Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: belastindienst

Bureaucratie…hét topwoord..van het Rijk geworden…rijk geworden door bureaucratie?

 

…..ironische knoeierij?

Menig instelling die met uitkeringen werkt, ook de belastingdienst dus, staat bekend om de bureaucratie, al jaren.
Het langs elkaar heen werken en het constante moeilijker maken dan het makkelijker kan heeft ooit nog wel eens op papier laten komen dat er “een cultuuromslag” nodig is maar dat heeft niets veranderd.

Een 2e gedachte is dat deze voorzieningen deel uit maken van werkgelegenheid in stand houden hoewel al veel mensen de dupe werden van deze bureaucratie.

Het Kabinet, ook niet van gisteren denkt echter meer aan de eigen gelederen. Heeft diverse valkuilen gecreëerd om mensen na alle inspanningen weer af te wijzen. Via allerlei bureaucratie.

Maar het toppunt is wel dat bepaalde politieke partijen daar een slaatje uit proberen te slaan door een formulierenbrigade neer te zetten. Dezelfde politieke partijen die al jaren hebben bewezen de minimale inkomensgroepen uit te wringen via een verstikkende hoeveelheid aan regeltjes en wetjes.

Men spreekt zelfs over een werkelozenproject als opstapje naar de Belastingdienst om daar te gaan werken. De omgekeerde wereld.

Het zou het Rijk en diens sub-rijkjes sieren eerst eens grote schoonmaak te gaan houden in de eigen gelederen. De administratie deugd van geen kanten met al die afdelingen die blijkbaar een eigen wereld bezitten.

Want vandaag krijg je een toekenning die morgen weer teruggevorderd wordt met als je je recht laat gelden door een bezwaarschrift in te sturen je mee mag doen aan het werkgelegenheidstproject van een andere afdeling, de jurist. Die door jouw bijdrage scholing krijgt om zijn werkgever, het Rijk, te beschermen via  de tig mogelijke wetten.

Bureaucratie houdt het Rijk weloverwogen in stand want dat is uitermate handig om burgers te vermoeien. Met daarna wederom de eigen vlag te gaan hanteren om de burger te redden via een gekleurde Formulierenbrigade. Die eerder alle belangenpartijen onder een koepel  vingen om als voordelige voorziening ( ivm de personeelsbezuinigingen) met tevens de gekleurde jasjes van het zittende college, een zogenaamd onafhankelijk adviesorgaan gaven.

Bureaucratie. Het Rijk mag zichzelf op de borst kloppen voor het in stand houden hiervan. De Formulieren brigade zal best met rode vlag staan te trappelen..

Chronisch zieken en gehandicapten worden en zijn hier constant de dupe van. En daarbij komen al die anderen die afhankelijk zijn geworden van de gemeente, het UWV en de Belastingdienst en nog nét niét chronisch ziek zijn.

Iedere beleidsmaker weet er van. Iedere leidinggevende weet er van. En houdt zichzelf in stand door op een top te zitten van afdelingen waar diverse werkgroepen en praatpalen rapporten maken en onderzoeken doen. Even wachten dus voor de burger want de prioriteiten gelden op andere niveau. Noem het dan ook maar partij-belang gaat vóór.
.

 Minder bureaucratie in het voordeel van de instantie gaf nog steeds geen minder bureaucratie voor de burger. Blijkbaar houdt de burger de werkgelegenheid in stand van de politieke toko die ergens in Den Haag heeft besloten dat er veel voordeel te behalen is uit deze materie.

Het beste van wat de politiek dan moet haan geven is minder beloven en meer DOEN. Oftewel minder blaffen en méér bijten naar degene die daar verantwoordelijk voor is.

En dát is pas zorgen voor de burger.

Ipv als schildknaapjes  rondom de eigen Minister te gaan staan.

En het moet eens stoppen met die poppenkastschijnheiligheid rond deze minder-bureaucratie-voor–de-burger uitdrukking. Gebleken is namelijk dat het meer om bedrijven gaat en vergunningen dan dat de burger z’n recht kon laten gelden om ondersteuning te ontvangen.
En dan hebben we het nog niet eens over het zogenaamde MAATWERK in de uitvoering…Of ligt dit aan met welk been de consulent uit bed is gestapt?

Instantie: doe gewoon wat je hoort te doen jegens de burger; FATSOENLIJK WERK AFLEVEREN!

Enne…mevrouw de Koningen…zoals bekend hebben de burgers prachtige voorbeelden lopen die de burger leerden dat afstand niet door de pc komt maar door eenrichtingsverkeer of het niet beantwoorden van burgers. De burgers hebben wél een fiets om afstanden te overbruggen en het openbaar vervoer bestaat ook. Echter tegenwoordig woont familie verspreid en is de telefoon of de pc dichterbij om contacten te onderhouden.
Als de burger wat meer vrije tijd heeft zonder dat er beslag op wordt gelegd door uw Kabinet wordt er heel wat afgeknuffeld hoor. Openbaar en midden op de weg. Dus niet in achterkamertjes en zo…

%d bloggers liken dit: