Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: energie

Mea Culpa Mr. President?

En néé…ikzelf sta niet rood, heb zelfs de pest aan róód. Ondanks dat menig liedje over rood gaat.

Rood lijkt een verkoopatractie te zijn geworden. Vogelaar mag ook al arme luis eetgelegenheden aanprijzen. Sneu hoor.

Energie verspillen doen we al niet meer, het verspillen wordt ons toch wel door de strot gewerkt.

Gaat er een lichtje branden?

http://www.destaatsschuldmeter.nl/

Zelfkritiek bij een bestuur ver te zoeken..

Wélk bestuur? Ieder bestuur…

Maar we leven tenslotte in een omgekeerde wereld.

Zullen we het dan maar over Energie hebben?

Zelfkritiek kost namelijk heel wat energie;

Gezond en veilig wonen is wonen zonder dat uw gezondheid en veiligheid negatief worden beïnvloed door uw woning.
Hierbij is gezondheid niet alleen het afwezig zijn van ziekte, maar ook ‘je prettig voelen in je woning zonder storende invloeden’.

aldus SBR / Woonbond.
http://www.toetslijstgezondenveiligwonen.nl/wegwijzer.html
Dus moeten we maar eens kritisch gaan kijken via een lijstje.

Zelfreflexie en regressie. Special voor een murencomplex wat we dan huis noemen.
Eigen huis of huurhuis.

Ons eigen huis dragen we intussen iedere dag mee; de zolderkamer is de denkwereld. Lekker een plaatsje waar je denkt alleen te zitten.
Zo wás het ten minste ooit voor velen.

De klok heeft de tijd ingehaald intussen. Want iedereen wil beslag leggen op iedere vorm van het eigen denken.
En daarom wordt ook wel gesteigerd bij kritiek.
En nog harder gesteigerd als men aangesproken wordt op verantwoordelijkheid.

We mogen het vooral niet hebben over het wanbeleid van stuurinrichtingen, dat zijn dus diegenen die allerlei gehoorproblemen maskeren. Of versieren met doodlopende weggetjes.

Bestuurders hebben mogelijkheden om zelfs via-via-via-via routes zaken te bedekken. Je zou bijna kunnen verdwalen in zo’n wereld.

Wonen. Veilig én Gezond is afhankelijk van het fatsoen van een Verhuurbedrijf die z’n verplichtingen nakomt. Is ook afhankelijk van een gemeente die "burger-vriendelijk-zonder naar het inkomen te kijken" z’n Handhaving op volle toeren laat draaien. Dus wat heeft een zoektocht in je woning voor zin bij een Woningcoorporatie ( Markt) die er een ander beleid op na houdt?
En lekke daken verdomd te repareren? Die heeft gewoon, plat gezegd mailing aan de gezondheid van de huurder.
En een gemeente ook als ze een Marktaandeel warm wil houden.

(Het is fijn te lezen dat "de gezondheid van u en uw huisgenoten gevoeligheid voor allergieën, luchtwegaandoeningen of tocht, als een een belangrijke rol wordt gezien)

Dus ga ik even naar de vragenlijst:

Wordt de buitenlucht in uw directe omgeving ernstig vervuild door verkeer?
Jawél. Maar dat heeft te maken met zwaar vrachtverkeer wat over de drempel dreunt in een woonwijk, om economische redenen.

.
Heeft u last van bedrijven of industrie in de directe omgeving die de lucht vervuilen?
Als de wind uit de verkeerde hoek waait alhoewel het een stuk minder is dan eerder.

Heeft de vloer boven de kruipruimte kieren?
Jawél echter deze zijn door de huurder zelf afgedekt, de verhuurder kwam nl ook niet op het idee hier iets aan te doen.

Zijn er bij het kruipluik of bij leidingdoorvoeren in de grond zichtbare openingen naar de kruipruimte?
Voel me niet geroepen om daar onderzoek naar te doen

Ruikt u rioollucht in uw woning?
Nadat de buis werd vernieuwd niet meer ( bleek een totaal verotte buis te zijn geweest)

Heeft u voor warm water een keukengeiser zonder rookgasafvoer?
Niet meer. Moest ik wel "afdwingen". Elders in de straat hangen nog steeds geisers zonder zo’n kanaal.

Heeft u een open keuken?
Néé..gelukkig niet.

Ruikt u rookgassen of (kook)luchtjes van buren of uit leidingschachten?
Néé…waarbij gesteld dat ik niet zit met de kookluchtjes van anderen die uit een openstaand raam waaien 🙂

Geven materialen van muren, plafonds, e.d. merkbaar te ruiken of irriterende stoffen af?
Néé…waarbij gesteld dat ik ook af moest dwingen de spaanplaat te verwijderen op basis van het advies van de brandweer. Uit zichzelf deed de verhuurder dit niet.

Worden de verwarmingselementen in uw woning te heet om aan te raken?
Geen cv gelukkig.

Heeft u in de winter een koude vloer, met daarop zachte vloerbedekking?
Néé..isolatiemateriaal met daarop laminaat door heel het huis.

Treedt er soms condensvorming op bij uw ramen?
Néé..echter ivm de reparatie van het dak is de luchtvochtigheid gezakt.
Wat men dus blijkbaar weigerde om te doen bij andere bewoners in de straat die intussen de schimmel in de woning hebben groeien.

Is in uw huis zichtbare schimmel aanwezig? Bijvoorbeeld zwarte spikkeltjes op muren of voegen.
Néé..wél bij andere bewoners; hierover werd een klacht ingediend op basis van de Woningwet bij B&W die tot op heden niet afgehandeld werd ( april 2008) En een klacht namens de bewoners via het Bewonerscomité bij de Verhuurder; dit resulteerde in een persoonlijke agressieve brief van de vestigingsdirecteur. Ligt blijkbaar het Bouwbesluit 2003 gewoon naast zich neer.

( Krijg er bijna plezier in me te laten leiden door deze vragenlijst :-))

Ruikt het bij u in huis muf of vochtig, bijvoorbeeld in de meterkast of aanrechtkastjes?
Alleen in de meterkast; logisch ivm de kruipruimte en afwezigheid van een schelpenlaag..

Heeft u in huis last van insecten die van vocht houden, zoals zilvervisjes en pissebedden?
Soms zie ik er wel eens 1 wandelen; pissebedje is een oer-diertje; grappig beestje. Herinner me overigens de "zilvervisjes" wel die soms in m’n vorige ( nieuwere) woning voorbijgleden.

Is kort geleden vocht in uw woning binnengekomen, bijvoorbeeld via de muren of door een lekkage?
Néé… Eerder dus wél; koste me heel wat liters verf en "energie". Verhuurder deed aan natte vingerwerk, na een paar keer hetzelfde liedje kreeg ik een korter lontje. En nam ook geen genoegen met een plaatselijke verfkwast over de diverse nieuwe lekkageplekken ( ivm kleurverschil) Hele kamer toen door ingekocht bedrijfje in het wit gezet. ( Originele tint was zachtgeel)

Is er in uw woning optrekkend vocht via muren uit de vloer?
Já…grotendeels te zien bij de buitenmuur; heeft alles te maken met het niet onderhouden van de woning. In het bijzonder de kruipruimte.
  
Zijn er in uw woning kieren waarlangs lucht binnenkomt (ramen, kozijnen, vloeren)?
Uiteraard 🙂 Ramen zet ik ook geregeld open 🙂

Heeft u tegenover elkaar liggende buitengevels zodat lucht kan doorwaaien?
Já..Niks mis met de dwarsventilatie.

Heeft u meer dan één verdieping in uw woning?

Zijn in alle vertrekken ventilatievoorzieningen aanwezig (bijvoorbeeld een rooster of klepraam)?
Draairamen, geen raamroosters boven.

Kan uw woning worden geventileerd zonder kans op tocht of lawaai of zonder dat u het risico van inbraak vergroot?
Geen raamroosters boven, wél beneden. De extra ventilatie pas ik toe door een bovenraampje open te doen, slaapkamerraam staat sowieso altijd open 🙂

Zijn de ventilatievoorzieningen (klepramen, roosters) gemakkelijk te bedienen?
Gaat me vloeiend af.

Is in uw woning luchtdoorstroming tussen de vertrekken mogelijk, ook als de deuren gesloten zijn (via ruimte onder de deur of kieren)?

Is er een permanent werkend luchtafvoerkanaal in de badkamer?
Já maar dat wc-papiertje werkte niet echt 🙂 gebruikte een aansteker die redelijk flikkerde.

Als u een natuurlijk afvoerkanaal in de keuken heeft, werkt dat dan goed?

Als u mechanische ventilatie heeft (met afzuiging in keuken en badkamer), is de ventilatorbox dan minder dan drie jaar geleden schoongemaakt en zijn toen de afzuigventielen ingeregeld?

Kunt u uw woning luchten via grote ramen of deuren?
Já kán wel maar heb de pest aan tocht 🙂

Uitslag-Uw score is: A
De aanvoer van verse lucht en de afvoer van vervuilde lucht in uw woning is goed geregeld. Omdat er in de woning en omgeving ook geen ernstige vervuilingsbronnen zijn, valt uw woning in de categorie ‘zeer gezond’.

Herinner me overigens ook nog het bouwafval van 1970 wat de schoorsteen verstopt had. Toen ik in de woning kwam en de schoorsteenvegers zwaar materiaal moesten halen om dat te verwijderen, vroeg ik me af of het in de krant had komen te staan als iemand het loodje had gelegd. En zeker of het waarheidsgehalte daarin verwerkt was.

Maar gelukkig…ben weer helemaal van deze tijd 🙂

De vragenlijst gaat verder. Bij het onderdeel Woning waar ik als huurder niet aan mag komen met m’n fikken:

 

Als de verwarmingscapaciteit onvoldoende is kan een betere verwarming nodig zijn, maar ook isolatie kan er voor zorgen dat de capaciteit daarna wel voldoende is.

  • Isolatie verhoogt het comfort en verlaagt het energiegebruik. Er zijn tal van mogelijkheden om de isolatie van woningen te verbeteren, vaak met vrij eenvoudige doe-het-zelf maatregelen. Vraag hiernaar bij de doe-het-zelf specialist.
  • Tochtwering kan helpen als er sprake is van veel tocht. Maar het effect hiervan mag niet zijn dat er dan onvoldoende geventileerd kan worden. Beperk tochtwering vooral tot die plekken die echt overlast geven (kieren lager dan 1,80 m. boven de vloer).
  • Zonwering is het meest effectief aan de buitenzijde, met zonneschermen, screens of (rol)luiken, maar binnenzonwering is beter dan géén zonwering.
  • Zorg voor inbraakveilige en insectenwerende nachtventilatie in de zomer. Zoals ventilatieroosters met insectenrooster, ramen met hor op inbraakveilige plaatsen, klepraam met anti inbraakstang en hor.

Hmz…isolatie dus…
Dat is iets anders dan slóóp. En het Rijk geeft er nog subsidie voor ook. Zou de Verhuurder dat beseffen. Of speelt toch mee dat de gemeente andere prioriteiten heeft? ( Gemeente is het kleine broertje van het Rijk :-))  En het meer gaat om de infrastructuur die de consument via “s Heeren-wegen moet gaan pushen het geld te laten rollen”..? ’s Heeren-wegen zijn écht niet zo ondoorgrondelijk..

Na nog een lijstje ingevuld te hebben:
Geluid van buiten is aan de bron meestal moeilijk of niet te verbeteren. Meestal is de gemeente de instantie die hierop aan te spreken is.
"la me nie lachen!!!"  🙂  De economie gaat vóór..en het vrachtvervoer dendert gewoon verder.

En even verderop staat bij de einduitslag:

U bent huurder
Als de woning ernstige onvolkomenheden vertoont, is dat uiteraard een zaak voor de verhuurder. Dan moet u denken aan slecht sluitend raam, een verwarmingsketel die niet goed werkt of een slecht verlichte brandgang. Zeker als het probleem zich ook bij de buren voordoet en u gezamenlijk actie onderneemt is de kans op een oplossing groter.

Mag ik opnieuw even in lachen uitbarsten?
Er staat al zwart op wit: de Verhuurder wil geen investering meer doen. Vraag me af in hoeverre het VROM nog kan stellen dat “als er sloopplannen zijn de woning toch in goede staat dient te zijn”..

Met daarnaast nog een totaal andere uitspraak van de Verhuurder bij Aedes ”nee hoor, het was niet zeker dat er gesloopt zou gaan worden”…

En nu weer terug naar een Bestuur;

Een Verhuur-bestuur of een Rijksbestuur. Of een gemeentelijk bestuur.

Alles staat en valt bij  de energie er in willen gooien.

Geen enkele bestuurder wil echter stil staat bij een gevolg van een oorzaak. En dat maakt dat mensen ziek worden.

Enige zelfreflexie bij een bestuur geeft alleen de uitslag dat men geen confrontatie aan wil gaan en allerlei sluipwegen gaat bewandelen om de kont er onderuit te draaien.
Ondanks de lafhartige houding kiest voor larie-uitspraken die de zoveelste Lul-koek-Bingo-prijs wil verdienen.

Dat niemand achter de geraniums moet zitten uit bezorgdheid: de bestuurder heeft andere bedoelingen.
Dat er een sociale cohesie bewerkstelligt wordt: een bestuurder heeft andere bedoelingen.

Tussen cliché uitdrukkingen naar het gepeupel en de wérkelijkheid zit een enorm verschil.

Bestuurders hebben een vet tekort aan energie als het gaat om vrij normalen zaken die alles te maken hebben met de rechten. Sterker nog , het is een terrible irritante beweging uit het volk die opeens toch wat wetten leerden kennen. Jammer, jammer. Want eerder werd die andere zin van "de burger wordt geacht de wet te kennen" veelvuldig toegepast bij enige onwetendheid. Tegenwoordig werkt weer een andere  afstraffing als je de wet kent: dóódzwijgen..

Wat rest de Bestuurder nu nog om zich daartegen te wapenene? Pappen en nathouden?Zoiets van "Wir haden dass nicht gewüsst" toepassen.?

De Markt gaat vóór om de ruimte geven, om winsten te verdelen. En dat heeft niets meer met een "sociaal gezicht" te maken. Of het moet zijn dat een sociaal gezicht bestaat uit een pasje.
Want intussen is de mens niet meer dan een product om verder te schuiven, richting afval of richting africhting. Richting scholing of richting inrichting. En een beloning voor het in de pas lopen.
Of een brokje om net niet te snel te sterven.

Energieloos komen steeds meer mensen in zicht die ook nog eens verder uitgewrongen worden, zij het met kleine stootjes. En maar verder juichen de Bestuurders die halve waarheden vertellen over wat er via kieren en reten doorsijpelden.
In de psychiatrie is daar een naam voor.
Inderdaad zou ik wel eens een hersenscan willen zien van die bestuurders. Kost ook wat energie natuurlijk. Maar het zal ten goede komen. Ten eerste aan het zélf.
Maar als belangrijkste reden: voor het gepeupel wat nog in leven "mag" zijn.
He lekker…kunnen we tenminste weer lachen over dat soort hersenkronkels..

Momenteel hier plaatselijk, nog steeds in woningen waar de schimmel groeit. En de Marktpartij, de Verhuurder, zijn wettelijke verplichtingen niet na komt.

En de gemeente nog steeds doet alsof de neus bloedt.

Heb ik de energie dus maar gebruikt om weer de Ombudsman in te lichten.
Ben benieuwd hoelang het gaat duren eer het onderzoek over Handhaving compleet is.

Ik heb m’n portie bijgedragen wat Heerenveen betreft.
En mag echt hopen dat het Bestuur van Heerenveen eens bij zichzelf ten rade gaat over wáár de menselijke waarden liggen.

Ieder Bestuur eigenlijk ivm het voorkomen van het eigen neerwaartse a-sociale gedrag.

%d bloggers liken dit: