Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: autisme

Hoe zit het met de samenwerking tussen Accolade, Talant en de gemeente Heerenveen?

Autisme

Twee projecten werden al enige tijd geleden gerealiseerd aan de Rentmeester en de Frederik Hendriklaan.
Hier zijn appartementen en woningen gebouwd.
Ook werd de “Boekensteunen” gerealiseerd.

“Doelgroepen huisvesting bieden” of zoals Dhr Jan van Dijken (directeur- bestuurder van Accolade) wel eens stelde: “We vinden het belangrijk dat iedereen een eerlijke kans krijgt op de woningmarkt. Hiermee creëren we een doorslaggevende conditie die deze mensen in staat stelt de regie over hun eigen leven te behouden.”

Maar we zijn er nog niet…Het gaat namelijk niet over ouderen bij bovengenoemde uitspraak;

Menigeen wacht nog steeds op het uitvoeren van een project wat in 2008 bekend werd gemaakt:, nieuw, op een unieke lokatie Schoterlandseweg.  Dit zou woningen gaan omvatten die geschikt zijn voor mensen met autisme. Met ondersteuning zouden deze mensen dan zelfstandig kunnen gaan wonen.

En eer men uit onbekendheid denkt dat iedere vorm van autisme herkenbaar is; néé dus.
Autisten kunnen gewoon normaal begaafd zijn. Maar je ontvangt pas het stickertje Adhd-Pdd-Nos of Ass of noem maar iets anders op als je langs het officiële circuit bent gegaan.

Als ouder kan je alleen maar een simpele uitleg geven en steeds maar weer opnieuw een kind gerust stellen.

Maar soms raak je wel, als ouder, oververmoeid. Niet alleen ivm de langdurigheid van diagnosticeren. Ook omdat er altijd wel weer anderen zijn die vanuit hun eigen positie oordelen. Of ondersteboven trachten te gooien door een bepaalde kortzichtigheid.

Ook werden ouders het wel eens zó zat allemaal dat een jongere op straat kwam te staan. Het zwerfjongerencircuit in ging.
Gelukkig zijn er ook ouders die kennis van zaken hebben. Deze ouders nemen initiatief, deze ouders geven al hun energie aan zoeken naar de beste oplossing de jongere, hun kind te begeleiden.

Jongeren:  een groep jong volwassenen die vanaf 18 jaar op één bult gegooid worden in starters-woningen. Waar soms wel 2 jaar gewacht moet worden om daar uit te kunnen vluchten. En waarom?
Omdat niet iedere jongere om kan gaan met wat de maatschappij aanbiedt voor “jongeren”. Inclusief levensstijl en/of consumeren.

Sommige jongeren houden gewoon van rust. En wie wat kennis heeft over bepaalde zaken snapt dan ook wel dat jongeren met autisme een niet benijdenswaardige positie hebben tussen jongeren die de hand niet omdraaien voor dealen, vechten, tegen de klippen op neuqen of dreun-muziek draaien of zich verzuipen in een andere schijnwereld..

Het is alweer even geleden dat het bericht de Heerenveense Courant haalde dat Gemeente Heerenveen, Arqin/Accolade én Talant de intentie hadden om “ een bijzondere woonvorm” te creëren. Naar verluid was het geen kleine opkomst op de informatieavond hierover. Echter over de vervolgprocedures werd niets meer vernomen.

Voor degenen ( Welzijn?)  die van mening zijn dat waar je niet over spreekt bestaat niet:
menig ouder kwam met zijn of haar “jong volwassene” op 29 oktober om 19.30 naar de informatieavond toe waar ook Jurrit Visser namens Arqin/Accolade het woord voerde.

Helaas dat dit jaar de uitspraak werd gedaan dat deze intentie niet bekend was bij Arqin/Accolade. Ben ik benieuwd of de gemeente Heerenveen deze “intentie” ook vergeten is..

Autismespectrumstoornissen:
een leven lang anders
 http://www.autisme.nl/pub/autismespectrumstoornissen.pdf
werd op 23 juni 2009 door Minister Rouvoet ontvangen…

%d bloggers liken dit: