Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: bijstand

Arnhem moet bijstand 'schoffelweigeraar' hervatten

 

De gemeente Arnhem is door de rechtbank in dezelfde stad op de vingers getikt omdat ze een inwoner onterecht op een bijstandsuitkering heeft gekort. De man had volgens de gemeente onvoldoende meegewerkt aan een project om terug te keren in het arbeidsproces. Arnhem hield daarop veertig procent van zijn uitkering in. Onterecht, oordeelde de rechtbank op 8 oktober 2008.

 

De gemeente had de uitkeringsgerechtigde naar een arbeidstrainingscentrum gestuurd in het kader van een zogeheten Workfirst-project. Maar al na een paar dagen had de Arnhemmer er geen zin meer in en verscheen niet meer op het centrum. In een interview met de Volkskrant zei de man dat de ‘dwangarbeid’ die hij daar verrichte er niet toe zou bijdragen sneller een echte baan te vinden. "Ik heb twintig jaar gewerkt, ik heb zo’n traject echt niet nodig", stelde hij. "Na een dag was ik het schoffelen

zat, ik wilde een baan." De gemeente pikte dit niet en kortte zijn uitkering.

 

Maar de rechter oordeelde dat de gemeente niet voldoende naar de individuele situatie van de man had gekeken. De ‘eenvoudige’ werkzaamheden die hij daar moest verrichten dienden geen enkel doel en hadden het karakter van ‘verplichte arbeid’. In de krant liet de ‘schoffelweigeraar’ weten nog niet uitgeprocedeerd te zijn. De rechter was van mening dat van ‘dwangarbeid’ geen sprake was, terwijl daar volgens hem wel sprake van is. Op dat punt ging hij in hoger beroep. Inmiddels heeft de

Arnhemmer een nieuwe baan.

 

CRvB doet geen uitspraak over schoffelen

 

De Centrale Raad van Beroep in Utrecht heeft op 5 oktober 2009 geweigerd een principiële uitspraak te doen in de zaak van een 44-jarige Arnhemmer, die heeft geweigerd om te schoffelen en die daarom op zijn uitkering werd gekort. Volgens de raad heeft de Arnhemmer geen belang bij een uitspraak.

 

Geen procesbelang

De schoffelweigeraar werd gekort op zijn uitkering toen hij weigerde mee te werken aan een werkverschaffingsproject. Hij stapte naar de rechter. De rechtbank in Arnhem concludeerde dat er geen sprake was van dwangarbeid. Wel kreeg de Arnhemmer zijn uitkering volledig uitbetaald, omdat de gemeente een andere fout had gemaakt. De Arnhemmer ging in hoger beroep om een principiële uitspraak te krijgen. Maar volgens de centrale raad heeft de Arnhemmer geen procesbelang.

 

Volgende maand dienen er in Utrecht nog twee zaken waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de schoffelplicht.

 

Gemeenten passen workfirsttraject aan

 

Veel rond de gemeente Utrecht gelegen gemeenten bestuderen de workfirstaanpak in de gemeenten Utrecht en Amersfoort. Ze willen hun eigen aanpak aanpassen om beter maatwerk te kunnen leveren.

De reden dat enkele gemeenten hun traject willen aanpassen, is de rechtszaak tussen de gemeente Arnhem en de man die een baan als ‘schoffelaar’ weigerde .

 

Loon

De gemeenten Utrecht en Amersfoort hanteren een ander soort workfirstmodel. In de gemeente Utrecht krijgen uitkeringsgerechtigden in plaats van een uitkering een arbeidscontract met loon aangeboden. Hierbij wordt bij elk individu rekening gehouden met de opleiding.

 

Werktraject

De gemeente Amersfoort biedt eerst een werktraject van 3 maanden aan waarbij goed naar de achtergrond van de betrokkene gekeken wordt. Pas daarna komen mensen in aanmerking voor een bijstandsuitkering. De kans op situaties als in de gemeente Arnhem is met dit soorten trajecten kleiner.

 

Divosa: Work first geen ‘dwangarbeid’

Work first is absoluut geen dwangarbeid, vindt Divosa-voorzitter René Paas. De Centrale Raad voor Beroep verklaarde de zaak van de Arnhemse ‘schoffelweigeraar’ voor niet-ontvankelijk. Jammer, vindt de Divosa -voorzitter. Hij had ook graag een principiële uitspraak gehad: "Work first is het beste wat we hebben om mensen met een uitkering weer een nieuwe kans te geven. Wie dat dwangarbeid 2 noemt, begrijpt niet waar het over gaat. Uit onderzoek blijkt dat de meeste deelnemers met plezier

naar hun werk gaan."

 

Gekort

De Arnhemse Beck die bekend staat als de schoffelweigeraar kwam in 2007 in een work first traject terecht. In het arbeidstrainingscentrum gaf hij al snel de brui aan het schoffelen. Nadat de gemeente hem hier meermalen op had aangesproken, werd de man op zijn uitkering gekort.

 

Rechtzaak

De man spande een rechtzaak aan tegen de gemeente en stelde dat work first dwangarbeid was. De rechter stelde hem op dat punt in het ongelijk. Om principiële redenen ging de man in hoger beroep, maar de rechter heeft de zaak niet-ontvankelijk verklaard.

 

Succes

Negen op de tien gemeenten heeft inmiddels een vorm van work first. De aanpak verschilt per gemeente, maar is over het algemeen zeer succesvol. Deelnemers krijgen naast hun werk trainingen en begeleiding bij het solliciteren.

 

Tegenprestatie

De meerderheid van de mensen die mee hebben gedaan aan het onderzoek gaat met plezier naar de werkactiviteiten binnen het work first-traject. 68 procent vindt het logisch dat zij een tegenprestatie leveren voor hun bijstandsuitkering.

Slechts 13 procent is het daar niet mee eens.

Dit blijkt uit een onderzoek van Divosa en IWI dat in december wordt gepubliceerd.

 

Ongegrond

De schoffelweigeraar is uiteindelijk nooit gekort op zijn uitkering.

Hoewel de rechter de classificatie dwangarbeid in een eerdere zaak ongegrond vond, had de gemeente Arnhem wel beter moeten uitleggen waarom de man naar een work first traject werd gestuurd. De schoffelweigeraar heeft inmiddels een betaalde baan.

 
Bron: Divosa, 6 oktober 2009

%d bloggers liken dit: