Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: bilderberg

Als het kalf verdronken is dempt men de put-beleid..

We leven met de lijven in een tijd van inburgeren, lijfeigenen, insluiten en infiltreren geloof ik. Waar je ook komt ligt de verrader op de loer. De klepper, de klikker, de controle of infiltrant. Bij diverse simpele burgers geef dat voldoende frustratie om zelfs bang te zijn om iets dieper in te gaan op wat er speelt.
In Nederland bijna, dankzij de snottekoppen van de achterkamertjespolitiek, verworden tot het blijven ontkennen van de Bilderberg-groep;

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article6919380.ece .

Nu kan er wel gesteld worden dat kranten hier aandacht aan hadden mogen geven. Echter ik vind dat het Rijk, het sub-rijk zelfs, burgers ook in dat opzicht hadden mogen informeren.
Zeker wat de stemming betreft rond de EU já of néé. Alhoewel er ook meer open kaart gespeeld had mogen zijn met het oog op dat Lissaabon-“pact”.
 wie de zaden levert beheert de voedselketenbeleidsmupput
daarnaast verwijt ik beleidsmakers  dat men onder het mom van transparantie voorlichting achterhoud en zich verschuilt achter de uitspraak “daar moeten de mensen zélf mee komen”.
Over verantwoording gesproken..

Eén van de negatieve aspecten in vooruit rennen is namelijk dat je niets wilt leren van het verleden. Geen oor wilt hebben voor het gevolg van  beleid. Dat wordt liever verpakt in evaluatie – vergaderingen en bijeenkomsten waar tegen betaling het nodige papier aan te pas komt. Beter zou zijn te luisteren naar de echo van de eigen voetstappen dan hiervoor weg te rennen in de run om  onder de zweep van de opdrachtgevers uitvoering te geven.

Ieder landsdeel heeft zo z’n eigen “kerk”. In het zuiden van Nederland, bekend als carne-dan wel carnával  is de traditie om dan wel  op een christelijke partij, dan wel op de SP te stemmen. Waarbij de laatste  uiteraard hogere ogen kan scoren ivm haar geboortegrond.

Dichtbevolkte gebieden zullen meer op Wilders stemmen, logisch, als je bedenkt dat hoe meer de mensenmuizen opeen gepakt wonen er meer agressie komt.
 bekende muppet
Het noorden heeft daarentegen weer meer volgzame mensen, Luilekkerland voor de CDA en P vd A, alhoewel  er ook opvallend veel “het licht” hebben gezien en plaatselijke partijen de voorkeur geven.

Het oosten is een mengmix geworden.

Maar overal geldt dat er gewezen wordt op de eigen verantwoording echter ook, zij het druppelsgewijs (…) ingezet wordt via de arrogantie op een  heersende macht die weinig oor wil hebben voor de gevolgen van hun beleid bij de burgers.
Oké sorrie, behalve dan bij de verkiezingsbeloften.

Deze struisvogel-politiek heeft het zover gebracht dat er Voedselbanken ontstonden en dit als heel normaal wordt beschouwd. Dat mensen in slecht onderhouden woningen “mogen” wonen. Dat de mentaliteit heerst dat mensen met een laag inkomen veroordeeld mogen worden ( mede dankzij de beeldvorming van kranten)
En klokkenluiders het leven zuur wordt gemaakt, ondanks de erkenning dat deze er mogen zijn.

Het als het kalf verdronken dempt men de put-beleid laat slachtoffers vallen.
Op zebrapaden, onveilige kruisingen,onveilige fietswegen, onveilige woningen maar ook via beleid wat weinig te maken heeft met menselijke waarde.
Meer met uitvoering geven nav de opdracht; Befehl ist befehl in een ander jasje.

Misschien heeft het te maken met gezichtsverlies?

Ik kan me zo voorstellen dat zelfs een landelijke partij of gemeentelijke arm hiervan deze “angst” ook kent. Dat is niet te verwarren met discretie maar met  een vorm van strategie. Die dan weer in de achterkamertjes bekend zijn.

Maar om verder te gaan met deze Bilderberg-groep ( Bolder-kar-berg-groep?); bekend is toch wel dat dit niet meer onder het tapijt van komplot-denken geschoven kan worden.

Zoals ook bekend moge zijn dat niet alleen de politiek maar ook het bedrijfsleven en de “wetenschap” de scepter zwaait.
Beetje ver van Heerenveen, dat weer wel echter de invloeden komen via voor-genoemden intussen stapvoets binnen.
Of dit via het kantoor in Leiden is of via Brussel macht kein flaus aus.

In dat verband zijn kunnen columnisten een zegen voor de mensheid zijn via hun ónafhankelijke pen vanaf de zijlijn. Die voor meer kritische kanttekeningen kunnen zorgen zonder het woordje ontevredenheid er aan vast te plakken.

Je hoeft namelijk “geen profeet te zijn” om te voorspellen dat de Armoede in Nederland/Heerenveen flink gaat toenemen “dankzij” de crisis en waar de zwaksten in onze samenleving terecht zullen komen.

Het zullen wel weer “politieke keuzen” kunnen zijn..

Ik ben nog steeds van mening, om een beetje filosofie er aan toe te voegen, dat het renoveren van je eigen huis makkelijker wordt als er “subsidie” wordt gegeven. Omdat gebleken is dat men “bang” is om zélf-onderzoek te gaan doen en te investeren, daar loopt men blijkbaar hard voor weg..
Hoop dat er mensen zijn die begrijpen dat ik geen sneltrein-liefhebber ben…Ik wandel namelijk heel graag.
En zie en hoor en ruik datgene wat werkelijk telt, zonder (n)eurotisch te worden.

Soms gewoon op het stoepie met een mok koffie in m’n hand bij een, laten we zeggen, gelijkgestemde ziel.

Vandaag markt-sliert-dag:  als het zonnetje blijft ben ik terug te vinden bij de Heerenkamer in Heerenveen  op het terras…daarna verdwijn ik weer "in space"..dwz..buiten de grens van deze gemeente.

cryptic mothja…ik hou van vlinders…

Vertrouwelijke informatie (inclusief documenten) gelekt van G20 bijeenkomst in Schotland

Vertrouwelijke informatie (inclusief documenten) gelekt van G20 bijeenkomst in Schotland vr, 13/11/2009 – 22:30 — Julian

 
Onderzoeksjournalist Daniel Estulin is wederom naar buiten getreden met belangrijke informatie die gelekt is van de G20 bijeenkomst die afgelopen weekend plaatsvond in Schotland. De elite is druk bezig met ‘de volgende stap in de richting van globalisering’, namelijk de uitbreiding van de Afrikaanse Unie. Een ontwikkeling die de populatie reductie agenda in de hand werkt. Daarnaast is het dumpen van de dollar als wereld reservemunt besproken en is er gediscussieerd over de CO2-taks.

Daniel Estulin staat bekend om zijn bestseller ‘The True Story of the Bilderberg Group‘, dat een uitstekende bron van informatie is over de schaduwregering die onze wereld in haar grip heeft. Estulin is een unieke onderzoeksjournalist omdat hij zelf bronnen binnen de verschillende machtscentra heeft die hem waardevolle informatie lekken.

Zo wist Estulin bijvoorbeeld in 2006 tijdens de Bilderbergconferentie in Ottowa Canada al te vertellen dat men de huizenmarkt ging laten crashen, om zo de totale economische crisis te veroorzaken. Hetgeen later dus gebeurde en leidde tot de Crash van 2008. Voor meer informatie daarover raad ik u aan het artikel getiteld ‘De creatie van de economische crisis‘ te lezen.

Afgelopen weekend vond er een tweedaagse G20-top plaats in het Schotse St. Andrews, waar alleen financiële ministers en oligarchen aanwezig waren.

Ook onze minister van Financiën Wouter Bos was er bijvoorbeeld aanwezig. Estulin had wederom bronnen binnen deze bijeenkomst die hem naast mondelinge informatie ook een aantal documenten en aantekeningen lekten over de besproken onderwerpen. Eén van de gelekte documenten bevat de deelnemerslijst van de bijeenkomst, die weer bestaat uit een grote hoeveelheid financiële oligarchische elite. Zo waren er Bilderbergers als de Amerikaanse minister van Financiën Timothy Geithner, Federal Reserve Chairman Ben Bernanke, president van de Wereldbank Bob Zoellick, de Turkse minister van Financiën Ali Babacan, de Britse minister van Financiën Alistair Darling en vele anderen. De Trilaterale Commissie was ook vertegenwoordigd op de conferentie door de Japanse leden Yoshihiko Noda en Masaaki Shirakawa.

Estulin was woensdag te gast bij het Corbett Report om zijn verhaal te doen over de informatie die hij ontvangen had. Volgens Estulin was de uitbreiding van de Afrikaanse Unie één van de belangrijkste punten die besproken zijn op de conferentie in Schotland. Deze plannen maken deel uit van het vernietigen van de nationale soevereiniteit van de landen in Afrika, alsmede het creëren van makkelijk bestuurbare regionale regeringen. Deze creatie van een Afrikaans continent zonder grenzen, zal gestuurd en geleid worden door het International Monetary Fund (IMF).

Eén van de gelekte documenten van de bijeenkomst laat zien dat men is overeengekomen dat de IMF onder voorwaarden geld beschikbaar gaat stellen aan de lidstaten van de Afrikaanse Unie. Dit betekent dat deze landen in een web van schuld zullen geraken waar ze nooit meer uit komen. Zo is het momenteel bekend dat deze landen vijf keer meer geld van hun bruto nationaal product uitgeven dan aan het onderhoud van hun IMF-schulden dan aan de gezondheidszorg van hun eigen burgers. Iets dat de populatie reductie agenda weer in de hand speelt.

Een fragment van het Estulin interview afgenomen door het Corbett Report kan je hieronder beluisteren.

http://www.youtube.com/watch?v=YPvtj5AZ4Ns&feature=player_embedded

In het interview bespreekt Estulin het debat dat de G20 had over het dumpen van de dollar als wereld reservemunt. Deze zaak was besproken, maar werd afgewezen. "De Amerikaanse en Britse delegaties hebben geprobeerd de Russische en de Chinese afgevaardigden over te halen de dollar te devalueren en een mandje van valuta’s of een andere wereld munt te creëren, om de plaats van de dollar in te nemen.", zei hij. "Gelukkig hebben zowel de Russen en de Chinezen de Amerikanen en de Britten verteld dat zij niet bereid zijn om dit te doen."

Dit is een opmerkelijk feit, aangezien de Russische president Dmitry Medvedev afgelopen G8-bijeenkomst in juli juist een nieuwe wereldmunt promootte door een fysiek muntstuk te tonen dat de roep om een ‘verenigde wereldmunt’ meer kracht bij moest zetten.

Het idee dat de westerse financiële oligarchen gericht zijn op het vernietigen van de dollar, is in overeenstemming met de informatie die Estulin in 2006 al openbaarde over de destructie van de huizenmarkt. Recente rapporten ondersteunen dat Estulin geen onzin praatte toen hij aangaf dat men dit met opzet ging doen. Deze rapporten wijzen er namelijk op dat Goldman Sachs (waarvan de leden merkwaardig goed verbonden zijn met de hoogste posities in de Us Treasury) voorkennis had over de instorting van de huizenmarkt en daar grote hoeveelheden geld aan heeft verdient.

Hoewel een vooropgezet plan om de economie te doen instorten niet in het belang van de financiële oligarchen lijkt te zijn, wordt dit echter erg logisch als men het bekijkt vanuit de Hegeliaanse dialectiek, ook wel bekend als ‘problem-reaction-solution‘. Het eindspel is, zoals wij op deze site al vele malen hebben aangegeven, altijd al geweest om een financiele instorting te gebruiken voor de bewerkstelliging van een ‘New World Order’, oftewel een wereldregering.

Precies zoals voorspeld, gebruiken de oligarchen, van Kissinger tot aan Soros de economische instorting om te roepen om een ‘new financial order’ dat meer internationale (lees: onaantastbare en ondemocratische) controle heeft over de financiële wereldmarkten. Zelf balkenende roept om ‘global governance’ als een oplossing voor al onze ‘globale problemen’.

Al decennia lang roepen onderzoekers, auteurs en bezorgde burgers dat er plannen zijn voor de totale openlijke centralisatie van macht. Deze mensen werden echter altijd in het hokje ‘complotdenker’ gezet en uitgelachen. Heden ten dage wordt er zelfs openlijk op gevestigde mediazenders zoals CNBC over dit soort plannen gesproken. Zo sprak Damon Vickers recentelijk op de betreffende zender over een wereldregering en globale munteenheid.

Hoewel men voorlopig besloten heeft om de dollar nog niet te dumpen, betekent dat niet dat men deze desastreuze beslissing in de toekomst niet genomen zal worden, aangezien het er op lijkt dat een deel van de oligarchen graag een nieuwe wereld reservemunt ziet.

Positief was het feit dat er tenminste nog iemand opstond voor de mensheid. Jim Flahety, de Canadese Minister van Financiën, zei tijdens de conferentie namelijk dapper: "De recente openbare orde van de privatisering van de winsten en de verliezen socialiseren is onaanvaardbaar voor de belastingbetaler", waarop iemand reageerde: "Denkt u dat ze het hebben gemerkt?", waarna er een luidkeels gelach door de zaal was te horen.

De gelekte documenten hebben ook onthuld hoe de financiële oligarchen een globaal fonds van ‘voorspelbare publieke financiën’ willen opzetten om het  (fictieve) ‘Global Warming’ probleem te bestrijden. Dit fonds zou dan door een bestaand internationaal financiëel instituut beheerd zou worden. Hoewel de zinnen die dit beschreven niet te vinden waren in de officiële versie van de uiteindelijke G20 publicatie, wezen notities van deelnemers er op dat de bewerkstelliging van zo’n fonds een hoofdonderwerp was van discussie tijdens de conferentie.

Hoewel de paragraaf over de klimaatverandering in de definitieve versie van het document een nakomertje lijkt dat is ingevoegd (als een laatste punt voor de conclusie), geeft de kladversie van de publicatie aan dat dit onderwerp in feite één van de hoogste prioriteiten had. De definitieve versie bevat voornamelijk politiek gebrabbel en geen duidelijke taal.

Vergelijk deze zin in de definitieve versie: "Openbare financiën kunnen gebruikmaken van aanzienlijke particuliere investeringen" met het origineel: "aanzienlijke extra en voorspelbaar openbare financiën van de ontwikkelde landen is van essentieel belang, en moet dienen als basis voor particuliere financiering, koolstof markten en binnenlandse publieke middelen van ontwikkelingslanden om bij te dragen aan de klimaat aanpak. Overheidsfinanciën kunnen ook als hefboomwerking dienen voor aanzienlijke particuliere investeringen. "
 De kladtekst laat ook een begin zien van het plan van de oligarchen om rijkdom uit de ontwikkelde landen te verplaatsen naar particuliere investeerders en koolstof markten, onder de denkmantel dat dit geld naar ontwikkelingslanden zou gaan. Het beetje geld dat de ontwikkelingslanden dan wel zouden ontvangen, zouden ze direct weer moeten gebruiken om de (niet-bestaande) koolstofdioxide ‘vervuiling’ te bestrijden.

Deze overheidsfinanciën zullen uiteraard betaald worden door de ontwikkelde landen (zoals wij) via belastingen, wat dus neerkomt op een indirecte CO2-taks opgelegd aan de bevolking van de ontwikkelde wereld.

Het kladdocument stelt ook:"… serieuze aandacht moet worden besteed aan de oprichting van een nieuw fonds, als aanvulling op bestaande mechanismen, voor projecten, programma’s en beleid, eventueel met meerdere ingangen, om aanpassing en beperking,  technologische samenwerking en capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden landen te ondersteunen. Het moet een evenwichtige vertegenwoordiging bevatten en opereren volgens beleidsrichtlijnen, ook moet het verantwoording afleggen aan de Conferentie der partijen, met eventueel de werking ervan toevertrouwd aan een bestaande internationale financiële instelling. "

Met andere woorden, de CO2-taks inkomsten die gestort worden op het nieuwe ‘rijkdomsoverdrachtfonds’ zullen direct worden afgegeven aan de instellingen die, keer op keer op keer, een instrument van de Anglo-Amerikaanse imperialistische heerschappij gebleken zijn.

De beslissing over de CO2-taks/overdracht van rijkdom is dus uiteindelijk uitgesteld op de G20 bijeenkomst. We weten echter dat men zal trachten deze beslissing wel te nemen op de VN klimaattop in Kopenhagen die aankomende december plaats zal vinden.

In Nederland vermeldde Wouter Bos dat de G20 het niet eens is over de financiering van het klimaatbeleid. Geen van de landen was volgens hem bereid een concrete stap te zetten. Hij noemde het ‘moeilijk te bepalen’ of het nog mogelijk is om het eens te worden in Kopenhagen.

"Als India zegt dat het in de slottekst geen enkele referentie wenst naar de mogelijkheid dat het land als opkomende economie ook een bijdrage levert aan de financiering van klimaatbeleid, is dat dan uit tactische overwegingen? Misschien zijn ze in Kopenhagen wel bereid tot concessies’’, aldus Bos. "Maar misschien is het wel veel somberder." Bos sluit niet uit dat er ook in Kopenhagen geen overeenstemming komt. "Wat wel zeker is, dat is dat de druk aan het einde alleen maar zal toenemen."

Is dit allemaal slechts toneelspel en dramatisering om de CO2-taks te propageren? Of bestaat er daadwerkelijk een kans dat het verdrag in Kopenhagen zijn doorgang niet zal vinden? De tijd zal het leren.

Auteur: JulianBronnen o.a. Corbett Report 1, 2; www.wacholland.org

Link:

http://www.wacholland.org/nl/nieuws/vertrouwelijke-informatie-inclusief-documenten-gelekt-van-g20-bijeenkomst-schotland

%d bloggers liken dit: