Motek from Space

vers van de pers..

Heerenveen in the picture :-) 2012 herzien

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The new Boeing 787 Dreamliner can carry about 250 passengers. This blog was viewed about 1.400 times in 2012. If it were a Dreamliner, it would take about 6 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Het is weer december…

consumerenmaand

KERSTDINER 21 DECEMBER TJAARDA voor minima – gezinnen met of zonder kinderen, mensen met weinig contacten

Restaurant ‘de Oranjetuin’ geeft, in samenwerking met de gemeente Heerenveen, het Friesland College, J.H. Oenema Taxi en Groepsvervoer en Hart voor Heerenveen een KERSTDINER inclusief muziek, 3-gangen diner en vervoer heen en terug.

Voor 120 personen inclusief kinderen liggen aanmeldingsformulieren klaar bij onderstaande organisaties:

Omtinkers
Stichting Vluchtelingenwerk
Stichting Leergeld
Stichting Houvast ; verwijst voor dit doel naar andere organisaties ivm haar privacybeleid.
Raad van Kerken
Turkse vereniging
De Barones

AANMELDINGEN VÓÓR 12 december.
Bovenstaande organisaties geven uw naam door aan de gemeente die vervolgens de definitieve dinerbon via deze organisaties uitreikt

Mensen die in de buurt van de As wonen worden gewezen op het Kerstdiner wat de As organiseert op 26 december..

Stichting Houvast, steunpunt Minima in Heerenveen: gratis dagtocht naar Egmond

“Ruimte geeft beweging” één van de steeds terugkerende uitspraken als de Stichting naar voren stapt. En een belangrijke reden dat ze zich inzet voor mensen die geen kant meer op kunnen.

Leyland Royal Tiger Worldmaster uit 1966
Door een fikse korting van het NOV Museum voor Stichting Houvast kunnen 50 minima in augustus mee in een prachtige antieke bus naar Egmond aan Zee.

De Stichting staat bekend in Heerenveen als “luis in de pels” en heeft in de afgelopen jaren flink van zich laten horen over oa de bezuinigende maatregelen die telkens weer werden ingezet. Diverse bestuursleden zijn betrokken bij hulpvragers over schulden, wonen, aanvragen bijzondere bijstand, voorlichting en/of bezwaarschriften. Dit wordt op vrijwillige basis gedaan.

De dagtocht naar Egmond aan Zee is georganiseerd door Stichting Houvast in samenwerking met Hart voor Heerenveen. Door stoelen aan tafel te verkopen voor een unieke benefietlunch “Let’s lunch bij De Aardappeleters” is er genoeg geld ingezameld om de busreis te bekostigen.De AH verzorgt tijdens de dagtocht een heerlijke lunch bestaande uit belegde broodjes, drinken, fruit en snoep.

Aardappelsoep, aardappelkoekjes, aardappelcake etc etc Met ’n paar foto’s vd fundraising.

“Let’s lunch bij De Aardappeleters” Actie door initiatief..

“Let’s lunch bij De Aardappeleters”

De grensverlegger; uitkeringsgerechtigden first..

Hier vanaf een balkonnetje, dag en nacht én waterdicht.. Nijmegen gaat beginnen met het observeren van bijstandsgerechtigden door middel van camera’s gericht op de voordeur, om hen zo in de gaten te houden. Een vermoeden van fraude is daarvoor niet nodig.
Het zijn tegenwoordig barre economische tijden. Er is al veel bezuinigd en er gaat nog meer bezuinigd worden. Terecht wil de overheid nog meer gaan doen om de kosten te drukken of de inkomsten te verhogen. Een manier om kosten te drukken is fraudebestrijding bij uitkeringen.

Het laatste idee van de gemeente Nijmegen hierbij is om mensen die een bijstandsuitkering ontvangen te gaan observeren met camera’s. De camera’s worden bediend vanuit auto’s en worden gericht op de deur van de uitkeringsgerechtigde. De beelden worden dus in de ‘openbare ruimte’ gemaakt.
Dat gebeurt als de gemeente een ‘signaal’ van fraude heeft ontvangen. Wat dit signaal inhoudt, is echter niet duidelijk. Er hoeft in ieder geval geen concrete verdenking te zijn om tot cameragebruik over te gaan. In Groningen zou men al langer zo te werk gaan.

Mensenwerk
Dit bijzondere idee van het college van B&W gaat de gemeente nu uitvoeren om zo 4 miljoen euro te besparen op uitkeringen. Inhoudelijk verandert er volgens de gemeente niets aan het huidige beleid. Ook nu worden door rechercheurs van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) observaties gehouden. De inzet van camera’s is sneller, beter en veiliger dan het posten van de rechercheurs, aldus de gemeente. Je zou haast gaan denken dat deze mensen hun werk niet goed doen. Maar hierbij rijst dan de vraag wie er dan naar de beelden gaat kijken om te bepalen of er daadwerkelijk fraude in het spel is.

Financieel zwaksten
Hoewel bijstandsfraude verwerpelijk is, rijst hierbij eveneens de vraag of het erger is of een grotere omvang heeft dan andere vormen van fraude. Helaas vindt fraude overal plaats. De kranten staan er de laatste tijd vol van. Of het nu om een woningcorporatie of een advocate gaat, binnen elke branche maken sommigen zich daaraan schuldig. En dan gaat het om een bedrag dat vele malen groter is dan het bedrag waarvoor gefraudeerd wordt met bijstandsuitkeringen.

Uit onderzoek blijkt dat de totale fraude in Nederland minimaal 10 miljard euro per jaar beloopt. Het gaat dan om onder meer belasting-, zorg- en uitkeringsfraude. Het exacte bedrag is niet bekend. Daarvoor ontbreekt het aan betrouwbare meetmethoden. Alleen faillissementsfraude kost Nederland al 1,7 miljard per jaar. Daarvan wordt nu slechts 2 procent opgelost. Het lijkt nu erg makkelijk om de financieel zwaksten op deze manier te behandelen, terwijl er aan witteboordenfraude geen extra aandacht wordt besteed.

Inbreuk op pricacy
Deze inbreuk op de privacy van bijstandsgerechtigden gaat erg ver. Als je bedenkt dat veel mensen er niet van gediend zijn dat hun buren een camera bij de voordeur hebben geïnstalleerd uit veiligheidsoverwegingen, en dit ervaren als een inbreuk op hun privacy, dan is het geen vreemde gedachte dat een uitkeringsgerechtigde dit vergelijkbaar ervaart. Een vergelijking met Big Brother uit George Orwell’s 1984 is dan snel gemaakt.

Wettelijk kader
Er zijn uiteraard wettelijke regels voor het gebruik van camera’s. Zo mogen gemeentes camera’s slechts gebruiken voor zover het toezicht zo beperkt mogelijk plaatsvindt, zeker als het om gevoelige beelden gaat. Gevoeliger dan privé-beelden van wie en onder welke omstandigheden er in en uit een woning loopt, wordt het niet snel.

Bovendien is de toepassing van camera’s door een gemeente beperkt tot handhaving van de openbare orde. Bestrijding van uitkeringsfraude valt daar niet onder of het begrip openbare orde zou verder opgerekt moeten worden. Daarnaast zijn er voldoende andere middelen om bij ‘signalen’ een uitkeringsgerechtigde te controleren. Daar is geen camera voor nodig.

Gespannen voet
Dit soort praktijken staan op gespannen voet met de vrijheid die we in Nederland kennen. Probleem hiermee is ook dat er sprake is van een glijdende schaal. Waar ligt de grens?

Cameratoezicht is een inbreuk op de privacy en een maatregel die zich niet verhoudt met de gedachte dat niemand een inbreuk daarop hoeft te dulden, tenzij daar een hele goede reden voor is. De omstandigheid dat iemand een bijstandsuitkering ontvangt, is dat niet.

http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=6396

Wees mini of maximaal sociaal? De effecten op mensen met lagere inkomens;

anszondag.com
Schuld hebben aan of schulden krijgen dóór is een effect van een oorzaak. Die lang niet altijd bij het gat in de hand ligt.
http://www.zelfjeschuldenregelen.nl/schulden-oplossen/regeling-treffen/voorbeeldbrieven/ kan nog wel eens gaan roken omdat de schuldenproblematiek alsmaar toenemend heftiger wordt. En er lijkt geen eind aan te komen ivm de Brusselse kapriolen.

Ook werd er door menig gemeente verder bezuinigd bij het Minimabeleid. Niet al te opvallend maar tóch..

De maximale inkomensnorm van 110% van de toepasselijke bijstandsnorm wordt echter ook gehanteerd naast andere gemeenten die al snel de 100 % norm inzetten. Gebaseerd op het regeerakkoord is dus de 110 % wel degelijk mogelijk!.

De inkomensgrens van 110% is echter niet van toepassing op individuele bijzondere bijstandsverlening.
Bij dit laatste blijven gemeenten vrij om beleid vast te stellen over de mate van draagkracht die huishoudens in hun totale inkomen hebben om kosten te kunnen betalen.
Waarin meegenomen wordt hoeveel mensen er onder één dak wonen.

Het Rijk gaat er vanuit dat regulier werk al snel gevonden gaat worden. Waar heel wat bewijs al geleverd werd dat mensen zich de stress in solliciteren en het maximaal haalbare de flex-positie is. Kort durende baantjes dus. En vervolgens bij de dokter terechtkomen. Stress ivm alle hoge(re) vaste lasten dus. Die als noodzakelijke “bestaans-kosten” te boek staan.

Bijzondere Bijstand voor noodzakelijke kosten;

Dat zijn dus kosten die NIET tot de algemene bestaanskosten behoren: en bestaanskosten hebben dan weer de vertaling van een “menswaardige” bestaansvorm. Afhankelijk hoe politiek dit weer vertaalt.
Iedergeval staat huisvesting, kleding, voeding, maatschappelijk verkeer en medische zorg onder de bestaanskosten.

De bijstandsnorm zou “voldoende” moeten zijn om deze kosten te betalen.

Ook weer nieuw in 2012:
Gezinsuitkering
Ouders en inwonende kinderen van 18 jaar en ouder moeten in 2012 gezamenlijk een uitkering aanvragen: de gezinsuitkering. Niet alleen de inkomsten van de ouders, maar ook de inkomsten van inwonende kinderen tellen mee om het huishoudinkomen te bepalen. Er bestaat mogelijk recht op één gezinsuitkering. Als de meerderjarige, thuisinwonende kinderen een eigen inkomen hebben, kan dit in 2012 tot een forse verlaging of beëindiging van de bijstandsuitkering van de ouders leiden. Andersom kan inkomen van (één van beide) ouders ook betekenen dat de meerderjarige inwonende kinderen geen of minder bijstand krijgen. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen gemaakt. Deze uitzonderingen zijn het zorgbehoevend kind, dat zelfstandig recht heeft op een uitkering en het studerend kind met studiefinanciering of WTOS.

Ondanks de sluipend binnengaande beperkingen die zouden “aanzetten om regulier werk “ te verkrijgen hebben we nog steeds te maken met een groot, steeds groter aantal chronisch zieken en mensen die echt niet meer aan het werk kunnen komen. Die iedere dag besteden aan het overleven en/of van kleine dingen genieten die anderen misschien niet eens opmerken.
Het is nu maart 2012 en menig gemeente heeft het minimabeleid bijgesteld, verordeningen aangepast, op gebied van bijzondere bijstand en regelingen.
De één zet daar tegemoetkomingen in voor degenen met 100 % bijstand en anderen nemen het maximaal haalbare de 110 %.

Het overzicht 110 % voor wat dit inhoud hieronder:

De alleenstaande (21-65 jaar) – € 977,58
De 65 plusser – € 1072,53
De alleenstaande ouder (21-65 jaar) – € 1256,89
De alleenstaande 65 plus ouder € 1476,27
Een “gezin” (21-65 jaar) € 1396,54
Het “gezin” 65 plussers € 1476,27

Maar ook een overzicht van een ándere inkomensgrens ( Heerenveen januari 2012)

De alleenstaande (21-65 jaar) – € 889
Twee volwassenen zonder kinderen – € 1270
Twee volwassenen – minderjarige kinderen € 1270
“Gezin” – meerderjarige kinderen € 1270
Alleenstaande – minderjarige kinderen € 1143
Alleenstaande minder én meerderjarig kind € 1270

Opnieuw, afhankelijk van de politieke kleur in een gemeente en de eigen prioriteiten, dus opnieuw verschil.
Terwijl al eerder werd geroepen dat 120 % van de bijstandsnorm ( 2008? ) geen draagkracht inhield schijnt er ergens een wonder gebeurt te zijn dat er, ondanks de vele prijsverhogingen van de Markt der Bestaanskosten, nu opeens wél draag-kracht zou zijn.

De populistische kreet om de Staatsschuld “ zo spoedig mogelijk af te lossen” mag uiteraard als een welkomstklokje luiden, de feiten spreken voor zich dat dit een betrekkelijke wensgedachte is.
Niets meer of minder.
En waarschijnlijk is de populatie rond het jaar 2025 dan ook wel flink uitgedund om nog een gebakje te eten.
Mogelijk is zelfs dat de State ( spreek uit Steet) zover is ingekrompen dat de ruimte lekker transparant aandoet.
Scheelt pensioenen natuurlijk maar ook heel wat menselijke waarden. Begraven en wel..

Mea Culpa, de Goddelijke Geld Dienst, de kater komt later….

…heeft het niet zo op met de waarden-lozen. Alhoewel er op basis van een norm het minimale rap wordt toegepast in de overlevings-sectoren is de stank al niet meer te luchten.
Al helemaal niet als doorgeefluiken de ontstane effecten ontkennen of omzeilen.

Waar hebben we het over als dat verwijtende vingertje naar de lagere inkomens wordt uitgestoken? Rest-energie wordt opgewekt via regels, om in te zetten voor een arbeidsmarkt die er amper is.
De overige energie moet via een op afstand gestuurd apparaatje tot minimaal gebruik leiden.
Mag er dan nóg iets aan verbrandingsstoffen achterblijven dan valt dat weer onder dat andere vingertje, de meetlat van vet.
Heeft de onzekerheid psychische gevolgen kan je terecht bij de geestelijk zorg, kerk of peut.

Het mea culpa, via het mea maximale culpa moet als een donder en bliksem uitwerking hebben. En het liefst de mensen op de knieën brengen. Waarbij na verloop dan weer de groep bijeen geveegd wordt om er een naam aan te geven.
Zelfs de waarden-lozen hebben nog ’n fractie restwaarde voor belastingdienst, fondsen , verzekeringen en andere geldrouteringen.

En elders vallen afschrijfartikelen in het mandje van een Voedselbank.

Was ik gisteren weer bezig om nieuwe drempels voor een Wajonger op te lossen komt de volgende alweer binnen. Een aanslag gebaseerd op foute cijfers.
En dán te denken dat deze Wajonger sinds eind november 2011 een start kon gaan maken met zelfstandig wonen.
Wat tot op heden, dankzij alle instanties die met een opgenomen Wajonger eerder te maken hadden, niet verder kwam dan een lik verf in 2 kamers, ‘n 4 pitsgasstel aansluiten en de lampen ophangen door wat vrijwilligers. De details zal ik besparen maar alleen al op deze ene persoon is een trio-blog neer te zetten. Ondanks alles en niet dankzij deze instanties, géén schuld. Geen mea culpa. Geen Schuldsanering.
Gewoon op papier een woning waar iedereen profijt van heeft qua vaste lasten/afschrijvingen behalve de persoon zelf.; uit “bescherming” opgevangen bij anderen.

Maar aan de buitenkant staat Rutte te lachen.
Alles onder controle.
Als MP mag hij soms en moet hij soms maar altijd politiek correct natuurlijk.

Waar de waarden-lozen de scherpe rotsen van “verwijtbaar gedrag” moeten beklimmen, Moloch’s van alles en nog wat kunnen uithalen en zeker verder kunnen rond “spoken” komt de volgende alweer uit de hoek.
Het minimuminkomen krijgt naast de prijsverhogers en zwaai naar beneden. Sommigen vertalen dat al snel naar productieviteit en ondersteuning van de werkgevers, anderen sturen weer aan op uitspelen van uitkeringsgerechtigden met een “iedereen moet inleveren”.

Nu was er al heel wat Armoede in Nederland ( ook die term werd “wegbezuinigd”), maar vóór de “plotselinge” crisis toesloeg waren er ook al bezuinigingen op dit gebied.
Dus nu gaat men zich meer richten op de “toekomst”, de kinderen.
Derest doet er niet toe.
De rest ontvangt zo nu en dan wat afgeschreven kruimels die in werkelijkheid als aftrekpost kunnen dienen.
Hoe grootmoedig..

Vooral als dat breed wordt uitgemeten, het liefst met prominenten op een foto.

De Goddelijke Geld Diensten zetten vast het volumeknopje zachter als bekendheid gegeven wordt aan dat de laagste inkomens de dupe worden. Niks meer uit te halen toch? Uit die waarde-lozen?
De nieuwe G.G.D focust liever op zelfbehoud via de eigen injecties.

Als ze nou slim zijn zetten ze nog een kraantje luchtvervuiling open om het onderdeel geheugen van de mens verder te beïnvloeden.
Maar bespaar ons aub de Chinese “Welvaartsgod”..die in meervoud ligt te wachten..uit naam van de Minimalen, de Afgeserveerden en de overige nog Levende natuurlijke Waarden.

ButcherEn de VVD sprak vanaf de Neer-landse kansel:
“Broeders en Zusters niemand in onze samenleving hoeft in armoede te leven. Wij hebben in Nederland een prima sociaal vangnet voor mensen die echt niet (meer) kunnen werken”.

Nieuwe dag-nieuwe week-nieuwe kansen..en hoe doe je dat?

https://i1.wp.com/www.cultkanaal.nl/Kunst/Dali%20%B4Persistence%20of%20memory%B4.jpg

Het is altijd lachen met de Belastingdienst. Je kan zelfs jaren te boek staan als Wajonger met een minimaal inkomen en miv het nieuwe jaar opeens het bericht ontvangen dat je inkomen te hoog is voor toeslag zorg en huur. De kettingreactie wordt volledige huur zonder tegemoetkomingen Vaste lasten helpen de bank op tilt te slaan omdat je rekening rood gaat walmen en alle overige zaken fikken richting volgende opvang; de Wet Schuldsanering. Oorzaak? Juist! Belastingdienst die op een automatische piloot werkt!

En de Wajonger die toch al niet opgewassen is tegen deze materie ivm alle vrije marktpartijen die ieder voor zich lekker door mogen graaien kan zomaar van het dak afspringen zeker? Kwestie van tijd…

Nieuwe dag-nieuwe kansen. Iedere dag weer dweilen met de kraan open op te redden wat er te redden is . maandag ( en dat is morgen) geen wasdag en woensdag ook geen gehaktdag, vrijdag al helemaal geen visdag en de dag van de Heiligen Harlindis († 753) en Relindis († 780)
Heilige Beatrijs († c. 1306)
Heilige Ermenildis († 703)
Zalige Jordan(us van Saksen) († 1237)
Heilige Amelrik
Heilige Kastor van Karden († c. 400) (bisdom Trier)
volgens http://nl.wikipedia.org/wiki/13_februari zal me ook aan m’n reet roesten!

Er zijn van die dagen dat ik even niet politiek correct wil zijn om duidelijk te maken dat er tussen het theoretische gewauwel en de praktijk bederfelijke waren liggen!

Hoe de verschillen liggen tussen een leuke en een vrije markt, vrij verkeer van goederen tegenover betrouwbaarheid van een product heeft iedereen wel eens ervaren. het gaat bergafwaarts echter met die Vrije Markt met ieder voor zich z’n eigen drempels en beleid. Of gaat iedereen soms de eigen tomaatjes kweken met de Monsanto-zaadjes?

Hoe begin je je eigen marktstalletje:

Gewoon een paar planken neerleggen op wat kratjes en ’n vuurkorf aan linker en rechterzijde van je zitplaats. (Buiten)
Of een blog (gratis) als een prikbord maken met oproepen “HELP!!”? ( Binnen)

Maar hoe krijg je “klanten”? Tsja…goeiuh vraag.

Buiten zal je aan een redelijk drukke straat moeten zitten of anders een stal moeten vragen tussen de aardappel, fruit verkopers op een zaterdag. Waar dan weer een vergunning voor nodig is.
In je eigen voortuin is dat natuurlijk niet nodig want dat is “eigen”.

En dan heb je nog Marktplaats. De virtuele versie. Waar het noorden opvallend weinig aanwezig is in vergelijking met het westen of het zuiden. Wil dat zeggen dat het noorden zuiniger is op spullen? Geen idee eigenlijk. Mogelijk schuift men binnendoor , in de eigen omgeving, regio, dorp, met kasten, bedden etc. Of komt de opkoper eerder in zicht.

Ben je op zoek naar een matrashoes antie-allergién-huisstofmijt ( omdat dit niet meer via verzekeringen vergoed wordt, ben je al snel 120 euries kwijt. via de normale verkoop.
Ben je op zoek naar helpende handen kom je al gauw bij een klussendienst die 6 euries per uur vraagt.
En dan bestaat er ook nog een “Vrijwilligers “Bank”; hét uitzendbureau voor de bijna gratis werkkrachten.
En een VoedselBank: waar menig bedrijf z’n aftrekbare giften kwijt kan.

In een emotie-loze wereld:

Mark Rutte zien we zo nu en dan even heel wat woorden afratelen Voor de tv. Zo nu en dan overwin ik m’n walging en tracht ik deze Brusselse postduif te zien als leider. Wat uiteindelijk weer neerkomt op walging ivm hoe hij het voor elkaar krijgt alles aan elkaar te lijmen wat in het eigen straatje past.

Met enige creativiteit alla de Albert Cuyp-sfeer van weleer gaat het om de kwaliteit van aangeboden goederen en minder om de schreeuwende teksten eigenlijk. Wat moet ik tenslotte met een lekker uitziende vrouw of man die een verotte sinaasappel verkoopt?

Kost dat laatste heel wat windmolens aan energie om er uiteindelijk achter te komen dat dat “lekkertje” intussen op z’n reet onder de zon zit elders werp je die rottigheid maar op de bult andere rottigheden. tenslotte blijft er een wegwerpmaatschap over…

Marktstalletje zonder gewin lijkt een utopie ( alweer een griekse invloed ) in een wereld die alleen in bezit-termen lijkt te denken. En in oorlogsvoering ivm bereiken van dat doel.
Het is een stal waar mensen hun eigen kennis geven, van hoofdwerk tot handwerk, om anderen te helpen. In een wereld die zo verziekt werd door het verdelen en heersen dat het eigenbelang daaruit geboren werd.

En daar kan je wel eens zó moe van worden dat je niet eens meer die “praat-programma’s” wil aanhoren. De arm van een platenspeler muziek laat horen in dat kleine resterende wat er nog is.

Het evenwicht is helemaal zoek geraakt sinds het promoten van een Vrije Markt waarin de hebzucht de boventoon ging voeren. Ik denk dat meegaan in dié stroom het meest onverstandige is geweest wat ’n verstand kon bedenken.

Die laatstgenoemde markt stallen zullen boven elkaar uit schreeuwen om klanten te trekken die na verloop bemerken rotte sinaasappels te krijgen. ( maar dat gratis aangeboden partje smaakte natuurlijk verdomd lekker )

Hmz…mogelijk ook weer werkgelegenheid voor de GGZ binnenkort om al die overspannen consumenten op te vangen..

Mocht iemand zich nog vervelen én werkeloos zijn? Of mocht iemand nog handvaardigheden bezitten in deze geautomatiseerde wereld? Geef maar een gil; hier in Heerenveen zijn heel wat mensen die hulp nodig hebben!

Mocht je de tijd zijn kwijtgeraakt, ook Dali laat de geschiedenis(sen) komen en gaan. Rutte is ook maar een heel klein dingetje natuurlijk, net zoals Napoleon en Hitler een klein stofje waren in de tijd.
Schadelijke dingetjes zijn net als virussen; er blijven altijd restjes achter die voor nieuwe rotting zorgen.

Ik hoop van harte dat er een merendeel ontstaat die dat verottingsproces staande houdt en verder kijkt dan het eigen achtertuin. Gewoon simpel uit oprechte belangstelling en niet om te investeren voor de eigen geneugten.

En de Belastingdienst moet z’n eigen zaken eens beter controleren! Ter voorkoming van nog meer mensen die van het dak springen! Alhoewel dat ook weer wat uitkeringsgerechtigden laat afvloeien!

Ministerie of mini s(t)erie? De misstanden…

scheuring

Ik zou wel eens willen weten van beleidsmakers hoe ze denken over onderste case waarbij ook dé oplossing ook aangedragen wordt:

Stel dat iemand met spierreuma getrouwd is met iemand die afgekeurd werd wegens zijn handen.

En zij hebben een re-integratie project gedaan.

Wat uiteindelijk resulteerde in afwijzing ivm het concurrentiegehalte.

In 2008 1e hartinfarct.

Vervolgens ook in 2009-2010 en 2011.

Wat uiteindelijk resulteerde in een hartpompfunctie van 30% en een lichamelijk wrak.

De keuring WAO gaf 15 tot 25 % WAO, dit werd aangevuld met aanvullende bijstand.

Een inwonend kind 18+ deed een opleiding, vond geen werk en wil dus nu voor zichzelf gaan beginnen.

Heeft zich niet kunnen inschrijven bij een verhuurder omdat er verdiensten opgegeven moeten worden. En die zijn er (nog) niet.

Deze verdiensten, hoe laag ook bij een startende zelfstandige “ondernemer”, zullen echter worden gekort op het inkomen van de ouders.

Bij iedere wetswijziging zou zomaar een “case” geplaatst kunnen worden waardoor weer een serie vervolgd wordt.

De tweedeling scheurt verder…

December..Verlichting’s Actie Heerenveen Minimale Inkomens-anti Armoede!!

Het bruisende leven gaat gewoon door bij degenen die amper het besef hebben waar ze mee bezig zijn. In de dierenwereld zou je kunnen spreken van verwaarlozing, mishandeling zelf uitroeiing ivm het bewust bezuinigen op de eerste levensbehoeften .

Een dier hoort niet zonder voldoende voeding achtergelaten te worden.
Een dier hoort niet zonder aandacht achtergelaten te worden.
Een dier hoort voldoende ruimte te hebben om een dier te mogen zijn.

En dat geldt zeker voor een méns! Ook een mens die in de ogen van de hoogstaande “normen” van dit Koningshuis + Kabinet best nog wel”kunnen inleveren” omdat zijzelf en hun kudde graag de eigen dans willen blijven borgen!

Gaan we straks weer op de knietjes om als “lijdende voorwerpen” de beeldbuis te vullen?

Of gaat er een lampje branden dat er steeds meer niet-geregistreerde daklozen bv bij een raam staan met dat “zwavelstokje”?
Of dat er steeds meer mensen hun inkomen rechts-streeks kunnen af laten boeken en er geen eerste levensbehoeften meer gehaald kunnen worden?

Wij zijn verbijsterd intussen over de hypo-crisie jegens politiek geblaat en de zogenoemde religieuze uitspraken. dat moge duidelijk zijn!

Zeker als intussen ook bederf grootmoedig werd uitgedeeld via kerkelijke voedselbanken.

Zeker ook als mensen weggestuurd worden bij “plangroep” die de WSNP (schuld-saneringen) in handen zou hebben.

Maar vooruit. We gaan als Stichting maar weer een oproep neerzetten: voor sponsors die nog wel een hart in hun lijf hebben:

Afhankelijk van de vrijgevigheid van sponsors hoopt Stichting Houvast ook weer dit jaar mensen blij te maken met een Kerst-pakket. Mensen die tussen de wal en het schip vielen en trachten te overleven. Wat is dan mooier als een lichtje te geven via een feestelijk pakket?

De Stichting weet en werkt al jaren in de gemeente Heerenveen, onafhankelijk, vanuit het Aanloophuis hoe moeilijk het kan zijn gedurende de decemberdagen.

Niets extra’s kunnen doen is onvoorstelbaar maar bittere realiteit.

Kerstpakketten die u wilt afstaan zijn daarom van harte welkom! Ook houdbare artikelen! Wie ook z’n steentje bij wil dragen aan deze actie en/of goederen/kerstpakketten beschikbaar wil stellen kan contact opnemen via telnr.: 0513-632329 ( secr. St. Houvast Heerenveen. Wilt U financieel bijdragen dan kan dit via de Frieslandbank nr. 298321297 KvKnr 01081923.

Losse artikelen kunt U op woensdagochtend brengen bij het Aanloophuis-Herenwal nr 2 Heerenveen tussen 9 en 12 uur.

Diverse vrijwilligers staan klaar om deze pakketten bij de mensen te bezorgen.

%d bloggers liken dit: