Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: corporatie

‘Slopen is geen doel’ zegt Aedes, nav het bericht in de Volkskrant.

Ik wil hier toch wel even op reageren..

 

“ Het opknappen van buurten en wijken doen corporaties in het belang van bewoners en mede op verzoek van het kabinet. Bewoners waarvan de sociale huurwoning wordt gesloopt door de corporatie, kunnen vrijwel altijd terugkeren naar een gelijkwaardige bestaande of nieuwe sociale huurwoning in de buurt.”

Wat betreft Heerenveen / Accolade dus niet. Gezien de teksten in de papieren. Als het al een gelijk-waardige woning betreft is het een toekomstige sloopwoning welke dus amper tot niet wordt onderhouden. Een nieuwe “sociale “ woning is een gebouw waar dan wel ’n huurtoeslag op wordt gegeven echter deze bouwt men af waarbij ook de overige vaste lasten komen die behoorlijk stijgen. ( zie verder alle blogs die ik schreef over de ervaringen met Heerenveen én Accolade)
 
“ Aedes neemt daarom nadrukkelijk afstand van berichtgeving over een onderzoek van de Volkskrant over het slopen van goedkope huurwoningen. De conclusie in de krant dat ‘nieuwe woningen die corporaties bouwen vaak niet betaalbaar zijn voor de oude huurders’ is onjuist. Deze woningen blijven door het systeem van de huurtoeslag gewoon bereikbaar voor de oude huurders.”

In verhouding bouwt men minder terug ondanks dat er meer minima arriveren.

“ Sloopnomaden
‘Wie een beeld neerzet van sloopnomaden die tegen hun zin van sloopwoning naar sloopwoning trekken, slaat de plank volledig mis’, zegt Aedes-voorzitter Marc Calon. Sloop is een middel dat niet lichtzinnig wordt ingezet. Corporaties doen dat in nauwe samenwerking met gemeenten en belanghouders, met als leidend principe dat de buurt, de lokale woningmarkt en de eigen woningvoorraad er mee verbeterd worden. Vroegtijdige betrokkenheid en inspraak van bewoners bij sloopplannen zijn essentieel voor succesvolle wijkaanpak.”

In Heerenveen werkt een omgekeerde wereld. Sportstad bepaalt welke straten in de weg staan van aanrijrouten. Opvallend veel betaalbare sociale huurwoningen moeten hiervoor wijken ivm de doorstroom. Je zou kunnen stellen dat de plaatst Heerenveen ondergeschikt is geworden aan de ontwikkeling die daar plaatsvindt. Gezien de stukken sloopt men in de visie/plannen meer dan dat men daar gaat terugbouwen  aan “sociale huurwoningen. In feite komt het er op neer dat minima niet in het centrum mogen wonen want de huren worden middel tot middelduur op deze plaatsen ( aldus de tekst)
 
“Het is nu voor corporaties onmogelijk de goedkope huurprijs (circa 350 euro) van de oude, versleten woningen te handhaven. Dit komt naast de nadelige kabinetsmaatregelen en de economische crisis, ook door sterk gestegen bouwkosten en hogere kwaliteitseisen. Calon: ‘Bewoners keren terug in sterk verbeterde en goed geïsoleerde woningen, waar niet langer sprake is van tocht en vocht. En dit drukt de energierekening van huurders.’”
 
De uitdrukking “dat betaald zichzelf terug” kan best gelezen worden met de vraag “in hoeveel jaar tijd”. Zeker gezien de overige vaste lasten die stijgen op de Markt
Oude “versleten” woningen kunnen óf krotten zijn óf woningen waar het onderhoud te wensen overliet. En dan spreek ik in deze over de periode tussen 1970 en 2009. Waar al het geld gebleven is wat dit uitspaarde? Goede vraag.
 
Wat wél aanwezig is dat het VROM blijkbaar minder moeite had met de ongezonde situatie waar bewoners  door de jaren de dupe van werden, de Gemeente haar zorgplicht nooit wilde nakomen  en de Verhuurder deed alsof de neus bloede.
 
Als klachten op dit gebied anderhalf jaar onderweg zijn bij de gemeente ( op basis van de woningwet-bouwbesluit bestaande woningbouw) en men bij de Verhuurder een vertragingstechniek toepast middels het niet invoegen van de Overlegwet en het vernieuwde BBSH ( het eigen voordeel prefereert boven de rechten van de huurders in deze sector) lijkt me het woord “sociale huursector” niet van toepassing.
 
Daar Aedes ( even snuffelen in de papieren)  ook een hoorzitting heeft gehad waarbij Accolade werd vertegenwoordigd door de toenmalige manager/directeur en voorzitter van de klachtencommissie wist zij ook hiervan middels de klager. Waarbij door Accolade gesteld werd “dat het niet zeker was dat er gesloopt werd”. Wat in werkelijkheid al vanaf 2005 bekend was. En uitgebreid werd in 2007/2008.
 
Er was geen inspraak bij de plannen, er werd kla-boem voor de bewoners een brief gestuurd en even een info-avond georganiseerd waarbij wethouder Scheweer betrokken was.
 
 
Voorzitter Marc Calon zit té hoog om de werkelijke gang te kunnen weten, gaat waarschijnlijk alleen af op wat de corporaties zelf telefonisch dan wel in statistieken doorgeven.
De werkelijkheid ligt toch wel even anders. Ook SASH kan daarover wel een boekje opendoen natuurlijk.
Hier hebben we iedergeval ervaren dat de gemeente Heerenveen achter de schermen met Accolade zo het een en ander aan ruimte heeft gecreëerd om de eigen huid te redden.
Waarbij de intussen ontslagen manager/directeur met een  behoorlijk bedrag aan euroos onder de arm nog even zijn frustraties uitleefde, persoonlijk, op ondergetekende én haar zoon (…) die ook huurder is van dit bedrijf.
 
 
“Van alle 2,4 miljoen corporatiewoningen heeft 93 procent een huur onder de 550 euro. Hiermee zijn ruim 2 miljoen huurwoningen bereikbaar voor alle huurders, ook die met de laagste inkomens.”

Behalve dat hoort het niet de bedoeling te zijn dat minimale inkomens terugkeer onmogelijk wordt gemaakt naar dezelfde plaats terug te gaan omdat men even heeft bepaald de huur middel tot middelduur te maken. Los van het feit dat beeldbepalende panden een onderdeel zijn van de historie van een plaats, dorp, stad en via andere middelen die minder kosten nog 25 tot 50 jaar staande kunnen blijven.
Wát is dus de werkelijke reden om te slopen? En hoeveel sociale huurwoningen worden in de verkoopgegooid?
 
En…wat was de werkelijke reden om door de jaren heen geen onderhoud te plegen?
De wérkelijke reden om wel te investeren op gemeentelijke Heerenhuizen waar de Grieten een soort slavenhandel in stand hielden voor de veenarbeiders? Een  New Fean uit de grond te trekken en het Oud-Heerenveen te verwaarlozen?
 
En dat de bezuiniging van de huurtoeslag momenteel “van de baan is” zegt natuurlijk niets over wat er er nog te wachten staat..
 
( vd Laan zal zich daar echt niet voor interesseren..en richt zich voornamelijk op cijfertjes; zou hij nooit geweten hebben van het toestaan “scheefwonen” zodat degenen die afhankelijk waren van lage huren onderdelen waren van ellenlange wachtlijsten?

uit cijfers van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) blijkt dat het vermogen van de corporaties  met ongeveer 300 miljoen is toegenomen naar 32,4 miljard euro in 2008.

Wel daalde de solvabiliteit licht. Belangrijkste oorzaak hiervoor zijn de hoge nieuwbouwinvesteringen in 2008 als gevolg van 36.500 gebouwde nieuwe huur- en koopwoningen.)

Rotte kiezen …

Het is een leuke term; een aanpak van rotte kiezen.
http://www.aanpakrottekiezen.nl/

Vanavond komt ook via Netwerk om 20.25 een stukje Friesland op de buis over dit onderwerp.

Ik wil me richten op mond waar deze rotte kiezen nu blijkbaar uitgelepeld moeten worden. Maar vooral over de figuur die naliet zijn gebit te onderhouden.

Want hoe zat het ook al weer met de eigen verantwoording van de eigenaar?  Drie x poetsen per dag en denk om de voedingsmiddelen die een plaklaagje geven?

Nu lees ik ook dat een aantal Friese woningcorporaties het zat is, waarbij de eigenaren van de verpauperde woningen hard worden aangepakt.

Zoiets als je betaalt je prothese zélf maar of we gaan eens zien wat er nog te redden is ?

Geen idee. Maar wél weet ik intussen dat heel wat woningen van woningcorporaties niet werden onderhouden, wat me doet denken aan een splinter en een balk.

En het zelfs kan voorkomen dat een tandarts bewust de boel laat verrotten oftewel summier beschadigingen een likje verf geeft. De lach is tijdelijk wit. Maar dát is dan weer die buitenkant. Intussen verrot de binnenboel.

Aanpakken die rotte kiezen en redden wat er te redden is zal er mogelijk niet bij zijn. Ondanks dat bekend was in een stadium dat er ook geplombeerd kon worden dat de naast gelegen kies aangestoken kon worden.

Maar het stoort natuurlijk wél. Zo’n zwarte kies naast die witte. Dus gewoon net zo lang wachten tot de kiezen uit dezelfde generatie aangestoken zijn lijkt dan het beste. Anders krijg je gruis in je bek. En dat gaat dan weer gepaard met knarsen zullen we maar sissen.

Rotte kiezen bestaan niet in één dag. Inderdaad dat heeft met onderhoud te maken, zou een zeer betrokken tandarts zeggen. U had eerder moeten komen. Waren er geen signalen van kiespijn?

U had daar toch een afspraak over kunnen maken?

Maar we leven helaas niet meer op basis van die eigen verantwoording; met het vingertje wijzen naar een ander is makkelijker gebleken.

Dus geven we de snoepfabrikant de schuld en natuurlijk de tandpasta die uitverkocht bleek te zijn. En laten de boel verrotten. Met zo nu en dan een tijdelijk houdbaar likje verf om de buitenkant zo lang mogelijk te laten grijnzen.

Sommige tandartsen verdienen een zonnetje in onderhoud van het gebit. Andere verdienen gewoon een loden eikel.

http://www.youtube.com/watch?v=0WHjta1LrxY

Zie verder rechterkolom..

%d bloggers liken dit: