Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: kerst

KERST-SPECIAL…ARMOEDE als Tranentrekker?

 

 

 

Bovenstaande werd verstuurd omdat we machteloos staan. We werden benaderd door een provinciale krant nav ons persbericht over de Kerst-Actie. De vraag was of we mensen wisten die door de "crisis" in problemen waren geraakt. Hier wilde men een  "special" van maken in de kerstbijlage van de krant.
Niemand voelde zich echter aangesproken om met deze ziel en zaligheid te kijk te staan. En dat werd dan ook uitgesproken. Of het persbericht geplaatst werd was onzeker.

Dat was één van de reacties.

In Heerenveen zijn verder alle ogen gericht op de Voedselbank. Zoals dat wel meer plaatsvindt rond de Kerstdagen. Echter degenen die willen voorkomen dat ze daar aan de bel moeten trekken, ná 3 weken wachttijd (…) bezuinigen op voeding.

Over hufters gesproken..

Hoeveel chronisch zieken moet een land krijgen eer het belletje gaat rinkelen??

De stand van zaken "kerst-verlichting's-actie" Heerenveen 2009

Tot op heden werd de jaarlijkse actie om de aller-laagste inkomens een verrassing te geven met 11 pakketten ondersteund in Heerenveen.

Stichting Houvast heeft als Steunpunt Minima een bestand van ca 300 adressen waarvan 120 zeker in aanmerking zouden kunnen komen om een "lichtje" te geven in de vorm van een kerst-pakket.
Tot nu toe werden 11 pakketten afgestaan.
De Stichting staat solidair met mensen die het financieel moeilijk hebben in raad en daad. 
Minimale inkomens die nét niét in aanmerking komen voor een voedselpakket .
Dat de situatie zorgwekkend is en heel veel mensen zich geen  extraatjes meer kunnen permiteren is zeker bij de Stichting bekend. De financiele omstandigheden laten dit gewoon niet toe.
Bedrijven die kerstpakketten over hebben en ze voor dit doel beschikbaar willen stellen kunnen contact opnemen via 0513-632329 .
Maar ook anderen die meer hebben dat ze op kunnen, kunnen deze actie ondersteunen door de "overtollige" spullen af te staan.
Op woensdagochtend kan dit tussen 9-12 uur gedurende het spreekuur op de Herenwal no 2 in Heerenveen.
Anders via ditzelfde  telefoonnummer om een afspraak te maken voor een ander tijdstip.
Hartelijk dank voor uw hulp !

Met vriendelijke groet,                                           Steunpunt Minima St.Houvast Heerenveen

secr.: v Dekemalaan 3
8442 BA
Heerenveen 
http://www.stichtinghouvast.nl

foto’s made by calaman

Die Heerenveense Griet pakte ook weer eens uit:

…(Geen Scrooge maar tóch…) ’n bijna Kerst-verhaal..

 

Tegen beter weten in pakt de Griet de papieren op waarin duidelijk staat dat er geen terugkeer mogelijk is. “Ik mot vooruit” denkt de Griet, “wat achter me ligt wil ik niet weten”.

De deur wordt dichtgetrokken om de zaak te ver-gemakkelen. Uit het oog te brengen. De Griet zet de botox-boezem vooruit en richt zich op de cijfertjes….

De waarde ligt straks in archiefjes die via toegangsbewijzen bezocht mogen worden.
De waarde ligt straks in de opeenstapeling van mensen die  hun laatste levensjaren mogen uitpersen.

De Griet neem de calculator op en rekent zich de eigen muts toe, voor later.

Klaas en Klaus kijken meewarig en schudden het hoofd “ dát was de bedoeling toch niet? “ hoor je ze denken.

Maar de Griet zonder enig emphatisch vermogen, ziet alleen de cijfertjes.

Het excuus ligt evenwel al klaar “ik moet ook rondkomen, dus…”.

Wat wel lastig is voor de Griet is dat er soms een hele golf noodkreten binnen komt. Ondanks dat er intussen een vangnet is geboet met een aantal katers eromheen. Lastig hoor, al die zieke vissen.
Gelukkig worden de naar adem snakkenden steeds stiller.
Dankzij het wegbezuinigen van de poelen waar zij in leefden. Gewoon een kwestie van niet reageren.

De Griet heeft vanuit Afrika haar leerschool gehad…slimme slavenhandelaars die over de ruggen van anderen het eigen kasteel bouwden.
Toe te passen in deze omgeving.
Mettertijd gewoon een kwestie van bewijsstukken slopen. Nou ja, op een enkel stukje na dan, goed voor het toerisme.

Intussen ligt het torentje van die Griet ergens ver boven, dichtbij de EU en de “Ah”. De Neurologie ligt om de hoek. Heel verstandig omdat alles toch ergens in de hersenen begint.

“Ah”, denkt de Griet van het Nu en ná mij de zondvloed, “We maken de kwetsbare groepen psychisch lam, reageren heel moeizaam, raken constant gewoon hun aanvragen kwijt of zetten een cordon op van juridische teksten die we vertalen in ons eigen voordeel. Hebben we tenminste een overschot om het eigen hekwerk te ontdoen van roest”.

Opnieuw, in de schaduw van de botox-boezem, schudden Klaus en Klaas het hoofd.

“Arme, arme Griet”, niets geleerd van het verleden? “ hoor je ze denken. “De neurologie ligt toch vlakbij? Heeft de Griet ook al geheugenstoornissen?”

“Hoe zat het ook al weer met die doelgroepen in het verleden? Werden die ook niet bestempeld en gekeurd door de eigen garde? Werden toen ook geen mensen beknepen en besnoven op het podium? Om  deze verder ergens te plaatsen tot ze er bij neervielen? En hoe zat het ook al weer indertijd met de behuizing? Alhoewel dat meer bestond uit een lek dak boven het hoofd?”

De griet snoof. “tsssssssss…zie ik alweer een kostenplaatje opdoemen. Potverdikkie, een iets teveel aan chronisch zieken. Moet even wat bedenken om daar te gaan bezuinigen anders schieten m’n eigen extraatjes foetsie”.

Héroverwegingen dus.

“Gatdamme, dacht dat m’n baantje makkelijker zou zijn. Nog maar even doorduwen en dan ga ik lekker op m’n lauweren uitrusten. Laten we er maar een CO2 verhaaltje tegenaan gooien. Meteen goede reden om datgene wat we niet wilden zien uit zicht te brengen. We slopen gewoon het hele zootje en  maken inspraak een formele afdoening via een klankbordgroep. Láchuhhhhhhhhhhhh….”.

De griet pakte een pepermuntje, ging lekker onderuit zitten en keek naar het plafond.
En dáár doemde het beeld op van de oplossing; het etiket “transparantie”,  om een dwaalspoor uit te zetten.

“Herstel van vertrouwen” zou het um wel eens kunnen gaan doen als slogan”, dacht de Griet. “Eens even kijken hoe ik dat “wij-gevoel” weer op kan roepen via een  benadering.
De hoop weer even kan losweken zodat men me lief en aardig vindt.
Daarná ga ik wel weer door met de opdrachten vanuit het economisch belang.
Mensen stinken er toch steeds weer in omdat ik zo vertrouwd over kom.”

Gniffelend nam de griet een velletje papier en begon wat psychologische handvaten te bedenken.

Het nieuwe concept moest iedergeval geen gevoel ondersteunen van minder loon, minder vakanties, meer belastingen en hogere vaste lasten mettertijd. In tegendeel.
 “Even denken….já…het wordt een optimistisch hoopgevend verhaal maar”:

Kritiek bannen we uit, zo komen we over als een stevig in het zadelzittende Griet.
 
Mondigheid wordt niet getolereerd, zo komen we ook over als stevig in het zadel zittende.
 
We trekken de netten dichter aan, zo kunnen de zwakkeren een zachte dood sterven.
 
We bezuinigen verder op onze eigen verantwoordelijkheid, zo sturen we de kritieken het bos in.
 
We houden het sociale minimum op het nivo van 30 jaar geleden qua koopkracht, zo lost het probleem zich vanzelf op.
 
We gaan verder met het ontbinden van de sociale bestaande cohesie, volkswoede moet voorkomen worden.
 
We gaan door met ons plan dat voor geld alles te koop is, zo brengen we nieuwe geluks-artikelen  artikelen op de markt.
 
We gaan door met het (pseudo) ónafhankelijke advies-orgaan die lekker doet wat wij willen.
 
We gaan uiteraard door met het plan om Armoede de wereld uit te helpen; gaan het niet linksom dan wel rechtsom, zo lossen we dan ook de aanwezigheid van een kloof op door het elite-korps over te houden.
 
We vernietigen "Het belang van de enkeling raakt de gemeenschap" want dát is iets te veel om aandacht aan te geven en tijd is geld nietwaar?
 
We blijven uiteraard het Angel-Saksisch model hanteren om zoveel mogelijk Amerika na te volgen, zo kunnen we in een goed blaadje blijven komen.
 
We blijven uiteraard beelden naar buiten brengen dat niet-werkenden lui zijn en fraudeurs zijn, zo kan de publieke opinie beïnvloedt blijven waardoor we er zelf beter uit zien.
 
We zetten in op ouderen want die zijn het makkelijkste, zo kunnen we gebruik maken van hun goedgelovigheid. En tevens gebruik maken van de generatiekloof met het oog op de jongeren.
 
We zetten verder in op de dogmatische groep die we om ons heen hebben verzameld, zo kunnen we ons eigen terrein beveiligen.
 
We blijven stroopsmeren en lief lachen als dat een stem kan opleveren, zo kan er vast geïnvesteerd worden ten bate van onze broeders in Den Haag voor 2011.
 
We blijven op beeldvorming inzetten omdat dit hoopvolle gedachten los maakt.
 
We gaan door met het trappen naar de middenklassers, zo resteren er dan 2 overzichtelijke groepen. De wij en zij cultuur kan zich dan verder ontwikkelen.
 
We houden natuurlijk ook de mogelijkheden open aan de top voor zelfverrijking, doet een ander dit in de goot door een brood te stelen volgt een boete dan wel gevangenis-straf.
 
We investeren verder op doofpotten in het eigen optrekje.
 
We zetten sterker in op een management die het achterwege houdt van enig onderhoud hoog in het vaandel draagt, zo kunnen we op diverse gebieden meerdere vliegen in één klap slaan.
 
We willen meer inzetten op ‘werkbezoeken’, en  teambuilding via diverse uitjes die gedeclareerd kunne worden, zo wordt indoctrinatie verstevigd via een lach.
 
We verbinden ons verder aan gebedshuizen waar diverse mensen te vinden zijn die leiderschap nodig hebben, zo krijgen we weer meer stemmen.
 
We houden de sorrie-cultuur in stand als burgers nog steeds ( min. 1 jaar) zeuren dat we de regels niet nakomen, zo kopen wij dat af via een vvvv of iris-cheque.
 
We houden uiteraard de veroorzakers van de crisis in bescherming, dáár waar het geld zit zijn onze vriendjes.
 
En niet geheel onbelangrijk; we nemen de luchtspiegelingen over en zullen deze graag hanteren om de eigen plek te borgen.
 
Dus wordt er ook ingezet op feministen en nieuwe links-interlectuelen met een aantal  mensen die duurzaamheid vertegenwoordigen.

Griet zuchtte : “zó de kop is eráf, nog even wat punten samenvoegen en dan vertalen in pakkende teksten die de toekomstige stemmer aanspreekt.”

Klaas en Klaus schuifelden weg “ Als we het moeten doen met deze voorbeeldfuncties verlang ik weer naar de rolmodellen van m’n vader en moeder” fluisterde Klaas.
En hing z’n mijter aan de kapstok die hij passeerde, op weg naar de uitgang..Klaus deed hetzelfde met z’n kerstmuts.

“Zullen we bij Loek Hermans of bij Zalm even binnenvallen om te observeren?”, zei Klaus terwijl hij Klaas even over het randje van z’n brilletje aan keek “ Tis dan wel geen griet maar we kunnen altijd een voorstel doen om de minder bedeelden eens te gaan ondersteunen, de tijd is er rijp voor”.
“Beurs, bedoel je Klaus”. Klaas keek hem streng aan, “Beurs, die term past beter bij de knip van Hermans en Zalm. De tijd is een uitvinding om economische redenen. Maar dat zal wel weer even vergeten worden nu de commercie ons feest in handen heeft. Zag je die verlichtingsslierten hangen? Zal wel weer een behoorlijke stroomstoot gaan geven”. Klaas vervolgde met rimpel in z’n voorhoofd “ Die LED-lampjes springen vrij snel stuk hoorde ik”.
“Zit blijkbaar in het plan”, antwoordde Klaus “tel uit de winst; moeten er auto’s aan te pas komen om al die slierten weer te verwijderen, nieuwe aan te brengen, parkeren is een miljardenbusiness tenslotte die niet alleen de maand december aangaat maar ook in combinatie met sport voor een behoorlijk hoge inkomstenbron geldt”.

“uhhhhhhh…” Klaas krabbelde tussen z’n grijze lokken” wie op de fiets gaat heeft dat probleem natuurlijk niet”. Klaus pakte z’n pijpje en keek hem glimlachend aan “natuurlijk niet maar dan weet je meteen waarom men bij iedere woning rekent op 1.5 bezetting van een auto natuurlijk. Wat alleen haalbaar is voor de hogere inkomens.

“Laten we maar gewoon onszelf blijven” zei Klaas. “en doorgaan met waar we mee bezig zijn?” Klaus keek hem met twinkel lichtjes in z’n ogen aan.
“Natuurlijk”, zei Klaas “ het is nog echt te vroeg om in de archieven te belanden van de geschiedenis, we hebben nog heel wat te doen”…

Kerstpakkettenactie 2009 voor de ‘minima’ van Heerenveen

Dit wordt al jaren de “Kerst-Verlichting’s-Actie “genoemd.

Via een laag inkomen moeten rondkomen is niet makkelijk. Zeker niet als dit al jaren zo is. Veel gemeenten hebben daarom een 3 jaars termijn ingesteld voor de langdurigheidstoeslag. In Heerenveen staat deze termijn op 5 jaar, wat het extra moeilijk maakt.
Wij  willen, als Steunpunt Minima St. Houvast graag een KERSTPAKKET aanbieden. Om te laten merken dat men niet vergeten wordt; ’n lichtje wat hard nodig is. Uw hulp is daarbij van groot belang!

Wij vragen om pakketten af te staan voor deze doelgroep.
 
Giften zijn natuurlijk ook van harte welkom!
Info via : http://www.stichtinghouvast.nl  voor adres-telefnr. En/of  K.v.K. – banknr. ( giften)

Namens de doelgroep hopen wij dat deze actie een succes wordt!

Ondanks dat Heerenveen de Armoede blijft ontkennen…dood zwijgt.

En waarom via dit blog?
Omdat Heerenveen er alles aan doet om dit onderwerp buiten zicht te houden.

Ben ik niet te beroerd om m’n ge-zicht te laten zien ..

 

%d bloggers liken dit: