Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: 2009

R.I.P 2009

Om het jaar af te sluiten….Het gaat goed in Nederland:

Minister Klink (CDA)

Nederland heeft een lopend contract met Solvay Pharmaceuticals in Weesp voor het maken van vaccins zonder toevoegingen.
Met het oog op de Mexicaanse griep vraagt minister Klink aan de Gezondheidsraad of het belangrijk is te streven naar zulke vaccins voor zwangere vrouwen. Hij krijgt geen antwoord op zijn vraag. Toch verbreekt hij, met alle financiële gevolgen vandien, het contract met Solvay. Hij ondertekent nieuwe, geheime contracten met GlaxoSmithKline en Novartis die vaccins maken mèt toevoegingen, de zogenoemde adjuvants. In Nederland krijgt iedereen – jong of oud, zwanger of niet – hetzelfde geadjuveerde vaccin.

D.de Wit.

Mevrouw ter Horst ( Partij van de Arbeid)

Staat direct in de houding voor Amerika vanwege de bodyscan. Zij zal binnenkort het voorbeeld geven door in een bodystocking langs deze stralingen te schrijden.
Guusje blijkt op nummer één te staan van de arrogantie omtrent haar tegenstander zijn omtrent volksreferenda ( volksraadpleging). Tóch een prijsje voor deze dame ondanks dat zij voorstander is van een elitair-korps.
Guusje gaat over tot een kopje thee met een maria-biskwietje omdat zij onnodig extern personeel inhuurde. Kosten 1,3 miljard.

           
De samenloop van de crisis en de industriële revolutie, de omwenteling

Symptoom bestrijding lijkt steeds samen te gaan met “veiligheidsmaatregelen”. We hebben ons mogen verheugen op minder politie en méér camera’s. Méér bestandenkoppelingen en minder persoonlijke contacten. De burger neemt afstand van informele telefoongesprekken en hanteert meer de zwart op wit uitgave. De burger wordt wakker. Maakt ook meer gebruik van internet om informatie op te zoeken.
De burger ziet  het verschil tussen de theorie en de praktijk via individuele contacten. En slaat nog wat peertjes in naast spaarlampen omdat deze zo lekker goedkoop gaan worden. In de verte lonkt alweer een nieuw lampje, de led.

Hare Ma

Sprak het volk toe. En gaf via het spiegelen haar positie en dat van haar Kabinet mooi weer  Waarbij tevens de afstand tussen landelijke partijen en de burger indirect verwoord werden. Tóch een prachtige preek gehad vanaf de kansel.

Het midden en klein bedrijf gaat grotendeels failliet

Komt goed uit voor de Molochs die zich meer willen richten op een nieuw kennis en innovatietijdperk
De hersenen  moeten gaan ontwikkelen via cijfertjes cq wiskundige en hoogstaande impulsen om verheven te worden met het oog op de toekomst.
Het vangnet WWB maakt zich klaar om de nieuwe minima op te vangen.

We hebben nog altijd de Banken

Zonder Bank zit je aan de grond;

Voor de ene groep bestaan de Voedselbanken en Kredietbanken. Voor de andere groep de Hypotheekbanken en Spaarbanken. Voor zwervers zelfs de parkbanken.
Alle banken hanteren de eigen criteria om plaats te mogen houden.

Als consument mogen we onszelf overladen via seizoengebonden producten
 
 
De Markt brengt voedingsmiddelen uit alle windstreken  in de schappen en we weten  dat we ook afgerekend kunnen worden op kledingstukken. De keuze hierin kunnen we bijna dagelijks veranderen.
Als consument hebben we de vrijheid om hierin mee te golven.

St. Juttemis werd beschermheilige van het college in Heerenveen
 
 
We kijken terug op de jaren die voorbij zijn en waarbij weinig emphatisch vermogen doorklonk jegens de mensen die minima heten te zijn. Waarbij beleidsaanpassingen krampachtig werden berekend inzake de armoedebestrijding en het bijstandbeleid. Verheugend feit dat men voor het eind van het jaar de landelijke richtlijn opvolgde die begin 2009 mogelijk was. Het aanpassen van de leeftijd voor de langdurigheidstoeslag en het aanpassen van de 5 naar de 3 jaarstermijn. De samenloop van werkeloze jongeren 18 jaar en de verplichting werk/scholing voor jongeren vanaf 18 jaar tot 27 jaar berust op toeval.

En mogen ons verheugen op het feit dat bepaalde politieke partijen het 120 % gehalte van de bijstandsnorm verwerken in hun verkiezingsbeloften op plaatselijk niveau voor deze langdurigheids-toeslag.
Zodat er toch nog een sociaal aureooltje om het landelijke gebeuren wordt gelegd bij de plaatselijke burgers die hieronder vielen.

Steunpunt Minima St. Houvast maakt bekend dat de landelijke partijen in Brussel andere uitspraken doen voor 2010 als die bekend gemaakt worden  in de eigen gemeente.
 
 
Dat deze te maken hebben met verdere bezuinigingen op gebied van zorg, gezondheid en behuizing.
Sociale woningbouw blijkt niet gewenst te zijn in het centrum van Heerenveen waar de duurdere segmenten al in de lucht hangen. Ondanks de wetgeving lijkt Heerenveen zich meer te concentreren op sloop, vooruitlopend op het achterliggende idee dat mensen in geldwaarde uitgedrukt worden.

Obama kreeg de Nobelprijs voor vrede
 
 
JP natuurlijk ook helemaal blij vanwege zijn bijdragen

We hebben een overkill aan werkers voor G’D
 
Bekend was ene Bush met “ wie niet voor me is is tegen mij”.. Ook “CEO Lloyd Blankfein van Goldman Sachs” bedekt z’n zonden met  uitspraken zoals “dat niet de kerken maar banken het werk doen van G’d”. Blankfein strijkt jaarlijks circa $50 miljoen aan bonussen op; het wachten is nu op een feestje geven aan uitkeringsgerechtigden van de pensioenfondsen

 
André Rouvoet ( CU) in de achillespees gebeten door Alex Brenninkmeijer ( Nationale Ombudsman)
 
Helaas bleef het “mea culpa” uit en trachtte André R. de mond te snoeren van Alex B.

Tweespalt over sociale woningbouw ontdekt ( Pvd A)
 
 
Isoleren van bestaande woningen en het zoveel mogelijk tegengaan van sloop ( Partij vd Arbeid uitspraken) staan in schril contrast met de werkelijkheid. Eye-opener dus.
Referentie uitspraak van Diederik Samsom, PvdA Tweede Kamerlid:  “maatregel zorgt ervoor dat de meest energieverspillende woningen gestaag worden verbeterd zonder dat het zittende bewoners op hoge kosten jaagt”.

 
Fedde Pronk van de Rabobank Heerenveen noemt het beestje bij de naam

.
“Er is wel degelijk sprake van verstoring van de markt, nadat ABN Amro en ING voor miljarden staatssteun hebben gekregen”…

De beschaving van een land/plaats is weer af te meten aan de hoeveelheid minimale inkomens

Cijfers hierover ontbreken uiteraard wat dit jaar betreft. En volgend jaar komt er weer wat bij. Positief is natuurlijk dat de wachtlijsten voor betaalbare woningen langer worden terwijl naarstig gezocht wordt naar andere methodieken om gebieden te maken waar deze mensen dan wel terecht mogen komen.
Om deze dieper en breder wordende kloof te overbruggen in combinatie met dit snoepje van de week, wordt ingezet op roeibootjes verdeling.
Met het oog op de toekomst ook handig ivm het waterrijke gebied.
Het is alleen nog even afwachten wanneer en waar dit zal gebeuren in de toekomst-visie. ( misschien als toeristische trek-pleister te implanteren?)

Ook een gemeentesecretaris ( Groen Links)  kan 2 tonnen meekrijgen na 3 jaar

(bron dagblad van het noorden)

Gemeente Heerenveen heeft alles onder controle

 De diverse sites worden indirect beheert door het netwerk van medewerkers.
Weinig lekken.
Ook weinig mededelingen naar buiten het Friesland gebied.
Geheimzinnige zaken worden besproken in afgesloten ruimten ivm de angst voor  virussen.

Luizen duiken ivm de koude dieper de grond in
De carbid-bussen  knallen beter met de voetballen dan de sportclub zélf.

Na deze goede berichten sluiten we óns jaar af.
 
Met in het achterhoofd toch nog altijd “ alles heeft een oorzaak” en “voor ieder probleem geldt een oplossing”.
 
 
 
Als Stichting streven we er naar om de kop uit het zand te houden en uit te zien naar  1 januari 2010 waarna  vast nog heel wat te doen zal zijn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij wensen U allemaal, ook de stille lezers, een fijne avond  toe met degenen die u lief zijn. En een beter 2010!
 
 
 
Steunpunt Minima St. Houvast Heerenveen
 

%d bloggers liken dit: