Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: mens

Herkenbare patronen

Mijn liefde voor luisteren ontstond bij de golven. De zee is daarom een thuiskomst. ‘k Ben het er mee eens dat ik vaak lang van “huis” ben en ik uit arremoede dan maar het geluid beluister via youtube.

De rollers hebben een bepaald ritme, soms zelfs is in te schatten wanneer die grote golf komt om doorheen te duiken. Of overheen te surfen misschien. Niet dat ik ervaring heb met surfen maar stel het me zo voor. Mijn eigen ervaring gaat niet verder dan waterskién in een ver verleden. En zwemmen natuurlijk.  En dan graag in water waar beweging in zit, geen stilstaand water in een kanaal of meer.

Ik weet niet of dat met overgevoeligheid te maken heeft, het is voor mij een vrij normaal gegeven dat signalen overal in de natuur een gebeurtenis kunnen “voorspellen”.

Daarom ook dat de “crisis” te voorspellen was. En de nu op handen zijnde bezuinigingen, duurzaamheidtheorieën, die hand in hand gaan met een nieuwe wereldeconomie. Een andere golf.

Zelfs in de politiek, dus ook 9 juni, lijkt de angst van invloed te zijn op de verdeel en heers systematiek die al jaren in het land spelen. Die ‘n tsunami-golf lijkt te zijn omdat de angst werd gevoed.
Maar we kunnen er niet omheen, alhoewel voorspelbaar, dat er flink bezuinigd gaat worden op het ambtelijk apparaat. Logisch toch? De automatisering vordert en  tig faseringen liggen al achter ons van  koepelen, samenvoegingen. Maw, er werd al behoorlijk gekrompen. Om het overzichtelijker te maken en om de automatisering het verder te laten oplossen.

Voor zover het gemak meespeelt moeten we echter ook alert blijven. Nobody is perfect. Ook een computer niet. Laat staan een mens. En dat mag ook wel eens geaccepteerd worden. Hoewel er grenzen van het toelaatbare zijn. En daar hebben we dan weer politie voor. En ter ondersteuning nog eens de camera’s, de scanners en een dna-profiel. Voorkómen is, met welke veiligheidsmaatregel dan ook, nooit 100 % mogelijk. En daar moeten we maar mee leren leven. Omdat nobody perfect is en ook niet anybody dat ooit zal worden. Zelfs geen computer gestuurde. Alert blijven en kritisch zijn heeft daarom meer voordelen dan nadelen.  De mate waarin dit wordt toegepast houdt het schip in balans. De captain hoort dan wel open te blijven staan voor signalen  uit de stookruimte waar de lagere orde mogelijk half kreupel de kolen schept. Zo niet geeft het voeding aan een bijgoochemerd om een  greep naar de macht te doen dmv de heersende onvrede.  

Soms wordt er gesteld dat zachte dokters stinkende wonden maken en dat klopt.  Bij een wondbehandeling.
Maar ivm bezuinigingen die door wanbeleid van Molochs werden veroorzaakt, dan wel “slecht onderhoud” genoemd van hun verantwoordelijkheid jegens de burgers, is toch wel enige empathie nodig jegens de burger.

Nu  is bekend, ondanks dat bepaalde typen flink afgeven op groepen, dat de lagere inkomens op veel gebieden amper kunnen meekomen. Dat men ook korter leeft dan de hogere inkomens. En tóch heeft men al jaren druppelsgewijs bezuinigingen toegelaten door veranderde wetgevingen.
Voor het oog, want dat staat in de krant, “kan” men overal voor in aanmerking komen. Al zijn de criteria om dat werkelijk te laten gebeuren wel wat scherper gesteld, wat dan weer niet bekend wordt.
En zo ontstaat dan een beeld dat met een vingerknip alles ontvangen wordt.

Wat ook makkelijk gaat is dat naar beneden trappen.  Dmv belachelijk maken. Blijkbaar een vorm van humor. De grootste mop over leedvermaak wordt echter verteld door een persoon die eigenlijk heel bang is ooit in zo’n situatie te geraken.
Via die route werden in de geschiedenis al eerder groepen veroordeeld.

In ieder mens schuilt een schat is geen economische kreet maar heeft te maken met mens-zijn. Sommigen lijken hun mens-zijn te verliezen door hebzucht. Anderen door angst.
Het resultaat maakt dat er naar beneden wordt getrapt om maar zo hoog mogelijk op de berg te blijven zitten.
Captains verliezen zodoende nog wel eens het gevoel met de zee en de golven. En alles wat daar aan schoonheid onder ligt.
Natuur en stromingen.

Uit: ’n stofje in Nederland

11 oktober: coming out dag

Homo-emancipatie…De tranen springen in m’n ogen omdat de oorzaak in het verleden ligt. Bij…jawel de invloed van de kerken. En hoeveel kerken zijn er? Wie de geschiedenis kent snapt ook wel dat dé KERK niet uit een boom is gevallen. Iedere religie heeft zo z’n slimmerd gehad die zich sterker voelde staan om eigen redenen en zichzelf als bijna heilge bestempelde. Goed en kwaad op de markt bracht. Schuld en Boete de wereld in lanceerde. Heksenverbrandingen toepaste. En alles wat niet tot de groep behoorde uitspoog als heiden of óngelovige.
Beetje doorgeschoten in deze tijd bestaan er nog steeds veroordelingen in allerlei vormen. En niemand wil weten dat er onvoorwaardelijke liefde bestaat.
Het is makkelijker oude frustraties, oeroude frustraties die doorsijpelden af te reageren op mensen die ánders zijn. En anders verwijzen we blijkbaar makkelijker naar de Paus op zijn rots.
Of naar een andere groepsleider. Want die kan het zo mooi vertellen. Of komt zo sympathiek over.
Waar zijn we eigenlijk mee bezig vandaag de dag? Met invoer van de Romeinse tijden? Is het nou zo moeilijk om mensen te zien als mensen? En niet als verlengstukken van de eigen enge wereld?
Denkt men echt alleen in termen van seks als men aan een HOMO denkt?? Is een MENS alleen maar in vakjes te zetten? Of heeft ieder mens recht om te leven zonder dat hel en verdoemenisscenario?
Hetero of Homo hebben het in deze “civil society” zonder dat voer-tuig al moeilijk genoeg. Blijkbaar is voeren niet voldoende geweest en is dát de reden dat Kerk en Staat andere stappen hebben ondernomen. Via allerlei wegen die ook wel netwerk genoemd wordt.
Het geloof in dát soort mensen houdt echter de onderdanige houding in stand, het voor waarheid aannemen.
En zeker, in de eerste plaats, het woord LIEFDE een vies luchtje geven.


(Het Landelijk Platform Roze 50+ werkt aan een keurmerk voor homovriendelijke verzorgingstehuizen. Dat heeft voorzitter Jeannette Drost intussen gemeld.
Vandaag staan de bejaarden centraal op de Nederlandse Coming Out Dag. 11 oktober wordt overal ter wereld stil gestaan bij de belemmeringen die homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders ondervinden bij het uitkomen voor zijn of haar seksuele geaardheid.
Volgens het landelijk platform houden veel ‘roze’ ouderen hun seksuele voorkeur geheim uit angst voor afwijzing en vervelende opmerkingen van leeftijdsgenoten.
Dit is vooral het geval in bejaardentehuizen.
Daarom werken het platform, homobelangenorganisatie COC en ouderenorganisatie ANBO aan het ontwikkelen van een homovriendelijk certificaat voor verzorgingstehuizen.
In Nijmegen is dit jaar een eerste pilot gehouden met zo’n certificaat. Volgens voorzitter Drost zijn de eerste ervaringen zeer positief. Het voorstel voor de landelijke invoering van zo’n keurmerk ligt nu bij de woordvoerders van de Tweede Kamerfracties.
Het parlement praat begin november over homo-emancipatie….)

%d bloggers liken dit: