Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: oba

2013 herzien…nou dán heb je ook wat!

De statistieken hulpaapjes van WordPress.com heeft een 2013 jaarlijks rapport voor deze blog voorbereid.

Hier is een fragment:

In een San Francisco kabelbaan passen 60 mensen. Deze blog werd in 2013 ongeveer 1.600 keer bekeken. Als je blog een kabelbaan zou zijn, zou die ongeveer 27 reizen nodig hebben voordat die zoveel mensen zou kunnen vervoeren.

Klik hier om het complete rapport te bekijken.

Minima Heerenveen actie: 50 pers. met de Bus naar zee..

Het is natuurlijk nog niet zover maar we hebben weer eens een handbeweging nodig ter ondersteuning. Kleine moeite met groot gevolg. En wel voor 50 mensen en mensjes. Lekker 1 dagje uitwaaien. Helpen jullie mee om dit te ondersteunen? Er kan iedere dag 1 x gestemd worden en als alle lezers dat gaan doen wordt het een knaller van stemmers die dit door laten gaan!

http://stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl/heerenveen/stichting-houvast—dagtocht-naar-zee-voor-minima-met-kinderen_14068/

Actie: het laatste hemd

Opgelet,dit is de oproep om tot een ludieke demonstratie tegen de bezuinigingsdrift van dit kabinet te komen.
Wat gaan wij doen? Wij gaan allemaal op 6 april 2013 een A4 envelop met daarin een oud T-shirt naar het ministerie van financien sturen. Als afzender schrijven wij achter op de envelop: alstublieft mijn laatste… hemd.

Waarom gaan wij dit doen? Wij zitten allemaal te klagen over de onverantwoorde bezuinigingsdrift van dit kabinet en Europa,laten wij met z n allen een signaal afgeven dat wij het beu zijn. De hardwerkende nederlander,de zzp er, het MKB en de ouderen,chronisch zieken en gehandicapten worden dupe van dit beleid. Ik zeg,genoeg is genoeg!!
… … Waarom op 6 april versturen? Dan heeft dit bericht genoeg tijd gehad om gedeelt te worden,dus deel dit bericht a.u.b.

Dus een T-shirt in een A4 envelope en naar:

Minister van Financien
p.a Ministerie van Financien
Korte Voorhout 7
Postbus 20201 2500EE
2500EE Den Haag

afzender:mijn laatste hemd

Heerenveen in the picture :-) 2012 herzien

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The new Boeing 787 Dreamliner can carry about 250 passengers. This blog was viewed about 1.400 times in 2012. If it were a Dreamliner, it would take about 6 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Het is weer december…

consumerenmaand

KERSTDINER 21 DECEMBER TJAARDA voor minima – gezinnen met of zonder kinderen, mensen met weinig contacten

Restaurant ‘de Oranjetuin’ geeft, in samenwerking met de gemeente Heerenveen, het Friesland College, J.H. Oenema Taxi en Groepsvervoer en Hart voor Heerenveen een KERSTDINER inclusief muziek, 3-gangen diner en vervoer heen en terug.

Voor 120 personen inclusief kinderen liggen aanmeldingsformulieren klaar bij onderstaande organisaties:

Omtinkers
Stichting Vluchtelingenwerk
Stichting Leergeld
Stichting Houvast ; verwijst voor dit doel naar andere organisaties ivm haar privacybeleid.
Raad van Kerken
Turkse vereniging
De Barones

AANMELDINGEN VÓÓR 12 december.
Bovenstaande organisaties geven uw naam door aan de gemeente die vervolgens de definitieve dinerbon via deze organisaties uitreikt

Mensen die in de buurt van de As wonen worden gewezen op het Kerstdiner wat de As organiseert op 26 december..

Stichting Houvast, steunpunt Minima in Heerenveen: gratis dagtocht naar Egmond

“Ruimte geeft beweging” één van de steeds terugkerende uitspraken als de Stichting naar voren stapt. En een belangrijke reden dat ze zich inzet voor mensen die geen kant meer op kunnen.

Leyland Royal Tiger Worldmaster uit 1966
Door een fikse korting van het NOV Museum voor Stichting Houvast kunnen 50 minima in augustus mee in een prachtige antieke bus naar Egmond aan Zee.

De Stichting staat bekend in Heerenveen als “luis in de pels” en heeft in de afgelopen jaren flink van zich laten horen over oa de bezuinigende maatregelen die telkens weer werden ingezet. Diverse bestuursleden zijn betrokken bij hulpvragers over schulden, wonen, aanvragen bijzondere bijstand, voorlichting en/of bezwaarschriften. Dit wordt op vrijwillige basis gedaan.

De dagtocht naar Egmond aan Zee is georganiseerd door Stichting Houvast in samenwerking met Hart voor Heerenveen. Door stoelen aan tafel te verkopen voor een unieke benefietlunch “Let’s lunch bij De Aardappeleters” is er genoeg geld ingezameld om de busreis te bekostigen.De AH verzorgt tijdens de dagtocht een heerlijke lunch bestaande uit belegde broodjes, drinken, fruit en snoep.

Aardappelsoep, aardappelkoekjes, aardappelcake etc etc Met ’n paar foto’s vd fundraising.

“Let’s lunch bij De Aardappeleters” Actie door initiatief..

“Let’s lunch bij De Aardappeleters”

De grensverlegger; uitkeringsgerechtigden first..

Hier vanaf een balkonnetje, dag en nacht én waterdicht.. Nijmegen gaat beginnen met het observeren van bijstandsgerechtigden door middel van camera’s gericht op de voordeur, om hen zo in de gaten te houden. Een vermoeden van fraude is daarvoor niet nodig.
Het zijn tegenwoordig barre economische tijden. Er is al veel bezuinigd en er gaat nog meer bezuinigd worden. Terecht wil de overheid nog meer gaan doen om de kosten te drukken of de inkomsten te verhogen. Een manier om kosten te drukken is fraudebestrijding bij uitkeringen.

Het laatste idee van de gemeente Nijmegen hierbij is om mensen die een bijstandsuitkering ontvangen te gaan observeren met camera’s. De camera’s worden bediend vanuit auto’s en worden gericht op de deur van de uitkeringsgerechtigde. De beelden worden dus in de ‘openbare ruimte’ gemaakt.
Dat gebeurt als de gemeente een ‘signaal’ van fraude heeft ontvangen. Wat dit signaal inhoudt, is echter niet duidelijk. Er hoeft in ieder geval geen concrete verdenking te zijn om tot cameragebruik over te gaan. In Groningen zou men al langer zo te werk gaan.

Mensenwerk
Dit bijzondere idee van het college van B&W gaat de gemeente nu uitvoeren om zo 4 miljoen euro te besparen op uitkeringen. Inhoudelijk verandert er volgens de gemeente niets aan het huidige beleid. Ook nu worden door rechercheurs van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) observaties gehouden. De inzet van camera’s is sneller, beter en veiliger dan het posten van de rechercheurs, aldus de gemeente. Je zou haast gaan denken dat deze mensen hun werk niet goed doen. Maar hierbij rijst dan de vraag wie er dan naar de beelden gaat kijken om te bepalen of er daadwerkelijk fraude in het spel is.

Financieel zwaksten
Hoewel bijstandsfraude verwerpelijk is, rijst hierbij eveneens de vraag of het erger is of een grotere omvang heeft dan andere vormen van fraude. Helaas vindt fraude overal plaats. De kranten staan er de laatste tijd vol van. Of het nu om een woningcorporatie of een advocate gaat, binnen elke branche maken sommigen zich daaraan schuldig. En dan gaat het om een bedrag dat vele malen groter is dan het bedrag waarvoor gefraudeerd wordt met bijstandsuitkeringen.

Uit onderzoek blijkt dat de totale fraude in Nederland minimaal 10 miljard euro per jaar beloopt. Het gaat dan om onder meer belasting-, zorg- en uitkeringsfraude. Het exacte bedrag is niet bekend. Daarvoor ontbreekt het aan betrouwbare meetmethoden. Alleen faillissementsfraude kost Nederland al 1,7 miljard per jaar. Daarvan wordt nu slechts 2 procent opgelost. Het lijkt nu erg makkelijk om de financieel zwaksten op deze manier te behandelen, terwijl er aan witteboordenfraude geen extra aandacht wordt besteed.

Inbreuk op pricacy
Deze inbreuk op de privacy van bijstandsgerechtigden gaat erg ver. Als je bedenkt dat veel mensen er niet van gediend zijn dat hun buren een camera bij de voordeur hebben geïnstalleerd uit veiligheidsoverwegingen, en dit ervaren als een inbreuk op hun privacy, dan is het geen vreemde gedachte dat een uitkeringsgerechtigde dit vergelijkbaar ervaart. Een vergelijking met Big Brother uit George Orwell’s 1984 is dan snel gemaakt.

Wettelijk kader
Er zijn uiteraard wettelijke regels voor het gebruik van camera’s. Zo mogen gemeentes camera’s slechts gebruiken voor zover het toezicht zo beperkt mogelijk plaatsvindt, zeker als het om gevoelige beelden gaat. Gevoeliger dan privé-beelden van wie en onder welke omstandigheden er in en uit een woning loopt, wordt het niet snel.

Bovendien is de toepassing van camera’s door een gemeente beperkt tot handhaving van de openbare orde. Bestrijding van uitkeringsfraude valt daar niet onder of het begrip openbare orde zou verder opgerekt moeten worden. Daarnaast zijn er voldoende andere middelen om bij ‘signalen’ een uitkeringsgerechtigde te controleren. Daar is geen camera voor nodig.

Gespannen voet
Dit soort praktijken staan op gespannen voet met de vrijheid die we in Nederland kennen. Probleem hiermee is ook dat er sprake is van een glijdende schaal. Waar ligt de grens?

Cameratoezicht is een inbreuk op de privacy en een maatregel die zich niet verhoudt met de gedachte dat niemand een inbreuk daarop hoeft te dulden, tenzij daar een hele goede reden voor is. De omstandigheid dat iemand een bijstandsuitkering ontvangt, is dat niet.

http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=6396

Wees mini of maximaal sociaal? De effecten op mensen met lagere inkomens;

anszondag.com
Schuld hebben aan of schulden krijgen dóór is een effect van een oorzaak. Die lang niet altijd bij het gat in de hand ligt.
http://www.zelfjeschuldenregelen.nl/schulden-oplossen/regeling-treffen/voorbeeldbrieven/ kan nog wel eens gaan roken omdat de schuldenproblematiek alsmaar toenemend heftiger wordt. En er lijkt geen eind aan te komen ivm de Brusselse kapriolen.

Ook werd er door menig gemeente verder bezuinigd bij het Minimabeleid. Niet al te opvallend maar tóch..

De maximale inkomensnorm van 110% van de toepasselijke bijstandsnorm wordt echter ook gehanteerd naast andere gemeenten die al snel de 100 % norm inzetten. Gebaseerd op het regeerakkoord is dus de 110 % wel degelijk mogelijk!.

De inkomensgrens van 110% is echter niet van toepassing op individuele bijzondere bijstandsverlening.
Bij dit laatste blijven gemeenten vrij om beleid vast te stellen over de mate van draagkracht die huishoudens in hun totale inkomen hebben om kosten te kunnen betalen.
Waarin meegenomen wordt hoeveel mensen er onder één dak wonen.

Het Rijk gaat er vanuit dat regulier werk al snel gevonden gaat worden. Waar heel wat bewijs al geleverd werd dat mensen zich de stress in solliciteren en het maximaal haalbare de flex-positie is. Kort durende baantjes dus. En vervolgens bij de dokter terechtkomen. Stress ivm alle hoge(re) vaste lasten dus. Die als noodzakelijke “bestaans-kosten” te boek staan.

Bijzondere Bijstand voor noodzakelijke kosten;

Dat zijn dus kosten die NIET tot de algemene bestaanskosten behoren: en bestaanskosten hebben dan weer de vertaling van een “menswaardige” bestaansvorm. Afhankelijk hoe politiek dit weer vertaalt.
Iedergeval staat huisvesting, kleding, voeding, maatschappelijk verkeer en medische zorg onder de bestaanskosten.

De bijstandsnorm zou “voldoende” moeten zijn om deze kosten te betalen.

Ook weer nieuw in 2012:
Gezinsuitkering
Ouders en inwonende kinderen van 18 jaar en ouder moeten in 2012 gezamenlijk een uitkering aanvragen: de gezinsuitkering. Niet alleen de inkomsten van de ouders, maar ook de inkomsten van inwonende kinderen tellen mee om het huishoudinkomen te bepalen. Er bestaat mogelijk recht op één gezinsuitkering. Als de meerderjarige, thuisinwonende kinderen een eigen inkomen hebben, kan dit in 2012 tot een forse verlaging of beëindiging van de bijstandsuitkering van de ouders leiden. Andersom kan inkomen van (één van beide) ouders ook betekenen dat de meerderjarige inwonende kinderen geen of minder bijstand krijgen. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen gemaakt. Deze uitzonderingen zijn het zorgbehoevend kind, dat zelfstandig recht heeft op een uitkering en het studerend kind met studiefinanciering of WTOS.

Ondanks de sluipend binnengaande beperkingen die zouden “aanzetten om regulier werk “ te verkrijgen hebben we nog steeds te maken met een groot, steeds groter aantal chronisch zieken en mensen die echt niet meer aan het werk kunnen komen. Die iedere dag besteden aan het overleven en/of van kleine dingen genieten die anderen misschien niet eens opmerken.
Het is nu maart 2012 en menig gemeente heeft het minimabeleid bijgesteld, verordeningen aangepast, op gebied van bijzondere bijstand en regelingen.
De één zet daar tegemoetkomingen in voor degenen met 100 % bijstand en anderen nemen het maximaal haalbare de 110 %.

Het overzicht 110 % voor wat dit inhoud hieronder:

De alleenstaande (21-65 jaar) – € 977,58
De 65 plusser – € 1072,53
De alleenstaande ouder (21-65 jaar) – € 1256,89
De alleenstaande 65 plus ouder € 1476,27
Een “gezin” (21-65 jaar) € 1396,54
Het “gezin” 65 plussers € 1476,27

Maar ook een overzicht van een ándere inkomensgrens ( Heerenveen januari 2012)

De alleenstaande (21-65 jaar) – € 889
Twee volwassenen zonder kinderen – € 1270
Twee volwassenen – minderjarige kinderen € 1270
“Gezin” – meerderjarige kinderen € 1270
Alleenstaande – minderjarige kinderen € 1143
Alleenstaande minder én meerderjarig kind € 1270

Opnieuw, afhankelijk van de politieke kleur in een gemeente en de eigen prioriteiten, dus opnieuw verschil.
Terwijl al eerder werd geroepen dat 120 % van de bijstandsnorm ( 2008? ) geen draagkracht inhield schijnt er ergens een wonder gebeurt te zijn dat er, ondanks de vele prijsverhogingen van de Markt der Bestaanskosten, nu opeens wél draag-kracht zou zijn.

De populistische kreet om de Staatsschuld “ zo spoedig mogelijk af te lossen” mag uiteraard als een welkomstklokje luiden, de feiten spreken voor zich dat dit een betrekkelijke wensgedachte is.
Niets meer of minder.
En waarschijnlijk is de populatie rond het jaar 2025 dan ook wel flink uitgedund om nog een gebakje te eten.
Mogelijk is zelfs dat de State ( spreek uit Steet) zover is ingekrompen dat de ruimte lekker transparant aandoet.
Scheelt pensioenen natuurlijk maar ook heel wat menselijke waarden. Begraven en wel..

Mea Culpa, de Goddelijke Geld Dienst, de kater komt later….

…heeft het niet zo op met de waarden-lozen. Alhoewel er op basis van een norm het minimale rap wordt toegepast in de overlevings-sectoren is de stank al niet meer te luchten.
Al helemaal niet als doorgeefluiken de ontstane effecten ontkennen of omzeilen.

Waar hebben we het over als dat verwijtende vingertje naar de lagere inkomens wordt uitgestoken? Rest-energie wordt opgewekt via regels, om in te zetten voor een arbeidsmarkt die er amper is.
De overige energie moet via een op afstand gestuurd apparaatje tot minimaal gebruik leiden.
Mag er dan nóg iets aan verbrandingsstoffen achterblijven dan valt dat weer onder dat andere vingertje, de meetlat van vet.
Heeft de onzekerheid psychische gevolgen kan je terecht bij de geestelijk zorg, kerk of peut.

Het mea culpa, via het mea maximale culpa moet als een donder en bliksem uitwerking hebben. En het liefst de mensen op de knieën brengen. Waarbij na verloop dan weer de groep bijeen geveegd wordt om er een naam aan te geven.
Zelfs de waarden-lozen hebben nog ’n fractie restwaarde voor belastingdienst, fondsen , verzekeringen en andere geldrouteringen.

En elders vallen afschrijfartikelen in het mandje van een Voedselbank.

Was ik gisteren weer bezig om nieuwe drempels voor een Wajonger op te lossen komt de volgende alweer binnen. Een aanslag gebaseerd op foute cijfers.
En dán te denken dat deze Wajonger sinds eind november 2011 een start kon gaan maken met zelfstandig wonen.
Wat tot op heden, dankzij alle instanties die met een opgenomen Wajonger eerder te maken hadden, niet verder kwam dan een lik verf in 2 kamers, ‘n 4 pitsgasstel aansluiten en de lampen ophangen door wat vrijwilligers. De details zal ik besparen maar alleen al op deze ene persoon is een trio-blog neer te zetten. Ondanks alles en niet dankzij deze instanties, géén schuld. Geen mea culpa. Geen Schuldsanering.
Gewoon op papier een woning waar iedereen profijt van heeft qua vaste lasten/afschrijvingen behalve de persoon zelf.; uit “bescherming” opgevangen bij anderen.

Maar aan de buitenkant staat Rutte te lachen.
Alles onder controle.
Als MP mag hij soms en moet hij soms maar altijd politiek correct natuurlijk.

Waar de waarden-lozen de scherpe rotsen van “verwijtbaar gedrag” moeten beklimmen, Moloch’s van alles en nog wat kunnen uithalen en zeker verder kunnen rond “spoken” komt de volgende alweer uit de hoek.
Het minimuminkomen krijgt naast de prijsverhogers en zwaai naar beneden. Sommigen vertalen dat al snel naar productieviteit en ondersteuning van de werkgevers, anderen sturen weer aan op uitspelen van uitkeringsgerechtigden met een “iedereen moet inleveren”.

Nu was er al heel wat Armoede in Nederland ( ook die term werd “wegbezuinigd”), maar vóór de “plotselinge” crisis toesloeg waren er ook al bezuinigingen op dit gebied.
Dus nu gaat men zich meer richten op de “toekomst”, de kinderen.
Derest doet er niet toe.
De rest ontvangt zo nu en dan wat afgeschreven kruimels die in werkelijkheid als aftrekpost kunnen dienen.
Hoe grootmoedig..

Vooral als dat breed wordt uitgemeten, het liefst met prominenten op een foto.

De Goddelijke Geld Diensten zetten vast het volumeknopje zachter als bekendheid gegeven wordt aan dat de laagste inkomens de dupe worden. Niks meer uit te halen toch? Uit die waarde-lozen?
De nieuwe G.G.D focust liever op zelfbehoud via de eigen injecties.

Als ze nou slim zijn zetten ze nog een kraantje luchtvervuiling open om het onderdeel geheugen van de mens verder te beïnvloeden.
Maar bespaar ons aub de Chinese “Welvaartsgod”..die in meervoud ligt te wachten..uit naam van de Minimalen, de Afgeserveerden en de overige nog Levende natuurlijke Waarden.

ButcherEn de VVD sprak vanaf de Neer-landse kansel:
“Broeders en Zusters niemand in onze samenleving hoeft in armoede te leven. Wij hebben in Nederland een prima sociaal vangnet voor mensen die echt niet (meer) kunnen werken”.

%d bloggers liken dit: