Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: belasting

“Mea Culpa”, Meine Scheweer (wethouder (CDA)Financiën) “ we komen 4 mil tekort”,

“Nou”, zeg ik dan maar, “dat is geen kattepis”.

De optie lijkt dan zeker in verhoogde belastingen te liggen. Wat al te voorzien was, al zeg ik het zelf.


Staatssecretaris Klijnsma:  vertelde het al:
Bijna 1 op de 10 huishoudens had vorig jaar voor kortere of langere tijd te maken met problematische schulden. Bij nog eens een kwart miljoen huishoudens is er sprake van een risico op problematische schulden. Dit  stuurde staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid iedergeval naar de Tweede Kamer.

Já. Prachtig. En wat nú? Gewoon doorgaan met bezuinigingen en het slopen van betaalbare huurwoningen ? Of weer een nieuw item onder de mensen brengen zodat het schuldgevoel ( mea culpa) aangesproken wordt?

Zo ook wat de Haagse Hopjes betreft.  
Er ligt een behoorlijke diepe bodem in de Schatkist momenteel. Dankzij de crisis die zogenaamd uit de lucht kwam vallen. En natuurlijk ook straks via allerlei slimme bewegingen op het conto van de burger komen te liggen. Doemdenken?  Néé hoor. Gewoon de realiteit.

Belasting en belastbaarheid zijn twee woorden die elkaar overlappen; de belasting ( de eigen verantwoordelijkheid) krijgt verder te maken met verhoogde belastbaarheid. Wat de draagkracht van bv mantelzorgers aanvreet. En door nog wat extra financiële belasting er als sausje overheen te gieten zal men op gebied van verzorging en opvang de ouderenflats wel rap mogen gaan bouwen. Of vette kortingen toe gaan passen in het crematie-circuit. De grond moet namelijk met asfalt bestrooid worden. Méér en langer werken voor bepaalde “doelgroepen” heeft dus een neveneffect van “overbelasting”door deze ingrepen. Werd daar aan gedacht of nam men dit achter de schermen ( vertrouwelijk) ook direct mee?

De Centjes..
Voor Heerenveen heeft de Europese Unie echter ook nog wat liggen. En wel een tijdelijke nationale subsidie-regeling. Questie van aanvraag doen. ( Of loopt deze al?)
Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet een project gericht zijn op

  • Het bevorderen van de participatie van kinderen in arme gezinnen 
  • Het bevorderen dat voorzieningen worden benut (niet-gebruik tegengaan)
  • Het bij de samenleving betrekken van mensen die om financiële redenen niet kunnen meedoen

Met een beetje creativiteit kan er dus een geldstroom binnenkomen die, als het even vastgehouden wordt ook nog voor extra rente kan zorgen. Dát vult samen met het overschot van de LED-lampen weer aardig op. Want ook in het Minimabeleid schijnt een tekort gekomen te zijn. Maar Armoede?  Welnéé, in Heerenveen bestaat dat toch niet?
We schuiven dus gewoon door al vraag ik me af of de integrale grondexploitatie van Nieuwehorne  ook meegenomen is bij die 4 miljoen.
Iedergeval tót en met 2011 zijn er nog diverse “kleinigheden” weg te bezuinigen. Dat dit daarna in een koepelfunctie weer terugkomt, valt onder het woord fusering. Want er wordt heel wat gefuseerd natuurlijk. Ook handig om alles lekker overzichtelijk en controleerbaar te maken.
In de verte lonkt het Lissabon-Verdrag. 
Niet direct een item waar het klootjesvolk zich mee bezig houdt zal  de heersende coalitie gedacht hebben. Volgend jaar komt er tenslotte ook weer een verschuiving van gemeenteraadsleden. Dus spelen de poppen nu nog even verder.
En zo zorgt de crisis voor een krimp-effect wat uiteindelijk toch wel een gewenst resultaat boekt voor Jan Peter die stiekem de papieren tekende in Lissabon. Maar nog wel even meesnikt ivm de DSB-bank.
Misschien kan Heerenveen bij het Rijk nog wat miljoenen claimen. Ivm de hoeveelheid WWB’rs. Er ligt tóch al een wit voetje aangaande de snelle hulpverlening omtrent de financiering van de Thialf nietwaar? 150 miljoen, alsof “Rome” het niet afkan met die vorige optie van 25 miljoen waar de Thialf blijft waar ie is.
 “Mea Culpa” gaan de burgers nu maar zingen, “ de Overheid, dat zijn wij, als belaste belastingbetalers. Tót de krimp zover gevorderd is dat alleen de door het systeem bedachte waardevolle echter nietsontziende overblijft.

Mag ik even 3x over m’n nek gaan?

Oja…ik weet niet hoever Heerenveen inmiddels gevorderd is met het terugbetalen aan alleenstaande ouders  ivm onderstaande uitspraak;
En of dit in het voordeel van deze alleenstaande ouders ook op de voorpagina van de plaatselijke krant gezet kan worden? Of geldt zoiets van “deze voorlichting kost geld dus daar beginnen we niet aan”?

Bijstandsmoeder wint proces tegen gemeente Heerenveen

 

 

 

 

 

Ruim 4000 euro met terugwerkende kracht!

Als het jongste kind van een alleenstaande ouder 18 wordt krijgt de ouder opeens zo’n 200 euro minder per maand. Hoe kan dat? Dat is niet redelijk dacht mevrouw Y.L. uit Heerenveen en zij nam daarom een jurist in de arm. Met succes. De gemeente Heerenveen betaalt haar nu over een periode van 2 jaar een bedrag van bijna 200 euro per maand terug. Wat neer komt op ruim 4000 euro. En vanaf nu zit mevrouw Y.L. ook weer op haar oude bijstandsniveau, 1000,- ipv. 800 euro per maand. 

De rechtbank in Leeuwarden oordeelde dat de gemeente onterecht het uitkeringsbedrag van mevrouw Y.L. heeft verlaagd toen de dochter 18 jaar werd.

 

 “Ook al krijgt de dochter een tegemoetkoming in de studiekosten, dan nog mag de gemeente deze tegemoetkoming niet zien als inkomen” betoogt de jurist W.T. van der Leij, “immers, dat geld is bedoeld om te studeren en niet om de huur of het gas en licht van te betalen”.

 

 Tegenover de rechtbank betoogde Van der Leij dat het rijk de gemeente hierop al in 2007 heeft gewezen. De rechter was het hiermee eens en wees de gemeente in haar vonnis van 19 maart op een brief van de staatssecretaris van april 2007.

 

In deze brief verzocht de staatssecretaris de gemeenten in Nederland om het uitkeringsbeleid te wijzigen. Als één van de weinige gemeenten in Nederland heeft Heerenveen dit verzoek naast zich neergelegd. Deze week haalde de gemeente bakzeil en besliste in het voordeel van Y.L. 

Deze uitspraak heeft nogal wat gevolgen voor de gemeente Heerenveen. Zij moet dat nu bezuren omdat waarschijnlijk veel alleenstaande ouders met (nog) één kind in huis dat ouder is dan 18 jaar alsnog de korting op de uitkering kunnen terugvorderen.

( J.F.)

%d bloggers liken dit: