Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: gezondheid

Wees mini of maximaal sociaal? De effecten op mensen met lagere inkomens;

anszondag.com
Schuld hebben aan of schulden krijgen dóór is een effect van een oorzaak. Die lang niet altijd bij het gat in de hand ligt.
http://www.zelfjeschuldenregelen.nl/schulden-oplossen/regeling-treffen/voorbeeldbrieven/ kan nog wel eens gaan roken omdat de schuldenproblematiek alsmaar toenemend heftiger wordt. En er lijkt geen eind aan te komen ivm de Brusselse kapriolen.

Ook werd er door menig gemeente verder bezuinigd bij het Minimabeleid. Niet al te opvallend maar tóch..

De maximale inkomensnorm van 110% van de toepasselijke bijstandsnorm wordt echter ook gehanteerd naast andere gemeenten die al snel de 100 % norm inzetten. Gebaseerd op het regeerakkoord is dus de 110 % wel degelijk mogelijk!.

De inkomensgrens van 110% is echter niet van toepassing op individuele bijzondere bijstandsverlening.
Bij dit laatste blijven gemeenten vrij om beleid vast te stellen over de mate van draagkracht die huishoudens in hun totale inkomen hebben om kosten te kunnen betalen.
Waarin meegenomen wordt hoeveel mensen er onder één dak wonen.

Het Rijk gaat er vanuit dat regulier werk al snel gevonden gaat worden. Waar heel wat bewijs al geleverd werd dat mensen zich de stress in solliciteren en het maximaal haalbare de flex-positie is. Kort durende baantjes dus. En vervolgens bij de dokter terechtkomen. Stress ivm alle hoge(re) vaste lasten dus. Die als noodzakelijke “bestaans-kosten” te boek staan.

Bijzondere Bijstand voor noodzakelijke kosten;

Dat zijn dus kosten die NIET tot de algemene bestaanskosten behoren: en bestaanskosten hebben dan weer de vertaling van een “menswaardige” bestaansvorm. Afhankelijk hoe politiek dit weer vertaalt.
Iedergeval staat huisvesting, kleding, voeding, maatschappelijk verkeer en medische zorg onder de bestaanskosten.

De bijstandsnorm zou “voldoende” moeten zijn om deze kosten te betalen.

Ook weer nieuw in 2012:
Gezinsuitkering
Ouders en inwonende kinderen van 18 jaar en ouder moeten in 2012 gezamenlijk een uitkering aanvragen: de gezinsuitkering. Niet alleen de inkomsten van de ouders, maar ook de inkomsten van inwonende kinderen tellen mee om het huishoudinkomen te bepalen. Er bestaat mogelijk recht op één gezinsuitkering. Als de meerderjarige, thuisinwonende kinderen een eigen inkomen hebben, kan dit in 2012 tot een forse verlaging of beëindiging van de bijstandsuitkering van de ouders leiden. Andersom kan inkomen van (één van beide) ouders ook betekenen dat de meerderjarige inwonende kinderen geen of minder bijstand krijgen. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen gemaakt. Deze uitzonderingen zijn het zorgbehoevend kind, dat zelfstandig recht heeft op een uitkering en het studerend kind met studiefinanciering of WTOS.

Ondanks de sluipend binnengaande beperkingen die zouden “aanzetten om regulier werk “ te verkrijgen hebben we nog steeds te maken met een groot, steeds groter aantal chronisch zieken en mensen die echt niet meer aan het werk kunnen komen. Die iedere dag besteden aan het overleven en/of van kleine dingen genieten die anderen misschien niet eens opmerken.
Het is nu maart 2012 en menig gemeente heeft het minimabeleid bijgesteld, verordeningen aangepast, op gebied van bijzondere bijstand en regelingen.
De één zet daar tegemoetkomingen in voor degenen met 100 % bijstand en anderen nemen het maximaal haalbare de 110 %.

Het overzicht 110 % voor wat dit inhoud hieronder:

De alleenstaande (21-65 jaar) – € 977,58
De 65 plusser – € 1072,53
De alleenstaande ouder (21-65 jaar) – € 1256,89
De alleenstaande 65 plus ouder € 1476,27
Een “gezin” (21-65 jaar) € 1396,54
Het “gezin” 65 plussers € 1476,27

Maar ook een overzicht van een ándere inkomensgrens ( Heerenveen januari 2012)

De alleenstaande (21-65 jaar) – € 889
Twee volwassenen zonder kinderen – € 1270
Twee volwassenen – minderjarige kinderen € 1270
“Gezin” – meerderjarige kinderen € 1270
Alleenstaande – minderjarige kinderen € 1143
Alleenstaande minder én meerderjarig kind € 1270

Opnieuw, afhankelijk van de politieke kleur in een gemeente en de eigen prioriteiten, dus opnieuw verschil.
Terwijl al eerder werd geroepen dat 120 % van de bijstandsnorm ( 2008? ) geen draagkracht inhield schijnt er ergens een wonder gebeurt te zijn dat er, ondanks de vele prijsverhogingen van de Markt der Bestaanskosten, nu opeens wél draag-kracht zou zijn.

De populistische kreet om de Staatsschuld “ zo spoedig mogelijk af te lossen” mag uiteraard als een welkomstklokje luiden, de feiten spreken voor zich dat dit een betrekkelijke wensgedachte is.
Niets meer of minder.
En waarschijnlijk is de populatie rond het jaar 2025 dan ook wel flink uitgedund om nog een gebakje te eten.
Mogelijk is zelfs dat de State ( spreek uit Steet) zover is ingekrompen dat de ruimte lekker transparant aandoet.
Scheelt pensioenen natuurlijk maar ook heel wat menselijke waarden. Begraven en wel..

Ministerie of mini s(t)erie? De misstanden…

scheuring

Ik zou wel eens willen weten van beleidsmakers hoe ze denken over onderste case waarbij ook dé oplossing ook aangedragen wordt:

Stel dat iemand met spierreuma getrouwd is met iemand die afgekeurd werd wegens zijn handen.

En zij hebben een re-integratie project gedaan.

Wat uiteindelijk resulteerde in afwijzing ivm het concurrentiegehalte.

In 2008 1e hartinfarct.

Vervolgens ook in 2009-2010 en 2011.

Wat uiteindelijk resulteerde in een hartpompfunctie van 30% en een lichamelijk wrak.

De keuring WAO gaf 15 tot 25 % WAO, dit werd aangevuld met aanvullende bijstand.

Een inwonend kind 18+ deed een opleiding, vond geen werk en wil dus nu voor zichzelf gaan beginnen.

Heeft zich niet kunnen inschrijven bij een verhuurder omdat er verdiensten opgegeven moeten worden. En die zijn er (nog) niet.

Deze verdiensten, hoe laag ook bij een startende zelfstandige “ondernemer”, zullen echter worden gekort op het inkomen van de ouders.

Bij iedere wetswijziging zou zomaar een “case” geplaatst kunnen worden waardoor weer een serie vervolgd wordt.

De tweedeling scheurt verder…

Waar blijft het Europese jaar van de Voedselbanken ?

….En welke “norm” wordt eigenlijk gehanteerd?

De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO 1948) luidt: gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.

Nu wordt het ‘geestelijk welzijn” al zorgwekkend in verband met de crisis als het om minima gaat ( het kabinet wil de minima op -12,5 % zetten) waarover inmiddels een pittige brandbrief werd geschreven
http://www.scribd.com/doc/74365068/111026-NIEUWHOF-Email-Met-Twee-Bijlagen-Aan-Cie-SZW-Van-Eerste-Kamer-32-777-Berust-Op-Redeneerfout.

Echter Nederland zit ook in de top 3 van de grootste CO2 vervuilers. Ook dát is een aanslag op de al verminderde weerstand van diezelfde minima. En uiteraard op de gezondheid van iedereen.

Zouden de “wij zorgen voor U” leiders wel eens uit hun raam kijken zonder rekenmachine in hun hoofd?
Was er sprake van “voorkennis” wat betreft die plotselinge crisis in 2008?
Wie oren had hoorde al eerder de signalen dat mensen aan de kant werden gegooid, ondanks de kreten van” iedereen doet mee” en meer van die emo-geladen citaten.

Ja we moeten vooruit.
Maar wil dat zeggen dat achterom kijken niet meer kan? Geschiedenis en cultuur uit zicht of afgebrokkeld moeten worden?
Je roots niet langer belangrijk zijn?
Een ónnatuurlijke wereld in creatie is?

Wortel-loos, gevoel-loos, harte-loos?

Er is niets tegen vooruitgang. Verbetering.
Maar niet tegen koste van vernietiging van waarden.
En dát is wat er gebeurt.
Dáár wordt ook tegen geageerd.
De jongeren vaak via de hardcore. De wat ouderen via de rockmuziek. En de 40plussers mogelijk via Pink Floyd.
Iedere periode heeft zo z’n eigen muziek om zichzelf in terug te vinden.
(de smartlappen vallen onder een andere sector denk ik ;-) )

We hebben een andere kijk op 2010 – Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting En ook een andere kijk op 2011 – Europees jaar van het vrijwilligerswerk En aansluitend het 2012 Het Europees Jaar van actief ouder worden. En hoe snel alles kan werken: het jaar 2013 heet dan weer “”Europees Jaar van de burger”.
En op 6 maart 2014 staat al de Europese dag van de logopedie in de agenda.

Op een rijtje 2010-2014 zouden de volgende zinnen neergezet kunnen worden:

Via de bezuinigingen zijn Armoede en Sociale Uitsluitingen als gevolg van de hebzucht nodig.
Waarbij vrijwilligers de gaten in de begrotingen mogen gaan vullen ivm gratis werken.
Mocht er nog beschikking zijn van vrije tijd (=rust) wordt geacht deze in te zetten . Leef-tijden doen niet ter zake.
Zijn er nog mondige restanten burgers over die willen communiceren voor zover deze rechten er nog zijn dan zal men wel naar een ander land verwijzen ivm het “europees jaar van de burger om zich frank en vrij (…) overal in Europa te mogen vestigen.
En mocht je nóg geen logopedist nodig hebben omdat je van verbazing niet meer uit je woorden kunt komen…… 6 maart in je agenda zetten. Niet vergeten.(h)

Intussen blijft menselijke betrokkenheid ver te zoeken, wat telt zijn de centen bij “iedereen telt mee”.

Voor zover niet iedereen in de eigen Shell is verzonken ziet het geschuif met gelden er vies uit.
Mogen we hoestend en proestend door virussen zwemmen. Puffen en kloppen de vervuilers overal ter wereld dapper door bossen heen en de lucht door. En wordt vaak gedacht dat wat de media brengt de realiteit is.

Daar zou zelfs een kok babyvoeding van gaan eten! Hapklaar tot prutje verwerkt. Slikken kreng! Niet proeven, niet denken, gewoon doorslikken.
Om dat verzadigde gevoel te krijgen.

Hoe gezond is dát te noemen?:chinrub:

Dat varkens fysiek niet in staan zijn naar de lucht te kijken weten we wel. Daar zijn het varkens voor..En dat het hart van een garnaal zich in z’n koppie bevind weet ook wel de gemiddelde nieuwsgierige.
Maar dat diezelfde garnaal een ver familielid is van de trilobiet uit de prehistorie, de zogenaamde zeepissenbed:) , is qua wéten weer weggelegd aan een aantal mensen die daar belangstelling voor heeft.
Het overige deel begint waarschijnlijk te gillen bij de andere verwant, die soms nog wel eens ergens in zicht voorbij stiefelt; de gewone pissebed :-d

Belangstelling voor wat leeft heeft eigenlijk te maken met gezondheid. En omdat we beseffen dat het met de natuur helemaal niet zo gezond gaat zou automatisch (…) toch wel de betrokkenheid wakker kunnen worden.
Jij en ik ZIJN de natuur, mensen die niet vergiftigd horen te worden omwille van de economie.
Mensen die het waard zijn om te kunnen leven zoals het leven bedoeld was.
Zelfs de pissebed hoort daarbij!

Maw, als levende wezens opgeofferd gaan worden aan een systeem wat no mercy hanteert omdat dit financieel gewin geeft is de geestelijke armoede wel duidelijk van diegenen die “het zo goed met ons voorhebben”.

Vrij en Willig komt namelijk vanuit het hart.
En het hart is net dát plekje wat het werkelijke LEVEN laat kloppen!

 

Vanuit het nest – in het nesten via Belastingdienst-CAK-AWBZ- als Wajonger…

onderdanen

Tegenstellingen te over tussen papieren garanties en de praktijk natuurlijk. En wat de “eigen verantwoording” betreft ook heel wat voorbeelden die met bezuinigingen te maken hebben.

De verzorging van onze opa’s en oma’s zijn al in het stadium van “heeft het zin om”..terwijl de verzekeringsmaatschappijen hun management en topbobo’s rijkelijk belonen.

Aan de andere kant bestaat je jongste “onderlaag”. Degenen met een mankement. Althans, in de ogen van de heersers uiteraard. Die een stuk harder lopen voor hun eigen hobby als het om een luxe artikel gaat met een lekke achterband. En geen berg te hoog vinden als het gaat om het vasthouden van het eigen DOM.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bewaakt het algemene consumentenbelang b.v.

Mooi zo. Geruststellende gedachte. Gaan we er maar eens ( weer) voorzitten; het algemeen belang voor de wajongers dit keer: Via informatielijn@nza.nl mag doorgegeven worden dat dit algemene belang al enige tijd niet goed gaat.

Basis informatie:

Bij opname, verblijf AWBZ-instelling, gaan de radartjes lopen van CIZ en CAK. De Wajonger wordt gekort afhankelijk van het bedrag van het inkomen.

Voor zover deze opname tijdelijk is, dwz dat dit benoemd werd als zijnde “terugkeer naar de maatschappij” met of zonder verdere begeleiding, rest er een bedrag.

Gaan we uit van dit doorstroombeleid komt er een moment dat dit ook plaatsvindt. Zelfstandig wonen.
Mét ambulante diensten, aangeboden vanuit de GGZ.

Tot nu toe gaat alles positief. Maar dán komt het SYSTEEM;

De Wet markt-ordening gezondheidszorg (Wmg), heeft via de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), de praktijk niet voldoende onder de loep genomen wat betreft het effect op Wajongers die ná de opname weer overgeleverd worden aan diezelfde Maatschappij waar ze zich eerder niet staande hielden.

De Wajonger en de aangeboden woning:

Wajonger rekening:
ivm de eigen bijdrage én korting AWBZ; geen liggende gelden.

Verhuurder bij contractondertekening eist via de pin voorschot.

Gas-licht eo maandtermijnen gaan lopen vanaf start huur.

Belastingdienst: huurtoeslag duurt 8 weken eer deze geregeld is.

CAK heeft verwerkingstermijn nadat het GGZ de uitschrijving heeft doorgegeven.

Uitschrijving gaat via datum huurcontract ( adreswijziging) en inschrijving GBA.

Verplicht uittreksel ( ca 10 euro) ectra kosten voor gekorte wajonger ivm woongeschiedenis.

Wie dus op de hoogte is, nu ook wel zwart op wit kan lezen hoe de praktijk gaat van de “terugkeer naar de maatschappij, ziet dat de Wajonger, problemen gaat krijgen met de bank.

En de vaste lasten NIET afgeschreven kunnen worden omdat de AWBZ-CAK de “eigen bijdrage nog toepast .

In combinatie met de termijn van de afwerkingsperiode huurtoeslag kan zelfs een hulporganisatie bij de Geachte dames en heren van Belastingdienst-CAK-AWBZ wederom tegen het systeem botsen.

En hebben automatische systemen van herinneringen, incasso’s en deurwaarders vrij spel eer de Wajonger 1 maand verder is.

Dit signaal wordt afgegeven door Steunpunt Minima St. Houvast Heerenveen.

Géén woorden maar dáden!!…

!9 september a.s. in Den Haag: die dag groots gezamelijk protest op het Koekamp, naast Malieveld. Zie http://www.cgraad.nl

Heb je beperkingen en wil je er toch graag heen dan bieden ze gratis aangepast vervoer aan, maar geef je snel op, moet voor 5 september!
http://vragenlijst.dezorgvraag.nl/engine.asp?guid=75A236718AA744B283D5E14A8BF82150

Doen!

Want alleen sámen en massaal kunnen we één grote vuist maken!!!
Wees solidair met degenen die afgevoerd dreigen te worden naar nog minder weerstand!!

De bezuinigingen bij een * DOELGROEP * van nú kan MORGEN de jouwe zijn!!

<img src="

Waar je broek van kan afzakken…

Is dus een uitdrukking. Meestal nadat je een ervaring krijgt over iets ongelooflijks. Soms ook wel dat het te maken heeft met iemand die ze “niet helemaal op een rijtje” heeft.
En daar bedoel ik geen “doelgroep” mee.

Soms voel je dat nav je eigen dagelijkse agenda; afspraken neem je serieus maar je ondervindt dat anderen een eigen agenda er op na houden.

Of je krijgt te maken in de buurt met een bewoner die ivm psychische mankementen blijkbaar alles mag wat jij als bewoner niet mag, ook niet doet.
Dat er blijkbaar een 2 sporen beleid is tov de bekende richtlijnen.
Het gif van een tong kan zelfs zorgen dat de natuur wordt aangetast door het hanteren van een gifspuit. Wat de pest is voor luchtwegen en overige planten.

Maar ja…de bezuinigingen treffen ook in dát opzicht de mensen die handarbeid geen probleem vinden. Noem het maar “leefbaar houden en zorg dragen voor de omgeving” voor menigeen ook weer een papieren constructie is geworden.

Hetzelfde geldt voor andere “afspraken”, die zogenaamde termijnen van beantwoording. Drie weken staan daar maximaal voor. Wat nog wel eens niet wordt nagekomen . Dus kan je er weer achteraan bellen.

Het is ongelooflijk dat de weegschaal steeds verder doorzakt op gebied van zekerheden.
De enige zekerheid blijft dan over ;dat je geboren word met een ( belasting) schuld.

In de laatste paar dagen heb ik zelf ook weer de ervaringen mogen hebben dat mensen maling hebben aan anderen, hun eigen al dan niet aangetaste hersenen voor zichzelf gebruiken. Wat als effect heeft dat er gevolgen door ontstaan. Die dan weer collectief gedragen moeten worden. De goeden dus onder de fouten moeten gaan lijden omdat men te beroerd lijkt te zijn die ‘fouten” eruit te wippen.

In Ollanda BV borrelt de onvrede het grootst ondergronds. Enkelingen komen er mee naar buiten. Op een bepaald gebied wordt men steeds creatiever om te overleven.
En dat verdient wat mij betreft een grote pluim. Standbeeld mag ook. Maar dat zal er niet inzitten dat laatste want het grote geld gaat vóór. Datzelfde grote geld wat mocht speculeren waar Jan met de Pet aan het ‘gokken’ was/ is. En waarbij die laatste de GGZ in kan verdwijnen of een ander hulpverleningscircuit waar de eerste op neer kijken. Er zijn heel wat broeken afgezakt om alle bonussen en nog.

Eigenlijk een rare ouderwetse uitdrukking, dat van die broeken. Meestal zakt een broek af als zwembandjes verdwijnen, via de vermagering van stress, volksvijand nr 1.
En het wordt nog wel eens geroepen omdat je het verdomd om te gaan vloeken. Waar de veroorzaker natuurlijk niet warm of koud van wordt, in tegendeel.
Die geniet gewoon omdat de leugen regeert bewaarheid wordt.

In zo’n soap leven we. Beeldbuizenvermaak. Het houdt de aandacht vast en dood je eigen wijsheid zeg maar. Behalve als de mens alleen zit krioelen de gedachten naar oplossingen van de eigen problemen. Je kan er zelfs gek van worden. En nét vóórdat je gek gaat worden wordt de beeldbuis aangezet, neemt een vlierbessenwijntje of biertje of een valiumpje en redt de soap je van een dwangbuis.

Wat zou een oplossing kunnen zijn?

Ik denk dat het net zoiets kan zijn als wat we in de eigen tuin tegen kunnen komen: onkruid verwijderen zodat er mooie planten in het oog springen. Niet via gif maar gewoon met de hand. En anders gewoon op een flatje gaan wonen. Of ver van de bewoonde wereld. Niet iedereen is namelijk blij met mensen die de oorzaak kunnen zijn van ’n gevolg. En blijkbaar om persoonlijke motieven maling hebben aan wat een gezonde leefomgeving heet.
Of wordt er makkelijker gekozen voor gif dan voor liefde voor de natuur?
In de eigen straat, in de eigen gemeente, zelfs in het “eigen land” kunnen fatsoenlijke bewoners nog wel eens de dupe worden van een enkeling die op d’ één of andere manier steeds tussen de mazen van het net glipt. Iemand die een spoor achterlaat van handtastelijkheden, vervuiling of misbruik.
Dat hoeft geen alleenstaande te zijn, ook twéépersoons-huishoudens of meerpersoons kunnen een woonwijk terroriseren. En niet altijd open en bloot maar achterbaks. Ten koste van.

Daarna slaat de weegschaal weer door.
De milieuvervuiler staat opnieuw klaar om een trede hoger te stappen. De omgekeerde wereld.

Klaarblijkelijk willen de verantwoordelijken de makkelijkste weg kiezen via ’n andere agenda als die naar buiten wordt gebracht. De schone schijn heeft voorkeur voor Botex ondanks de risico’s.
Maar mogelijk dat de wind uit een andere hoek gaat waaien en de gevolgen in de medische hoek belanden.
Of het nu de brand betreft van een woning met asbest of een 1 keer in de 6 maanden gehanteerde gifspuit over onkruid.
Oplossing is duidelijke voorlichting geven , op álle gebieden. Een verantwoorde afweging maken tussen een collectief belang in een woonomgeving, wooncomplex tov 1adres.
Zo niet staat het opnieuw in tegenstelling tot wat er gepromoot wordt op gebied van burgerinitiatief en “Leefbaar houden en Zorg dragen van de Omgeving”.

De papieren garanties en opdrachten, wat van iedereen verwacht wordt en de praktijk uitwijst dat er met 2 maten wordt gemeten raakt je anders zover dat je niet eens meer een broek aantrekt.
Kan ie ook niet meer afzakken..

“Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable.”
— John F. Kennedy

En toen ging het licht uit…

De dood is voor heel wat mensen iets engs. Zomaar in het niets verdwijnen na zolang je bestaan, in ons geval dan, op aarde gehad te hebben.
De dood is zwart en leeg. In negatieve zin. De eeuwige slaap klinkt stukken beter. Ben je hartstikke moe van het leven geworden mag je eindelijk gaan liggen. Geen wekker, geen product van deze staat, bureaucratie uit zicht. Geen hoofdpijn, geen stress, geen religie, geen hel. Zelfs geen twijfel over waar je naartoe gaat.

De dood is daarnaast nog eens big business. Waar je je als levende voor moet beschermen via allerlei akten. Na je dood mag je niet gaan spoken over wat je in het land der levenden als norm had. Het is afgelopen en uit.

Het idee om een overledene van wat make-up te voorzien is gewoon omdat de achterblijvende niet geshockeerd moeten raken bij het laatste aanblik. Beetje vreemd als de dood als “verlossing” wordt ervaren.
Zou het kunnen zijn omdat in dat opzicht zelfs de dood wordt ontkend?
Men ligt er dan uiteindelijk netjes bij. In maatpak of in nette jurk. Já já ik weet het, de laatste wens van de overledene speelt ook mee.

En daarom wordt er een briefje achtergelaten; laatste wilsbeschikking. Zo niet, mogelijk een briefje in een kluis. Wat uiteraard door één van de wettelijke erfgenamen achterovergedrukt kan worden.

Als het licht uitgaat, is de sfeer totaal anders. Stel dat je in een grote ruimte bent en hoort ademen. Kan een hond zijn. Is het een hond? Bijt ie? Hoor je dat ie zich verplaatst? En waar zit verdomme nou die deur?
Elektriciteit heeft heel wat op z’n geweten, je kan zomaar van de dag de nacht maken en van de nacht de dag. Bliksem lijkt me dan ook voor de primitievelingen als een vuurgod te zijn geweest. Een beetje boze en oorlogszuchtige raider in the dark.

Raar idee eigenlijk dat vuur, elektra en licht door de eeuwen heen een eigen leven zijn gaan leiden. Komt zomaar even een vuurtje in het leven om vlees te gaan braden of de winter in de grot te doorstaan. Dat de vlammen werden aanbeden zal best, zou ik ook gedaan hebben.

Maar kijken we naar benjamin Franklin; petje áf voor zijn experiment van vlieger tot bliksem. Of omgekeerd. Roetsj…Hét bewijs van de positieve en negatieve stroom ontstond.

Intussen zijn we een automaat geworden in het besturen van knopjes. Gedachtenloos lopen we naar een knopje als het licht aan moet of verwachten het licht te zien branden als de koelkast opengaat.

Net zoals we in een bepaalde fase niet geconfronteerd willen worden met de dood of we het eeuwige leven hebben willen we ook niet geconfronteerd worden met het niets. Alhoewel ik altijd stelde dat ook vanuit het NIETS IETS kan komen. Wat betekent NIETS nou?

Niets is wat het lijkt te zijn. Wat ook weer zoveel zegt dat Niets ook wel eens anders kan zijn dan we zelf kunnen bedenken met hersentjes. Hersenen kunnen zich dan wel ontwikkelen of een unicum-schakel in zich verstopt hebben. Op een ander gebied leveren diezelfde hersenen weer wat in. Gewoon om de boel in evenwicht te houden.
Wat helemaal niet zo “gek” is wat het lijkt. Iedereen kent het woord “overspannenheid “ wel.

Als het licht in de hersenen uitgaat tsjokt het lichaam er in mee. Ondanks dat de hype van sport = gezond doordraaft zijn hersenen geen gemeenschapsgoed. Dus kan iedereen onder welke beweging dan ook de eigen gedachten houden. Mits deze niet overgeleverd zijn natuurlijk.

De zwakke plek op deze aardkleaut ligt gewoon bij het licht. Het eigen licht. Draait een ander het licht uit heet het moord. Hoe je het ook doet. Draait je eigen lichaam het licht uit om welke reden dan ook is dat eigen verantwoordelijkheid over je eigen leven. Net zoals we zelfverantwoordelijk zijn voor keuzes die we maken. De welbekende “MARKT” spreekt tenslotte ook over eigen verantwoording. En zelfs de politiek doet dapper mee.

Dat vuur, elektra en licht een eigen leven zijn gaan leiden is niet iets waar de gemiddelde belastingbetaler over nadenkt. Mogelijk dat er bij de religieuzen een filosofische vertaling opkomt maar ook dán blijft het vuur hangen in wat aangeleerd werd. En komen we weer bij die boom terecht die in den beginne werd aanbeden. Toen Wodan en Thor het luchtruim doorscheerden. En een kruidenvrouwtje voor wonderbaarlijke genezingen zorgde.

Als dan toch het licht uitgaat zitten we in problemen die we niet willen kennen.
Dus houden we de batterijen in de kast.
Of hanteren een knijpkat. Ter geruststelling.
Of we branden een kaarsje.

En nemen een slok om de boze geesten te verdrijven…

Als we dan zó graag willen leven hoe komt het dan dat het leven om ons heen naar de kleauten gaat?

De Bio-logische voeding in opmars!!

Logisch toch? Sta maar eens stil bij wat er allemaal voor chemische rommel in het niet-biologische zitten. Natuurlijke processen om de voeding te laten groeien mogen dan wat langer duren maar zijn stukken minder schadelijk op de termijn.

Gelukkig groeit de biologische sector snel. Veel winkels zijn intussen gestart met de verkoop van diverse voedingsmiddelen die op een verantwoorde manier zijn verbouwd. En dát proef je.

Het milieu staat zeker de laatste jaren meer in de belangstelling. Ivm auto’s, energie, natuur, vervuiling, giftige stoffen die  ingeadend of gewoon geconsumeerd worden. Zeker wat consumeren betreft denkt niet iedereen na. Op gevoel, op “honger” naar… wordt gekocht. Lezen we hoe of wéér iets gemaakt is onder welke omstandigheden kan onverschillig gereageerd worden. Of wordt er toch even geslikt.

Om de gemiddelde consument wat aan te sturen komt de commercie natuurlijk ook de hoek om kijken. En ivm het mee-loop-trend-setters-gehalte kopen we maar weer een nieuwe outfit of kast in de African style.

Toch vreemd dat al die uiterlijkheden graag in huis worden gehaald terwijl wat er gegeten wordt alleen op smaak wordt gekocht? Hapklare veel te zoute brokken of waterig smakende voeding die zonder sausjes niet te pruimen is.

Het probleem van de biologische, gezondere voeding is dat het duurder is. Dus is het eigenlijk alleen weggelegd voor mensen die dit kunnen bekostigen.

Ik breek dus een lans om de biologische voeding meer in de reclame aanbiedingen te gooien. Zodat ook mensen die het niet zo breed hebben hiervan kunnen genieten.

De biologische boer  in opmars en van mij mag ie!

Wah zeggu? Tamiflu?

Tamiflu veroorzaakt heel wat bijwerkingen bij kinderen

 Meer dan de helft van de kinderen die Tamiflu nemen, het medicijn dat de Mexicaanse griep bevecht, kampt met misselijkheid en nachtmerries. Daarnaast blijkt uit Brits onderzoek dat het ook buikpijn, diarree en slaapproblemen kan veroorzaken.

Neveneffecten
Uit onderzoek bij 103 kinderen blijkt dat 53 procent van de kinderen na inname van Tamiflu met neveneffecten kampt. De meest voorkomende klachten zijn misselijkheid (29 procent), maagpijn of krampen (20 procent) en slaapproblemen (12 procent). Een andere studie bij middelbare schoolkinderen toonde aan dat 51 procent van de leerlingen zich ziek voelde (31 procent) door Tamiflu, last had van hoofdpijn (24 procent) en maagpijn (21 procent). Daarnaast wordt er momenteel onderzoek verricht naar het verband tussen Tamiflu en leverfalen.

Geen voorschrift
In Groot-Brittannië wordt dit medicijn massaal verspreidt, je hebt er zelfs geen doktersvoorschrift voor nodig. De resultaten van dit onderzoek stelt in vraag of patiënten met milde symptomen wel gebaat zijn bij het nemen van Tamiflu. Gezondheidsexpert Liam Donaldson rechtvaardigt deze massale verspreiding door te zeggen dat de helft van degenen die stierven aan de ziekte in Engeland gezond waren en geen andere ernstige aandoeningen hadden.

Niet onschuldig
Momenteel kreeg een Britse veiligheidswaakhond al 150 meldingen binnen van negatieve reacties op Tamiflu, waaronder één onverklaarbaar overlijden. Bij 59 van de gevallen gaat het om slachtoffers jonger dan 14. Japan adviseerde gisteren alle huisartsen om de medicatie niet aan jongeren tussen 10 en 19 jaar te geven omdat het neveneffecten als verwarring en nare dromen kan veroorzaken. Britse huisartsen krijgen ook steeds meer klachten over neveneffecten van Tamiflu.
"Dit is niet het onschuldige medicijn dat de bevolking denkt dat het is", aldus een Britse dokter.

Tamiflu wordt gepromoot als de beste manier om het H1N1 virus te bevechten. Er zijn twee direct beschikbare vrius-remmers op de markt: naast Tamiflu is er ook nog Relenza, maar dat krijgt lang niet dezelfde aandacht als Tamiflu. Is daar een reden voor? En is het toeval dat al die Influenza-pandemieën ineens voorbij komen, net nu Tamiflu op de markt is?

Zou het feit dat voormalig secretaris van defensie en beroepsoplichter Donald Rumsfeld aanzienlijke belangen heeft in het bedrijf dat Tamiflu produceert er iets mee te maken kunnen hebben?

De suggestie dat de Amerikaanse overheid een belangenconflict heeft inzake Tamiflu en de grieppandemieën, is niet nieuw. De geruchten staken de kop op toen president Bush in 2005 aandrong op een voor velen merkwaardige noodverziening van 7.1 miljard dollar, om het land te kunnen voorbereiden op een toekomstige Influenza pandemie.

George W. Bush drong aan op de noodfondsen om voorbereid te zijn op vogelgriep-achtige pandemieën en meer dan 14% van dat geld ging naar één bedrijf: Gilead Sciences, de ontwikkelaar van Tamiflu. Hetzelfde bedrijf waar Donald Rumsfeld voorzitter van de raad van bestuur was, voordat hij secretaris van Defensie werd…

For the record: er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat Tamiflu enige gunstige werking heeft. Veel kinderen hebben wel veel nare bijwerkingen. Een publicatie in JAMA liet zijn dat meer dan 95% van de H1N1 virussen resistent is tegen Tamiflu. Het is een volkomen waardeloos middel waarvoor per dosis 5€ wordt afgestaan aan Gilead. De uitbraak van het H1N1-virus is een ware goudmijn. Amerikaanse analisten schatten de Tamiflu-royalty’s voor Gilead de komende twee jaar op meer dan 600 miljoen dollar.
 
Link: http://www.nowpublic.com/world/tamiflu-scandal-gilead-sciences-donald-rumsfeld-connection#
 
 Tot slot:
 
In Amerika is de wet al aangenomen dat als je niet gevaccineerd bent, je een huisbezoekje krijgt van de overheid.
http://www.cnsn…spx?RsrcID=51115

Teken de petitie

Teken hier de universele declaratie van verzet tegen verplichte vaccinaties en stuur die door aan zoveel mogelijk anderen.
http://www.thepetitionsite.com/1/a-universal-declaration-of-resistance-to-mandatory-vaccinations

Tekst van de petitie

A UNIVERSAL DECLARATION OF RESISTANCE TO MANDATORY VACCINATIONS
We the undersigned, as Freemen & Freewomen, do not recognize the authority of The World Health Organization (WHO) to mandate general forced vaccinations. Our bodies are sovereign territory and subject to our exclusive self-determination. Any attempted violation of this trust must be construed as a breach of said basic right. We are thus holding our elected Governments accountable in this defense with an issuance of notice: a preemptive Class Action Lawsuit to be served in the event our inalienable rights to choose are forsaken.
WORLD HEALTH ORGANIZATION checklist for influenza pandemic preparedness planning: Section 1.5.1 Legal and ethical issues –
‘During a pandemic, it may be necessary to overrule existing legislation or
(individual) human rights. Examples are the enforcement of quarantine
(overruling individual freedom of movement), use of privately owned buildings for hospitals, off-license use of drugs, compulsory vaccination or implementation of emergency shifts in essential services. These decisions need a legal framework to ensure transparent assessment and justification of the measures that are being considered, and to ensure coherence with international legislation (International Health Regulations).
http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/FluCheck6web.pdf
There is no forensic evidence showing the H1N1 virus as the direct cause of death in those who have died after contracting the virus (144 to date). The majority of deaths are caused by pre-existing complications and auto-immune deficiencies. Countries with low quality of health have the greatest number of fatal cases. Based on the Center for Disease Control’s own guidelines H1N1 related symptoms are virtually indistinguishable from those of the common seasonal flu, and severity is comparable to mild seasonal flu,
‘The symptoms of this new H1N1 flu virus in people are similar to the symptoms of seasonal flu and include fever, cough, sore throat, runny or stuffy nose, body aches, headache, chills and fatigue. A significant number of people who have been infected with this new H1N1 virus also have reported diarrhea and vomiting. The high risk groups for novel H1N1 flu are not known at this time but it’s possible that they may be the same as for seasonal influenza. People at higher risk of serious complications from seasonal flu include people age 65 years and older, children younger than 5 years old, pregnant women, people of any age with chronic medical conditions (such as asthma, diabetes, or heart disease), and people who are immunosuppressed (e.g., taking immunosuppressive medications, infected with HIV).’
http://www.cdc.gov/h1n1flu/sick.htm
GlaxoSmithKline are the major Pharmaceutical developers behind the H5N1 Avian Flu vaccine. Given the fact the new H1N1 strain is an Avian/Swine/Human hybrid it is likely this component will be used as part of the 3 shot regime,
‘GSK’s proprietary adjuvant is called ASO4. It contains alum and MPL. MPL stands for monophosphoryl lipid A. The U.S. Army’s proprietary (unlicensed) adjuvant developed prior to the first Gulf War for use in a second generation anthrax vaccine was called Tri-Mix or Triple Mix. Tri-Mix contained MPL (monophosphoryl lipid A) and squalene. After the war, Army scientists considered MPL to be too toxic, so they began working with Chiron Corporation of Emeryville, CA to develop an adjuvant that contained squalene and water only … on the assumption that adjuvant toxicity with Tri-Mix was due to MPL. This assumption also proved incorrect. There are more than two dozen animal studies that generated data demonstrating squalene’s ability to induce autoimmunity; and there is disputed evidence that nanodoses of squalene in anthrax vaccine sickened countless military personnel who received squalene-tainted vaccine during AVIP. MPL was also a component of the Ribi Adjuvant System. The Ribi Adjuvant System, or RAS, is a derivative of Tri-Mix, which is approved for use in animals only. There is no existing data showing whether MPL elicits an immune response specific to it. If MPL is immunogenic, it raises the possibility of a dangerous "cross reaction." The human body is full of lipids. Antibodies and immune cells responding to MPL might also respond to other lipids in the body, thus breaking tolerance for endogenous lipids (those native to the human body) and initiating autoimmunity.’ Gary Matsumoto – Journalist/Author of Vaccine A
http://www.whale.to/vaccine/secret_adjuvant.html
The risk of a widespread outbreak of Gulf War Syndrome amongst the general population is inevitable – assuming the same H5N1 squaline adjuvant is utilized on H1N1 (Adjuvants are pharmacological or immunological agents that modify the effect of other agents). Further the vaccine administered produces little antibody response. Therefore it requires 12 times the normal dose in order to be ‘effective’. Such a gamble where our lives are concerned is non-negotiable.
Pharmaceutical Companies (Baxter International, Novartis among others) stand to reap a huge windfall during such a crisis. We are not willing to wager our safety for Industry profits under any conditions,
‘The swine flu outbreak is going to benefit one of the most prolific and successful venture capital firms in the United States: Kleiner, Perkins, Caufield & Byers. Share prices have already risen for two of eight public traded companies in the firm’s portfolio of Pandemic and Bio Defense investments. BioCryst, up more than 26 percent, to $2.21 per share, and Novavax, maker of viral vaccines, escalated 75 percent to $1.42 per share on the first announcement of the swine flu outbreak in Mexico.’
http://drtenpenny.com/swine_flu.aspx
The lack of sufficient testing on this experimental vaccine raises many concerns. There is no criteria on its efficacy or valid statistics to speak of,
‘Novavax uses genetic information and "recombinant, virus-like particle technology" to rapidly engineer a vaccine. Its technology has only been through Phase II clinical trials but might be released prematurely. Novavax’s CEO, Rahul Singhvi announced Friday, "There is an emergency authorization avenue that is available that would allow us to use the vaccine in an emergency without further testing." The Division-E provisions would protect the company from all liability.’
http://drtenpenny.com/swine_flu.aspx

H1N1 is an entirely unique strain, never seen before with all the hallmarks of a laboratory-produced designer virus,
‘Author of Emerging Viruses: AIDS And Ebola: Nature, Accident or Intentional?, Horowitz says the swine-bird-human flu strain, reported to be found first in Mexico in late-March 2009, could have only come from Dr James S. Robertson and his colleagues in association with the US Centre for Disease Control and vaccine manufacturer Novavax, Inc, which was ready to profit from the release he says. Nobody else takes H5N1 Asian-flu infected chickens, takes them to Europe, extracts their DNA, combines their proteins with H1N1 viruses from the 1918 Spanish flu isolate, additionally mixes in some swine-flu genes from pigs, then reverse engineers them to infect humans, he said.
http://uncensored.co.nz/2009/04/30/dr-horowitz-mexicanswine-flu-made-in-lab/

During the 1976 Swine scare the Swine Flu vaccine itself killed hundreds & sickened countless others,
‘Only young Lewis (19-year-old Pvt. David Lewis of Ashley Falls, Mass) died from the swine flu itself in 1976. But as the critics are quick to point out, hundreds of Americans were killed or seriously injured by the inoculation the government gave them to stave off the virus.’
http://www.capitalcentury.com/1976.html

The United Nations which overseas the WHO has been implicated in the promotion of live viruses & eugenics-type sterilization programs throughout the past, based on verifiable data. We will not be their guinea-pigs any more. We unanimously uphold this decision. The onus then is on the WHO to prove its own safety record. Any reports or rebuttals issued by them are subject to an independent investigation by council of our choosing,
National Security Council Document 20506: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests –
This 1974 memorandum drafted by Henry Kissinger led directly to the unleashing of experimental vaccines on the unsuspecting public. It sighted countries as targets for "initial population reduction experimentation to be implemented around the year 2000". They identified India, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Mexico, Indonesia, Brazil, Philippines, Thailand, Egypt, Turkey, Ethiopia & Columbia for study. 3 million Filipinos ages 12-48 were given a test vaccine that ruined their health. North American Black & Native American Women were each given the same vaccine resulting in sterility rates of 25% & 35% respectively. The directive came from the WHO and was directly tied to Kissinger’s report.
http://www.scribd.com/doc/6474391/Henry-Kissinger-Population-Control-Document

It followed a 1972 report (Bulletin #47) issued by the World Health Organization which referred to an immune virus requested which would selectively destroy the Human T Cell System, to be distributed in conjunction with a Nationwide vaccination program "to observe the results". This coincided precisely with the extensive Small Pox vaccination program in central Africa – shortly preceding the outbreak of Aids in Africa, America & elsewhere. The determining factor most common in Aids victims is the breakdown of the T Cell System in the body. Another coincidence.
In the event that mandatory vaccinations are legislated under conditions of a supposed/genuine Pandemic we are calling for independent research of the vaccines – by a team of licensed health care professionals of our choosing, before delivering them to the distribution centers. All vaccines will be tested for contamination & safety. Ongoing monitoring of those vaccinated will be kept in an up-to-date data system. If the WHO or their distributors are discovered to be willfully spreading a toxic product they will be prosecuted to the fullest extent of the Law. We will mandate a public investigation to root out those responsible & justice will be served. In this respect we will also hold our own Governments fully accountable.
We, the undersigned, stand united in support of this Petition.

LIST OF VACCINE FILLERS: Officially administered by design with every vaccine provided to the public – 
In addition to the viral and bacterial RNA or DNA that is part of the vaccines, here are the fillers:
aluminum hydroxide
aluminum phosphate
ammonium sulfate
amphotericin B
animal tissues: pig blood, horse blood, rabbit brain,
dog kidney, monkey kidney,
chick embryo, chicken egg, duck egg
calf (bovine) serum
betapropiolactone
fetal bovine serum
formaldehyde
formalin
gelatin
glycerol
human diploid cells (originating from human aborted fetal tissue)
hydrolized gelatin
monosodium glutamate (MSG)
neomycin
neomycin sulfate
phenol red indicator
phenoxyethanol (antifreeze)
potassium diphosphate
potassium monophosphate
polymyxin B
polysorbate 20
polysorbate 80
porcine (pig) pancreatic hydrolysate of casein
residual MRC5 proteins
sorbitol
sucrose
thimerosal (mercury)
tri(n)butylphosphate,
VERO cells, a continuous line of monkey kidney cells
washed sheep red blood cells

  
*This data is available via: www.mercola.com
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2001/03/07/vaccine-ingredients.aspx
 
These additives are given without public knowledge or consent. Merck, the monster pharmaceutical giant in the US produces the vast majority of vaccine supplies & are protected from prosecution by Federal Statutes imposed under the former Bush administration.

Analysis of vaccine fillers: 
1) ALUMINUM (two variants) – directly linked to Alzheimer’s Disease
2) AMMONIUM SULFATE – an inorganic chemical compound used a fertilizer and "protein purifier"; known to cause kidney & liver damage, gastrointestinal disfunctions
3) AMPHOTERICIN B – an "antifungal disinfectant", damages the urinary tract, bowels, heart functions
4) RE-CYCLED ANIMAL TISSUE (multiple) – the building blocks of Mad Cow Disease
5) FORMALDEHYDE – used as "a preservative & disinfectant", known to cause cancer, chronic bronchitis, eye irritation when exposed to the body’s immune system
6) MSG – now known to cause cancer in humans, also linked to obesity
7) PHENOL – a highly toxic disinfectant dye, attributed to liver, kidney, heart & respiratory damage
8) PHENOXYETHANOL (ANTIFREEZE) – proven to have extreme neurotoxic side effects
9) THIMEROSAL (MERCURY) – a neurotoxin linked to psychological, neurological & immunological problems. Nervous system damage, kidney disease, birth defects, dental problems, mood swings, mental changes, hallucinations, memory loss, nerve damage and inability to concentrate can occur. Symptoms also include tremors, loss of dermal sensitivity, slurred speech and, in rare cases, even death and paralysis. This additive alone was the catalyst for another recent Class Action Lawsuit organized by mothers of children born with Autism & the many related behavioral disorders associated with it. Autism is now occurring at levels never seen before in history, 1 in 67. The average used to be 1 in 20,000.

Safe Alternatives to Vaccines

Colloidal Silver – super natural antibiotic, aids in prevention of Morgellans Disease, counters barium damage from chem-trails
http://www.rense.com/CS/cs1.htm
Organic Oil of Oregano – counters harmful bacteria
http://www.rense.com/general38/fight.htm
Organic Coconut Oil – natural detoxifier, anti fungal agent
http://www.naturalnews.com/z026433_coconut_oil_health_moisturizer.html
Noni Juice – amazing product, life giver, restores the Pineal Gland neutralized by exposure to Fluoride
http://www.consumerhealth.org/articles/display.cfm?ID=19990303205600
Elderberry Juice – similar benefits to Noni juice
http://www.raysahelian.com/elderberry.html
Amlodipine – anti-viral, anti-Anthrax
http://www.pharmacy-and-drugs.com/reviews/Amlodipine.html
Colostrom – counters Hermoragic Fever/Flu
http://www.lifescript.com/Health/Alternative-Therapies/Supplements/Colostrum_Supplement.aspx
Organic Apple Cider Vinegar – reduces high blood pressure, restores alkaline balance in body
http://www.rense.com/1.mpicons/acidalka.htm
Organic Probiotic Yogurt – rebuilds bacteria lost in process of cleansing
Organic Garlic – anti fungal agent
Comfry – nature’s best restorative for cuts, liesons, rashes & sub cutaneous infections
Tea Tree Oil – topical, add drop to your Tom’s Fluoride free toothpaste to eradicate bacterial build-up in mouth, also good for the hair
Star Anise – natural anti viral protection
http://news.nationalgeographic.com/news/2005/11/1128_051128_star_anise.html
Culevit – cancer fighter/natural treatment alternative to chemotherapy, best used in conjunction with Noni Juice
http://healing.fit-leader.com/catalogue/drugs_1.shtml#3
http://www.cancerprev.org/Meetings/2004/Symposia/991/410
Astaxanthin – miracle antioxidant and anti-inflammatory nutrient/
king of the carotenoids
http://www.naturalnews.com/026325.html
http://www.naturalnews.com/023177.html
http://www.naturalnews.com/book_Natural_Astaxanthin_King_of_the_Carotenoids.html
4 THIEVES VINEGAR: home remedy (Natural antiseptic/anti-fungal/anti-bacterial topical)
COMBINE INGREDIENTS- Lavender, Rosemary, Sage, Thyme, Rue & Peppermint
ADD- Organic Apple Cider Vinegar
Marinate mixture in glass jar for 6 weeks, then strain contents.
Voila.
CAYENNE PEPPER OINTMENT: Natural Pain Reliever
ADD- pinch Cayenne Pepper 1 ounce Bees Wax or lard
BLEND in hot water, apply contents on sore area topically

Water Filter Info
http://www.nutrimedical.com/products.jhtml?method=productlist&vendors.id=46
http://infowars-shop.stores.yahoo.net/belithclwa.html
http://www.rense.com/general79/lex.htm


The Vaccine Resistance Campaign has received a strong endorsement from Professionals throughout the Medical Industry. Some of our supporters:
Dr. William R.Deagle MD, ABFP, AAPM, SSPM, ACOEM, CIME, ACO – www.nutrimedical.com, www.clayandiron.com
Injunction Against Forced Vaccinations
http://mail.google.com/mail/?ui=1&view=att&th=121da8941cfb26c2&attid=0.1&disp=vah&zw
Dr. Andrew Moulden PhD, B.A, M.A. Creator of Brainguardmd.com, Leader of Class Action Suit Against Vaccine Manufacturers
Dr. Mayer Eisenstein MD, JD, MPH, Author of ‘Don’t Vaccinate Before You Educate!’
Dr. Barbara Minton, Natural Health Editor of ‘Natural News’
http://www.naturalnews.com/z026496_NaturalNews_vaccination_the_WHO.html
Joyce Riley, host of The Power Hour/Genesis Network
http://www.thepowerhour.com/news.htm#
http://podcast.gcnlive.com/podcast//power_hr/0624091.mp3
David Icke/David Icke.com
http://www.davidicke.com/content/blogcategory/30/82/
Dr. Daniel Ellis – Minnesota
Paula Jackson – Registered Nurse
Cindy Czocher – Registered Nurse
Mary R. Brown – Pediatric Nurse

We also proudly carry the signatures of current & former Armed Service Members and countless other patriots throughout the world community who have joined together in support of this campaign.

This petition is a rally cry to all those in favor of exercising our inherent right to self-determination. Please join our brave campaign which will ultimately enable us to challenge our elected Governments to defend our inherent right to choose. Thank you all!!!
UPDATE: The evidence is mounting to suggest we have on our hands a mutating virus in Swine that was specifically designed to resist any vaccine put on the market. Further the catalyst to spur on the infection may very well be the new vaccine about to be distributed & forced on the general public. What does this mean for us? A very short time frame in which to get our resistance campaign in high gear.
TAG TEAM APPROACH: We can’t expect the World Health Organization to recognize the validity of this Petition alone. Similarly our elected Governments & Courts routinely refute online Petitions. That is why I believe we have to adopt an alternate approach to ensure our voices are heard – Traditional hand-to-hand signed Petitions verifiable in any Court of Law. We need to work collectively to achieve our goal on schedule. Is this asking too much? I hope not. Can everyone paste a clean copy (copies) of the Petition and get it out there. You’ll also require a tally sheet for multiple signatures. Just copy & paste via the links provided below. It should be pretty straightforward. There are many locations in which to get this Petition seen & signed: coffee rooms, cafeterias, bulletin boards, events, all around the office, libraries, churches, synagogues, school campuses, hospitals, gyms, bookstores, fence posts. Please make certain you are present during the signings to discourage pranksters and be consistent by keeping track of the numbers tallied. We’ll have to decide on a central depot to receive all these forms once we have the numbers accumulated. Totals will be re-circulated back to you to serve to your respective Representatives. In the end we can answer all the typical naysayers, cynics & inevitable Government bureaucracy with an overwhelming resounding response from every country around the world. An event to rival the climax of ‘Mr.Smith Goes To Washington’ in which Petitions flooding in from ordinary citizens changed history. I do believe we can truly change history with an historic show of proactive peaceful force.

PLEASE PRINT OUT THESE DOCUMENTS AND HELP US GET ENOUGH SIGNATURES TO CONVINCE OUR GOVERNMENTS TO DO THE RIGHT THING. THEY WILL ALSO HOLD CREDENCE IN ANY COURT OF LAW. WE HAVE TO MAKE THIS OUR REVOLUTION FOLKS & SHOW THE WORLD WE ARE UNITED. MIGHT I ASK YOU TO GO THAT EXTRA MILE AND BEGIN CIRCULATING THE FORMS WHEREVER YOU CAN AND SHARING THEM WITH FAMILY, FRIENDS, NEIGHBORS, COHORTS AT WORK & STRANGERS?
THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU ALL!!! Joel/founder VRM

PETITION PRINTOUT: A UNIVERSAL DECLARATION OF RESISTANCE TO MANDATORY VACCINATIONS
http://www.mediafire.com/file/2modgnzezud/A UNIVERSAL DECLARATION OF RESISTANCE TO MANDATORY VACCINATION5 – final.pdf
SIGNATURE TALLY SHEETS
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=tkqd2tmrtja

"We can do this the easy way o
r we can this the hard way but it’s going to have to get done." – Glenn Ivey/Prince George’s County State’s Attorney/Maryland,USA on new mandatory Vaccination Legislation imposed on Gr.5 – Gr.10 students to have Chicken Pox & Hep B Vaccines
"When we give government the power to make medical decisions for us, we, in essence, accept that the state owns our bodies." U.S. Representative Ron Paul
‘There is no pandemic potential unless mass vaccinations are carried out to weaponize the flu under the guise of protecting the population. There are reasonable grounds for believing that the mandatory vaccines will be purposely contaminated with diseases that are specifically designed to cause death.’ Natural News/Journalist Files Charges against WHO and UN for Bioterrorism and Intent to Commit Mass Murder
http://www.naturalnews.com/026503_pandemic_swine_flu_bioterrorism.html

Interview with Jane Burgermeister – Journalist Files Charges against WHO and UN for Bioterrorism and Intent to Commit Mass Murder
http://www.youtube.com/watch?v=PhGoubc2ygg
http://www.youtube.com/watch?v=FcwNp2ejJLk
http://www.youtube.com/watch?v=nVc2vtWgAus
http://www.youtube.com/watch?v=cXi1EFSUIiU
NUREMBERG CODE: LAW #10 – VOLUNTARY CONSENT
1. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential.
This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be so situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, over-reaching, or other ulterior form of constraint or coercion; and should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved as to enable him to make an understanding and enlightened decision.
This latter element requires that before the acceptance of an affirmative decision by the experimental subject there should be made known to him the nature, duration, and purpose of the experiment; the method and means by which it is to be conducted; all inconveniences and hazards reasonably to be expected; and the effects upon his health or person which may possibly come from his participation in the experiment.
NUREMBERG CODE: LAW #10 excerpts
2. The experiment should be such as to yield fruitful results for the good of society, unprocurable by other methods or means of study, and not random and unnecessary in nature.
3. The experiment should be so designed and based on the results of animal experimentation and a knowledge of the natural history of the disease or other problem under study that the anticipated results will justify the performance of the experiment.
5. No experiment should be conducted where there is an a priori reason to believe that death or disabling injury will occur; except, perhaps, in those experiments where the experimental physicians also serve as subjects.
http://www.know-vaccines.org/nuremberg.html

Zelfkritiek bij een bestuur ver te zoeken..

Wélk bestuur? Ieder bestuur…

Maar we leven tenslotte in een omgekeerde wereld.

Zullen we het dan maar over Energie hebben?

Zelfkritiek kost namelijk heel wat energie;

Gezond en veilig wonen is wonen zonder dat uw gezondheid en veiligheid negatief worden beïnvloed door uw woning.
Hierbij is gezondheid niet alleen het afwezig zijn van ziekte, maar ook ‘je prettig voelen in je woning zonder storende invloeden’.

aldus SBR / Woonbond.
http://www.toetslijstgezondenveiligwonen.nl/wegwijzer.html
Dus moeten we maar eens kritisch gaan kijken via een lijstje.

Zelfreflexie en regressie. Special voor een murencomplex wat we dan huis noemen.
Eigen huis of huurhuis.

Ons eigen huis dragen we intussen iedere dag mee; de zolderkamer is de denkwereld. Lekker een plaatsje waar je denkt alleen te zitten.
Zo wás het ten minste ooit voor velen.

De klok heeft de tijd ingehaald intussen. Want iedereen wil beslag leggen op iedere vorm van het eigen denken.
En daarom wordt ook wel gesteigerd bij kritiek.
En nog harder gesteigerd als men aangesproken wordt op verantwoordelijkheid.

We mogen het vooral niet hebben over het wanbeleid van stuurinrichtingen, dat zijn dus diegenen die allerlei gehoorproblemen maskeren. Of versieren met doodlopende weggetjes.

Bestuurders hebben mogelijkheden om zelfs via-via-via-via routes zaken te bedekken. Je zou bijna kunnen verdwalen in zo’n wereld.

Wonen. Veilig én Gezond is afhankelijk van het fatsoen van een Verhuurbedrijf die z’n verplichtingen nakomt. Is ook afhankelijk van een gemeente die "burger-vriendelijk-zonder naar het inkomen te kijken" z’n Handhaving op volle toeren laat draaien. Dus wat heeft een zoektocht in je woning voor zin bij een Woningcoorporatie ( Markt) die er een ander beleid op na houdt?
En lekke daken verdomd te repareren? Die heeft gewoon, plat gezegd mailing aan de gezondheid van de huurder.
En een gemeente ook als ze een Marktaandeel warm wil houden.

(Het is fijn te lezen dat "de gezondheid van u en uw huisgenoten gevoeligheid voor allergieën, luchtwegaandoeningen of tocht, als een een belangrijke rol wordt gezien)

Dus ga ik even naar de vragenlijst:

Wordt de buitenlucht in uw directe omgeving ernstig vervuild door verkeer?
Jawél. Maar dat heeft te maken met zwaar vrachtverkeer wat over de drempel dreunt in een woonwijk, om economische redenen.

.
Heeft u last van bedrijven of industrie in de directe omgeving die de lucht vervuilen?
Als de wind uit de verkeerde hoek waait alhoewel het een stuk minder is dan eerder.

Heeft de vloer boven de kruipruimte kieren?
Jawél echter deze zijn door de huurder zelf afgedekt, de verhuurder kwam nl ook niet op het idee hier iets aan te doen.

Zijn er bij het kruipluik of bij leidingdoorvoeren in de grond zichtbare openingen naar de kruipruimte?
Voel me niet geroepen om daar onderzoek naar te doen

Ruikt u rioollucht in uw woning?
Nadat de buis werd vernieuwd niet meer ( bleek een totaal verotte buis te zijn geweest)

Heeft u voor warm water een keukengeiser zonder rookgasafvoer?
Niet meer. Moest ik wel "afdwingen". Elders in de straat hangen nog steeds geisers zonder zo’n kanaal.

Heeft u een open keuken?
Néé..gelukkig niet.

Ruikt u rookgassen of (kook)luchtjes van buren of uit leidingschachten?
Néé…waarbij gesteld dat ik niet zit met de kookluchtjes van anderen die uit een openstaand raam waaien 🙂

Geven materialen van muren, plafonds, e.d. merkbaar te ruiken of irriterende stoffen af?
Néé…waarbij gesteld dat ik ook af moest dwingen de spaanplaat te verwijderen op basis van het advies van de brandweer. Uit zichzelf deed de verhuurder dit niet.

Worden de verwarmingselementen in uw woning te heet om aan te raken?
Geen cv gelukkig.

Heeft u in de winter een koude vloer, met daarop zachte vloerbedekking?
Néé..isolatiemateriaal met daarop laminaat door heel het huis.

Treedt er soms condensvorming op bij uw ramen?
Néé..echter ivm de reparatie van het dak is de luchtvochtigheid gezakt.
Wat men dus blijkbaar weigerde om te doen bij andere bewoners in de straat die intussen de schimmel in de woning hebben groeien.

Is in uw huis zichtbare schimmel aanwezig? Bijvoorbeeld zwarte spikkeltjes op muren of voegen.
Néé..wél bij andere bewoners; hierover werd een klacht ingediend op basis van de Woningwet bij B&W die tot op heden niet afgehandeld werd ( april 2008) En een klacht namens de bewoners via het Bewonerscomité bij de Verhuurder; dit resulteerde in een persoonlijke agressieve brief van de vestigingsdirecteur. Ligt blijkbaar het Bouwbesluit 2003 gewoon naast zich neer.

( Krijg er bijna plezier in me te laten leiden door deze vragenlijst :-))

Ruikt het bij u in huis muf of vochtig, bijvoorbeeld in de meterkast of aanrechtkastjes?
Alleen in de meterkast; logisch ivm de kruipruimte en afwezigheid van een schelpenlaag..

Heeft u in huis last van insecten die van vocht houden, zoals zilvervisjes en pissebedden?
Soms zie ik er wel eens 1 wandelen; pissebedje is een oer-diertje; grappig beestje. Herinner me overigens de "zilvervisjes" wel die soms in m’n vorige ( nieuwere) woning voorbijgleden.

Is kort geleden vocht in uw woning binnengekomen, bijvoorbeeld via de muren of door een lekkage?
Néé… Eerder dus wél; koste me heel wat liters verf en "energie". Verhuurder deed aan natte vingerwerk, na een paar keer hetzelfde liedje kreeg ik een korter lontje. En nam ook geen genoegen met een plaatselijke verfkwast over de diverse nieuwe lekkageplekken ( ivm kleurverschil) Hele kamer toen door ingekocht bedrijfje in het wit gezet. ( Originele tint was zachtgeel)

Is er in uw woning optrekkend vocht via muren uit de vloer?
Já…grotendeels te zien bij de buitenmuur; heeft alles te maken met het niet onderhouden van de woning. In het bijzonder de kruipruimte.
  
Zijn er in uw woning kieren waarlangs lucht binnenkomt (ramen, kozijnen, vloeren)?
Uiteraard 🙂 Ramen zet ik ook geregeld open 🙂

Heeft u tegenover elkaar liggende buitengevels zodat lucht kan doorwaaien?
Já..Niks mis met de dwarsventilatie.

Heeft u meer dan één verdieping in uw woning?

Zijn in alle vertrekken ventilatievoorzieningen aanwezig (bijvoorbeeld een rooster of klepraam)?
Draairamen, geen raamroosters boven.

Kan uw woning worden geventileerd zonder kans op tocht of lawaai of zonder dat u het risico van inbraak vergroot?
Geen raamroosters boven, wél beneden. De extra ventilatie pas ik toe door een bovenraampje open te doen, slaapkamerraam staat sowieso altijd open 🙂

Zijn de ventilatievoorzieningen (klepramen, roosters) gemakkelijk te bedienen?
Gaat me vloeiend af.

Is in uw woning luchtdoorstroming tussen de vertrekken mogelijk, ook als de deuren gesloten zijn (via ruimte onder de deur of kieren)?

Is er een permanent werkend luchtafvoerkanaal in de badkamer?
Já maar dat wc-papiertje werkte niet echt 🙂 gebruikte een aansteker die redelijk flikkerde.

Als u een natuurlijk afvoerkanaal in de keuken heeft, werkt dat dan goed?

Als u mechanische ventilatie heeft (met afzuiging in keuken en badkamer), is de ventilatorbox dan minder dan drie jaar geleden schoongemaakt en zijn toen de afzuigventielen ingeregeld?

Kunt u uw woning luchten via grote ramen of deuren?
Já kán wel maar heb de pest aan tocht 🙂

Uitslag-Uw score is: A
De aanvoer van verse lucht en de afvoer van vervuilde lucht in uw woning is goed geregeld. Omdat er in de woning en omgeving ook geen ernstige vervuilingsbronnen zijn, valt uw woning in de categorie ‘zeer gezond’.

Herinner me overigens ook nog het bouwafval van 1970 wat de schoorsteen verstopt had. Toen ik in de woning kwam en de schoorsteenvegers zwaar materiaal moesten halen om dat te verwijderen, vroeg ik me af of het in de krant had komen te staan als iemand het loodje had gelegd. En zeker of het waarheidsgehalte daarin verwerkt was.

Maar gelukkig…ben weer helemaal van deze tijd 🙂

De vragenlijst gaat verder. Bij het onderdeel Woning waar ik als huurder niet aan mag komen met m’n fikken:

 

Als de verwarmingscapaciteit onvoldoende is kan een betere verwarming nodig zijn, maar ook isolatie kan er voor zorgen dat de capaciteit daarna wel voldoende is.

  • Isolatie verhoogt het comfort en verlaagt het energiegebruik. Er zijn tal van mogelijkheden om de isolatie van woningen te verbeteren, vaak met vrij eenvoudige doe-het-zelf maatregelen. Vraag hiernaar bij de doe-het-zelf specialist.
  • Tochtwering kan helpen als er sprake is van veel tocht. Maar het effect hiervan mag niet zijn dat er dan onvoldoende geventileerd kan worden. Beperk tochtwering vooral tot die plekken die echt overlast geven (kieren lager dan 1,80 m. boven de vloer).
  • Zonwering is het meest effectief aan de buitenzijde, met zonneschermen, screens of (rol)luiken, maar binnenzonwering is beter dan géén zonwering.
  • Zorg voor inbraakveilige en insectenwerende nachtventilatie in de zomer. Zoals ventilatieroosters met insectenrooster, ramen met hor op inbraakveilige plaatsen, klepraam met anti inbraakstang en hor.

Hmz…isolatie dus…
Dat is iets anders dan slóóp. En het Rijk geeft er nog subsidie voor ook. Zou de Verhuurder dat beseffen. Of speelt toch mee dat de gemeente andere prioriteiten heeft? ( Gemeente is het kleine broertje van het Rijk :-))  En het meer gaat om de infrastructuur die de consument via “s Heeren-wegen moet gaan pushen het geld te laten rollen”..? ’s Heeren-wegen zijn écht niet zo ondoorgrondelijk..

Na nog een lijstje ingevuld te hebben:
Geluid van buiten is aan de bron meestal moeilijk of niet te verbeteren. Meestal is de gemeente de instantie die hierop aan te spreken is.
"la me nie lachen!!!"  🙂  De economie gaat vóór..en het vrachtvervoer dendert gewoon verder.

En even verderop staat bij de einduitslag:

U bent huurder
Als de woning ernstige onvolkomenheden vertoont, is dat uiteraard een zaak voor de verhuurder. Dan moet u denken aan slecht sluitend raam, een verwarmingsketel die niet goed werkt of een slecht verlichte brandgang. Zeker als het probleem zich ook bij de buren voordoet en u gezamenlijk actie onderneemt is de kans op een oplossing groter.

Mag ik opnieuw even in lachen uitbarsten?
Er staat al zwart op wit: de Verhuurder wil geen investering meer doen. Vraag me af in hoeverre het VROM nog kan stellen dat “als er sloopplannen zijn de woning toch in goede staat dient te zijn”..

Met daarnaast nog een totaal andere uitspraak van de Verhuurder bij Aedes ”nee hoor, het was niet zeker dat er gesloopt zou gaan worden”…

En nu weer terug naar een Bestuur;

Een Verhuur-bestuur of een Rijksbestuur. Of een gemeentelijk bestuur.

Alles staat en valt bij  de energie er in willen gooien.

Geen enkele bestuurder wil echter stil staat bij een gevolg van een oorzaak. En dat maakt dat mensen ziek worden.

Enige zelfreflexie bij een bestuur geeft alleen de uitslag dat men geen confrontatie aan wil gaan en allerlei sluipwegen gaat bewandelen om de kont er onderuit te draaien.
Ondanks de lafhartige houding kiest voor larie-uitspraken die de zoveelste Lul-koek-Bingo-prijs wil verdienen.

Dat niemand achter de geraniums moet zitten uit bezorgdheid: de bestuurder heeft andere bedoelingen.
Dat er een sociale cohesie bewerkstelligt wordt: een bestuurder heeft andere bedoelingen.

Tussen cliché uitdrukkingen naar het gepeupel en de wérkelijkheid zit een enorm verschil.

Bestuurders hebben een vet tekort aan energie als het gaat om vrij normalen zaken die alles te maken hebben met de rechten. Sterker nog , het is een terrible irritante beweging uit het volk die opeens toch wat wetten leerden kennen. Jammer, jammer. Want eerder werd die andere zin van "de burger wordt geacht de wet te kennen" veelvuldig toegepast bij enige onwetendheid. Tegenwoordig werkt weer een andere  afstraffing als je de wet kent: dóódzwijgen..

Wat rest de Bestuurder nu nog om zich daartegen te wapenene? Pappen en nathouden?Zoiets van "Wir haden dass nicht gewüsst" toepassen.?

De Markt gaat vóór om de ruimte geven, om winsten te verdelen. En dat heeft niets meer met een "sociaal gezicht" te maken. Of het moet zijn dat een sociaal gezicht bestaat uit een pasje.
Want intussen is de mens niet meer dan een product om verder te schuiven, richting afval of richting africhting. Richting scholing of richting inrichting. En een beloning voor het in de pas lopen.
Of een brokje om net niet te snel te sterven.

Energieloos komen steeds meer mensen in zicht die ook nog eens verder uitgewrongen worden, zij het met kleine stootjes. En maar verder juichen de Bestuurders die halve waarheden vertellen over wat er via kieren en reten doorsijpelden.
In de psychiatrie is daar een naam voor.
Inderdaad zou ik wel eens een hersenscan willen zien van die bestuurders. Kost ook wat energie natuurlijk. Maar het zal ten goede komen. Ten eerste aan het zélf.
Maar als belangrijkste reden: voor het gepeupel wat nog in leven "mag" zijn.
He lekker…kunnen we tenminste weer lachen over dat soort hersenkronkels..

Momenteel hier plaatselijk, nog steeds in woningen waar de schimmel groeit. En de Marktpartij, de Verhuurder, zijn wettelijke verplichtingen niet na komt.

En de gemeente nog steeds doet alsof de neus bloedt.

Heb ik de energie dus maar gebruikt om weer de Ombudsman in te lichten.
Ben benieuwd hoelang het gaat duren eer het onderzoek over Handhaving compleet is.

Ik heb m’n portie bijgedragen wat Heerenveen betreft.
En mag echt hopen dat het Bestuur van Heerenveen eens bij zichzelf ten rade gaat over wáár de menselijke waarden liggen.

Ieder Bestuur eigenlijk ivm het voorkomen van het eigen neerwaartse a-sociale gedrag.

%d bloggers liken dit: