROTHER indertijd als soap werd gepresenteerd werd later ook even “Survival of the Fittest” een hang-op-de-bank-kijk-program. Leuk om te zien hoe anderen de “zwakste schakel” werden.

De paddo’s op gebied van snelopkomende re-integratiebureautjes met of zonder kema-keur-stempel wil ik even buiten beschouwing houden want ook dáár werd nog wel eens gerotzooid. Maar het heette werkgelegenheid…

Kort geleden kwam ik ook weer eens opnieuw de eigengereidheid tegen bij een GGZ-instelling van Friesland.
Ook weer zoiets van afspraken niet nakomen uit die sector en maling hebben aan een gemachtigde. Uiteraard werd de “klant” ( patiënt/cliënt) de dupe. In financieel opzicht. Wat het geestelijk “welzijn” niet bevorderde.
De “onafhankelijke” tussenpersoon vertelde me nog dat deze veroorzaakster graag met me wilde spreken en het goed zou zijn dit ook te doen want “ dan kon ze van haar fouten leren”.

Dat speelt zich ook af bij andere instellingen; hou het intern want dan kunnen we het afdekken.

Intussen is het niet vreemd dat chronisch zieken de volgende cliché-uitdrukkingen gaan worden. We raken gewend aan de “grote enge grijze golf” ( onze ouders/grootouders) en het “kostenplaatje’ lichamelijke en geestelijke gehandicapten “ komt nu in zicht.
Redenen om ook daar én de kraan dicht te draaien en tevens de voorzieningen te minderen.
Wie , volgens de nieuwste maatstaven, geen racende gek is, valt áf in een wereld die achter munten aanrent, zullen we maar zeggen.

Een wereld die ogenschijnlijk zichzelf op de borst klopt echter intussen moord, doodslaat, degenereert, doodzwijgt en een ónmenselijke houding afdekt.

Of…op weg is naar een basis-inkomen voor iedereen :

http://basisinkomen.nl/wp/wat-is-een-basisinkomen/
Achtergrond interesse? :

http://www.nibud.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/onderzoeken”

Overheid gaat terughoudend communiceren?

Dat deed ze toch al?

Ohhhh…je bedoelt nóg terughoudender!

Hmz…Blijft er nog wel wat over dan?

De nieuwe bumper heet trouwens de plaatselijke wijkagent, de welzijnswerker en de inhoudelijk deskundige beleidsmedewerker. We mogen deze dus tegemoet zien nadat men wat cursusjes op dat niveau heeft gevolgd.

Maar goed…een groep wetenschappers hebben dus een advies opgesteld “strategieën voor communicatie over….vul maar in…”.

Maw….niks Overheid kom dichterbij de burger maar juist het tegenovergestelde…als dát wederom geen bewijs is van “contactstoornissen” weet ik het niet meer.

Onze eigen nationale Ombudsman zal intussen, ondanks zijn niet misselijke inkomen, ook wel denken “waarom zit ik hier eigenlijk”.
Nou dát kan ik natuurlijk wel beantwoorden hoor “ het brengt brood op de plank”. Méér niet.

De openbaarheid van argumenteren en debatteren is van nu af aan “verboten” en nog alleen via de “Old fellows-club” in de gemeenteraadszaal te volgen. Via de (on)-natuurlijk(e) richtlijnen en protocollen.

Verders gaan we het dus maar doen via de nu open en blote én “transparante” boodschap dat de overheid zich tussen de buurt –wijk en overige “onafhankelijken” ophoudt . Met niet te vergeten de hyve-afdeling , om via ook die route het “oor te luisteren te leggen”.

Het medeleven tonen bij schokkende gebeurtenissen maakt overigens ook deel uit van dit advies van wetenschappers. Kortom…in opdracht…

Uiteraard staken de onderzoekende wetenschappers de huidige VVD-minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten – politiek eindverantwoordelijk voor het rapport – een opzichtige pluim op de hoed.

Wat mij betreft had dit ook een bosje veren mogen zijn…

Het rapport van de wetenschappers is te lezen via :

Klik om toegang te krijgen tot 279.pdf

Michiel Jonker reageerde:

Afgaand op dit artikel, beveelt dit rapport aan dat de overheid burgers behandelt als kinderen met wie de beslissingsbevoegde overheid als “ouder” beter niet zelf kan praten: daarvoor worden dan kindermeisjes op lokaal niveau ingeschakeld. Zo maakt de beslissingsbevoegde overheid zichzelf nog minder aanspreekbaar.

Gebrek aan geloofwaardigheid is inderdaad een groot probleem. De oorzaak is echter niet een teveel aan overheidscommunicatie, maar een tekort aan oprechte overheidscommunicatie.

De aanbevelingen van dit rapport wijzen in de richting van overheidsbeslissers die zich zwijgend als goden op een soort Olympus terugtrekken, omdat ze denken dat dat hun geloofwaardigheid vergroot. Alleen bij een grote calamiteit vertonen ze zich even in hun glorie – of dalen zelfs een moment af! – om wat sussende, empathische woorden te spreken.

Heren, dames! De tijd is voorbij dat heersers op die manier het geloof van het volk konden winnen. Dat was de tijd van Louis IX, de Zonnekoning. We leven nu in de tijd van internet.

‘De beste voorlichting bestaat er uit om de organisatie en bijbehorende kwesties zoveel mogelijk uit de pers te houden’, staat er blijkens het artikel in het rapport. Lang leve de verborgen achterkamertjes.

Dit rapport is een recept voor een ramp. Om geloofwaardigheid te herwinnen, zijn juist belissers nodig die werkelijk inzichtelijk maken hoe ze tot hun besluiten komen (en zijn gekomen), wat hun echte motieven en agenda’s zijn. Dit vereist een nieuwe morele standaard bij beslissers, waaraan tot op heden slechts een miniem percentage voldoet.

Je ziet dat een bestuurder als Barack Obama het, in één van de grootste slangenkuilen ter wereld, waar mogelijk op deze nieuwe manier probeert. Dan moet het in ons kikkerlandje toch zeker ook kunnen!

Vertrouwen en geloofwaardigheid win je met eerlijkheid, niet met geheimzinnige wierookdampen en wat paternalistisch 19e eeuws gepruttel. Voor politici en hun slippendragers lijkt het bijzonder moeilijk om dit te begrijpen. Toch zal het een keer moeten gebeuren, omwille van een effectief bestuur.

Getverdemme! de ballen van de koningin..!

Alhoewel we gewoon mogen doorsnuiven met onze neuzen, tenslotte hebben we een soort haren-filter-systeem, halen we vaak ’s avonds diezelfde droge balletjes er weer uit.

Nieuwsgierig welke kleur ze nu weer hebben. Bruin, groen of geel. Afhankelijk van de stofjes in de lucht.

Wat ook in de lucht zweeft zijn bestrijdingsmiddelen. Gezellig zweven deze naast de diesel en benzinestof in onze eigen woonkern. Met een beetje mzzl blijven ze zelfs hangen.

En já, we niezen wat af en piepen. Rokershoestje of meteen al als griepje betiteld gaan we op in de meute van de economisch verantwoorde stofjes.

Elders , als we onze racende hersentjes even willen ontspannen, wachten dan weer andere typen die ons het gevoel geven heerlijk tot rust te komen. Weten wij veel dat dit bestrijdingsmiddelen zijn die her en der gesproeid werden. ..

Het is een kwestie van vertrouwen of een kwestie van bewustzijn , wat al uitgeschakeld werd, dat we denken dat het algemeen welzijn op nummer één staat.

Begin 2009 mochten we nog gewoon de niet-toegelaten bestrijdingsmiddelen op de markt kopen. Ondanks dat er een College van “onafhankelijke deskundigen” en oa het Ministerie van Volksgezondheid bij betrokken waren werd alles nog even opgerekt tot september 2009 om de meute de kans te geven onderling de boel te verhandelen..Zoek een artikel via http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/besluiten/2009/11/26/lijst-biociden/stcrt-2009-17999lijst-biociden.pdf want mogelijk staat het dan ook nog in je eigen keukenkastje.

Sommige gemeenten maken intussen weer een kwartslag om ivm auto uitwerpselen, gassen dus. Wij als mens mogen niet wildplassen en al helemaal geen drol draaien in een gemeenteparkje achter de struikjes. Auto’s, vrachtverkeer mogen alle uitwerpselen gewoon deponeren. Waar eerder gesproken werd over een kern of centrum autovrij te houden met diverse mogelijkheden ploft menigeen een etagiere in een kern voor die
milieuvervuilende monsters.
Volgens mij zijn er toch al heel wat “groen” rijdenden die als boodschappendienst gebruikt kunnen worden.

En waar we aan gewend raken is de opmerking “het smaakt toch anders tegenwoordig dan vroeger”; speciaal voor de mensen die met smaak hun tomaatje aten. Maar dat was dus in een rustiger tijdperk dan het nu is. Voor jongeren bijna niet voor te stellen maar toen had je niet zozeer potten en tubes met sausjes nodig om er nog wat van te kunnen proeven.

Terug naar de (stof) balletjes: het evenwicht is totaal zoek.

Tongzoenen is in en ik hou m’n hart vast ivm de komende vakantieperiode waar comazuipen en sex als dé vakantie ervaren wordt. Als souvenir zou je zomaar gratis aids kunnen meenemen. Mogelijk dat een leverbeschadiging iets later afgeleverd wordt.

Over poep gesproken, in de darmen kunnen ook paddo’s groeien; althans , iets wat er op lijkt. Leuke ervaring om dit eens van dichbij te zien in een nepdarm in het plaatselijke ziekenhuis in Heerenveen.
Dus besef waar jum insteekt jongeman 😉

Europa heeft intussen z’n stakeholders die net als de agro-chemische multinationals de dienst uitmaken. Die dus bepalen wat je mag en kan snuiven.

Dat je eten resistent ( imuun) wordt tegen bepaalde bacterién is bijna logisch te noemen bij een overdosis aan bestrijdingsstoffen. Ook jij als mens bouwt geen normale afweerstoffen op als je je overdadig hygiënisch opstelt; kan je zomaar pukkels van op je kont krijgen bij wijze van. En dat gebeurt dus ook bij een téveel aan antibiotica of, nog erger, prednison. Die laatste is bijna een algemeen gebruiksartikel aan het worden om bepaalde aandoeningen aan te vallen.

Maar wat doen we tegen die “Ballen” die onze neusballetjes laten kleuren? Diezelfde ballen promoten sport als gezonde bezigheid waarbij aan de andere kant verdomd ongezonde situaties voorrang krijgen in de bebouwde kom.

In de wetenschap dat de anti-biotica nu wel “uitgekakt” is bij bepaalde bacterién die de kop op kunnen steken zou je bijna kunnen stellen dat men de scheten van een vervuiler prefereert boven de gezonde wind..

Sluiten we maar af met de “Ballen van de Koningin” op deze dag..

Gemeentebelangen Heerenveen 22 maart ’11 verdient bosje narcissen

Narcissen zijn natuurlijk op hun plaats bij deze politieke plaatselijke club. Vooruit…voor elk lid van dit bestuur een bosje. Zeker voor de voorzitter Lute v Dijk die me verschillende keren aan de telefoon heeft gehad tussen oktober en december 2010 en mails niet beantwoordde.

Vanaaf dus dé jaarlijkse leden-vergadering van deze Gemeentebelangen Heerenveen; al te vaak geen critici bij aanwezig maar de “wonderen zijn de wereld nog niet uit”; een spoedcursus voor leden zou kunnen zijn:

Neem geen genoegen met politieke correct geformuleerde uitspraken die veel woorden geven maar ook “algemeenheden”.

Vraag op de man af hoe het komt dat men de eigen statuten niet nakomt ondanks dat deze uit 2007 zijn.
(niet te verwarren met een huishoudelijk reglement wat een interne aangelegenheid is)

Neem geen genoegen met “we zijn er mee bezig” want dat werd al eerder verteld.

Vraag naar het totale aantal leden die ieder jaar contibutie betalen ( in de statuten gesteld op 25 gulden per jaar) Donateurs zijn GEEN leden, aldus de statuten.

Wat betreft de royering van mij, als lid, net vóór de ledenvergadering;

…van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de “betrokkene” binnen 1 maand na ontvangst van deze kennisgeving beroep open
(aldus de statuten)

Het lid heeft het recht zich persoonlijk in de ALGEMENE LEDENVERGADERING, waarin het beroep behandeld wordt, te verweren.
Hij/zij ontvangt daartoe schriftelijk bericht, op wélk tijdstip en op wélke plaats dit beroep in de ALGEMENE LEDENVERGADERING zal worden behandeld.
(aldus de statuten)

Van dat laatste was geen sprake in de mij toegezonden brief/mail ( 14-15 maart 2011): ook dit werd niet bekend gemaakt.

Zwart wit gesteld ” mocht ik alleen schriftelijk naar het “bestuur” over “enkele bestuurlijke zaken” vragen stellen ( stond in de laatste regels van de kennisgeving “royering lidmaatschap GBH) waarna dus schriftelijk een antwoord zou komen.

Weer een bewijs dat men de eigen statuten niet nakomt

Op de koffie bij….GemeenteBelangen Heerenveen..

geen tulp maar narcis(me)

GemeenteBelangen Heerenveen logo aangepast

Onderwerp: Open Brief-Blog aan Gemeentebelangen Heerenveen

Geachte voorzitter / secretaris T. vd Ven,

Het zal U niet verbazen dat deze manier nu gebruikt gaat worden om contact te maken.
Met een terugblik naar de andere routen:

1. Telefonisch en per mail contact met Dhr Lute v Dijk ivm gedrag van Dirk Tuithof op Hyves rond eind oktober 2010.
Diverse keren toezeggingen ontvangen over terugbellen wat niet werd nagekomen, mogelijk omdat er volière werkzaamheden voorrang hadden.
2. Uw Wethouder Age Hartsuiker aangeschreven via de gemeentesite op 6 januari 2011.
Uiteraard kan dit liggen aan de poortwachter die deze mail opvangt, het secretariaat, alhoewel ik dit betwijfel. Geen reactie dus van uw Wethouder.

Uw contactadres ligt bij Dhr L v Dijk gelezen de gegevens bij de Kamer van Koophandel waar ik dus uiteindelijk, wegens uw onwil reactie te geven, de statuten ophaalde:
DSJM Foundation
Koolboswijk 2a
8411 XW Julbbega
e-mail: info@dsjm.nl
Secretaris DSJM Foundation & Team Captain
Dhr. L.van Dijk
Tel.: (+31) (0) 651 705 418
Fax: (+31) (0) 516 461 706
e-mail: lute.vandijk@dsjm.nl

Provinciale Verkiezingen:
In het verlengde van Gemeentebelangen Heerenveen kwam Provinciaal Belang Fryslân te liggen, uw fractieleden Maaike Pit en Dirk Tuithof werden gepromoot om stemmen te winnen.

Wat me dan weer terugbrengt naar m’n eigen lidmaatschap van waaruit m’n plaats voortkwam op de verkiezingslijst van GemeenteBelangen indertijd.

Behalve dat Provinciaal Belang Fryslân een overeenkomstige comminicatiestoornis lijkt te hebben gelijk GemeenteBelangen Heerenveen wordt blijkbaar ook de blokkade opgeworpen.
Blokkades, muren, waar Gemeente “Belangen” Heerenveen zich eerder tegen afzette.

Het is niet niks als persoonlijk belang vóór het collectieve belang gaat. Of het nu om het eigen straatje gaat of gewoon de eigen knip, er zijn meer gedragingen intussen bekend geworden die de ogenschijnlijkheid van een brave borst in een ander daglicht zetten.

De verkiezingskreet:

Ervaringsdeskundigheid op het gebied van “heb lef” geeft menigeen het idee dat LEF dé ontbrekende schakel zou zijn bij de potentiële stemmer:

Echter, als ‘n lid van Gemeentebelangen Heerenveen en tevens op de verkiezingslijst gestaan te hebben lid “het LEF heeft” om de communicatielijn te bewandelen via mail of telefoon schijnt dit niet welkom te zijn. Sterker nog, wordt men geacht zich tussen de voor Gemeentebelangen Heerenveen veilige fractiemuren te gaan begeven. Over muren gesproken, waar GBH “niet aan zou meedoen”.

Ook verbazingwekkend hoe men kan omgaan met leden die hun naam leenden aan de verkiezingslijst en het “lef” hadden om verder in gesprek te gaan. Althans een poging daartoe deden via telefoon en mails.
Gezien ik als lid m’n naam heb geleend aan de verkiezingslijst vraag ik me tevens af waarom er geen ledenvergadering komt.

GBH heeft ten slotte als vereniging betaalde leden.

Tot op heden werd aan mij als lid zelfs nooit m’n lidmaatschap bekend gemaakt via een normale postbezorging.

Ook geen jaarverslag toegestuurd.

Maar ook geen schriftelijke uitnodiging toegestuurd welke volgens uw eigen statuten vaststaande feiten zijn.

Daarnaast verbaasde ik me eerder ook dat GBH op de eigen site geen statuten had staan;

Wat ook voor leden toch wel prettig is om te kunnen lezen. Dit werd ook aan Lute v Dijk doorgegeven.
Daar werd wat lacherig over gedaan. Begrijpelijk als ook L v Dijk als voorzitter staat vermeld met Jacob Johannes Meijer als secretaris. Zij het dat de statuten dateren uit 2007.
Alhoewel er een WETTELIJKE VERPLICHTING is vestiging/gegevens actueel te houden.

Inderdaad werden de statuten dus bij de Kamer v Koophandel uiteindelijk opgevraagd.

Resumé:

Deze openbare brief is het gevolg van het blokkeren van ondergetekende door Dhr Tuithof ( en Maaike Pit) op de hyves-site.

Bemerkt dat ook Provinciaal Belang Fryslân geen antwoord wil geven via een ingestelde blokkade op hyves. Daarnaast via de eigen PB-F site geen reactie wil geven.

U als voorzitter geen reactie wil geven.

Lute v Dijk ( volgens de verouderde statuten) als voorzitter geen reactie wil geven.,

GemeenteBelangen Heerenveen op 4-2-2011 nogmaals ten laatste male nogmaals aangeschreven werd via voorzitter tevens secretaris ( aldus de eigen gegevens welke werden overgebracht naar Provinciaal Belang Fryslân) Dhr T. vd Ven.

Dhr Tuithof, als fractie-gemeenteraadsllid werd ook getraceerd op andere sites. Echter met de ervaring van geen reactie werd niet nogmaals een poging gedaan via de “my space” van D.Tuithof om via Arina Does (22 jaar) en http://www.cumcams.nl een video-oproep te plaatsen. Maar dat zult u wel begrijpen.

Ik begrijp ook best dat de fractie het druk heeft en mogelijk niet zo bedreven is met het gebruik van internet en of telefoon. De one-liners van Twitter niet meegerekend
Alhoewel een antwoord-mail toch voor menigeen als de makkelijkste en als snelste weg wordt ervaren.
Het lijkt het me eigenlijk simpel een advies waard om iets minder gebruik te maken van zijsprongen naar webcamsites door één van uw fractieleden zodat er iets meer energie overblijft om schriftelijke verzoeken dan wel telefonische verzoeken tegemoet te komen.

To be or not to be wie u stelde te zijn vóór de gemeentelijke verkiezingen gaat anders niet verder dan “geleuter” .

Getekend,
Ter goeder trouw,

CJABosma
Adres, telefoon én email u bekend.

Geplaatst – bekendmaking – open brief:

Heerenveense Courant

Volkskrant

WordPress

Buurtlink

Hyves
e.o.

%d bloggers liken dit: