Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: europa

Ik wil jullie hulp inroepen, en met enige spoed…

Het gaat om het volgende.

Op 24 november, heeft de Europese commissie een ‘werk’ document gepubliceerd “consultaties over de toekomstige EU 2020 strategie, het uitzetten van de visie en prioriteiten voor Europa voor de periode 2010 tot 2020”.
Deze strategie zal de vorige strategie gaan opvolgen, de huidige Lissabon Strategie en zal een belangrijk document zijn waarin de stappen staan die prioriteiten zullen bepalen voor de toekomst van Europa, ons Europa en zo ook ons Nederland.

Daarom is het belangrijk dat de strijd om armoede en sociale exclusie en de toenemende ongelijkheid in onze maatschappijen te verminderen, gezien worden als de belangrijkste uitdaging voor de nieuwe strategie.
Want als dit wordt opgenomen als een van de belangrijkste uitgangspunten en als hoofdprioriteit, dan moeten de lidstaten van Europa zich opnieuw beraden en bezinnen over (nieuw) beleid en de uitvoering hiervan en zullen ze daarvan ook rekenschap moeten geven aan de EU om te laten zien wat ze hieraan gaan doen.
We hebben het dan ook over:
Zorgverzekeringen –
Mobiliteit
Elektriciteits- en gas voorzieningen
Minimum inkomen (niet elke lidstaat heeft dit)
Bescherming van de zwakkeren (fatsoenlijke sociale zekerheid. etc)
De positie van de alleenstaande oudere,
Armoede onder gezinnen en dus armoede bij kinderen. En nog veel meer.

Kort om, allerlei waarden en menselijke waardigheden die in gevaar zijn, als de ‘marktgedachte’ de overhand zal krijgen en waar wij als EAPN knoerthard voor knokken om een EU te krijgen die leefbaar zal zijn voor alle burgers.

EAPN heeft een gedetailleerde reactie gemaakt voor deze consultatie maar wat we ook nodig hebben is dat er een massa aan reacties bij deze consultatie zullen binnenstromen die hoofdzakelijk het volgende zullen zeggen:

  1. De voorstellen gedaan in het document van de commissie missen een visie over een sociale en duurzame vormgeving van de EU.
  2. De Europese 2020 strategie zou de sociale dimensie van de Europese unie in het centrum van alle te nemen stappen moeten zetten.
  3. Geef een fatsoenlijke periode voor een echte consultatie ronde, om zo ook minimaal meer ‘eigenaarschap’ te verkrijgen voor de nieuwe strategie.

Uiteraard staat het u vrij om uw eigen reactie te geven op het document van de Europese Commissie, maar er is enige spoed vereist omdat de commissie een deadline voor de consultatie heeft ingesteld en deze word op 15 januari al gesloten! U begrijpt daarmee gelijk punt 3. we hebben zelfs geruchten gehoord dat door de kerstperiode, reacties na de 15de december niet meer zullen worden meegenomen?! Laten we ze samen zoveel reactie geven dat ze dat niet kunnen doen.

U kunt ons – en uzelf  – steunen door uw reactie te sturen naar:
EU2020-citizen@ec.europa.eu – als u als individuele burger reageert (en niet geregistreerde organisatie)
EU2020-publicauthority@ec.europa.eu – als u als overheidsinstantie reageert
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/eu2020/submit_contrib_nl.htm – voor als u als organisatie reageert. Daar vind u meer uitleg over de manier van reageren voor organisaties.

Uiteraard is er ook een algemeen e-mailadres – EU2020@ec.eruopa.eu

Wilt u het document van de Europese Commissie – in het Nederlands – lezen, dan kunt u dit vinden op:
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/eu2020/consultation_nl.htm

Het European Anti Poverty Netwerk rekent op uw steun.
 
 

De FUSIE…

Over Marktpartijen, instanties….

…Fusie, fusie en fuseren nog eens er achteraan…tot…

Het kon niet uitblijven natuurlijk. Ook cliëntenraden worden opgeveegd tot een hoopje.

Binnenkort zal dus wel de kreet verschijnen dat de “participatiegraad der WMO gerechtigden” een nieuwe naam gaat krijgen. Afgestemd op de Koppelbaas van het Werkplein. Dé uitzend basis voor de nieuwe lage lonen. Zo er niet onder bijstandsniveau gewerkt wordt ( mét schuldsanering)

Nu weet ik wel dat er nog altijd geroepen kan worden dat iedereen met een minimum inkomen niet moet zeuren ( G’d dat moeten toch die typen zijn bij moeders pappot of vaderszakcentjes, anders wel de wat hogere inkomens die nog niet aan “de beurt” zijn) omdat derde wereldlanden het moeilijker hebben.  Maar daar ga ik niet eens meer mee in discussie. Ben trouwens niet zo’n prater.

Intussen wordt er dapper geëvalueerd; hoe wás het en welke verbeterpunten zijn nodig? Net als bij overige tevredenheidsonderzoeken gebeurde mogelijk door en via enige ambtelijke inbreng. Maar op weg naar de volgende periode.

En niemand denkt aan voorkomen is beter dan genezen. Maar weer wel aan hoe pimpen we de mensen óp ( sport enzo) om straks deel te nemen aan de maatschappij en de werkvloer(en)

Het blijft altijd jammer dan Markpartijen hun eigen beleid er op na mogen houden. Wat ook nog wel eens ten koste kan gaan van hun service en bereikbaarheid.

En daar kunnen zelfs cliëntenorganisaties weinig aan doen.

Even terugblikkende naar eerder, toen er nog kleinere steunpunten waren; de hulp was toen sneller en meer één op één. Ik denk dat de fusie van diverse cliëntenraden meer richting instanties gaat verschuiven, verder weg komt te staan van de werkelijkheid, dan dat deze er werkelijk voor de cliënt zal kunnen zijn.

Ga maar na hoeveel ingekomen stukken er los komen; het lijkt wel een nieuwe politieke partij te worden…

De vernieuwde” cliëntenraad”  zal de handen vol gaan hebben aan de doelstellingen die de opdrachtgever hanteert.  Eerder gekoepeld en gesubsidieerd zullen de diverse koepels opnieuw gekoepeld worden tot dat men vergeten is waar men vandaan kwam.

Wanneer komt de volgende stap?

%d bloggers liken dit: