Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: armoede

Minima Heerenveen actie: 50 pers. met de Bus naar zee..

Het is natuurlijk nog niet zover maar we hebben weer eens een handbeweging nodig ter ondersteuning. Kleine moeite met groot gevolg. En wel voor 50 mensen en mensjes. Lekker 1 dagje uitwaaien. Helpen jullie mee om dit te ondersteunen? Er kan iedere dag 1 x gestemd worden en als alle lezers dat gaan doen wordt het een knaller van stemmers die dit door laten gaan!

http://stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl/heerenveen/stichting-houvast—dagtocht-naar-zee-voor-minima-met-kinderen_14068/

Het is weer december…

consumerenmaand

KERSTDINER 21 DECEMBER TJAARDA voor minima – gezinnen met of zonder kinderen, mensen met weinig contacten

Restaurant ‘de Oranjetuin’ geeft, in samenwerking met de gemeente Heerenveen, het Friesland College, J.H. Oenema Taxi en Groepsvervoer en Hart voor Heerenveen een KERSTDINER inclusief muziek, 3-gangen diner en vervoer heen en terug.

Voor 120 personen inclusief kinderen liggen aanmeldingsformulieren klaar bij onderstaande organisaties:

Omtinkers
Stichting Vluchtelingenwerk
Stichting Leergeld
Stichting Houvast ; verwijst voor dit doel naar andere organisaties ivm haar privacybeleid.
Raad van Kerken
Turkse vereniging
De Barones

AANMELDINGEN VÓÓR 12 december.
Bovenstaande organisaties geven uw naam door aan de gemeente die vervolgens de definitieve dinerbon via deze organisaties uitreikt

Mensen die in de buurt van de As wonen worden gewezen op het Kerstdiner wat de As organiseert op 26 december..

“Let’s lunch bij De Aardappeleters” Actie door initiatief..

“Let’s lunch bij De Aardappeleters”

De grensverlegger; uitkeringsgerechtigden first..

Hier vanaf een balkonnetje, dag en nacht én waterdicht.. Nijmegen gaat beginnen met het observeren van bijstandsgerechtigden door middel van camera’s gericht op de voordeur, om hen zo in de gaten te houden. Een vermoeden van fraude is daarvoor niet nodig.
Het zijn tegenwoordig barre economische tijden. Er is al veel bezuinigd en er gaat nog meer bezuinigd worden. Terecht wil de overheid nog meer gaan doen om de kosten te drukken of de inkomsten te verhogen. Een manier om kosten te drukken is fraudebestrijding bij uitkeringen.

Het laatste idee van de gemeente Nijmegen hierbij is om mensen die een bijstandsuitkering ontvangen te gaan observeren met camera’s. De camera’s worden bediend vanuit auto’s en worden gericht op de deur van de uitkeringsgerechtigde. De beelden worden dus in de ‘openbare ruimte’ gemaakt.
Dat gebeurt als de gemeente een ‘signaal’ van fraude heeft ontvangen. Wat dit signaal inhoudt, is echter niet duidelijk. Er hoeft in ieder geval geen concrete verdenking te zijn om tot cameragebruik over te gaan. In Groningen zou men al langer zo te werk gaan.

Mensenwerk
Dit bijzondere idee van het college van B&W gaat de gemeente nu uitvoeren om zo 4 miljoen euro te besparen op uitkeringen. Inhoudelijk verandert er volgens de gemeente niets aan het huidige beleid. Ook nu worden door rechercheurs van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) observaties gehouden. De inzet van camera’s is sneller, beter en veiliger dan het posten van de rechercheurs, aldus de gemeente. Je zou haast gaan denken dat deze mensen hun werk niet goed doen. Maar hierbij rijst dan de vraag wie er dan naar de beelden gaat kijken om te bepalen of er daadwerkelijk fraude in het spel is.

Financieel zwaksten
Hoewel bijstandsfraude verwerpelijk is, rijst hierbij eveneens de vraag of het erger is of een grotere omvang heeft dan andere vormen van fraude. Helaas vindt fraude overal plaats. De kranten staan er de laatste tijd vol van. Of het nu om een woningcorporatie of een advocate gaat, binnen elke branche maken sommigen zich daaraan schuldig. En dan gaat het om een bedrag dat vele malen groter is dan het bedrag waarvoor gefraudeerd wordt met bijstandsuitkeringen.

Uit onderzoek blijkt dat de totale fraude in Nederland minimaal 10 miljard euro per jaar beloopt. Het gaat dan om onder meer belasting-, zorg- en uitkeringsfraude. Het exacte bedrag is niet bekend. Daarvoor ontbreekt het aan betrouwbare meetmethoden. Alleen faillissementsfraude kost Nederland al 1,7 miljard per jaar. Daarvan wordt nu slechts 2 procent opgelost. Het lijkt nu erg makkelijk om de financieel zwaksten op deze manier te behandelen, terwijl er aan witteboordenfraude geen extra aandacht wordt besteed.

Inbreuk op pricacy
Deze inbreuk op de privacy van bijstandsgerechtigden gaat erg ver. Als je bedenkt dat veel mensen er niet van gediend zijn dat hun buren een camera bij de voordeur hebben geïnstalleerd uit veiligheidsoverwegingen, en dit ervaren als een inbreuk op hun privacy, dan is het geen vreemde gedachte dat een uitkeringsgerechtigde dit vergelijkbaar ervaart. Een vergelijking met Big Brother uit George Orwell’s 1984 is dan snel gemaakt.

Wettelijk kader
Er zijn uiteraard wettelijke regels voor het gebruik van camera’s. Zo mogen gemeentes camera’s slechts gebruiken voor zover het toezicht zo beperkt mogelijk plaatsvindt, zeker als het om gevoelige beelden gaat. Gevoeliger dan privé-beelden van wie en onder welke omstandigheden er in en uit een woning loopt, wordt het niet snel.

Bovendien is de toepassing van camera’s door een gemeente beperkt tot handhaving van de openbare orde. Bestrijding van uitkeringsfraude valt daar niet onder of het begrip openbare orde zou verder opgerekt moeten worden. Daarnaast zijn er voldoende andere middelen om bij ‘signalen’ een uitkeringsgerechtigde te controleren. Daar is geen camera voor nodig.

Gespannen voet
Dit soort praktijken staan op gespannen voet met de vrijheid die we in Nederland kennen. Probleem hiermee is ook dat er sprake is van een glijdende schaal. Waar ligt de grens?

Cameratoezicht is een inbreuk op de privacy en een maatregel die zich niet verhoudt met de gedachte dat niemand een inbreuk daarop hoeft te dulden, tenzij daar een hele goede reden voor is. De omstandigheid dat iemand een bijstandsuitkering ontvangt, is dat niet.

http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=6396

Waar blijft het Europese jaar van de Voedselbanken ?

….En welke “norm” wordt eigenlijk gehanteerd?

De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO 1948) luidt: gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.

Nu wordt het ‘geestelijk welzijn” al zorgwekkend in verband met de crisis als het om minima gaat ( het kabinet wil de minima op -12,5 % zetten) waarover inmiddels een pittige brandbrief werd geschreven
http://www.scribd.com/doc/74365068/111026-NIEUWHOF-Email-Met-Twee-Bijlagen-Aan-Cie-SZW-Van-Eerste-Kamer-32-777-Berust-Op-Redeneerfout.

Echter Nederland zit ook in de top 3 van de grootste CO2 vervuilers. Ook dát is een aanslag op de al verminderde weerstand van diezelfde minima. En uiteraard op de gezondheid van iedereen.

Zouden de “wij zorgen voor U” leiders wel eens uit hun raam kijken zonder rekenmachine in hun hoofd?
Was er sprake van “voorkennis” wat betreft die plotselinge crisis in 2008?
Wie oren had hoorde al eerder de signalen dat mensen aan de kant werden gegooid, ondanks de kreten van” iedereen doet mee” en meer van die emo-geladen citaten.

Ja we moeten vooruit.
Maar wil dat zeggen dat achterom kijken niet meer kan? Geschiedenis en cultuur uit zicht of afgebrokkeld moeten worden?
Je roots niet langer belangrijk zijn?
Een ónnatuurlijke wereld in creatie is?

Wortel-loos, gevoel-loos, harte-loos?

Er is niets tegen vooruitgang. Verbetering.
Maar niet tegen koste van vernietiging van waarden.
En dát is wat er gebeurt.
Dáár wordt ook tegen geageerd.
De jongeren vaak via de hardcore. De wat ouderen via de rockmuziek. En de 40plussers mogelijk via Pink Floyd.
Iedere periode heeft zo z’n eigen muziek om zichzelf in terug te vinden.
(de smartlappen vallen onder een andere sector denk ik ;-) )

We hebben een andere kijk op 2010 – Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting En ook een andere kijk op 2011 – Europees jaar van het vrijwilligerswerk En aansluitend het 2012 Het Europees Jaar van actief ouder worden. En hoe snel alles kan werken: het jaar 2013 heet dan weer “”Europees Jaar van de burger”.
En op 6 maart 2014 staat al de Europese dag van de logopedie in de agenda.

Op een rijtje 2010-2014 zouden de volgende zinnen neergezet kunnen worden:

Via de bezuinigingen zijn Armoede en Sociale Uitsluitingen als gevolg van de hebzucht nodig.
Waarbij vrijwilligers de gaten in de begrotingen mogen gaan vullen ivm gratis werken.
Mocht er nog beschikking zijn van vrije tijd (=rust) wordt geacht deze in te zetten . Leef-tijden doen niet ter zake.
Zijn er nog mondige restanten burgers over die willen communiceren voor zover deze rechten er nog zijn dan zal men wel naar een ander land verwijzen ivm het “europees jaar van de burger om zich frank en vrij (…) overal in Europa te mogen vestigen.
En mocht je nóg geen logopedist nodig hebben omdat je van verbazing niet meer uit je woorden kunt komen…… 6 maart in je agenda zetten. Niet vergeten.(h)

Intussen blijft menselijke betrokkenheid ver te zoeken, wat telt zijn de centen bij “iedereen telt mee”.

Voor zover niet iedereen in de eigen Shell is verzonken ziet het geschuif met gelden er vies uit.
Mogen we hoestend en proestend door virussen zwemmen. Puffen en kloppen de vervuilers overal ter wereld dapper door bossen heen en de lucht door. En wordt vaak gedacht dat wat de media brengt de realiteit is.

Daar zou zelfs een kok babyvoeding van gaan eten! Hapklaar tot prutje verwerkt. Slikken kreng! Niet proeven, niet denken, gewoon doorslikken.
Om dat verzadigde gevoel te krijgen.

Hoe gezond is dát te noemen?:chinrub:

Dat varkens fysiek niet in staan zijn naar de lucht te kijken weten we wel. Daar zijn het varkens voor..En dat het hart van een garnaal zich in z’n koppie bevind weet ook wel de gemiddelde nieuwsgierige.
Maar dat diezelfde garnaal een ver familielid is van de trilobiet uit de prehistorie, de zogenaamde zeepissenbed:) , is qua wéten weer weggelegd aan een aantal mensen die daar belangstelling voor heeft.
Het overige deel begint waarschijnlijk te gillen bij de andere verwant, die soms nog wel eens ergens in zicht voorbij stiefelt; de gewone pissebed :-d

Belangstelling voor wat leeft heeft eigenlijk te maken met gezondheid. En omdat we beseffen dat het met de natuur helemaal niet zo gezond gaat zou automatisch (…) toch wel de betrokkenheid wakker kunnen worden.
Jij en ik ZIJN de natuur, mensen die niet vergiftigd horen te worden omwille van de economie.
Mensen die het waard zijn om te kunnen leven zoals het leven bedoeld was.
Zelfs de pissebed hoort daarbij!

Maw, als levende wezens opgeofferd gaan worden aan een systeem wat no mercy hanteert omdat dit financieel gewin geeft is de geestelijke armoede wel duidelijk van diegenen die “het zo goed met ons voorhebben”.

Vrij en Willig komt namelijk vanuit het hart.
En het hart is net dát plekje wat het werkelijke LEVEN laat kloppen!

 

Vanuit het nest – in het nesten via Belastingdienst-CAK-AWBZ- als Wajonger…

onderdanen

Tegenstellingen te over tussen papieren garanties en de praktijk natuurlijk. En wat de “eigen verantwoording” betreft ook heel wat voorbeelden die met bezuinigingen te maken hebben.

De verzorging van onze opa’s en oma’s zijn al in het stadium van “heeft het zin om”..terwijl de verzekeringsmaatschappijen hun management en topbobo’s rijkelijk belonen.

Aan de andere kant bestaat je jongste “onderlaag”. Degenen met een mankement. Althans, in de ogen van de heersers uiteraard. Die een stuk harder lopen voor hun eigen hobby als het om een luxe artikel gaat met een lekke achterband. En geen berg te hoog vinden als het gaat om het vasthouden van het eigen DOM.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bewaakt het algemene consumentenbelang b.v.

Mooi zo. Geruststellende gedachte. Gaan we er maar eens ( weer) voorzitten; het algemeen belang voor de wajongers dit keer: Via informatielijn@nza.nl mag doorgegeven worden dat dit algemene belang al enige tijd niet goed gaat.

Basis informatie:

Bij opname, verblijf AWBZ-instelling, gaan de radartjes lopen van CIZ en CAK. De Wajonger wordt gekort afhankelijk van het bedrag van het inkomen.

Voor zover deze opname tijdelijk is, dwz dat dit benoemd werd als zijnde “terugkeer naar de maatschappij” met of zonder verdere begeleiding, rest er een bedrag.

Gaan we uit van dit doorstroombeleid komt er een moment dat dit ook plaatsvindt. Zelfstandig wonen.
Mét ambulante diensten, aangeboden vanuit de GGZ.

Tot nu toe gaat alles positief. Maar dán komt het SYSTEEM;

De Wet markt-ordening gezondheidszorg (Wmg), heeft via de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), de praktijk niet voldoende onder de loep genomen wat betreft het effect op Wajongers die ná de opname weer overgeleverd worden aan diezelfde Maatschappij waar ze zich eerder niet staande hielden.

De Wajonger en de aangeboden woning:

Wajonger rekening:
ivm de eigen bijdrage én korting AWBZ; geen liggende gelden.

Verhuurder bij contractondertekening eist via de pin voorschot.

Gas-licht eo maandtermijnen gaan lopen vanaf start huur.

Belastingdienst: huurtoeslag duurt 8 weken eer deze geregeld is.

CAK heeft verwerkingstermijn nadat het GGZ de uitschrijving heeft doorgegeven.

Uitschrijving gaat via datum huurcontract ( adreswijziging) en inschrijving GBA.

Verplicht uittreksel ( ca 10 euro) ectra kosten voor gekorte wajonger ivm woongeschiedenis.

Wie dus op de hoogte is, nu ook wel zwart op wit kan lezen hoe de praktijk gaat van de “terugkeer naar de maatschappij, ziet dat de Wajonger, problemen gaat krijgen met de bank.

En de vaste lasten NIET afgeschreven kunnen worden omdat de AWBZ-CAK de “eigen bijdrage nog toepast .

In combinatie met de termijn van de afwerkingsperiode huurtoeslag kan zelfs een hulporganisatie bij de Geachte dames en heren van Belastingdienst-CAK-AWBZ wederom tegen het systeem botsen.

En hebben automatische systemen van herinneringen, incasso’s en deurwaarders vrij spel eer de Wajonger 1 maand verder is.

Dit signaal wordt afgegeven door Steunpunt Minima St. Houvast Heerenveen.

Géén woorden maar dáden!!…

!9 september a.s. in Den Haag: die dag groots gezamelijk protest op het Koekamp, naast Malieveld. Zie http://www.cgraad.nl

Heb je beperkingen en wil je er toch graag heen dan bieden ze gratis aangepast vervoer aan, maar geef je snel op, moet voor 5 september!
http://vragenlijst.dezorgvraag.nl/engine.asp?guid=75A236718AA744B283D5E14A8BF82150

Doen!

Want alleen sámen en massaal kunnen we één grote vuist maken!!!
Wees solidair met degenen die afgevoerd dreigen te worden naar nog minder weerstand!!

De bezuinigingen bij een * DOELGROEP * van nú kan MORGEN de jouwe zijn!!

<img src="

Waar je broek van kan afzakken…

Is dus een uitdrukking. Meestal nadat je een ervaring krijgt over iets ongelooflijks. Soms ook wel dat het te maken heeft met iemand die ze “niet helemaal op een rijtje” heeft.
En daar bedoel ik geen “doelgroep” mee.

Soms voel je dat nav je eigen dagelijkse agenda; afspraken neem je serieus maar je ondervindt dat anderen een eigen agenda er op na houden.

Of je krijgt te maken in de buurt met een bewoner die ivm psychische mankementen blijkbaar alles mag wat jij als bewoner niet mag, ook niet doet.
Dat er blijkbaar een 2 sporen beleid is tov de bekende richtlijnen.
Het gif van een tong kan zelfs zorgen dat de natuur wordt aangetast door het hanteren van een gifspuit. Wat de pest is voor luchtwegen en overige planten.

Maar ja…de bezuinigingen treffen ook in dát opzicht de mensen die handarbeid geen probleem vinden. Noem het maar “leefbaar houden en zorg dragen voor de omgeving” voor menigeen ook weer een papieren constructie is geworden.

Hetzelfde geldt voor andere “afspraken”, die zogenaamde termijnen van beantwoording. Drie weken staan daar maximaal voor. Wat nog wel eens niet wordt nagekomen . Dus kan je er weer achteraan bellen.

Het is ongelooflijk dat de weegschaal steeds verder doorzakt op gebied van zekerheden.
De enige zekerheid blijft dan over ;dat je geboren word met een ( belasting) schuld.

In de laatste paar dagen heb ik zelf ook weer de ervaringen mogen hebben dat mensen maling hebben aan anderen, hun eigen al dan niet aangetaste hersenen voor zichzelf gebruiken. Wat als effect heeft dat er gevolgen door ontstaan. Die dan weer collectief gedragen moeten worden. De goeden dus onder de fouten moeten gaan lijden omdat men te beroerd lijkt te zijn die ‘fouten” eruit te wippen.

In Ollanda BV borrelt de onvrede het grootst ondergronds. Enkelingen komen er mee naar buiten. Op een bepaald gebied wordt men steeds creatiever om te overleven.
En dat verdient wat mij betreft een grote pluim. Standbeeld mag ook. Maar dat zal er niet inzitten dat laatste want het grote geld gaat vóór. Datzelfde grote geld wat mocht speculeren waar Jan met de Pet aan het ‘gokken’ was/ is. En waarbij die laatste de GGZ in kan verdwijnen of een ander hulpverleningscircuit waar de eerste op neer kijken. Er zijn heel wat broeken afgezakt om alle bonussen en nog.

Eigenlijk een rare ouderwetse uitdrukking, dat van die broeken. Meestal zakt een broek af als zwembandjes verdwijnen, via de vermagering van stress, volksvijand nr 1.
En het wordt nog wel eens geroepen omdat je het verdomd om te gaan vloeken. Waar de veroorzaker natuurlijk niet warm of koud van wordt, in tegendeel.
Die geniet gewoon omdat de leugen regeert bewaarheid wordt.

In zo’n soap leven we. Beeldbuizenvermaak. Het houdt de aandacht vast en dood je eigen wijsheid zeg maar. Behalve als de mens alleen zit krioelen de gedachten naar oplossingen van de eigen problemen. Je kan er zelfs gek van worden. En nét vóórdat je gek gaat worden wordt de beeldbuis aangezet, neemt een vlierbessenwijntje of biertje of een valiumpje en redt de soap je van een dwangbuis.

Wat zou een oplossing kunnen zijn?

Ik denk dat het net zoiets kan zijn als wat we in de eigen tuin tegen kunnen komen: onkruid verwijderen zodat er mooie planten in het oog springen. Niet via gif maar gewoon met de hand. En anders gewoon op een flatje gaan wonen. Of ver van de bewoonde wereld. Niet iedereen is namelijk blij met mensen die de oorzaak kunnen zijn van ’n gevolg. En blijkbaar om persoonlijke motieven maling hebben aan wat een gezonde leefomgeving heet.
Of wordt er makkelijker gekozen voor gif dan voor liefde voor de natuur?
In de eigen straat, in de eigen gemeente, zelfs in het “eigen land” kunnen fatsoenlijke bewoners nog wel eens de dupe worden van een enkeling die op d’ één of andere manier steeds tussen de mazen van het net glipt. Iemand die een spoor achterlaat van handtastelijkheden, vervuiling of misbruik.
Dat hoeft geen alleenstaande te zijn, ook twéépersoons-huishoudens of meerpersoons kunnen een woonwijk terroriseren. En niet altijd open en bloot maar achterbaks. Ten koste van.

Daarna slaat de weegschaal weer door.
De milieuvervuiler staat opnieuw klaar om een trede hoger te stappen. De omgekeerde wereld.

Klaarblijkelijk willen de verantwoordelijken de makkelijkste weg kiezen via ’n andere agenda als die naar buiten wordt gebracht. De schone schijn heeft voorkeur voor Botex ondanks de risico’s.
Maar mogelijk dat de wind uit een andere hoek gaat waaien en de gevolgen in de medische hoek belanden.
Of het nu de brand betreft van een woning met asbest of een 1 keer in de 6 maanden gehanteerde gifspuit over onkruid.
Oplossing is duidelijke voorlichting geven , op álle gebieden. Een verantwoorde afweging maken tussen een collectief belang in een woonomgeving, wooncomplex tov 1adres.
Zo niet staat het opnieuw in tegenstelling tot wat er gepromoot wordt op gebied van burgerinitiatief en “Leefbaar houden en Zorg dragen van de Omgeving”.

De papieren garanties en opdrachten, wat van iedereen verwacht wordt en de praktijk uitwijst dat er met 2 maten wordt gemeten raakt je anders zover dat je niet eens meer een broek aantrekt.
Kan ie ook niet meer afzakken..

“Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable.”
— John F. Kennedy

Hoezo GOEDE VOORNEMENS 2011?

Alsnog een fijn 2011 gewenst!

weer een nieuw begin

KERST-SPECIAL…ARMOEDE als Tranentrekker?

 

 

 

Bovenstaande werd verstuurd omdat we machteloos staan. We werden benaderd door een provinciale krant nav ons persbericht over de Kerst-Actie. De vraag was of we mensen wisten die door de "crisis" in problemen waren geraakt. Hier wilde men een  "special" van maken in de kerstbijlage van de krant.
Niemand voelde zich echter aangesproken om met deze ziel en zaligheid te kijk te staan. En dat werd dan ook uitgesproken. Of het persbericht geplaatst werd was onzeker.

Dat was één van de reacties.

In Heerenveen zijn verder alle ogen gericht op de Voedselbank. Zoals dat wel meer plaatsvindt rond de Kerstdagen. Echter degenen die willen voorkomen dat ze daar aan de bel moeten trekken, ná 3 weken wachttijd (…) bezuinigen op voeding.

Over hufters gesproken..

Hoeveel chronisch zieken moet een land krijgen eer het belletje gaat rinkelen??

%d bloggers liken dit: