Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: minima

Minima Heerenveen actie: 50 pers. met de Bus naar zee..

Het is natuurlijk nog niet zover maar we hebben weer eens een handbeweging nodig ter ondersteuning. Kleine moeite met groot gevolg. En wel voor 50 mensen en mensjes. Lekker 1 dagje uitwaaien. Helpen jullie mee om dit te ondersteunen? Er kan iedere dag 1 x gestemd worden en als alle lezers dat gaan doen wordt het een knaller van stemmers die dit door laten gaan!

http://stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl/heerenveen/stichting-houvast—dagtocht-naar-zee-voor-minima-met-kinderen_14068/

Het is weer december…

consumerenmaand

KERSTDINER 21 DECEMBER TJAARDA voor minima – gezinnen met of zonder kinderen, mensen met weinig contacten

Restaurant ‘de Oranjetuin’ geeft, in samenwerking met de gemeente Heerenveen, het Friesland College, J.H. Oenema Taxi en Groepsvervoer en Hart voor Heerenveen een KERSTDINER inclusief muziek, 3-gangen diner en vervoer heen en terug.

Voor 120 personen inclusief kinderen liggen aanmeldingsformulieren klaar bij onderstaande organisaties:

Omtinkers
Stichting Vluchtelingenwerk
Stichting Leergeld
Stichting Houvast ; verwijst voor dit doel naar andere organisaties ivm haar privacybeleid.
Raad van Kerken
Turkse vereniging
De Barones

AANMELDINGEN VÓÓR 12 december.
Bovenstaande organisaties geven uw naam door aan de gemeente die vervolgens de definitieve dinerbon via deze organisaties uitreikt

Mensen die in de buurt van de As wonen worden gewezen op het Kerstdiner wat de As organiseert op 26 december..

Stichting Houvast, steunpunt Minima in Heerenveen: gratis dagtocht naar Egmond

“Ruimte geeft beweging” één van de steeds terugkerende uitspraken als de Stichting naar voren stapt. En een belangrijke reden dat ze zich inzet voor mensen die geen kant meer op kunnen.

Leyland Royal Tiger Worldmaster uit 1966
Door een fikse korting van het NOV Museum voor Stichting Houvast kunnen 50 minima in augustus mee in een prachtige antieke bus naar Egmond aan Zee.

De Stichting staat bekend in Heerenveen als “luis in de pels” en heeft in de afgelopen jaren flink van zich laten horen over oa de bezuinigende maatregelen die telkens weer werden ingezet. Diverse bestuursleden zijn betrokken bij hulpvragers over schulden, wonen, aanvragen bijzondere bijstand, voorlichting en/of bezwaarschriften. Dit wordt op vrijwillige basis gedaan.

De dagtocht naar Egmond aan Zee is georganiseerd door Stichting Houvast in samenwerking met Hart voor Heerenveen. Door stoelen aan tafel te verkopen voor een unieke benefietlunch “Let’s lunch bij De Aardappeleters” is er genoeg geld ingezameld om de busreis te bekostigen.De AH verzorgt tijdens de dagtocht een heerlijke lunch bestaande uit belegde broodjes, drinken, fruit en snoep.

Aardappelsoep, aardappelkoekjes, aardappelcake etc etc Met ’n paar foto’s vd fundraising.

“Let’s lunch bij De Aardappeleters” Actie door initiatief..

“Let’s lunch bij De Aardappeleters”

De grensverlegger; uitkeringsgerechtigden first..

Hier vanaf een balkonnetje, dag en nacht én waterdicht.. Nijmegen gaat beginnen met het observeren van bijstandsgerechtigden door middel van camera’s gericht op de voordeur, om hen zo in de gaten te houden. Een vermoeden van fraude is daarvoor niet nodig.
Het zijn tegenwoordig barre economische tijden. Er is al veel bezuinigd en er gaat nog meer bezuinigd worden. Terecht wil de overheid nog meer gaan doen om de kosten te drukken of de inkomsten te verhogen. Een manier om kosten te drukken is fraudebestrijding bij uitkeringen.

Het laatste idee van de gemeente Nijmegen hierbij is om mensen die een bijstandsuitkering ontvangen te gaan observeren met camera’s. De camera’s worden bediend vanuit auto’s en worden gericht op de deur van de uitkeringsgerechtigde. De beelden worden dus in de ‘openbare ruimte’ gemaakt.
Dat gebeurt als de gemeente een ‘signaal’ van fraude heeft ontvangen. Wat dit signaal inhoudt, is echter niet duidelijk. Er hoeft in ieder geval geen concrete verdenking te zijn om tot cameragebruik over te gaan. In Groningen zou men al langer zo te werk gaan.

Mensenwerk
Dit bijzondere idee van het college van B&W gaat de gemeente nu uitvoeren om zo 4 miljoen euro te besparen op uitkeringen. Inhoudelijk verandert er volgens de gemeente niets aan het huidige beleid. Ook nu worden door rechercheurs van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) observaties gehouden. De inzet van camera’s is sneller, beter en veiliger dan het posten van de rechercheurs, aldus de gemeente. Je zou haast gaan denken dat deze mensen hun werk niet goed doen. Maar hierbij rijst dan de vraag wie er dan naar de beelden gaat kijken om te bepalen of er daadwerkelijk fraude in het spel is.

Financieel zwaksten
Hoewel bijstandsfraude verwerpelijk is, rijst hierbij eveneens de vraag of het erger is of een grotere omvang heeft dan andere vormen van fraude. Helaas vindt fraude overal plaats. De kranten staan er de laatste tijd vol van. Of het nu om een woningcorporatie of een advocate gaat, binnen elke branche maken sommigen zich daaraan schuldig. En dan gaat het om een bedrag dat vele malen groter is dan het bedrag waarvoor gefraudeerd wordt met bijstandsuitkeringen.

Uit onderzoek blijkt dat de totale fraude in Nederland minimaal 10 miljard euro per jaar beloopt. Het gaat dan om onder meer belasting-, zorg- en uitkeringsfraude. Het exacte bedrag is niet bekend. Daarvoor ontbreekt het aan betrouwbare meetmethoden. Alleen faillissementsfraude kost Nederland al 1,7 miljard per jaar. Daarvan wordt nu slechts 2 procent opgelost. Het lijkt nu erg makkelijk om de financieel zwaksten op deze manier te behandelen, terwijl er aan witteboordenfraude geen extra aandacht wordt besteed.

Inbreuk op pricacy
Deze inbreuk op de privacy van bijstandsgerechtigden gaat erg ver. Als je bedenkt dat veel mensen er niet van gediend zijn dat hun buren een camera bij de voordeur hebben geïnstalleerd uit veiligheidsoverwegingen, en dit ervaren als een inbreuk op hun privacy, dan is het geen vreemde gedachte dat een uitkeringsgerechtigde dit vergelijkbaar ervaart. Een vergelijking met Big Brother uit George Orwell’s 1984 is dan snel gemaakt.

Wettelijk kader
Er zijn uiteraard wettelijke regels voor het gebruik van camera’s. Zo mogen gemeentes camera’s slechts gebruiken voor zover het toezicht zo beperkt mogelijk plaatsvindt, zeker als het om gevoelige beelden gaat. Gevoeliger dan privé-beelden van wie en onder welke omstandigheden er in en uit een woning loopt, wordt het niet snel.

Bovendien is de toepassing van camera’s door een gemeente beperkt tot handhaving van de openbare orde. Bestrijding van uitkeringsfraude valt daar niet onder of het begrip openbare orde zou verder opgerekt moeten worden. Daarnaast zijn er voldoende andere middelen om bij ‘signalen’ een uitkeringsgerechtigde te controleren. Daar is geen camera voor nodig.

Gespannen voet
Dit soort praktijken staan op gespannen voet met de vrijheid die we in Nederland kennen. Probleem hiermee is ook dat er sprake is van een glijdende schaal. Waar ligt de grens?

Cameratoezicht is een inbreuk op de privacy en een maatregel die zich niet verhoudt met de gedachte dat niemand een inbreuk daarop hoeft te dulden, tenzij daar een hele goede reden voor is. De omstandigheid dat iemand een bijstandsuitkering ontvangt, is dat niet.

http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=6396

Wees mini of maximaal sociaal? De effecten op mensen met lagere inkomens;

anszondag.com
Schuld hebben aan of schulden krijgen dóór is een effect van een oorzaak. Die lang niet altijd bij het gat in de hand ligt.
http://www.zelfjeschuldenregelen.nl/schulden-oplossen/regeling-treffen/voorbeeldbrieven/ kan nog wel eens gaan roken omdat de schuldenproblematiek alsmaar toenemend heftiger wordt. En er lijkt geen eind aan te komen ivm de Brusselse kapriolen.

Ook werd er door menig gemeente verder bezuinigd bij het Minimabeleid. Niet al te opvallend maar tóch..

De maximale inkomensnorm van 110% van de toepasselijke bijstandsnorm wordt echter ook gehanteerd naast andere gemeenten die al snel de 100 % norm inzetten. Gebaseerd op het regeerakkoord is dus de 110 % wel degelijk mogelijk!.

De inkomensgrens van 110% is echter niet van toepassing op individuele bijzondere bijstandsverlening.
Bij dit laatste blijven gemeenten vrij om beleid vast te stellen over de mate van draagkracht die huishoudens in hun totale inkomen hebben om kosten te kunnen betalen.
Waarin meegenomen wordt hoeveel mensen er onder één dak wonen.

Het Rijk gaat er vanuit dat regulier werk al snel gevonden gaat worden. Waar heel wat bewijs al geleverd werd dat mensen zich de stress in solliciteren en het maximaal haalbare de flex-positie is. Kort durende baantjes dus. En vervolgens bij de dokter terechtkomen. Stress ivm alle hoge(re) vaste lasten dus. Die als noodzakelijke “bestaans-kosten” te boek staan.

Bijzondere Bijstand voor noodzakelijke kosten;

Dat zijn dus kosten die NIET tot de algemene bestaanskosten behoren: en bestaanskosten hebben dan weer de vertaling van een “menswaardige” bestaansvorm. Afhankelijk hoe politiek dit weer vertaalt.
Iedergeval staat huisvesting, kleding, voeding, maatschappelijk verkeer en medische zorg onder de bestaanskosten.

De bijstandsnorm zou “voldoende” moeten zijn om deze kosten te betalen.

Ook weer nieuw in 2012:
Gezinsuitkering
Ouders en inwonende kinderen van 18 jaar en ouder moeten in 2012 gezamenlijk een uitkering aanvragen: de gezinsuitkering. Niet alleen de inkomsten van de ouders, maar ook de inkomsten van inwonende kinderen tellen mee om het huishoudinkomen te bepalen. Er bestaat mogelijk recht op één gezinsuitkering. Als de meerderjarige, thuisinwonende kinderen een eigen inkomen hebben, kan dit in 2012 tot een forse verlaging of beëindiging van de bijstandsuitkering van de ouders leiden. Andersom kan inkomen van (één van beide) ouders ook betekenen dat de meerderjarige inwonende kinderen geen of minder bijstand krijgen. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen gemaakt. Deze uitzonderingen zijn het zorgbehoevend kind, dat zelfstandig recht heeft op een uitkering en het studerend kind met studiefinanciering of WTOS.

Ondanks de sluipend binnengaande beperkingen die zouden “aanzetten om regulier werk “ te verkrijgen hebben we nog steeds te maken met een groot, steeds groter aantal chronisch zieken en mensen die echt niet meer aan het werk kunnen komen. Die iedere dag besteden aan het overleven en/of van kleine dingen genieten die anderen misschien niet eens opmerken.
Het is nu maart 2012 en menig gemeente heeft het minimabeleid bijgesteld, verordeningen aangepast, op gebied van bijzondere bijstand en regelingen.
De één zet daar tegemoetkomingen in voor degenen met 100 % bijstand en anderen nemen het maximaal haalbare de 110 %.

Het overzicht 110 % voor wat dit inhoud hieronder:

De alleenstaande (21-65 jaar) – € 977,58
De 65 plusser – € 1072,53
De alleenstaande ouder (21-65 jaar) – € 1256,89
De alleenstaande 65 plus ouder € 1476,27
Een “gezin” (21-65 jaar) € 1396,54
Het “gezin” 65 plussers € 1476,27

Maar ook een overzicht van een ándere inkomensgrens ( Heerenveen januari 2012)

De alleenstaande (21-65 jaar) – € 889
Twee volwassenen zonder kinderen – € 1270
Twee volwassenen – minderjarige kinderen € 1270
“Gezin” – meerderjarige kinderen € 1270
Alleenstaande – minderjarige kinderen € 1143
Alleenstaande minder én meerderjarig kind € 1270

Opnieuw, afhankelijk van de politieke kleur in een gemeente en de eigen prioriteiten, dus opnieuw verschil.
Terwijl al eerder werd geroepen dat 120 % van de bijstandsnorm ( 2008? ) geen draagkracht inhield schijnt er ergens een wonder gebeurt te zijn dat er, ondanks de vele prijsverhogingen van de Markt der Bestaanskosten, nu opeens wél draag-kracht zou zijn.

De populistische kreet om de Staatsschuld “ zo spoedig mogelijk af te lossen” mag uiteraard als een welkomstklokje luiden, de feiten spreken voor zich dat dit een betrekkelijke wensgedachte is.
Niets meer of minder.
En waarschijnlijk is de populatie rond het jaar 2025 dan ook wel flink uitgedund om nog een gebakje te eten.
Mogelijk is zelfs dat de State ( spreek uit Steet) zover is ingekrompen dat de ruimte lekker transparant aandoet.
Scheelt pensioenen natuurlijk maar ook heel wat menselijke waarden. Begraven en wel..

Hoezo GOEDE VOORNEMENS 2011?

Alsnog een fijn 2011 gewenst!

weer een nieuw begin

Het hele jaar aandacht voor de laagste inkomens maar vooral in december..

Waar we als ongesubsidieerde om bekend zijn komen te staan is het niet-politiek-correcte weergeven van alles wat met minima te maken heeft.
Wonen, gezondheid echter ook het verschil bekend maken van bazuin-geschal en omroeptoeters die  vol blijven houden een "faantaastisch" beleid te voeren op dit gebied. De feiten spreken dit constant tegen; gezondheid gaat achteruit, woonvormen gaan achteruit, rechten worden weggehaald.

Redden wat er te redden is blijft ons credo.
Natuurlijk plaatselijk, in de eerste plaats, al kunnen we ook aardig wat advies buiten Heerenveen aanreiken via mail.
In Heerenveen bestaan we nu ca 14-16 jaar. Begonnen als groepje ervaringsdeskundigen wat uitgroeide tot een Stichting. Met diverse acties om het leven wat draaglijker te maken omdat ook toen al de voorlichting te wensen overliet. Met van daaruit gegroeide juridische hulp. Met, natuurlijk, de ervaringen door de jaren heen dat protocollen, richtlijnen en vooral de interne cultuur steeds uitputtender werd om gehoord te worden. Of dat kwam omdat we niet voor de gemeente maar voor de mensen wilden werken laat ik persoonlijk maar even in het midden; intussen is het bijna 2010 en de cultuur verandering die zou moeten plaatsvinden komt nog steeds niet in zicht.

Men zegt dat de gemeenteraad verantwoordelijk is voor de plaats, de gemeente waar gewoond wordt. Dat een gemeenteraad bepaalt hoe het beleid vastgesteld wordt. Wat niet wordt verteld is dat de fracties van een gemeenteraad alleen maar in zicht willen komen als er verkiezingen zijn. Al worden steeds meer mensen wakker en krijgen wel door dat Brussel via de landelijke partijen het beeld bepaalt.

Hoe staat Brussel tegenover Minima?
Vooral nu de Markt prijsverhogingen doorvoert?
Op onderhoud van mensen ( gezondheid) via allerlei wegen bezuinigd?
En het Kabinet als postduiven gebruikt om dit door te voeren?
Hoeveel  Minima moeten eerst bij de chronisch zieken komen eer men door krijgt waar men mee bezig is?
Hoeveel en op welke manier moet er eerst gesloopt worden eer men doorheeft dat ná de Minima de volgende doelgroep aan de beurt komt?

Hoe moeizaam  verloopt een Kerst-Actie voor Minima en hoe opvallend groots wordt er gedaan als december in zicht komt dmv het overdadige aantal voedselpakketten  “af te staan” aan de Voedselbanken?

In Heerenveen , vóórdat de Voedselbank arriveerde, werd Armoede constant ontkend. Door de zittende coaltie zeer zeker. Ondanks dat we (oa) via de Kerst-Verlicht’s-Actie al jaren aanreikten dat de situatie “zorgwekkend”was.  Ontkenning van Armoede in Heerenveen.
De Voedselbank, nu een vaststaande bank geworden, werd intussen om de handen te wassen van medeplichtigheid, een voorloggende voorziening; "ga maar naar de Voedselbank" zegt men dan..
Want op basis van papieren teksten bleek en blijkt het nog steeds moeizaam te verlopen als je aanspraak wilt maken op “Maatwerk”. Het nieuwste woord in de ambtelijke termen.
 En in de praktijk betekent dat “isolatie”  van de aanvrager.
In theorie heeft men het over “we hebben hier geen daklozen” maar in de praktijk wil men ook geen uitkering geven aan een dakloze die via via werd opgevangen. Die zelfs heel graag opnieuw wil beginnen met ondersteuning in een huisje en met re-integratie. In Heerenveen.

Waar anderen het inzicht hebben dat mensen die langer dan 3 jaar  met een inkomen tot 120% van de “norm”  behoorlijk ( of onbehoorlijk..)  beroerd er aan toe zijn vindt Heerenveen dit een “bestudering waard” en schuift het verder op.
En dat nog maar niet te spreken over de verdere plannen in de visie dat de sociale huur-woningen grotendeels gesloopt gaan worden en er middel tot middeldure woningen voor teruggebouwd worden..

Heerenveen maakt zich op, via de landelijke partijen om heel Heerenveen op z’n kop te zetten om hogere inkomens de ruimte te geven; de consument van de toekomst.
 En intussen de Minima degradeert tot objecten om er zelf beter van te worden.
Ook wel toepasbaar in de komende verkiezingsprogramma’s via leuke hoopgevende teksten waar uiteraard ook het Armoedebeleid tot verkiezingspraatje wordt omgebouwd.

Als Stichting werden we door deze "sociaal-democratische partijen"gedegradeerd tot "terug naar áf en je hok in" en een  “schoenmaker hou je bij je leest”  antwoord toen we bepaalde stukken opvroegen die zijdelings met minima te maken hadden. Ondanks de Wet Openbaar Bestuur.
Met de uitspraak van “transparantie”  en “ inspraak” hebben we ook al wat ervaringen gehad. Dat maakt ons natuurlijk standvastiger om behalve de procedures vóór degenen waar het om gaat ook het verschil bekend te maken tussen de theorie en de praktijk.

In december zetten we daarom alles in om juist die mensen een “lichtje” te geven die dat hard nodig hebben. En gelukkig slaagden we daar toch wel wat in.

  

Hartelijk Dank aan de mensen die meehielpen aan de Kerst-“verlichting’s-Actie!

Nog maar een paar dagen voor de Kerst hadden we 11 dozen voor 120 adressen.
Eén dag voor de kerst hebben we toch nog ca 70 dozen van alle binnen gekomen artikelen kunnen maken.

Verpakkingsmateriaal werd door een goede gever bezorgd. Het was alleen moeilijk van de 120 adressen weer adressen uit te kiezen voor deze actie dit jaar.
We hadden zo graag iedereen die ons bekend is een pakket willen geven; ’n “lichtje” , omdat we maar al te goed weten hoe moeilijk het kan gaan met een langdurig minmaal inkomen. ( los daarvan we ook bekend zijn met de mensen die tot 120 % van de “norm” langdurig rond moeten komen)

Door de gladheid en de opgeschoven sneeuw over de stoepen was het moeilijk bezorgen maar we hebben het voor elkaar gekregen! Vroeg in de middag stonden we nog met een deel van de vrijwilligers de laatste dozen in te delen, ’s middags namen de auto’s het over die hiervoor klaar stonden. Hulde aan het hele team wat dit gebeuren gewoon vrijwillig deed! Maar ook hulde aan de inpakkers die spontaan meehielpen om tóch nog voor de kerst deze bijna onmogelijke opgave voor elkaar kregen!

En voor degenen die ons ondersteunden bij deze actie; ook door jullie inbreng voor de inhoud van het pakket hartelijk dank!

We hebben zo veel mogelijk getracht te delen.
Via de Voedselbank ontvingen mensen in budgettering/schuldsanering al een pakket waardoor we ons concentreerden op degenen die daar nét niet voor in aanmerking kwamen. Degenen die verhuisd waren en waar we het nieuwe adres niet van hadden doorgekregen ( oa de Akkers wegens nieuwbouw) en een aantal die voorgaande jaren steeds in aanmerking kwamen voor een pakket moesten we helaas deze keer overslaan. We hebben enorm aan de weg getimmerd om via oproepen bij bedrijven voor deze mensen iets af te staan. Een aantal mensen gaf hier gehoor aan waardoor we de 70 pakketten hebben gehaald in samenwerking met particulieren. Waarbij ook van buiten Heerenveen geholpen werd.

Bij het Aanloophuis “oer de Brêge “, waar we op woensdagochtend een spreekuur hebben voor iedereen met minimaal inkomen, werd alles (her) ingepakt.

Achteraf kan ik zeggen dat Minima een voorbeeld zijn in het goed kunnen delen.
 
Niet alleen via deze pakketten maar ook via het klaarstaan voor elkaar.
De bereidheid onbaatzuchtig hulp te bieden, zoals nog wel eens wordt gesteld of geeist door de hogere regionen, werd verrast ontvangen. En soms ontroert.
In hoeverre de hogere regionen dit voorbeeld nadoen is nog maar de vraag..

Hartelijk dank aan degenen die via hun bijdragen meehielpen!

n.n.
foto’s zijn een impressie waarbij rekening gehouden wordt met degenen die niet in zicht wilden komen.

per bacco heerenveen st.houvast

per bacco heerenveen st.houvast

per bacco heerenveen st.houvast

sponsor mooi kerstboompje in pot

De Kerst-verlichting’s- Actie-foto’s:

sorteren losse artikelen

drank apart

deeltijdpauzevrijwilligers

race-team-inladers

uit chaos wordt het kerstpakket geboren

we zijn er bijna...

wijkgericht inpakken en schuiven

nog geen volle bak dus even wachten

we passeren het gemeentehuis na sluitingstijd

en brengen weer de lichtjes rond..

De stand van zaken "kerst-verlichting's-actie" Heerenveen 2009

Tot op heden werd de jaarlijkse actie om de aller-laagste inkomens een verrassing te geven met 11 pakketten ondersteund in Heerenveen.

Stichting Houvast heeft als Steunpunt Minima een bestand van ca 300 adressen waarvan 120 zeker in aanmerking zouden kunnen komen om een "lichtje" te geven in de vorm van een kerst-pakket.
Tot nu toe werden 11 pakketten afgestaan.
De Stichting staat solidair met mensen die het financieel moeilijk hebben in raad en daad. 
Minimale inkomens die nét niét in aanmerking komen voor een voedselpakket .
Dat de situatie zorgwekkend is en heel veel mensen zich geen  extraatjes meer kunnen permiteren is zeker bij de Stichting bekend. De financiele omstandigheden laten dit gewoon niet toe.
Bedrijven die kerstpakketten over hebben en ze voor dit doel beschikbaar willen stellen kunnen contact opnemen via 0513-632329 .
Maar ook anderen die meer hebben dat ze op kunnen, kunnen deze actie ondersteunen door de "overtollige" spullen af te staan.
Op woensdagochtend kan dit tussen 9-12 uur gedurende het spreekuur op de Herenwal no 2 in Heerenveen.
Anders via ditzelfde  telefoonnummer om een afspraak te maken voor een ander tijdstip.
Hartelijk dank voor uw hulp !

Met vriendelijke groet,                                           Steunpunt Minima St.Houvast Heerenveen

secr.: v Dekemalaan 3
8442 BA
Heerenveen 
http://www.stichtinghouvast.nl

foto’s made by calaman

Die Heerenveense Griet pakte ook weer eens uit:

…(Geen Scrooge maar tóch…) ’n bijna Kerst-verhaal..

 

Tegen beter weten in pakt de Griet de papieren op waarin duidelijk staat dat er geen terugkeer mogelijk is. “Ik mot vooruit” denkt de Griet, “wat achter me ligt wil ik niet weten”.

De deur wordt dichtgetrokken om de zaak te ver-gemakkelen. Uit het oog te brengen. De Griet zet de botox-boezem vooruit en richt zich op de cijfertjes….

De waarde ligt straks in archiefjes die via toegangsbewijzen bezocht mogen worden.
De waarde ligt straks in de opeenstapeling van mensen die  hun laatste levensjaren mogen uitpersen.

De Griet neem de calculator op en rekent zich de eigen muts toe, voor later.

Klaas en Klaus kijken meewarig en schudden het hoofd “ dát was de bedoeling toch niet? “ hoor je ze denken.

Maar de Griet zonder enig emphatisch vermogen, ziet alleen de cijfertjes.

Het excuus ligt evenwel al klaar “ik moet ook rondkomen, dus…”.

Wat wel lastig is voor de Griet is dat er soms een hele golf noodkreten binnen komt. Ondanks dat er intussen een vangnet is geboet met een aantal katers eromheen. Lastig hoor, al die zieke vissen.
Gelukkig worden de naar adem snakkenden steeds stiller.
Dankzij het wegbezuinigen van de poelen waar zij in leefden. Gewoon een kwestie van niet reageren.

De Griet heeft vanuit Afrika haar leerschool gehad…slimme slavenhandelaars die over de ruggen van anderen het eigen kasteel bouwden.
Toe te passen in deze omgeving.
Mettertijd gewoon een kwestie van bewijsstukken slopen. Nou ja, op een enkel stukje na dan, goed voor het toerisme.

Intussen ligt het torentje van die Griet ergens ver boven, dichtbij de EU en de “Ah”. De Neurologie ligt om de hoek. Heel verstandig omdat alles toch ergens in de hersenen begint.

“Ah”, denkt de Griet van het Nu en ná mij de zondvloed, “We maken de kwetsbare groepen psychisch lam, reageren heel moeizaam, raken constant gewoon hun aanvragen kwijt of zetten een cordon op van juridische teksten die we vertalen in ons eigen voordeel. Hebben we tenminste een overschot om het eigen hekwerk te ontdoen van roest”.

Opnieuw, in de schaduw van de botox-boezem, schudden Klaus en Klaas het hoofd.

“Arme, arme Griet”, niets geleerd van het verleden? “ hoor je ze denken. “De neurologie ligt toch vlakbij? Heeft de Griet ook al geheugenstoornissen?”

“Hoe zat het ook al weer met die doelgroepen in het verleden? Werden die ook niet bestempeld en gekeurd door de eigen garde? Werden toen ook geen mensen beknepen en besnoven op het podium? Om  deze verder ergens te plaatsen tot ze er bij neervielen? En hoe zat het ook al weer indertijd met de behuizing? Alhoewel dat meer bestond uit een lek dak boven het hoofd?”

De griet snoof. “tsssssssss…zie ik alweer een kostenplaatje opdoemen. Potverdikkie, een iets teveel aan chronisch zieken. Moet even wat bedenken om daar te gaan bezuinigen anders schieten m’n eigen extraatjes foetsie”.

Héroverwegingen dus.

“Gatdamme, dacht dat m’n baantje makkelijker zou zijn. Nog maar even doorduwen en dan ga ik lekker op m’n lauweren uitrusten. Laten we er maar een CO2 verhaaltje tegenaan gooien. Meteen goede reden om datgene wat we niet wilden zien uit zicht te brengen. We slopen gewoon het hele zootje en  maken inspraak een formele afdoening via een klankbordgroep. Láchuhhhhhhhhhhhh….”.

De griet pakte een pepermuntje, ging lekker onderuit zitten en keek naar het plafond.
En dáár doemde het beeld op van de oplossing; het etiket “transparantie”,  om een dwaalspoor uit te zetten.

“Herstel van vertrouwen” zou het um wel eens kunnen gaan doen als slogan”, dacht de Griet. “Eens even kijken hoe ik dat “wij-gevoel” weer op kan roepen via een  benadering.
De hoop weer even kan losweken zodat men me lief en aardig vindt.
Daarná ga ik wel weer door met de opdrachten vanuit het economisch belang.
Mensen stinken er toch steeds weer in omdat ik zo vertrouwd over kom.”

Gniffelend nam de griet een velletje papier en begon wat psychologische handvaten te bedenken.

Het nieuwe concept moest iedergeval geen gevoel ondersteunen van minder loon, minder vakanties, meer belastingen en hogere vaste lasten mettertijd. In tegendeel.
 “Even denken….já…het wordt een optimistisch hoopgevend verhaal maar”:

Kritiek bannen we uit, zo komen we over als een stevig in het zadelzittende Griet.
 
Mondigheid wordt niet getolereerd, zo komen we ook over als stevig in het zadel zittende.
 
We trekken de netten dichter aan, zo kunnen de zwakkeren een zachte dood sterven.
 
We bezuinigen verder op onze eigen verantwoordelijkheid, zo sturen we de kritieken het bos in.
 
We houden het sociale minimum op het nivo van 30 jaar geleden qua koopkracht, zo lost het probleem zich vanzelf op.
 
We gaan verder met het ontbinden van de sociale bestaande cohesie, volkswoede moet voorkomen worden.
 
We gaan door met ons plan dat voor geld alles te koop is, zo brengen we nieuwe geluks-artikelen  artikelen op de markt.
 
We gaan door met het (pseudo) ónafhankelijke advies-orgaan die lekker doet wat wij willen.
 
We gaan uiteraard door met het plan om Armoede de wereld uit te helpen; gaan het niet linksom dan wel rechtsom, zo lossen we dan ook de aanwezigheid van een kloof op door het elite-korps over te houden.
 
We vernietigen "Het belang van de enkeling raakt de gemeenschap" want dát is iets te veel om aandacht aan te geven en tijd is geld nietwaar?
 
We blijven uiteraard het Angel-Saksisch model hanteren om zoveel mogelijk Amerika na te volgen, zo kunnen we in een goed blaadje blijven komen.
 
We blijven uiteraard beelden naar buiten brengen dat niet-werkenden lui zijn en fraudeurs zijn, zo kan de publieke opinie beïnvloedt blijven waardoor we er zelf beter uit zien.
 
We zetten in op ouderen want die zijn het makkelijkste, zo kunnen we gebruik maken van hun goedgelovigheid. En tevens gebruik maken van de generatiekloof met het oog op de jongeren.
 
We zetten verder in op de dogmatische groep die we om ons heen hebben verzameld, zo kunnen we ons eigen terrein beveiligen.
 
We blijven stroopsmeren en lief lachen als dat een stem kan opleveren, zo kan er vast geïnvesteerd worden ten bate van onze broeders in Den Haag voor 2011.
 
We blijven op beeldvorming inzetten omdat dit hoopvolle gedachten los maakt.
 
We gaan door met het trappen naar de middenklassers, zo resteren er dan 2 overzichtelijke groepen. De wij en zij cultuur kan zich dan verder ontwikkelen.
 
We houden natuurlijk ook de mogelijkheden open aan de top voor zelfverrijking, doet een ander dit in de goot door een brood te stelen volgt een boete dan wel gevangenis-straf.
 
We investeren verder op doofpotten in het eigen optrekje.
 
We zetten sterker in op een management die het achterwege houdt van enig onderhoud hoog in het vaandel draagt, zo kunnen we op diverse gebieden meerdere vliegen in één klap slaan.
 
We willen meer inzetten op ‘werkbezoeken’, en  teambuilding via diverse uitjes die gedeclareerd kunne worden, zo wordt indoctrinatie verstevigd via een lach.
 
We verbinden ons verder aan gebedshuizen waar diverse mensen te vinden zijn die leiderschap nodig hebben, zo krijgen we weer meer stemmen.
 
We houden de sorrie-cultuur in stand als burgers nog steeds ( min. 1 jaar) zeuren dat we de regels niet nakomen, zo kopen wij dat af via een vvvv of iris-cheque.
 
We houden uiteraard de veroorzakers van de crisis in bescherming, dáár waar het geld zit zijn onze vriendjes.
 
En niet geheel onbelangrijk; we nemen de luchtspiegelingen over en zullen deze graag hanteren om de eigen plek te borgen.
 
Dus wordt er ook ingezet op feministen en nieuwe links-interlectuelen met een aantal  mensen die duurzaamheid vertegenwoordigen.

Griet zuchtte : “zó de kop is eráf, nog even wat punten samenvoegen en dan vertalen in pakkende teksten die de toekomstige stemmer aanspreekt.”

Klaas en Klaus schuifelden weg “ Als we het moeten doen met deze voorbeeldfuncties verlang ik weer naar de rolmodellen van m’n vader en moeder” fluisterde Klaas.
En hing z’n mijter aan de kapstok die hij passeerde, op weg naar de uitgang..Klaus deed hetzelfde met z’n kerstmuts.

“Zullen we bij Loek Hermans of bij Zalm even binnenvallen om te observeren?”, zei Klaus terwijl hij Klaas even over het randje van z’n brilletje aan keek “ Tis dan wel geen griet maar we kunnen altijd een voorstel doen om de minder bedeelden eens te gaan ondersteunen, de tijd is er rijp voor”.
“Beurs, bedoel je Klaus”. Klaas keek hem streng aan, “Beurs, die term past beter bij de knip van Hermans en Zalm. De tijd is een uitvinding om economische redenen. Maar dat zal wel weer even vergeten worden nu de commercie ons feest in handen heeft. Zag je die verlichtingsslierten hangen? Zal wel weer een behoorlijke stroomstoot gaan geven”. Klaas vervolgde met rimpel in z’n voorhoofd “ Die LED-lampjes springen vrij snel stuk hoorde ik”.
“Zit blijkbaar in het plan”, antwoordde Klaus “tel uit de winst; moeten er auto’s aan te pas komen om al die slierten weer te verwijderen, nieuwe aan te brengen, parkeren is een miljardenbusiness tenslotte die niet alleen de maand december aangaat maar ook in combinatie met sport voor een behoorlijk hoge inkomstenbron geldt”.

“uhhhhhhh…” Klaas krabbelde tussen z’n grijze lokken” wie op de fiets gaat heeft dat probleem natuurlijk niet”. Klaus pakte z’n pijpje en keek hem glimlachend aan “natuurlijk niet maar dan weet je meteen waarom men bij iedere woning rekent op 1.5 bezetting van een auto natuurlijk. Wat alleen haalbaar is voor de hogere inkomens.

“Laten we maar gewoon onszelf blijven” zei Klaas. “en doorgaan met waar we mee bezig zijn?” Klaus keek hem met twinkel lichtjes in z’n ogen aan.
“Natuurlijk”, zei Klaas “ het is nog echt te vroeg om in de archieven te belanden van de geschiedenis, we hebben nog heel wat te doen”…

Kerstpakkettenactie 2009 voor de ‘minima’ van Heerenveen

Dit wordt al jaren de “Kerst-Verlichting’s-Actie “genoemd.

Via een laag inkomen moeten rondkomen is niet makkelijk. Zeker niet als dit al jaren zo is. Veel gemeenten hebben daarom een 3 jaars termijn ingesteld voor de langdurigheidstoeslag. In Heerenveen staat deze termijn op 5 jaar, wat het extra moeilijk maakt.
Wij  willen, als Steunpunt Minima St. Houvast graag een KERSTPAKKET aanbieden. Om te laten merken dat men niet vergeten wordt; ’n lichtje wat hard nodig is. Uw hulp is daarbij van groot belang!

Wij vragen om pakketten af te staan voor deze doelgroep.
 
Giften zijn natuurlijk ook van harte welkom!
Info via : http://www.stichtinghouvast.nl  voor adres-telefnr. En/of  K.v.K. – banknr. ( giften)

Namens de doelgroep hopen wij dat deze actie een succes wordt!

Ondanks dat Heerenveen de Armoede blijft ontkennen…dood zwijgt.

En waarom via dit blog?
Omdat Heerenveen er alles aan doet om dit onderwerp buiten zicht te houden.

Ben ik niet te beroerd om m’n ge-zicht te laten zien ..

 

%d bloggers liken dit: