Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: belangenpolitiek

Stof uit Friesland-Heerenveen

Stofjes uit Nederland is één; stof uit Friesland is weer wat anders. En deze keer dus maar m’n mening over het hele kermis-gebeuren rond het Provinciale stemmen:

Politieke partijen zetten momenteel weer alles op alles om zichzelf te promoten. Landelijke, zelfs plaatselijke partijen gebruiken termen die voornamelijk de eigen positie aangaan.

Gaan we het breder bekijken dan hebben de verkiezingen PROVINCIALE STATEN wel degelijk te maken met wat er in Den Haag tegenwoordig gaande is.

Plaatselijke politiek is niet meer dan een soort participatiemodel van een groep burgers die mee kunnen liften. Klinkt hard maar is niet anders.

Wie in de structuur terecht komt van de politiek moet zich houden aan heel wat strakke lijnen. Die overigens steeds strakker worden zodat er  weinig ruimte overblijft om de eigen betrokkenheid, de basis, te ventileren. Alhoewel er ook nog wel eens eigenbelang doorsijpelt.
Wat rest is dan eigenlijk een functie in het totaalplaatje waar geheimhouding op de loer ligt. Zelfs dat er een wel heel gesloten gemeenschapje zich kan ontwikkelen.

Dat geldt ook in het bedrijfsleven trouwens.

Wie hoger in functie is komt natuurlijk ook verder te staan van wat er op de bodem gebeurt. En daar de ruimte ingevuld wordt door allerlei afdelingen/tussenpersonen  komen er net zoveel persoonlijke belangen de hoek omkijken.
Ieder voor zich investeert voor de eigen toekomst. Ook in de politiek.

Dus ik begrijp dan ook wel dat het gros van de stemmers de neiging heeft naar het herkenbare dichtstbijzijnde te grijpen om gerustgesteld te worden. Al is het de bekende buurman die net toevallig in een partij zit .
Of een feestneus in een achterafdorp.
Het  vervelende van politiek is dat persoonlijke motieven ondergesneeuwd kunnen raken aan andere belangen; degenen die blijven hebben of tijd genoeg om te investeren in deze nieuwe baan of zijn die bekende pluchezitters waar ook de aanwezigheidsvergoeding meespeelt.

Welke geheime agenda er ook is “we mogen één x in de 4 jaar stemmen” en ik zou deze STEM daarom niet laten liggen om te voorkomen dat een andere “doelgroep” deze in en voor  eigen voordeel gaat toepassen.

Het belang van de Provinciale Verkiezingen ligt niet zozeer bij de financiële toekomst van een gemeente ( of dat extra fietspad, bruggetje wat gevraagd wordt); deze zijn “gewoon” afhankelijk van wat er in Europa gebeurt of besloten wordt..
Het  gaat erom dat via die stemming  de in de “wacht staande”wetten, die behoorlijk omstreden zijn, door de Eerste Kamer verworpen kunnen worden.

Dus bezint eer men begint en laat u niet in de luren leggen door populistische kreten of eigenbelang van kleine partijen; de Provinciale Verkiezingen zijn een mogelijkheid om draagkracht  te creëren of juist weg te halen bij  het zittende Kabinet.

Iedere burger kent intussen wel het begrip “achterkamertjes-politiek”.Waar voortdurend zaken beklonken worden die daarna voor de vorm nog even aan de burger voorgelegd worden.
Achterkamertjes politiek is eigenlijk gewoon een vorm van dorpsroddel binnen de ommuurde groep.

Zelf ben ik vóór openheid van zaken. Transparantie genoemd. Dus ook wat de Provinciale Verkiezingen betreft DUIDELIJKHEID.

Dus ga ik nog even verder over die komende verkiezingen;

De gekozen leden van Provinciale Staten kiezen dus later de leden van de Eerste Kamer.
De verkiezingen van Provinciale Staten zijn daarmee van direct belang voor de landspolitiek.
Dit vindt kort (uiterlijk drie maanden) ná de provinciale verkiezingen plaats.
En nu komt het:
De voornaamste bezigheden van de Eerste Kamer : per week (op dinsdag) komt men bijeen om de wetsontwerpen die al door de Tweede Kamer zijn aangenomen nog eens te bespreken.
Ze letten daarbij vooral op de technische kanten van het voorstel: de deugdelijkheid van de wet en de samenhang met andere wetten.
Deze Kamer kan dus in de praktijk de Minister ook dwingen een novelle, een aanvulling / wijziging op het wetsvoorstel, in te dienen bij de Tweede Kamer.
Het  BUDGET goedkeuren van de regering  hoort daar óok bij !!
Dit laatste is een belangrijk dwangmiddel om de regering te dwingen te luisteren naar het parlement.

Het is dus wis en waarachtig erg belangrijk om te gaan stemmen komende woensdag!
 
Zeker als je van mening bent  dat het huidige Kabinet téveel focust op bepaalde doelgroepen ivm bezuinigen en juist degenen een hand boven het hoofd lijkt te houden die het een stuk breder hebben. En of je nou vind dat de provincie als bestuurslaag weg moet of niet; ze is er nog steeds dus daar kan je stem ook klinken qua tegenoffensief!

Het gaat dan niet alleen om bezuinigingen maar ook om lastenverzwaringen!

lastenverzwaringen!

Het overzicht van de laatste Provinciale Verkiezingen in 2007:

CDA

21 zetels

VVD

14 zetels

PvdA

14 zetels

SP

12 zetels

ChristenUnie

4 zetels

GroenLinks

4 zetels

SGP

2 zetels

D66

2 zetels

PvdD

1 zetel

OSF

1 zetel *

( *samenwerkingsverband van de verschillende provinciale partijen)

Wat betreft de komende Provinciale Verkiezingen:
Laat uzelf niet afleiden : Zónder meerderheid in de Eerste Kamer wordt Regeren heel lastig voor Rutte en zijn ploeg! Op een aantal onderdelen zelfs onmogelijk maken.

PS.
11 euro per uur
Statenleden besteden gemiddeld 23 uur per week aan het statenwerk.
Bij een vergoeding van 12.700 euro per jaar betekent dit dat zij omgerekend 11 euro per uur krijgen. Ruim drie op de vier Statenleden vindt dit te weinig. (http://www.daadkracht.nl/default/sidebar/nieuws/statenledenonderzoek2010/id_10374663)
Voor bepaalde individuen van een kleine partij die daar een zeteltje wil krijgen dus een loonsverhoging..

%d bloggers liken dit: