Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: kerstmis

Het is weer december…

consumerenmaand

KERSTDINER 21 DECEMBER TJAARDA voor minima – gezinnen met of zonder kinderen, mensen met weinig contacten

Restaurant ‘de Oranjetuin’ geeft, in samenwerking met de gemeente Heerenveen, het Friesland College, J.H. Oenema Taxi en Groepsvervoer en Hart voor Heerenveen een KERSTDINER inclusief muziek, 3-gangen diner en vervoer heen en terug.

Voor 120 personen inclusief kinderen liggen aanmeldingsformulieren klaar bij onderstaande organisaties:

Omtinkers
Stichting Vluchtelingenwerk
Stichting Leergeld
Stichting Houvast ; verwijst voor dit doel naar andere organisaties ivm haar privacybeleid.
Raad van Kerken
Turkse vereniging
De Barones

AANMELDINGEN VÓÓR 12 december.
Bovenstaande organisaties geven uw naam door aan de gemeente die vervolgens de definitieve dinerbon via deze organisaties uitreikt

Mensen die in de buurt van de As wonen worden gewezen op het Kerstdiner wat de As organiseert op 26 december..

December..Verlichting’s Actie Heerenveen Minimale Inkomens-anti Armoede!!

Het bruisende leven gaat gewoon door bij degenen die amper het besef hebben waar ze mee bezig zijn. In de dierenwereld zou je kunnen spreken van verwaarlozing, mishandeling zelf uitroeiing ivm het bewust bezuinigen op de eerste levensbehoeften .

Een dier hoort niet zonder voldoende voeding achtergelaten te worden.
Een dier hoort niet zonder aandacht achtergelaten te worden.
Een dier hoort voldoende ruimte te hebben om een dier te mogen zijn.

En dat geldt zeker voor een méns! Ook een mens die in de ogen van de hoogstaande “normen” van dit Koningshuis + Kabinet best nog wel”kunnen inleveren” omdat zijzelf en hun kudde graag de eigen dans willen blijven borgen!

Gaan we straks weer op de knietjes om als “lijdende voorwerpen” de beeldbuis te vullen?

Of gaat er een lampje branden dat er steeds meer niet-geregistreerde daklozen bv bij een raam staan met dat “zwavelstokje”?
Of dat er steeds meer mensen hun inkomen rechts-streeks kunnen af laten boeken en er geen eerste levensbehoeften meer gehaald kunnen worden?

Wij zijn verbijsterd intussen over de hypo-crisie jegens politiek geblaat en de zogenoemde religieuze uitspraken. dat moge duidelijk zijn!

Zeker als intussen ook bederf grootmoedig werd uitgedeeld via kerkelijke voedselbanken.

Zeker ook als mensen weggestuurd worden bij “plangroep” die de WSNP (schuld-saneringen) in handen zou hebben.

Maar vooruit. We gaan als Stichting maar weer een oproep neerzetten: voor sponsors die nog wel een hart in hun lijf hebben:

Afhankelijk van de vrijgevigheid van sponsors hoopt Stichting Houvast ook weer dit jaar mensen blij te maken met een Kerst-pakket. Mensen die tussen de wal en het schip vielen en trachten te overleven. Wat is dan mooier als een lichtje te geven via een feestelijk pakket?

De Stichting weet en werkt al jaren in de gemeente Heerenveen, onafhankelijk, vanuit het Aanloophuis hoe moeilijk het kan zijn gedurende de decemberdagen.

Niets extra’s kunnen doen is onvoorstelbaar maar bittere realiteit.

Kerstpakketten die u wilt afstaan zijn daarom van harte welkom! Ook houdbare artikelen! Wie ook z’n steentje bij wil dragen aan deze actie en/of goederen/kerstpakketten beschikbaar wil stellen kan contact opnemen via telnr.: 0513-632329 ( secr. St. Houvast Heerenveen. Wilt U financieel bijdragen dan kan dit via de Frieslandbank nr. 298321297 KvKnr 01081923.

Losse artikelen kunt U op woensdagochtend brengen bij het Aanloophuis-Herenwal nr 2 Heerenveen tussen 9 en 12 uur.

Diverse vrijwilligers staan klaar om deze pakketten bij de mensen te bezorgen.

Het hele jaar aandacht voor de laagste inkomens maar vooral in december..

Waar we als ongesubsidieerde om bekend zijn komen te staan is het niet-politiek-correcte weergeven van alles wat met minima te maken heeft.
Wonen, gezondheid echter ook het verschil bekend maken van bazuin-geschal en omroeptoeters die  vol blijven houden een "faantaastisch" beleid te voeren op dit gebied. De feiten spreken dit constant tegen; gezondheid gaat achteruit, woonvormen gaan achteruit, rechten worden weggehaald.

Redden wat er te redden is blijft ons credo.
Natuurlijk plaatselijk, in de eerste plaats, al kunnen we ook aardig wat advies buiten Heerenveen aanreiken via mail.
In Heerenveen bestaan we nu ca 14-16 jaar. Begonnen als groepje ervaringsdeskundigen wat uitgroeide tot een Stichting. Met diverse acties om het leven wat draaglijker te maken omdat ook toen al de voorlichting te wensen overliet. Met van daaruit gegroeide juridische hulp. Met, natuurlijk, de ervaringen door de jaren heen dat protocollen, richtlijnen en vooral de interne cultuur steeds uitputtender werd om gehoord te worden. Of dat kwam omdat we niet voor de gemeente maar voor de mensen wilden werken laat ik persoonlijk maar even in het midden; intussen is het bijna 2010 en de cultuur verandering die zou moeten plaatsvinden komt nog steeds niet in zicht.

Men zegt dat de gemeenteraad verantwoordelijk is voor de plaats, de gemeente waar gewoond wordt. Dat een gemeenteraad bepaalt hoe het beleid vastgesteld wordt. Wat niet wordt verteld is dat de fracties van een gemeenteraad alleen maar in zicht willen komen als er verkiezingen zijn. Al worden steeds meer mensen wakker en krijgen wel door dat Brussel via de landelijke partijen het beeld bepaalt.

Hoe staat Brussel tegenover Minima?
Vooral nu de Markt prijsverhogingen doorvoert?
Op onderhoud van mensen ( gezondheid) via allerlei wegen bezuinigd?
En het Kabinet als postduiven gebruikt om dit door te voeren?
Hoeveel  Minima moeten eerst bij de chronisch zieken komen eer men door krijgt waar men mee bezig is?
Hoeveel en op welke manier moet er eerst gesloopt worden eer men doorheeft dat ná de Minima de volgende doelgroep aan de beurt komt?

Hoe moeizaam  verloopt een Kerst-Actie voor Minima en hoe opvallend groots wordt er gedaan als december in zicht komt dmv het overdadige aantal voedselpakketten  “af te staan” aan de Voedselbanken?

In Heerenveen , vóórdat de Voedselbank arriveerde, werd Armoede constant ontkend. Door de zittende coaltie zeer zeker. Ondanks dat we (oa) via de Kerst-Verlicht’s-Actie al jaren aanreikten dat de situatie “zorgwekkend”was.  Ontkenning van Armoede in Heerenveen.
De Voedselbank, nu een vaststaande bank geworden, werd intussen om de handen te wassen van medeplichtigheid, een voorloggende voorziening; "ga maar naar de Voedselbank" zegt men dan..
Want op basis van papieren teksten bleek en blijkt het nog steeds moeizaam te verlopen als je aanspraak wilt maken op “Maatwerk”. Het nieuwste woord in de ambtelijke termen.
 En in de praktijk betekent dat “isolatie”  van de aanvrager.
In theorie heeft men het over “we hebben hier geen daklozen” maar in de praktijk wil men ook geen uitkering geven aan een dakloze die via via werd opgevangen. Die zelfs heel graag opnieuw wil beginnen met ondersteuning in een huisje en met re-integratie. In Heerenveen.

Waar anderen het inzicht hebben dat mensen die langer dan 3 jaar  met een inkomen tot 120% van de “norm”  behoorlijk ( of onbehoorlijk..)  beroerd er aan toe zijn vindt Heerenveen dit een “bestudering waard” en schuift het verder op.
En dat nog maar niet te spreken over de verdere plannen in de visie dat de sociale huur-woningen grotendeels gesloopt gaan worden en er middel tot middeldure woningen voor teruggebouwd worden..

Heerenveen maakt zich op, via de landelijke partijen om heel Heerenveen op z’n kop te zetten om hogere inkomens de ruimte te geven; de consument van de toekomst.
 En intussen de Minima degradeert tot objecten om er zelf beter van te worden.
Ook wel toepasbaar in de komende verkiezingsprogramma’s via leuke hoopgevende teksten waar uiteraard ook het Armoedebeleid tot verkiezingspraatje wordt omgebouwd.

Als Stichting werden we door deze "sociaal-democratische partijen"gedegradeerd tot "terug naar áf en je hok in" en een  “schoenmaker hou je bij je leest”  antwoord toen we bepaalde stukken opvroegen die zijdelings met minima te maken hadden. Ondanks de Wet Openbaar Bestuur.
Met de uitspraak van “transparantie”  en “ inspraak” hebben we ook al wat ervaringen gehad. Dat maakt ons natuurlijk standvastiger om behalve de procedures vóór degenen waar het om gaat ook het verschil bekend te maken tussen de theorie en de praktijk.

In december zetten we daarom alles in om juist die mensen een “lichtje” te geven die dat hard nodig hebben. En gelukkig slaagden we daar toch wel wat in.

  

Hartelijk Dank aan de mensen die meehielpen aan de Kerst-“verlichting’s-Actie!

Nog maar een paar dagen voor de Kerst hadden we 11 dozen voor 120 adressen.
Eén dag voor de kerst hebben we toch nog ca 70 dozen van alle binnen gekomen artikelen kunnen maken.

Verpakkingsmateriaal werd door een goede gever bezorgd. Het was alleen moeilijk van de 120 adressen weer adressen uit te kiezen voor deze actie dit jaar.
We hadden zo graag iedereen die ons bekend is een pakket willen geven; ’n “lichtje” , omdat we maar al te goed weten hoe moeilijk het kan gaan met een langdurig minmaal inkomen. ( los daarvan we ook bekend zijn met de mensen die tot 120 % van de “norm” langdurig rond moeten komen)

Door de gladheid en de opgeschoven sneeuw over de stoepen was het moeilijk bezorgen maar we hebben het voor elkaar gekregen! Vroeg in de middag stonden we nog met een deel van de vrijwilligers de laatste dozen in te delen, ’s middags namen de auto’s het over die hiervoor klaar stonden. Hulde aan het hele team wat dit gebeuren gewoon vrijwillig deed! Maar ook hulde aan de inpakkers die spontaan meehielpen om tóch nog voor de kerst deze bijna onmogelijke opgave voor elkaar kregen!

En voor degenen die ons ondersteunden bij deze actie; ook door jullie inbreng voor de inhoud van het pakket hartelijk dank!

We hebben zo veel mogelijk getracht te delen.
Via de Voedselbank ontvingen mensen in budgettering/schuldsanering al een pakket waardoor we ons concentreerden op degenen die daar nét niet voor in aanmerking kwamen. Degenen die verhuisd waren en waar we het nieuwe adres niet van hadden doorgekregen ( oa de Akkers wegens nieuwbouw) en een aantal die voorgaande jaren steeds in aanmerking kwamen voor een pakket moesten we helaas deze keer overslaan. We hebben enorm aan de weg getimmerd om via oproepen bij bedrijven voor deze mensen iets af te staan. Een aantal mensen gaf hier gehoor aan waardoor we de 70 pakketten hebben gehaald in samenwerking met particulieren. Waarbij ook van buiten Heerenveen geholpen werd.

Bij het Aanloophuis “oer de Brêge “, waar we op woensdagochtend een spreekuur hebben voor iedereen met minimaal inkomen, werd alles (her) ingepakt.

Achteraf kan ik zeggen dat Minima een voorbeeld zijn in het goed kunnen delen.
 
Niet alleen via deze pakketten maar ook via het klaarstaan voor elkaar.
De bereidheid onbaatzuchtig hulp te bieden, zoals nog wel eens wordt gesteld of geeist door de hogere regionen, werd verrast ontvangen. En soms ontroert.
In hoeverre de hogere regionen dit voorbeeld nadoen is nog maar de vraag..

Hartelijk dank aan degenen die via hun bijdragen meehielpen!

n.n.
foto’s zijn een impressie waarbij rekening gehouden wordt met degenen die niet in zicht wilden komen.

per bacco heerenveen st.houvast

per bacco heerenveen st.houvast

per bacco heerenveen st.houvast

sponsor mooi kerstboompje in pot

De Kerst-verlichting’s- Actie-foto’s:

sorteren losse artikelen

drank apart

deeltijdpauzevrijwilligers

race-team-inladers

uit chaos wordt het kerstpakket geboren

we zijn er bijna...

wijkgericht inpakken en schuiven

nog geen volle bak dus even wachten

we passeren het gemeentehuis na sluitingstijd

en brengen weer de lichtjes rond..

Over geloven en verlichting…Tradities, oude normen en waarden..

Als we het gaan hebben over tradities en cultuur zakt me nog wel eens de broek af van de tegenstrijdigheden.

Wat zijn tradities eigenlijk? Drie keer per dag eten? Iedere zondag naar de kerk? Bepaalde feestdagen?
En wat is cultuur? Is dat een gewoonte? Heeft dat met gebruiken te maken?

En vanuit welke basis werden deze doorgegeven?

Maar ook, vanuit welke sector worden deze afgebroken?

Eigenlijk worden tradities gewoon aangepast door de jaren heen. Zó heb je je eigen ritueel en zó kan dat door andere belangen onderuit gehaald worden. Dat heet dan weer aanpassing.

Nu hebben kerken zich door de jaren aangepast. Maar ook heel veel jongeren. Jongeren staan niet zo stil bij tradities. Jongeren bekijken de wereld in een ander perspectief als de ouderen. Ook logisch want ouderen voelen zich geruster in een  omgeving waar men houvast geeft aan tradities. Eigenlijk kan je stellen dat ouderen het erfgoed zijn in een wereld die die lijkt door te draaien.

Mijn beppe liet me eens een klein rechthoekig boekje zien, van stof, met een slotje erop. Daar zaten zwart-wit fotootjes in van streng kijkende friezen. Vast geen gezellige tijd, dacht ik toen. Stel je het maar voor:..

Maar tegenwoordig weet niemand meer over Wodan van weleer die ook zo de tradities doorgaf ondanks dat Bonifatius en de latere Karel de Grote enige dwang beoefenden om het christelijke geloof binnen te brengen.
En nou begrijp ik dat dat ook wel van enige invloed was op die voor-ouders die dus op die fotoos te zien waren. Néé, daar werden we niet echt vrolijk van.

Maar in dát opzicht is er heel veel veranderd. We hebben dansende en springende kapelaans inmiddels, vrouwelijke en mannelijke sprekers op de kansel en qua kleding zijn spijkerbroeken ook aanwezig. En, als de traditie dit voorschrijft, zelfs de ambtskleding van ooit; een mengeling van  overname uit de tijd van de hogepriester (O.T.) en wat later via Frankrijk binnen woeide via het Franse Hof met daarnaast het gegeven dat de zijderups overuren maakte voor zijden kazuifels. Het zijn allemaal symbolen die dan traditiegetrouw een feestelijk tintje moeten geven.
En de kerk is van mening veranderd over crematie, wat vóór 1913 eigenlijk verboden was. Veranderingen die misschien  hebben gezorgd voor diverse kerkgangers om de kerk te verlaten. Of naar een strengere of juist weer vrijer gebedshuis overgingen.

En dát is dan weer iets moois van tradities, het is een cultuur van, in dit geval, Nederlandse bodem. Alhoewel Friesland koploper lijkt te blijven op het gebied van geloof en/of traditie ondanks dat juist op dat gebied heel veel wordt afgebroken.

Dus het tegenstrijdige ook aanwezig is.

Laten we eens omzien naar wat er de laatste jaren werd bezuinigd:

Het onderhouden van ouderen: een constante bezuiniging op de verzorging.
Het onderhouden van erfgoed: een constante bezuiniging op onderhoud.
Het onderhouden van normen en waarden: dit lijkt steeds meer door angst bezeten te worden.
Tradities: momenteel in stand gehouden voor commerciële doeleinden.

Ik kan , in de wetenschap dat  ouderen steeds meer dankbare objecten zijn om aan te verdienen,  behoorlijk rare gedachten krijgen van zalvende stemmen.
En om het in de sferen te houden van geloofszaken; ouderen zijn dankbare vissen om te vangen. Want dát speelt nog steeds mee vanuit het eigen verleden, de dominee gaf altijd het gevoel dat je tevreden moest zijn, een gevoel dat je je eigen kruis moest dragen, zelfs nog wel eens het gevoel dat je onderdanig moest zijn, letterlijk en figuurlijk.

Maar tevens dat het volk dom gehouden moest worden, afhankelijk. Geschiedenis is redelijk interessant op dat gebied.

Heeft cultuur, traditie dus te maken met een identiteit? Zéker wel. En daar ligt um de clou. Door de snel veranderende wereld waar Europa een onderdeel van is en Brussel een steeds grotere vinger  in de Nederlandse pap heeft, ligt Friesland als onderdeel hiervan ook in handen van het bedrijfsleven wat  alleen maar aan winstmarge denkt. En  aan tradities, cultuur of enige identiteit geen waarde hecht als het geen geld in het laatje brengt. Simpel as that.

Dat is ook de reden dat de AOW van ouderen besproken wordt. Goedkope arbeidskrachten die, als men bij wijze van, dood neervalt, opgevolgd worden door de volgende oudere. Want niemand heeft het over de chronisch zieken gehad die toch wel bekend staan om hun aanwezigheid bij de groep 50 plussers. En dát is dan weer de keerzijde van een andere kwestie.
Namelijk dat in de gemeente waar je woont niet alles wordt verteld omdat er winst te behalen is uit onwetendheid. Net zoals vroeger via de kerken gebeurde.

Oude waarden en oude normen lijken hierdoor meer te hebben van het “wij spreken vanaf de kansel” . Ook dat dit graag door de politiek wordt uitgesproken in verwijtbare vorm. Waar de burger een hufter is en de instantie een soort Jezus-figuur wil uitstralen.

Voor zover ik geloof in een Jezus figuur denk ik dat dit een heerlijk mens was indertijd met een filosofische inslag. Zetten we de Jezusfiguur bij wijze van, in de vergaderzaal waar beleid wordt gemaakt zou dit nog wel eens een raar staartje kunnen krijgen bij een inspraak moment.

Alhoewel ene Maxima vertelde dat we “geen eigen identiteit” hadden/hebben en deze uitspraak voor een behoorlijke rel zorgde lijkt het me steeds duidelijker te worden dat de identiteit van de mens steeds meer bestaat uit cijfers. En niet alleen vanwege het sofi-bsn nummer. Eigenlijk hebben we alleen een identiteit voor familie die ons nauw aan het hart staat.

Maar oké, er bestaan gelukkig ook nog aardige figuren die met hun beide beentjes op de grond staan. Geestelijk leven is iets waar geen gebruik of misbruik van gemaakt hoort te worden. Door niemand niet. Het is iets van jezelf tenslotte.

Traditie laat de één een kop koffie en de ánder een kopje thee drinken, normen en waarden zijn onderhevig aan de economische schommelingen. Zó mag je  genieten van je (oude) dag en zo mag je de arbeidsmarkt op omdat er ergens wat “hufters” zaten die met pensioengelden aan het spelen waren. No mercy, zelfs geen absolutie.

En dát is een cultuur waar je des duivels van kan worden..

Over geloven en “verlichting”  is het laatste woord nog niet gesproken…

%d bloggers liken dit: