Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: gemeente

Waar je broek van kan afzakken…

Is dus een uitdrukking. Meestal nadat je een ervaring krijgt over iets ongelooflijks. Soms ook wel dat het te maken heeft met iemand die ze “niet helemaal op een rijtje” heeft.
En daar bedoel ik geen “doelgroep” mee.

Soms voel je dat nav je eigen dagelijkse agenda; afspraken neem je serieus maar je ondervindt dat anderen een eigen agenda er op na houden.

Of je krijgt te maken in de buurt met een bewoner die ivm psychische mankementen blijkbaar alles mag wat jij als bewoner niet mag, ook niet doet.
Dat er blijkbaar een 2 sporen beleid is tov de bekende richtlijnen.
Het gif van een tong kan zelfs zorgen dat de natuur wordt aangetast door het hanteren van een gifspuit. Wat de pest is voor luchtwegen en overige planten.

Maar ja…de bezuinigingen treffen ook in dát opzicht de mensen die handarbeid geen probleem vinden. Noem het maar “leefbaar houden en zorg dragen voor de omgeving” voor menigeen ook weer een papieren constructie is geworden.

Hetzelfde geldt voor andere “afspraken”, die zogenaamde termijnen van beantwoording. Drie weken staan daar maximaal voor. Wat nog wel eens niet wordt nagekomen . Dus kan je er weer achteraan bellen.

Het is ongelooflijk dat de weegschaal steeds verder doorzakt op gebied van zekerheden.
De enige zekerheid blijft dan over ;dat je geboren word met een ( belasting) schuld.

In de laatste paar dagen heb ik zelf ook weer de ervaringen mogen hebben dat mensen maling hebben aan anderen, hun eigen al dan niet aangetaste hersenen voor zichzelf gebruiken. Wat als effect heeft dat er gevolgen door ontstaan. Die dan weer collectief gedragen moeten worden. De goeden dus onder de fouten moeten gaan lijden omdat men te beroerd lijkt te zijn die ‘fouten” eruit te wippen.

In Ollanda BV borrelt de onvrede het grootst ondergronds. Enkelingen komen er mee naar buiten. Op een bepaald gebied wordt men steeds creatiever om te overleven.
En dat verdient wat mij betreft een grote pluim. Standbeeld mag ook. Maar dat zal er niet inzitten dat laatste want het grote geld gaat vóór. Datzelfde grote geld wat mocht speculeren waar Jan met de Pet aan het ‘gokken’ was/ is. En waarbij die laatste de GGZ in kan verdwijnen of een ander hulpverleningscircuit waar de eerste op neer kijken. Er zijn heel wat broeken afgezakt om alle bonussen en nog.

Eigenlijk een rare ouderwetse uitdrukking, dat van die broeken. Meestal zakt een broek af als zwembandjes verdwijnen, via de vermagering van stress, volksvijand nr 1.
En het wordt nog wel eens geroepen omdat je het verdomd om te gaan vloeken. Waar de veroorzaker natuurlijk niet warm of koud van wordt, in tegendeel.
Die geniet gewoon omdat de leugen regeert bewaarheid wordt.

In zo’n soap leven we. Beeldbuizenvermaak. Het houdt de aandacht vast en dood je eigen wijsheid zeg maar. Behalve als de mens alleen zit krioelen de gedachten naar oplossingen van de eigen problemen. Je kan er zelfs gek van worden. En nét vóórdat je gek gaat worden wordt de beeldbuis aangezet, neemt een vlierbessenwijntje of biertje of een valiumpje en redt de soap je van een dwangbuis.

Wat zou een oplossing kunnen zijn?

Ik denk dat het net zoiets kan zijn als wat we in de eigen tuin tegen kunnen komen: onkruid verwijderen zodat er mooie planten in het oog springen. Niet via gif maar gewoon met de hand. En anders gewoon op een flatje gaan wonen. Of ver van de bewoonde wereld. Niet iedereen is namelijk blij met mensen die de oorzaak kunnen zijn van ’n gevolg. En blijkbaar om persoonlijke motieven maling hebben aan wat een gezonde leefomgeving heet.
Of wordt er makkelijker gekozen voor gif dan voor liefde voor de natuur?
In de eigen straat, in de eigen gemeente, zelfs in het “eigen land” kunnen fatsoenlijke bewoners nog wel eens de dupe worden van een enkeling die op d’ één of andere manier steeds tussen de mazen van het net glipt. Iemand die een spoor achterlaat van handtastelijkheden, vervuiling of misbruik.
Dat hoeft geen alleenstaande te zijn, ook twéépersoons-huishoudens of meerpersoons kunnen een woonwijk terroriseren. En niet altijd open en bloot maar achterbaks. Ten koste van.

Daarna slaat de weegschaal weer door.
De milieuvervuiler staat opnieuw klaar om een trede hoger te stappen. De omgekeerde wereld.

Klaarblijkelijk willen de verantwoordelijken de makkelijkste weg kiezen via ’n andere agenda als die naar buiten wordt gebracht. De schone schijn heeft voorkeur voor Botex ondanks de risico’s.
Maar mogelijk dat de wind uit een andere hoek gaat waaien en de gevolgen in de medische hoek belanden.
Of het nu de brand betreft van een woning met asbest of een 1 keer in de 6 maanden gehanteerde gifspuit over onkruid.
Oplossing is duidelijke voorlichting geven , op álle gebieden. Een verantwoorde afweging maken tussen een collectief belang in een woonomgeving, wooncomplex tov 1adres.
Zo niet staat het opnieuw in tegenstelling tot wat er gepromoot wordt op gebied van burgerinitiatief en “Leefbaar houden en Zorg dragen van de Omgeving”.

De papieren garanties en opdrachten, wat van iedereen verwacht wordt en de praktijk uitwijst dat er met 2 maten wordt gemeten raakt je anders zover dat je niet eens meer een broek aantrekt.
Kan ie ook niet meer afzakken..

“Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable.”
— John F. Kennedy

De "nieuwe sociale" Verhuur-methode..


Wie een beetje op de hoogte is van het wel en vooral, het wee, qua betaalbare woonruimte kan er niet omheen dat de anti-kraak-burootjes het en der de grond uit vliegen. Net zoiets als de re-integratie bureautjes eerder..

We zitten dus allemaal met koopwoningen, huurwoningen en rechteloosheidwoningen. De nieuwe oplossing voor de daklozen en de woningnood en nog eens de woningwet ,heeft in feite een jasje gekregen waardoor de vermindering van de daklozen een vervormd beeld kreeg.

Dat is niet alleen buiten Heerenveen het geval maar ook binnen Heerenveen.
Maw zijn degenen die door het interne beleid van de ooit “Sociale Verhuurder” in waarde gedaald omdat men blij moet zijn een slecht onderhouden woning te bewonen. Zo nodig zonder enig recht..

ongediertebestrijding-1
ongediertebestrijding

Ik vraag me af hoe de GGD daar over denkt.
Zeker als ik lees waar men voor de eigen toko naar verwijst.
Schimmelvorming ( door het niet repareren van lekkage bv) of rotte plekken, ach, die mogen bedekt worden met een plaat. Uit het oog.
Zoals wel meer toch vrij gevaarlijke zaken in en rond het huis.
De oorspronkelijke eigenaar, de Grote Verhuurder, vind het wel best.

 ongedierte + oude resten ontlasting hond/kat
restanten honden en kattenontlasting van vorige bewoner(s)

Anti-Kraak, en de mensen hébben geen andere keuze, ziet de wachtlijsten ook groeien. Net als dat de wachtlijsten eerder groeiden op de markt van de “sociale verhuurder”.
Die intussen nog meer betaalbare woningen wegknabbelde via de verkoop-tactiek.

Wat achterblijft, zijn de woningen in een gemeente die door menig kortzichtige wordt gezien als een verloederde buurt.

Staat iemand er ooit bij stil dat dit voornamelijk komt omdat de gemeente vrij laks is met de eigen verantwoordelijke taken?
En ook de Eigenaar van deze wooncomplexen liever de top van bonussen voorziet dan een fatsoenlijke omgang met de huurders te hebben?

Het Vrom geeft daarnaast de “valse” hoop dat de Overlegwet door alle verhuurders opgevolgd wordt. Intussen wordt al weer gewerkt aan een commissie die klachten hierover gaat behandelen.
Had men meteen in orde horen te maken eigenlijk.(h) maar ja, ook weer zoiets, het is pappen en nathouden in die sector.

De anti-kraakburootjes, in Heerenveen wordt ook al Carex gebruikt, mogen dan wel een onafhankelijke naam hebben, in de praktijk staat men meer aan de kant van vastgoed als dat men om mensen en hun ontstane dakloosheid geeft.

Een dakloosheid die verdoezeld wordt omdat men zo uit huis gezet kan worden zonder enig recht, in het beeld wat Ollanda BV naar buiten brengt in cijfertjes.

Deze “nieuwe sociale verhuurder” kan je natuurlijk vertalen als positief maar ook als negatief. Het positieve zit ‘m in een nieuw werkgelegenheidsburootje en het negatieve in verdoezeling.

Dan wel ondermijning van de Woningwet.
Met die redelijk gezonde garanties voor huurders.

Zeker huurders die lagere inkomens hebben ( én, even voor de duidelijkheid, dat zijn echt geen mensen die de in bijstand zitten maar ook met een minimum inkomen.)

Het beleid eerder om mensen met een modaal inkomen van deze lage huren woningen te laten genieten om te sparen voor vakantie of een nieuwe aut/koopwoning, viel al eerder op.
Mening “sociaal betaalbare wijk” werd gevuld met mensen die geen huursubsidie/toeslag kregen. Het gecreëerde zootje wachtlijsten voor mensen die daar wél van afhankelijk waren lijkt zich te hebben opgedeeld in de nu nog bestaande in-woningen of be-woningen van een niet onderhouden woning.
Je moet toch wát.

Nederland heeft de eigen getto’s gecreëerd van rijk en arm.

Maar doet enorm z’n best om allerlei verdoezelingen uit de kast te trekken. Want hoe zit het met de controle van de GGD op dit gebied? Of houden bepaalde Verhuurders liever de boot af via een intern gesprekje met dit type artsen?

Oké de Gaswacht, iedergeval in Heerenveen, checkte de leidingen, de lichtknoppen bij de bewoners met meetapparatuur. En energie-service checkt de kachel en de, vaak verouderde, geisers .
Alhoewel de bewoners hier zelf een afspraak over dien(d)en te maken.

Stel je voor dat bewoners dit niet doen. Om welke reden dan ook.
Kan je dus wonen náást een persoon die open leidingen heeft dan wel kapotte lichtknoppen en in het ergste geval nog eens door lekkage, een verotte vloer.
Helpt daar een rookmelder tegen? Kortsluiting kan makkelijk gebeuren als de huurder of eigenaar dit soort problemen niet verhelpt.

Stel je voor dat de officiële verhuurder zo’n woning overdraagt aan een anti-kraak-bureautje terwijl men wéét dat er onder de vloer een nest van ongediertje-eitjes huist en of achter de schroten en overige niet verwijderde/herstelde onderdelen, want er is geen geld voor, nog meer viezigheid zit van die vorige bewoner?

En een houding heeft van la ma zitten? ( want er is geen geld voor…)

Zover is het al gekomen dat de anti-kraakbureautjes bepaalde "doelgroepen" rustig in zo’n dak boven het hoofd – dus niet dakloos zijn – "woning" mogen schuiven.

Zou dit “Geacht Kabinet” hiervan op de hoogte zijn?

En hoe zit het eigenlijk met de verzekering als er een rookmelder aan een board-plafond hangt ( want de Verhuurder zegt “er is geen geld voor gipsen-platen”) terwijl de Brandweer vindt dat dit niet verantwoord is?

Over vervuiling gesproken…

De vorige bewoner krijgt dan wel de rekening van het gedeeltelijke schoonmaken; de volgende bewoner, zij het via de constructie van tijdelijke bewoning, kan de gezondheidsrekening gepresenteerd krijgen…

grondvervuiling 
vuilstort en asbest dump van eerdere bewoner
 
opruimwoede verhuizer

asbestdump lekker puh…in tuin van naaste buur..van voormalige bewoner

 
 
Omdat de Verhuurder-Vastgoed roept; “er is geen geld voor”..

achtergelaten vervuiling boven achter rolgordijn rechts
achtegelaten vervuiling achter rolgordijn réchts

En hoe zat het ook al weer met de Gemeente op dit gebied?
Ook iets van horen – zien en zwijgen?
En maar gewoon door 5 meter brede straten in een woonwijk de regio-bussen laten denderen van 2 kanten en vervuilde grond laat afvoeren?
Zullen de , ook verwaarloosde, monumentale bomen blij mee zijn.
Nog maar niet te spreken over de bewoners die de uitlaatgassen hiervan mogen opsnuiven..(6)

Het zal wel komen omdat de Gemeente de Grote Verhuurder indirect wil meehelpen aan verdere stappen.
Tenslotte zit ook de Gemeente te piepen met "er is geen geld voor"..( onderhoud wegen, straten etc)

Foto’s – "langs het tuinpad van mijn vaderen"

Het kaf tussen de koren…

…Misbruik. En automatisch denk je aan sex. Al jaren is seksueel misbruik bekend en eindelijk gaan de ballen flink tollen. Voor zoveer er nog leven is natuurlijk. Het is zolang geleden dat menig misbruiker al door de wormen verteerd werd.

De koorl(kn)aapjes van weleer werden geregeld vertroeteld door vaderlijke handen en er kraaide geen haan naar. Jarenlang. Het werd doodgezwegen.

Misbruik van macht.

De kerken staan nu in de schijnwerpers. Kost ook heel wat energie voor de geestelijken die zich een slag in de rondte praten om zonder verlies van gezicht te redden wat er te redden is. Onbegonnen werk want het leed is al geschiedt.

Maar geldt dit ook niet voor het Rijk? Of de gemeente?

Die er alles aan doet om klachten binnenskamers te houden? En af te dekken?

Misbruik van macht geldt niet alleen voor de kerken maar ook bij heel wat besturen. Vandaar dat we allemaal de uitdrukking wel kennen van het over de ruggen heen van de mensen regeren. De Kerk doet het zus en het Rijk doet het zó. Menig Sociaal Verhuurder doet het ook gewoon lekker mee.

We “mogen” allemaal brieven schrijven of emails typen maar terug corresponderen, ook wel communiceren genoemd, blijkt moeilijk.

Wie al het lef heeft zaken aan de orde te stellen wordt via g’ds wegen of die van de interne engelen gedwarsboomd.

Het Mea Culpa kan heel lang duren waarbij het Rijk, de gemeente dus, makkelijk na ruim een jaar een vvv-bon van € 10 meestuurt.
Dus eigenlijk verbaasde het me niets dat de Kerk tig jaren nadat misbruik heeft plaatsgevonden erkenning gaf. Hoeveel typen kerken zijn er bij betrokken?? En hoelang gaat dit allemaal duren?
De Paus reageerde indertijd ook nogal langzaam nav de  houding bij de 2e wereld-oorlog tenslotte.

Maar wie zijn toch dat andere kaf ?

En heeft het te maken met celibaat of met ’n hersenafwijking?

Voor zover ik te maken heb gehad met beide Kerken, tenslotte heeft een gemeente ook nog wel eens het predicaat Bewaker van de Wet te zijn, vallen me wel meer overeenkomsten op.

Het afschuiven. De absolutie.

De schuld kan bij beide afbetaald worden. Noem het dan ook maar boete.

De rechtbank heeft ook zoiets; ter voorkoming van een strafzaak kan je de “boete” betalen. Voor menig crimineel met liggende gelden  dus een fluitje van een cent.

Maar wanneer gaan die ballen eens rollen bij een gemeente die de wetgeving niet uitvoert?
En hoe komt het dat al die afdelingen van een gemeente zo verschillen in integriteit?
Heeft dat ook te maken met een hersenafwijking?

En, als het op een hoger niveau getild wordt,  zien we niet overal dat misbruik van macht begint met misbruik van een verworven positie?

Eigenlijk zijn we pas rijk als niemand arm van geest is…

 
Uit: als een stofje in Nederland.

Damned…ik krimp ook al

Alles krimpt.
Sokken, bevolking, het aantal gemeenten in Ollanda, banksaldo, zelfs je voorraad bruine bonen voor bittere tijden. We zijn en blijven stofjes. In allerlei vormen.

Ooit was ik 1.74 mtr en ik sta nu op 1.72. Minder te verbranden dát weer wel. Ben ik zelfs op dat gebied milieuvriendelijk. En helemaal van deze tijd.

Dus hoor ik subsidie te ontvangen.
Vind ik.
Of minstens een bonus, als beloning.
Ik woon klein, ik eet weinig, ik poep dus ook weinig.
En help zodoende mee aan het consuminderen.

Ik krimp in elkaar als Balkenende bromt.
Ik krimp in elkaar als het Kabinet weer een reden vindt om te bezuinigen.
Ik krimp..zij het heel langzaam.

En nu sta ik op 1.72 mtr. En kijk ik omhoog naar zij die het goed met me voor hebben.
Die voor me denken,
En beslissen.
Want hersenen schijnen ook te krimpen.
Zeker hersenen van degenen die alleen goed zijn om gebruikt te worden.
Want er is maar één de Baas.
Eén Robo-kop.

We zijn als likkende en kussende voetzoekers verdoemd tot het zo nu en dan piepen met de stem. Want de rest is niet nodig. Behalve dan om ons lichaam in te zetten om de economie draaiende te houden. We mogen dankbaar zijn dat we als stofjes mogen functioneren in de ruime broekzakken van onze goden.

Dus ik krimp lekker verder, tot er niets meer achterblijft wat overeenkomstig m’n ID gegevens staat genoteerd.
Scheelt heel wat ambtenarenwerk sulluh we maar segguh.

Sorrie…las net dat ook het aantal ambtenaren gaat krimpen.

Blijkbaar is de computergestuurde materie al een stapje verder gekomen in de weg-werp-maatschappij. Het gemak dient niet de mens maar het systeem.

Wel opschieten met die chip he? Ik heb niet het eeuwige leven…en..anders past ie niet meer.
Bleep bleep..

%d bloggers liken dit: