Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: oplichting

Knabbel en Babbel en Kwik Kwek en kwak..

Er gaan een tornado rond in Nederland;

Friesland wordt niet ontweken.

Kwamen eerst de uitkeringsgerechtigden in zicht via fraudeberichten. Nu is het corrupte gedrag van anderen aan de beurt. Degenen die zichzelf verrijkten.

Ook de politiek kan hier een schnabbeltje van meenemen. Las ik van de week een berichtje over Kamerlid Samsom dat alle huizen verplicht geïsoleerd moeten worden.
Een wettelijk criterium zou er moeten komen.

Wat de Woningwet  en het Bouwbesluit 2003 bestaande bouw dan inhoudelijk voor betekenis heeft vraag ik me al een tijdje af. En ook dat het “rijk kunnen worden aan de huisvesting van minderbedeelden” blijkbaar een toegestane norm is.

Normen en waarden, dé Balkenende kreet. Néé, dan zullen we ons onderdanig neer moeten laten zetten. En ons in het weekend vol moeten gieten. Maar door de week weer vrij en willig met het eigen verstand op nul blindelings moeten uitvoeren wat tegen betaling van je wordt verwacht.
 
Betaalde Lul-koek-Bingo 

Niet alleen het inkomen, ook de huisvesting én de manier van spreken geeft de kloof aan. Hoe meer je je in correcte termen aanbiedt, veren uitdeelt, stroop smeert en het glas wijn heft hoe hoger je in de piramide komt. Hoe hoger je je kan verschuilen achter nietszeggendheid.

Hang je echter gewoon op een terras met een lel van een ijscoupe voor je neus wordt er meewarig naar gekeken. Light is in. Nou, mooi schijt aan wat IN is en UIT.

En Politiek Correct.
En een opgelegde norm heeft.
Of een waardeoordeel geeft.

Soms  dacht ik wel eens dat mensen net koeien zijn. Nu denk ik meer aan eenden. Kwik Kwek en Kwak wel te verstaan.

Voor degenen die dat een vreemde vergelijking vinden: Kwik is de snelle, Kwek is de gebekte, Kwak kwakt iets neer.

We wonen dus eigenlijk in een soort Disney-world waar niemand geacht wordt om zélf na te denken. Of, als het dan echt moet, het liefst achter gesloten deuren moet zijn. Uit zicht. Zodat de straatjes schoon blijven.

De Angst heeft Nederland al aardig in z’n greep gekregen. Achter gesloten deuren..

En dat was dan ook wel te merken in Heerenveen: de Wilders-stemmers stonden op. En of het op basis van het programma ging of op basis van ’n strategie, zelfs de  Heerenveense Politiek moest er even bij gaan zitten….Oei…Wilders-stemmers in het zo blij en tevreden Heerenveen..

Alhoewel het eigenlijk best te voorzien was gezien de praktijk ervaringen omtrent inspraak en (niet) luisteren naar de burger.

Betaalde lulkoek Bingo …op het eigen eiland blijven zitten en schouderklopjes uitdelen in politiek correcte zwaartekracht. En denken “val deaud”.

De on-echtheid druipt eraf. En dat zal een integriteitcertificaatje niet veranderen. Maar het staat leuk achter glas. Lekker transparant.

Nee ik hecht geen waarde aan de uitspraken van Kamerlid Samson, de plaatselijke Partij waarschijnlijk ook niet.

Maar mogelijk dat het wél weer gebruikt wordt in het verkiezingsprogramma..er zijn nog altijd mensen die geloven in geschreven teksten..

 Normen en waarden zelfs niet achter de gesloten deuren bestaan van een bestuur. Waar marktpartijen de dienst uitmaken..in politiek correcte termen.

Wat wens jij als klant van Nederland?

Behalve dat we belastingen betalen over iedere poep en scheet vind ik het tijd worden dat we als “klant van Nederland” ook eisen mogen gaan stellen aan het DIENST-VERLENENDE-PAKKET wat wordt aangeboden door allerlei instanties en overige verlengstukken van BV Nederland.

Het is G’Domme geen Paradijs hier!

Ik geloof niet meer in al die platte teksten op papier die menig, in mijn ogen, sekten, verspreiden om aan klantenbinding te doen. En waaróm?  Omdat klanten maar al te vaak mee maken dat de werkvloer van de praktijk niet daarmee strookt. Oké, kan je stellen, daar hebben we procedures voor. Já, zo blijf je natuurlijk bezig. Kom je geen bedrijfsleugenaar tegen dan wel weer een interne mediator die de boel wil sussen en een “win-win” situatie wil creëren.

Als klant van Nederland zie ik door dát soort voorbeelden de mentaliteitverandering ontstaan. Door valse hoop rond te strooien op een soort flyers die enige mondigheid vervolgens de mond gaan snoeren. Omdat dit democratie heet. Groepsbelang nastreeft. Volgzaamheid eist door het ambitieuze Alfamannetje de nodige cursussen te geven, z’n tanden te poetsen en hem te tooien in een outfit die een doelgroep aanspreekt.

Eigenlijk, bedenk ik me maar zo, zouden die Alfamannetjes en vrouwtjes in hun naakte waarheid moeten gaan staan op het podium. Geen lijst moeten krijgen van te voren met ingediende vragen. Gewoon uit het blote koppie, zonder dat arsenaal aan ambtenarij achter zich, een direct antwoord moeten geven. Zoals;

Waar halen jullie het vandaan dat iemand met een WWB-inkomen ónder de 21 jaar dat eigen risico  van € 155,00 kan betalen zonder in te leveren op de al aangetaste gezondheid?

Waar halen jullie het vandaan dat je je ogen sluit voor wat er al jaren speelt in de gemeente waar jullie postduiven gezeteld zijn die alleen maar naar elkaar koeren en schijt hebben aan de burgers die er wonen?

En waar halen jullie het vandaan om de verantwoording van heel wat zaken in handen te leggen van gemeenten die hun eigen prioriteiten nastreven in het uiterlijke en  onophoudelijk achterkamertjes-politiek bedrijven?

Als klant van Nederland ben ik het waard om gehoord te worden, niet om gesmoord te worden. Niet om gevangen te worden zoals een vis in het net(werk) om maar even een bijbelse anekdote naar voren te halen zoals het MIJ uitkomt.

Dienstverlenende bedrijven; waren de Goden Kosmonauten of denkt men dat men G’D IS?

Mea Culpa is anders een verdomd lastig woord geworden.

Ik zit zo maar eens te kijken in dossiers waar diverse “bedrijven” in voorkwamen: de gemeente staat uiteraard op numero uno ivm de bureaucratie en het nog steeds moeilijk maken voor de mensen op basis van de eigen verordeningen, alhoewel wél makkelijker maken voor henzelf uiteraard. Ik zie Jeugdzorg. Ik zie GGZ. Ik zie Vastgoed (in dit geval Accolade-groep) Ik zie een stapel aan toezeggingen die niet werden nagekomen. Ik zie een stapel verzonden mail/post die al een paar herinneringen onbeantwoord lieten. Met daarnaast nog een flinke hoeveelheid “klokkenluiders-post” aan de plaatselijke gemeenteraad die er blijkbaar liever voor kiest om de calculator te hanteren.

Hoezo politiek dichter bij de Burger?
Hoezo wonen we in een rijk land?

De geestelijke Armoede druipt er vanaf. Wat wel telt is springen op commando. Is het niet via de sport dan wel via het eenrichtingsverkeer vanuit een “Bedrijf”.

Beslaglegging is ook zo’n leuk woord. Beslagen ten ijs komen. Normen en waarden en  Politiek correcte tekst.

Er wordt aardig beslag gelegd op de gemiddelde Nederlander die geen boekhouder in dienst heeft. In politiek correcte termen wordt men om de oren geslagen met allerlei wetmatigheden, dus lijkt men ook “beslagen ten ijs te komen”..  Normen en waarden worden ondersteunt door Boetes  en beslagleggingen, deurwaarders en incasso’s. Want de regeringskas moet weer gevuld nadat er behoorlijk geleend is aan  de Gok-lustigen.

Maar we drinken er nog 1 of 2 of méér en vieren feest op vastgestelde dagen. Want met een beetje mzzl breidt de GGZ zich uit tot opvang voor iedereen  die niet volgens de normen en waarden meelopen. Met een pilletje erbij natuurlijk.

Maar als ik droom
dan droom ik dat
ieder mens als waardevol wordt gezien
niet afgerekend wordt op inkomen
niet afgerekend wordt
door berekenende bestuurders
die te laf zijn om hun eigen fouten te erkennen.
en zich verschuilen achter
politiek correcte termen

Gelukkig dat ik vaker over de natuur droom…

%d bloggers liken dit: