Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: democratie

De politiek in je eigen Gemeente: dat zijn we zélf ! 3 maart 2010!

Ook tot de conclusie gekomen dat we zuinig moeten zijn op wat er nog is?
Hoog tijd om de TV knop uit te doen om je niet te laten beïnvloeden door de landelijke politiek! Zeker NU niet; de gemeenteraadsverkiezingen hebben te maken met gemeentelijk beleid en hoe meer stemmen er gaan naar de regionale of gemeentelijke partijen des te meer kan gesproken worden van plaatselijke democratie.

En paar maanden later is het andere koek. In dit geval waar we nu mee te maken is het pláátselijke koek op 3 maart!.
Het belang van de plaatselijke bewoners staat dus op het spel.

Denk strategie’s. Dat doet de landelijke politiek ook in het vergaren van stemmen.
En nu het Kabinet gevallen is wordt al geïnvesteerd op het volgende via zoveel mogelijk de gemeentelijke zetel klaar te stomen. Het overrulen. Ondanks dat deze kopstukken nog niet aan de beurt zijn.

Stem dus op een plaatselijke partij!

Ik koos zelf voor de Gemeente Belangen Heerenveen.
Ook omdat ik deze partij al heel lang ken ( Mega-Park-Perikelen) en omdat ik achter het programma sta.
De bovenste 6 op de lijst zich heel gedreven opstellen tav de omliggende dorpen.
Maar ook ten aanzien van Heerenveen zélf en de financiële omstandigheden.

Politiek in de gemeenteraad zijn we zélf.

Als we roepen dat het geen zin heeft omdat er toch niet geluisterd wordt denk dan aan de plaatselijke Partij.
Die zit er niet voor niets.
Stemmen op de Plaatselijke Belangenpartij houdt méér zetels in en méér slagkracht!

En dat is hard nodig gezien de toekomstige jaren.
Bezuinigingen op diverse gebieden staan al te wachten.
Dus de inbreng van de bewoners zélf in is hard heel hard nodig!

Zodat er later niet gesteld gaat worden door de landelijken dat “partijbelang” voorgaat. ( In grote lijnen komen de beslissingen via Den Haag dan weer binnen

En dat kan je, vrij simpel, gewoon doen door je stem dichtbij je eigen huis te geven. Want:  de politiek in je eigen Gemeente moeten we zélf zijn!

De toekomstige gemeenteraad kan nog steeds een flinke ommezwaai geven door de zetels beter te verdelen.
Méér zetels aan de plaatselijke partij-bewoners om de plaatselijke democratie een gezicht te gaan geven.

Pas dán kan je gaan spreken over inspraak van de plaatselijke bewoners.

UW STEM IS DAARBIJ NODIG!

http://www.politiekarchief.nl/index.php?page=main&action=start

Lokale politici kunnen voortaan makkelijker aan hun woord gehouden worden. Op de website politiekarchief.nl zijn beeld- en geluidsfragmenten te vinden van hun uitspraken tijdens vergaderingen van gemeenten, waterschappen en provincieraden.
 
Met het politieke archief wil het samenwerkingsverband van gemeenten, griffiers en universiteiten de lokale politiek weer dichter bij de mensen brengen.’Nu kunnen burgers de lokale politiek echt op de voet volgen.’

Dacht ik ……"jabbedabbedoe!!!"…. Test test.
Néé, Heerenveen staat er (nog steeds) niet op.
  
Jammer.

Gratis Stappenplan voor de gemeente, over inspraak en overige contacten met de BURGER.

Intro

Beetje verlaat door andere zaken, het is inmiddels 2 oktober, werd een stappenplan aangeboden via een rapport. http://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/persberichten/2009/documents/Rapport2009-180.pdf

Wie een beetje ervaring heeft met “inspraak-avonden” zal hierin heel wat herkennen.
Neem bv het aanhoren en het afdoen met de opmerking “voor het algemeen belang”. Wat in feite niets van doen heeft met de burger(s)  die ergens wonen. In een wijk of straat.

Menigeen heeft hierdoor het idee dat er in een omgekeerde wereld geleefd wordt. Eérst het besluit en dán nog even de afdoening van de inspraakronde.
Nu wil ik het niet hebben over de burgers die het maar laten geworden maar juist over diegenen die al ervaringen hebben op dit gebied. En de procedure op hun duimpje kennen. Zelfs de zaken hogerop tilden naar de nationale Ombudsman.

Stel dat je in een gemeente woont waar een burgemeester niet het eerste aanspreekpunt wil zijn ( formeel verantwoordelijk voor de kwaliteit van participatie?)

Bijlage 2 in  dit rapport geeft een overzicht van behoorlijkheidsvereisten  over oa:
Grondrechten
Materiele behoorlijkheid
Formele behoorlijkheid

Binnenkort wordt via ca € 5 miljoen per jaar een heus  “museum”  neergezet met de benaming “Huis voor Democratie en Rechtsstaat”  waar we de rechten en democratie mogen (op)zoeken. Wie inmiddels bepaalde rechten is kwijtgeraakt kan daar met tranen in de ogen terecht. De democratie gaat denk ik over het grote verloop en karakters/karikaturen in de politiek.
Maar het zal iedergeval een praathuis zijn waar oudgedienden en de nieuwe generatie op dit gebied elkaar kunnen vinden.

Maar nu toch weer terug naar de BURGER.
( dat zijn, even voor de duidelijkheid, degenen die andere praktijkervaringen hebben met de democratie. Of heet het Particratie?

Burgers zijn zich er van bewust een andere relatie gekregen te hebben met de Overheid, of is het dat de Overheid weloverwogen verder van de burger wil staan? Bv omdat de burger “lastig” kan zijn?

De kritiek op inspraak is namelijk alom aanwezig. Inspraak wordt aangehoord. Want het “algemeen belang geldt”.

Nemen we een gemeentelijke visie onder de loep; meestal worden burgers niet vanaf het begin meegetrokken. Verderop in het proces schuift er een bezoekje van een plaatselijke partij langs.  Of verwijst men naar een klankbordgroep waar het gros bestaat uit ambtenaren en aan het project verbonden medepraters. Daar zit je dan als BURGER.

Nemen we de inspraakavond(en) Wijkbewoners zijn , en dat blijkt keer op keer, ondergeschikt in de praktijk. Hoezo in-spraak? Moet de burger dit gaan vertalen als “we mogen ook even geluid in de microfoon geven”?

Gezond leven wil dacht ik iedereen. Dat  hoort niet alleen te zijn weggelegd voor bepaalde doelgroepen. En dan bedoel ik niet alleen het lichaam maar ook de geest. Een gezond bestuur loopt niet weg en neemt verantwoordelijkheid voor de gevolgen  van een gezonde inspraak. Zonder de trukendoos van termijnoverschrijdingen laten gebeuren, of het doodzwijgen van “lastige vragenstellers”. Eigenlijk doet een gezond bestuur wat de behoorlijkheidsvereisten aangeven.

En omdat dit juist niet toegepast wordt krijgt een bestuur de mondigheid van BURGERS als echo.

Dat geldt ook voor het ambitieuze plan van de gemeente Heerenveen. Met wéér een aangepaste visie ivm Heerenveen Centrum-Breed. Waarbij BEWONERS ondergeschikt zijn geworden. Net zoals bij “het Poortje” het geval was. De Bewoners die volgens de richtlijnen van de gemeente de stem lieten horen.  En zo zijn er wel meer voorbeelden te geven waar de behoorlijkheidsvereisten ter discussie mogen komen te staan zonder “ge-uhhhhhhh”, zonder wazige algemene kretologie.

Oftewel…normale ópen communicatie.Want dát zal heel wat ontevredenheid schelen. En “ongewenst gedrag” voorkomen. Maar…wil men dit niet dan lijkt de inzet te worden: méér maatregelen, méé beveiliging, méér controle, méér uitvoering dan een gezond bestuur lief is..

Méér inzet dan “ze hebben ons voor 4 jaar gekozen en verder gaan we onze eigen gang” valt wat mij betreft onder onbehoorlijk omgaan met álle burgers. En dat opeens tevoorschijn gaan komen bij verkiezingen  zet echt geen toefje slagroom op de politieke hotel-cake. Ondanks de pennetjes, speldjes en rozen.

Maar, ik heb ook nog wel wat positiefs te brengen; bots ik zomaar (..)  bijna tegen een oud-wethouder aan. De 2e waarmee ik altijd wel door één deur kan gaan. Ondanks dat we op werkgebied wel eens pittig aan de babbel waren. Héérlijk gebleven mens die altijd belangstelling houdt ondanks zijn andere “leefomgeving”. Het “hoe gaat het met…?” kon ik dus vanwege  zijn oprechtheid beantwoorden. Het zonnetje ging daarom weer even schijnen. Zó kan het óók.

Hoewel de tegenwoordige bestuursleden sinds die tijd wat verder van de BURGER zijn komen te staan en HET ALGEMEEN BELANG ( lees economische winst) het asfalt neerplemd en allerlei routes vooraf in orde maakt om uiteindelijk de natuur te laten krimpen. En aanvullend weer vol te bouwen. Alsof Minister Rouvout hoogst persoonlijk alle maagden gaat bevruchten. Of komt de vraag naar meer woningen vanwege het in elkaar storten ( lees niet onderhouden) van de bestaande sociale woningvoorraad? Wie het weet mag het zeggen.

Nederland krimpt. En niet alleen Nederland heeft kramp maar ook Heerenveen. Nu is het wachten op het verder uitwringen van de goedkope arbeidskrachten die de bakken instromen van de afd. Sociale Zaken. Bezuinigingen in de WMO en bezuinigingen in het Armoedebeleid is intussen ook geen echt nieuws meer. Eigenlijk worden daar liever geen vragen over gehoord of gesteld. En dat is dan weer jammer voor de BURGER die daar ook mee te maken kreeg.
Géén aangepaste ( mogelijkheid) langdurigheidstoeslag van 5 naar 3 jaar las ik inmiddels in het krantje. Geen beleid anno 2009 op basis van de omstandigheden die er NU zijn.
Maar goed, dát onderwerp kan altijd weer in het verkiezingsblaadje geplaatst worden. Dé basis om weer verder te gaan.

En de Burger denkt enerzijds..”laat die ballen maar vallen” anderzijds “ ik heb niets met die doelgroep en redt m’n eigen hachie”.. Óf staat er gewoon bij stil dat er plaatselijk bewoners zijn die zich inzetten voor de plaatselijke problemen omdat er vanuit het landelijke  een té veel aan afstand is gekomen.

Of het nu Brussel is of het Lissabon-pact..we zullen er aan moeten werken tot we dood neervallen. Aan die behoorlijkheidsverreisten.
Anders gaan we écht steeds harder naar een steeds hardere maatschappij..waar een mensenleven niets waard is.

* Foto:
Ondervoeding en verhongering behoren tot de grote gezondheidsproblemen van de bezettingsjaren. Op de foto een patiënt uit de Hongerkliniek aan de Mecklenburglaan te Rotterdam begin 1945, tijdens de hongerwinter. Deze kliniek werd beschreven door de internist Johannes Bok (1917-1997) in zijn proefschrift De kliniek der hongerziekte (1949). beeld: archief J. Bok

%d bloggers liken dit: